Izberi iskalne kriterije
Oznaka standarda:
Slovenski naslov projekta:
Tuji naslov projekta:
Oznaka SIST TDT:
Datum glasila javne obravnave Od: Do:
  Za oddajo pripomb na osnutek dokumenta, ki je v javni obravnavi se morate prijaviti. Prijava je mogoča s klikom na besedo "Prijava" v zgornjem desnem kotu.

e Javna obravnava

Za oddajo pripomb na osnutek dokumenta, ki je v javni obravnavi se morate prijaviti. Prijava je mogoča z vnosom pravilnih uporabniških podatkov v zgornjem desnem oknu »Prijava«. Če se prijavljate prvič, je potrebna registracija na zgornjem desnem oknu »Izdelajte račun«. Uporabniški račun vam bo omogočal dostop do osnutkov standardizacijskih dokumentov, ki so v javni obravnavi in oddajo pripomb v ustreznih priloženih obrazcih.

Rezultati: 160 All
1234
Tehnični odborOznaka TDTReferenčna oznakaSlovenski naslovAngleški naslovZačetni datum javne obravnaveKončni datum javne obravnave
IEKA - Električni kabli78856kSIST FprEN IEC 61442:2023/oprAA:2024Preskusne metode za pribor energetskih kablov za naznačene napetosti od 6 kV (Um = 7,2 kV) do 30 kV (Um = 36 kV) - Dopolnilo AATest methods for accessories for power cables with rated voltages from 6 kV (Um = 7,2 kV) up to 36 kV (Um = 42 kV)01-Jun-202421-Jun-2024
ELI - Nizkonapetostne in komunikacijske električne inštalacije78173kSIST-TS CLC/FprTS 50600-4-31:2024Informacijska tehnologija - Naprave in infrastruktura podatkovnega centra - 4-31. del: Ključni kazalniki uspešnosti za odpornostInformation technology - Data centre facilities and infrastructures - Part 4-31: Key performance indicators for Resilience01-Jun-202430-Jun-2024
I13 - Imaginarni 1300352052kSIST-TS FprCEN ISO/TS 80004-13:2024Nanotehnologije - Slovar - 13. del: Grafen in drugi dvodimenzionalni (2D) materiali (ISO/DTS 80004-13:2024)Nanotechnologies - Vocabulary - Part 13: Graphene and other two-dimensional (2D) materials (ISO/DTS 80004-13:2024)01-Jun-202430-Jun-2024
KAZ - Kakovost zraka00264209kSIST-TS FprCEN/TS 18073:2024Zunanji zrak - Določanje koncentracije delcev. ki se lahko usedajo na površino pljuč (LDSA) z uporabo monitorjev aerosolov na podlagi difuzije in nabojaAmbient air - Determination of lung deposited surface area (LDSA) concentration using aerosol monitors based on diffusion charging01-Jun-202402-Jul-2024
ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki00134302kSIST-TS FprCEN/TS 18075:2024Netekstilne, tekstilne, laminirane in modularne mehansko spojene talne obloge - Krožno gospodarstvo in trajnostnost - Priporočila/smernice za načrtovanjeResilient, textile, laminate and modular mechanical locked floor coverings - Circular economy and sustainability - Recommendations/guidelines for design01-Jun-202430-Jun-2024
I13 - Imaginarni 1300301082kSIST-TS FprCEN/TS 18084:2024Cestna vozila - Recikliranje s tehnologijo naknadnega drobljenja - Priporočila za načrtovanje izdelkov iz polimernih materialovRoad vehicles - Post Shredder Technology recycling - Design recommendations for plastic products01-Jun-202430-Jun-2024
IFEK - Železne kovineEC110271oSIST prEN 10344:2024Fitingi iz temprane železove litine s prižemnimi priključki za železne ceviMalleable cast iron fittings with compression ends for steel pipes01-Jun-202430-Jun-2024
IFEK - Železne kovineEC110270oSIST prEN 10378:2024Varjene kvadratne in pravokotne cevi iz nerjavnega jekla za mehansko, inženirsko in dekorativno uporabo - Tehnični dobavni pogojiWelded stainless steel square and rectangular tubes for mechanical, engineering and decorative use - Technical delivery conditions01-Jun-202403-Jul-2024
BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton00303030oSIST prEN 13892-10:2024Metoda preskušanja mešanice za estrih - 10. del: Določevanje deleža vlage - Metoda kalcijevega karbidaMethod of test for screed materials - Part 10: Determination of moisture content - Calcium Carbide Method01-Jun-202430-Jun-2024
BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton00303031oSIST prEN 13892-9:2024Metode preskušanja mešanice za estrih - 9. del: Dimenzijska stabilnostMethods of test for screed materials - Part 9: Dimensional stability01-Jun-202430-Jun-2024
NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi00019654oSIST prEN 14078:2024Tekoči naftni proizvodi - Določanje metilnih estrov maščobnih kislin (FAME) v srednjih destilatih - Metoda infrardeče spektroskopijeLiquid petroleum products - Determination of fatty acid methyl ester (FAME) content in middle distillates - Infrared spectrometry method01-Jun-202401-Jul-2024
OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb00228106oSIST prEN 14336:2024Ogrevalni in hladilni sistemi v stavbah - Vgradnja in zagon toplovodnih in hladilnih sistemovHeating and cooling systems in buildings - Installation and commissioning of water based heating and cooling systems01-Jun-202420-Jun-2024
INEK - Neželezne kovine00132336oSIST prEN 14361:2024Aluminij in aluminijeve zlitine – Kemična analiza – Vzorčenje iz topljene kovineAluminium and aluminium alloys - Chemical analysis - Sampling from metal melts01-Jun-202430-Jun-2024
OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb00228107oSIST prEN 15316-5:2024Energijske lastnosti stavb - Metoda za izračun energijskih zahtev in učinkovitosti sistema - 5. del: Sistemi za ogrevanje prostora in shranjevanje tople sanitarne vode (brez hlajenja) - Modula M3-7 in M8-7Energy performance of buildings - Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies - Part 5: Space heating and DHW storage systems (not cooling), Module M3-7, M8-701-Jun-202401-Jul-2024
IPMA - Polimerni materiali in izdelki00249A61oSIST prEN 15347-2:2024Polimerni materiali - Razvrščeni odpadki iz polimernih materialov - 2. del Stopnje kakovosti sortiranih polietilenskih (PE) odpadkov in posebne preskusne metodePlastics - Sorted plastics wastes - Part 2: Quality grades of sorted Polyethylene (PE) wastes and specific test methods01-Jun-202419-Jun-2024
IPMA - Polimerni materiali in izdelki00249A5ToSIST prEN 15347-3:2024Polimerni materiali - Razvrščeni odpadki iz polimernih materialov - 3. del: Stopnje kakovosti sortiranih polipropilenskih (PP) odpadkov in posebne preskusne metodePlastics - Sorted plastics wastes - Part 3: Quality grades of sorted Polypropylene (PP) wastes and specific test methods01-Jun-202419-Jun-2024
IPMA - Polimerni materiali in izdelki00249A5UoSIST prEN 15347-4:2024Polimerni materiali - Razvrščeni odpadki iz polimernih materialov - 4. del: Stopnje kakovosti sortiranih odpadkov iz poli(etilen tereftalata) (PET) in posebne preskusne metodePlastics - Sorted plastics wastes - Part 4: Quality grades of sorted poly(ethylene terephtalate) (PET) wastes and specific test methods01-Jun-202419-Jun-2024
IPMA - Polimerni materiali in izdelki00249A5VoSIST prEN 15347-5:2024Polimerni materiali - Razvrščeni odpadki iz polimernih materialov - 5. del: Stopnje kakovosti razvrščenih poli(vinilkloridnih) (PVC) odpadkov in posebne preskusne metodePlastics - Sorted plastics wastes - Part 5: Quality grades of sorted poly(vinyl chloride) (PVC) wastes and specific test methods01-Jun-202419-Jun-2024
IPMA - Polimerni materiali in izdelki00249A5YoSIST prEN 15347-6:2024Polimerni materiali - Razvrščeni odpadki iz polimernih materialov - 6. del: Stopnje kakovosti sortiranega odpadnega polistirena (PS) in posebne preskusne metodePlastics - Sorted plastics wastes - Part 6: Quality grades of sorted polystyrene (PS) wastes and specific test methods01-Jun-202419-Jun-2024
IPMA - Polimerni materiali in izdelki00193384oSIST prEN 15416-1:2024Lepila (razen fenolnih ali aminskih) za nosilne lesene konstrukcije - Preskusne metode - 1. del: Dolgoročna preskusna napetostna obremenitev pravokotno na vezavo pri različnih podnebnih razmerah s preskušanci pravokotno na lepilno linijo (preskus Glasshouse)Adhesives for load bearing timber structures other than phenolic and aminoplastic - Test methods - Part 1: Long-term tension load test perpendicular to the bond line at varying climate conditions with specimens perpendicular to the glue line (Glass house test)01-Jun-202430-Jun-2024
IPMA - Polimerni materiali in izdelki00193386oSIST prEN 15416-3:2024Lepila (razen fenolnih ali aminskih) za nosilne lesene konstrukcije - Preskusne metode - 3. del: Preskus deformacij lezenja v cikličnih klimatskih pogojih s preskušanci pod upogibno-strižno obremenitvijoAdhesives for load bearing timber structures other than phenolic and aminoplastic - Test methods - Part 3: Creep deformation test at cyclic climate conditions with specimens loaded in bending shear01-Jun-202430-Jun-2024
IPMA - Polimerni materiali in izdelki00193385oSIST prEN 15416-4:2024Lepila (razen fenolnih ali aminskih) za nosilne lesene konstrukcije - Preskusne metode - 4. del: Ugotavljanje odprtega časa pri referenčnih pogojihAdhesives for load bearing timber structures other than phenolic and aminoplastic - Test methods - Part 4: Determination of open assembly time under referenced conditions01-Jun-202430-Jun-2024
IPMA - Polimerni materiali in izdelki00193387oSIST prEN 15416-5:2024Lepila (razen fenolnih ali aminskih) za nosilne lesene konstrukcije - Preskusne metode - 5. del: Ugotavljanje najkrajšega časa stiskanja pri referenčnih pogojihAdhesives for load bearing timber structures other than phenolic and aminoplastic - Test methods - Part 5: Determination of minimum pressing time under referenced conditions01-Jun-202430-Jun-2024
NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi00019658oSIST prEN 15491:2024Etanol kot komponenta za dodajanje motornemu bencinu - Določanje skupne kislosti - Titracijska metoda z barvnim indikatorjemEthanol as a blending component for petrol - Determination of total acidity - Colour indicator titration method01-Jun-202401-Jul-2024
I13 - Imaginarni 1300245053oSIST prEN 1645-1:2024Bivalna počitniška vozila - Prikolice - 1. del: Zdravstvene in varnostne zahteve za bivanjeLeisure accommodation vehicles - Caravans - Part 1: Habitation requirements relating to health and safety01-Jun-202401-Jul-2024
I13 - Imaginarni 1300245052oSIST prEN 1646-1:2024Bivalna počitniška vozila - Avtodomi - 1. del: Zdravstvene in varnostne zahteve za bivanjeLeisure accommodation vehicles - Motor caravans - Part 1: Habitation requirements relating to health and safety01-Jun-202401-Jul-2024
I13 - Imaginarni 1300346064oSIST prEN 16853:2024Ohranjanje kulturne dediščine - Konservatorski postopki - Sprejemanje odločitev, načrtovanje, izvedba in dokumentacijaConservation of cultural heritage - Conservation process - Decision making, planning, implementation and documentation01-Jun-202430-Jun-2024
IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo00144399oSIST prEN 18068:2024Kmetijski stroji - Varnost - Kompaktni nosilciAgricultural machinery - Safety - Compact carriers01-Jun-202401-Jul-2024
I13 - Imaginarni 1300467002oSIST prEN 18074:2024Razogljičenje industrije - Zahteve in smernice za sektorske načrte prehodaIndustrial decarbonization - Requirements and guidelines for sectoral transition plans01-Jun-202430-Jun-2024
LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa00112236oSIST prEN 18079:2024Lesne plošče - Določevanje melamina z ekstrakcijo in s tekočinsko kromatografijo visoke ločljivosti (HPLC) z ultravijolično detekcijoWood-based panels - Determination of melamine applying extraction and high-performance chromatography (HPLC) with ultraviolet detection01-Jun-202430-Jun-2024
ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki00134308oSIST prEN 1815:2024Netekstilne, modularne mehansko spojene talne obloge (MMF) in laminatne talne obloge - Ocenitev elektrostatičnega obnašanjaResilient, Modular mechanical locked floor coverings (MMF) and laminate floor coverings - Assessment of static electrical propensity01-Jun-202430-Jun-2024
KON - Konstrukcije00250289oSIST prEN 1990-2:2024Evrokod - Osnove projektiranja konstrukcij in geotehničnega projektiranja - 2. del: Ocenjevanje in obnova obstoječih stavbEurocode - Basis of structural and geotechnical design - Part 2: Assessment of existing structures01-Jun-202430-Jun-2024
KON - Konstrukcije00250260oSIST prEN 1991-1-4:2024Evrokod 1 - Vplivi na konstrukcije - 1-4. del: Obtežbe vetraEurocode 1 - Actions on structures - Part 1-4: Wind actions01-Jun-202430-Jun-2024
KON - Konstrukcije00250265oSIST prEN 1991-1-6:2024Evrokod 1 - Vplivi na konstrukcije - 1-6. del: Vplivi med gradnjoEurocode 1 - Actions on structures - Part 1-6: Actions during execution01-Jun-202430-Jun-2024
KON - Konstrukcije00250206oSIST prEN 1991-1-8:2024Evrokod 1 - Vplivi na konstrukcije - 1-8. del: Vplivi valov in tokov na obalne konstrukcijeEurocode 1 - Actions on structures - Part 1-8: Actions from waves and currents on coastal structures01-Jun-202430-Jun-2024
KON - Konstrukcije00250263oSIST prEN 1991-3:2024Evrokod 1 - Vplivi na konstrukcije – 3. del: Vpliv žerjavov in drugih strojevEurocode 1 - Actions on structures - Part 3: Actions induced by cranes and machines01-Jun-202430-Jun-2024
KON - Konstrukcije00250262oSIST prEN 1991-4:2024Evrokod 1 - Vplivi na konstrukcije - 4. del: Silosi in rezervoarjiEurocode 1 - Actions on structures - Part 4: Silos and tanks01-Jun-202430-Jun-2024
KON - Konstrukcije00250245oSIST prEN 1993-1-11:2024Evrokod 3 - Projektiranje jeklenih konstrukcij - 1-11. del: Natezne komponenteEurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-11: Tension components01-Jun-202430-Jun-2024
KON - Konstrukcije00250243oSIST prEN 1993-2:2024Evrokod 3 - Projektiranje jeklenih konstrukcij - 2. del: MostoviEurocode 3 - Design of steel structures - Part 2: Bridges01-Jun-202430-Jun-2024
KON - Konstrukcije00250223oSIST prEN 1993-3:2024Evrokod 3 - Projektiranje jeklenih konstrukcij - 3. del: Stolpi, jambori in dimnikiEurocode 3 - Design of steel structures - Part 3: Towers, masts and chimneys01-Jun-202430-Jun-2024
1234

PE Search text (Slovenski)
Vsi osnuteki SIST standardizacijskih dokumentov so, za namen oddajanja pripomb v času standardizacijskega procesa javne obravnave, brez možnosti tiskanja na voljo brezplačno. V primeru, da želite tiskano različico dokumenta, lahko nakup opravite v spletni prodaji SIST .

Osnovno iskanje meta podatkov standardov. V tem delu se cene standardov ne prikažejo. Cene standardizacijskih dokumentov so na voljo ob uporabi možnosti "Iskanje dokumentov" v levem meniju.
Več podatkov o načinu iskanja je na voljo v delu "Pomoč" v levem meniju.
V primeru, da želite naročiti katerega od izbranih standardov, lahko nakup opravite v Spletni prodaji SIST.