Izberi iskalne kriterije
Oznaka standarda:
Slovenski naslov projekta:
Tuji naslov projekta:
Oznaka SIST TDT:
Datum glasila javne obravnave Od: Do:
  Za oddajo pripomb na osnutek dokumenta, ki je v javni obravnavi se morate prijaviti. Prijava je mogoča s klikom na besedo "Prijava" v zgornjem desnem kotu.

e Javna obravnava

Za oddajo pripomb na osnutek dokumenta, ki je v javni obravnavi se morate prijaviti. Prijava je mogoča z vnosom pravilnih uporabniških podatkov v zgornjem desnem oknu »Prijava«. Če se prijavljate prvič, je potrebna registracija na zgornjem desnem oknu »Izdelajte račun«. Uporabniški račun vam bo omogočal dostop do osnutkov standardizacijskih dokumentov, ki so v javni obravnavi in oddajo pripomb v ustreznih priloženih obrazcih.

Rezultati: 136 All
1234
Tehnični odborOznaka TDTReferenčna oznakaSlovenski naslovAngleški naslovZačetni datum javne obravnaveKončni datum javne obravnave
VGA - Varnost električnih aparatov za gospodinjstvo in podobne namene75682kSIST FprEN IEC 62841-4-4:2020/oprAB:2024Elektromotorna ročna orodja, prenosna orodja ter stroji za trato in vrt - Varnost - 4-4. del: Posebne zahteve za rezalnike trat, obrezovalnike tratnih robov, rezalnike trave, obrezovalnike grmičja in rezalnike grmičja - Dopolnilo ABElectric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 4-4: Particular requirements for lawn trimmers, lawn edge trimmers, grass trimmers, brush cutters and brush saws01-Apr-202430-Apr-2024
IBLP - Barve, laki in premazi00139815kSIST-TP FprCEN ISO/TR 5601:2024Barve in laki - Določanje hlapnih organskih spojin (VOC) in/ali polhlapnih organskih spojin (SVOC) - Dobra praksa za izbiro preskusnih metod (ISO/TR 5601:2023)Paints and varnishes - Determination of volatile organic compound (VOC) and/or semi-volatile organic compound (SVOC) content - Best practices for the selection of test methods (ISO/TR 5601:2023)01-Apr-202425-Apr-2024
MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine78839kSIST-TS CLC IEC/FprTS 62443-1-5:2024Zaščita industrijske avtomatizacije in nadzornih sistemov - 1-5. del: Shema za IEC 62443 varnostni profil (IEC/TS 62443-1-5:2023)Security for industrial automation and control systems - Part 1-5: Scheme for IEC 62443 security profiles (IEC/TS 62443-1-5:2023)01-Apr-202425-Apr-2024
IBLP - Barve, laki in premazi00139814kSIST-TS FprCEN ISO/TS 19392-5:2024Barve in laki - Premazni sistemi za lopatice rotorjev vetrnih turbin - 5. del: Merjenje transmitance zaščitnih premazov proti UV svetlobi (ISO/TS 19392-5:2023)Paints and varnishes - Coating systems for wind-turbine rotor blades - Part 5: Measurement of transmittance properties of UV protective coatings (ISO/TS 19392-5:2023)01-Apr-202403-May-2024
IBLP - Barve, laki in premazi00139813kSIST-TS FprCEN ISO/TS 19392-6:2024Barve in laki - Premazni sistemi za lopatice rotorjev vetrnih turbin - 6. del: Ugotavljanje in vrednotenje oprijema ledu z uporabo centrifuge (ISO/TS 19392-6:2023)Paints and varnishes - Coating systems for wind-turbine rotor blades - Part 6: Determination and evaluation of ice adhesion using centrifuge (ISO/TS 19392-6:2023)01-Apr-202403-May-2024
VZD - Vzdrževanje in obvladovanje premoženja84051kSIST-TS ISO/DTS 55010:2024Obvladovanje premoženja - Napotki za usklajevanje finančnih in nefinančnih funkcij pri obvladovanju premoženjaAsset management — Guidance on the alignment of financial and non-financial functions in asset management01-Apr-202422-Apr-2024
VZK - Vodenje in zagotavljanje kakovosti85816oSIST ISO/DIS 37001:2024Sistemi vodenja za preprečevanje korupcije - Zahteve z napotki za uporaboAnti-bribery management systems - Requirements with guidance for use01-Apr-202429-Apr-2024
IKER - Keramika00128203oSIST prEN 12326-2:2024Skrilavec in izdelki iz naravnega kamna za polaganje streh in zidov - 2. del: Preskusne metodeSlate and stone for discontinuous roofing and external cladding - Part 2: Test methods01-Apr-202408-May-2024
IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode00164740oSIST prEN 12485:2024Kemikalije, ki se uporabljajo za pripravo pitne vode - Kalcijev karbonat, visoko kalcijevo apno in polžgan dolomit, magnezijev oksid in kalcij-magnezijev karbonat in dolomitno apno - Preskusne metodeChemicals used for treatment of water intended for human consumption - Calcium carbonate, high-calcium lime, half-burnt dolomite, magnesium oxide, calcium magnesium carbonate and dolomitic lime - Test methods01-Apr-202423-Apr-2024
I13 - Imaginarni 1300443009oSIST prEN 12934:2024Perje in puh - Označevanje sestave predelanega perja in puha za uporabo kot edino polniloFeather and down - Composition labelling of processed feathers and down for use as sole filling material01-Apr-202415-May-2024
TLP - Tlačne posode00269077oSIST prEN 12953-1:2024Mnogovodni kotli - 1. del: SplošnoShell boilers - Part 1: General01-Apr-202403-May-2024
PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili00155A10oSIST prEN 13476-1:2024Cevni sistemi iz polimernih materialov za odvodnjavanje in kanalizacijo, ki delujejo po težnostnem principu in so položeni v zemljo - Cevni sistemi s strukturirano steno iz nemehčanega polivinilklorida (PVC-U), polipropilena (PP) in polietilena (PE) - 1. del: Splošne zahteve in zahtevane lastnostiPlastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Structured-wall piping systems of unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) - Part 1:General requirements and performance characteristics01-Apr-202430-Apr-2024
PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili00155A11oSIST prEN 13476-2:2024Cevni sistemi iz polimernih materialov za odvodnjavanje in kanalizacijo, ki delujejo po težnostnem principu in so položeni v zemljo - Cevni sistemi s strukturirano steno iz nemehčanega polivinilklorida (PVC-U), polipropilena (PP) in polietilena (PE) - 2. del: Specifikacije za cevi in fitinge z gladko notranjo in zunanjo površino in sistem, tip APlastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Structured-wall piping systems of unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) - Part 2: Specifications for pipes and fittings with smooth internal and external surface and the system, Type A01-Apr-202430-Apr-2024
PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili00155A12oSIST prEN 13476-3:2024Cevni sistemi iz polimernih materialov za odvodnjavanje in kanalizacijo, ki delujejo po težnostnem principu in so položeni v zemljo - Cevni sistemi s strukturirano steno iz nemehčanega polivinilklorida (PVC-U), polipropilena (PP) in polietilena (PE) - 3. del: Specifikacije za cevi, fitinge z gladko notranjo in profilirano zunanjo površino in sistem, tip BPlastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Structured-wall piping systems of unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) - Part 3: Specifications for pipes and fittings with smooth internal and profiled external surface and the system, Type B01-Apr-202407-May-2024
OVP - Osebna varovalna oprema00162452oSIST prEN 13911:2024Zaščitna obleka za gasilce - Zahteve in preskusne metode za zaščitne gasilske kapuceProtective clothing for firefighters - Requirements and test methods for fire hoods for firefighters01-Apr-202430-Apr-2024
ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki00134311oSIST prEN 14215:2024Tekstilne talne obloge - Specifikacija preprog in tekačevTextile floor coverings - Specification of rugs and runners01-Apr-202426-Apr-2024
IŽNP - Železniške naprave00256A2HoSIST prEN 14752:2024Železniške naprave - Vrata in zapiralni sistemi na železniških potniških vozilihRailway applications - Bodyside entrance systems for rolling stock01-Apr-202401-May-2024
IPMA - Polimerni materiali in izdelki00249A5XoSIST prEN 15342:2024Polimerni materiali - Reciklirani polimerni materiali - Karakterizacija recikliranega polistirena (PS)Plastics - Recycled plastics - Characterization of polystyrene (PS) recyclates01-Apr-202408-May-2024
IPMA - Polimerni materiali in izdelki00249A5ZoSIST prEN 15344:2024Polimerni materiali - Reciklirani polimerni materiali - Karakterizacija recikliranega polietilena (PE)Plastics - Recycled plastics - Characterization of Polyethylene (PE) recyclates01-Apr-202408-May-2024
IPMA - Polimerni materiali in izdelki00249A60oSIST prEN 15345:2024Polimerni materiali - Reciklirani polimerni materiali - Karakterizacija recikliranega polipropilena (PP)Plastics - Recycled Plastics - Characterisation of Polypropylene (PP) recyclates01-Apr-202408-May-2024
NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi00019637oSIST prEN 15751:2024Goriva za motorna vozila - Metilni estri maščobnih kislin (FAME) goriv in mešanice z dizelskim gorivom - Ugotavljanje oksidativne stabilnosti z metodo pospešene oksidacijeAutomotive fuels - Fatty acid methyl ester (FAME) fuel and blends with diesel fuel - Determination of oxidation stability by accelerated oxidation method01-Apr-202403-May-2024
OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb00156291oSIST prEN 15780:2024Prezračevanje stavb - Kanali - Čistoča prezračevalnih sistemovVentilation for buildings - Ductwork - Cleanliness of ventilation systems01-Apr-202401-May-2024
STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu00129270oSIST prEN 16613:2024Steklo v gradbeništvu - Lepljeno steklo in lepljeno varnostno steklo - Določevanje mehanskih lastnosti vmesnih slojevGlass in building - Laminated glass and laminated safety glass - Determination of interlayer viscoelastic properties01-Apr-202425-Apr-2024
VLA - Vlaga00336213oSIST prEN 16659:2024Bitumen in bitumenska veziva - Ponavljajoči obremenilni in razbremenilni preskus lezenja (MSCRT)Bitumen and bituminous binders - Multiple Stress Creep and Recovery Test (MSCRT)01-Apr-202417-Apr-2024
ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki00248747oSIST prEN 16732:2024Patentne zadrge - SpecifikacijaSlide fasteners (zips) - Specification01-Apr-202424-Apr-2024
IPV - Psi pomočniki00452002oSIST prEN 17984-2:2024Psi pomočniki - 2. del: Doživljenska dobrobit psaAssistance Dogs — Part 2: Dog Lifetime Welfare01-Apr-202403-May-2024
IPV - Psi pomočniki00452005oSIST prEN 17984-4:2024Psi pomočniki - 4. del: Usposabljanje in ocenjevanjeAssistance Dogs — Part 4: Training and Assessment01-Apr-202403-May-2024
I13 - Imaginarni 1300451003oSIST prEN 18049-1:2024Vodnjaki za črpanje vode - 1. del: NačrtovanjeWells for water extraction - Part 1: Design01-Mar-202418-Apr-2024
KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi00460010oSIST prEN 18054:2024Pristnost živil - Določanje razmerja izotopov C in/ali N v živilih z elementnim analizatorjem - Masna spektrometrija izotopskega razmerja (EA-IRMS)Food authenticity - Determination of C and/or N isotope ratios in food by Elemental Analyser - Isotope Ratio Mass Spectrometry (EA-IRMS)01-Apr-202424-Apr-2024
I13 - Imaginarni 1300346052oSIST prEN 18056:2024Kulturna dediščina - Arheološki les, prepojen z vodo - Opredelitev arheološkega lesa, prepojenega z vodo, v podporo postopkom odločanja za njegovo ohranitevCultural Heritage - Waterlogged archaeological wood - Characterization of waterlogged archaeological wood to support decision-making processes for its preservation01-Apr-202424-Apr-2024
KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi00460020oSIST prEN 18057:2024Pristnost živil - Kvantitativno določanje DNK srnjadi glede na DNK sesalcev v mesu in mesnih izdelkihFood authenticity - Quantitation of roe deer DNA relative to mammalian DNA in meat and meat products01-Apr-202430-Apr-2024
IPMA - Polimerni materiali in izdelki00249A3KoSIST prEN 18064-1:2024Polimerni materiali - Priporočila za kakovost in podlaga za specifikacije za uporabo polimernih reciklatov v izdelkih - 1. del: Splošni vidikiPlastics - Quality recommendations and basis for specifications for application of plastic recyclates in products - Part 1: General aspects01-Apr-202415-May-2024
IPMA - Polimerni materiali in izdelki00249A3CoSIST prEN 18064-2:2024Polimerni materiali - Priporočila za kakovost in podlaga za specifikacije za uporabo polimernih reciklatov v izdelkih - 2. del : Polietilen (PE)Plastics - Quality recommendations and basis for specifications for application of plastic recyclates in products - Part 2 : Polyethylene (PE)01-Apr-202415-May-2024
IPMA - Polimerni materiali in izdelki00249A3IoSIST prEN 18064-3:2024Polimerni materiali - Priporočila za kakovost in podlaga za specifikacije za uporabo polimernih reciklatov v izdelkih - 3. del: Polipropilen (PP)Plastics Quality recommendations and basis for specifications for application of plastic recyclates in products - Part 3 : Polypropylene (PP)01-Apr-202415-May-2024
IPMA - Polimerni materiali in izdelki00249A3EoSIST prEN 18064-4:2024Polimerni materiali - Priporočila za kakovost in podlaga za specifikacije za uporabo polimernih reciklatov v izdelkih - 4. del: Poli(etilen tereftalat) (PET)Plastics - Quality recommendations and basis for specifications for application of plastic recyclates in products - Part 4 : Poly(ethylene terephtalate) (PET)01-Apr-202415-May-2024
IPMA - Polimerni materiali in izdelki00249A3DoSIST prEN 18064-5:2024Polimerni materiali - Priporočila za kakovost in podlaga za specifikacije za uporabo polimernih reciklatov v izdelkih - 5. del: Poli(vinilklorid) (PVC)Plastics - Quality recommendations and basis for specifications for application of plastic recyclates in products - Part 5 : Poly(vinyl chloride) (PVC)01-Apr-202415-May-2024
IPMA - Polimerni materiali in izdelki00249A3FoSIST prEN 18064-6:2024Polimerni materiali - Priporočila za kakovost in podlaga za specifikacije za uporabo polimernih reciklatov v izdelkih - 6. del: Polistiren (PS)Plastics - Quality recommendations and basis for specifications for application of plastic recyclates in products - Part 6 : Polystyrene (PS)01-Apr-202415-May-2024
IPMA - Polimerni materiali in izdelki00249A3HoSIST prEN 18064-7:2024Polimerni materiali - Priporočila za kakovost in podlaga za specifikacije za uporabo polimernih reciklatov v izdelkih - 7. del : Akrilonitril-butadien-stiren (ABS)Plastics - Quality recommendations and basis for specifications for application of plastic recyclates in products - Part 7 : Acrylonitrile- butadiene-styrene (ABS)01-Apr-202415-May-2024
NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi00019641oSIST prEN 228:2024Goriva za motorna vozila - Neosvinčeni motorni bencini - Zahteve in preskusne metodeAutomotive fuels - Unleaded petrol - Requirements and test methods01-Apr-202403-May-2024
I13 - Imaginarni 1304004847oSIST prEN 2996-004:2024Aeronavtika - Odklopniki, tripolni, temperaturno kompenzirani, nazivni tok od 1 A do 25 A - 004. del: S signalnim kontaktom - Standard za proizvodAerospace series - Circuit breakers, three-pole, temperature compensated, rated current 1 A to 25 A - Part 004: With signal contact - Product standard01-Mar-202417-Apr-2024
1234

PE Search text (Slovenski)
Vsi osnuteki SIST standardizacijskih dokumentov so, za namen oddajanja pripomb v času standardizacijskega procesa javne obravnave, brez možnosti tiskanja na voljo brezplačno. V primeru, da želite tiskano različico dokumenta, lahko nakup opravite v spletni prodaji SIST .

Osnovno iskanje meta podatkov standardov. V tem delu se cene standardov ne prikažejo. Cene standardizacijskih dokumentov so na voljo ob uporabi možnosti "Iskanje dokumentov" v levem meniju.
Več podatkov o načinu iskanja je na voljo v delu "Pomoč" v levem meniju.
V primeru, da želite naročiti katerega od izbranih standardov, lahko nakup opravite v Spletni prodaji SIST.