Pogosto zastavljena vprašanja

1. Kaj je standard?

Standard je dokument, ki določa pravila, smernice ali značilnosti za dejavnosti in njihove rezultate. Nastane s konsenzom vseh zainteresiranih, njegov namen pa je doseči optimalno stopnjo urejenosti na danem področju, uporabo trdnih rezultatov znanosti in tehnike ob uporabi izkušenj ter doseganje optimalnih koristi za skupnost.

2. Ali so slovenski standardi obvezni za uporabo?

Uporaba slovenskih standardov je prostovoljna, razen v primeru, da je obvezna uporaba določena na podlagi splošnega zakona ali izključnega sklicevanja v predpisu. Ne glede na obveznost pa je uporaba standardov priporočljiva.

3. Kakšne so prednosti uporabe standardov?

S pomočjo standardov dosežemo urejenost na vseh področjih našega življenja in dela, kar nam poenostavi delovanje in poveča našo varnost. Z njihovo uporabo je mogoče odpraviti nepotrebne ovire v trgovini, racionalizirati proizvodnjo in storitve, omogočiti večjo združljivost izdelkov in storitev ter jih narediti učinkovitejše.

4. Kakšna je razlika med standardom in osnutkom standarda?

Osnutek standarda je predlagan standard, ki je splošno na voljo za pripombe, glasovanje ali izdajo. Kadar je osnutek standarda dan v javno obravnavo, se njegova vsebina lahko še spremeni ali dopolni, zato osnutek standarda ni vedno enak končni izdaji standarda.

5. Katere standarde lahko kupimo na Slovenskem inštitutu za standardizacijo?

Poleg slovenskih standardov SIST so naprodaj mednarodni standardi ISO in IEC, evropski standardizacijski dokumenti ETSI, predlogi evropskih standardov prEN, nemški nacionalni standardi DIN, britanski nacionalni standardi BS in standardi JUS (izdani pred 25. 6. 1991).

Tuje standarde in standardizacijske dokumente (ASTM, VDE, VDI, UNI, GOST itd.) za vas posredujemo iz tujine.

Vsi navedeni standardi so na voljo v papirni obliki, standarde SIST, ISO in IEC pa lahko kupite tudi v elektronski obliki v formatu PDF.

6. V kakšnem jeziku so slovenski standardi?

Slovenski nacionalni standardi SIST so lahko izvirni dokumenti, v večini primerov pa so privzeti mednarodni in evropski standardi ter tuji nacionalni standardi. Izvirni dokumenti so v slovenskem jeziku, privzeti dokumenti pa se lahko po Zakonu o standardizaciji sprejmejo v slovenskem ali v tujem jeziku. O tem, ali bo standard preveden ali pa bo privzet v originalnem jeziku, odloči ustrezni tehnični odbor, v katerem sodelujejo strokovnjaki iz gospodarstva in akademskih institucij, državne uprave in potrošniki. Odločitev za prevod je v veliki meri povezana s finančnimi zmogljivostmi.

7. Kakšen je postopek nakupa standardov?

Standarde SIST lahko kupite preko spletne trgovine SIST. Pošljete lahko tudi pisno naročilo v prodajo SIST, pri čemer navedite natančno oznako standardov (primer oznake za slovenski standard: SIST EN ISO 9001:2008), ki jih želite kupiti, ter vaše podatke za račun in dobavo (ime in priimek kontaktne osebe, naziv organizacije, davčno in matično številko organizacije, naslov). Če poznate le vsebino ali strokovno področje, ne pa tudi oznake standardov, dobite podatke v informacijski točki SIST, e-pošta: info@sist.si.
Več o postopku nakupa standardov najdete na strani Podatki o dostavi.

8. Koliko stanejo standardi?

Cene za slovenske nacionalne standarde so oblikovane po številu strani posameznega standarda po ceniku SIST.
Reprodukcije tujih standardov ISO, IEC, DIN in BS se oblikujejo po cenikih tujih organizacij.
V ceniku so določeni tudi popusti za nadaljnje izvode in popusti za člane SIST, državne organe in študente.

9. Zakaj niso standardi brezplačni?

Standardi so dokumenti, ki so avtorsko delo v skladu s predpisi o avtorski pravici (Zakon o avtorski in sorodnih pravicah, Uradni list RS, št. 16/2007, Zakon o standardizaciji, Uradni list RS, št. 59/1999, 22. člen, Navodilo SIST o varstvu pravic intelektualne lastnine).
Na podlagi tretjega odstavka 5. člena Navodila SIST o varstvu pravic intelektualne lastnine je Slovenski inštitut za standardizacijo lastnik materialnih avtorskih pravic na vseh tistih slovenskih nacionalnih standardih z oznako SIST in z napisom SLOVENSKI STANDARD, ki se izdajo na podlagi tujih nacionalnih standardov ali drugih dokumentov s področja standardizacije na podlagi ustrezne pogodbe ali dovoljenja lastnikov materialnih avtorskih pravic takih standardov. Na podlagi pogodb z mednarodnimi (ISO, IEC) in nacionalnimi (DIN, BS) organizacijami za standardizacijo mora SIST odvajati sredstva za vsak prodani standard, zato ti niso na voljo brezplačno.

10. Kakšne ugodnosti imam kot član SIST pri nakupu standardov?

Člani SIST imajo pri nakupu slovenskih standardov, publikacij ter reprodukcij standardov ISO, IEC, DIN in BS popuste, ki so določeni z veljavnim cenikom SIST. Več o članstvu SIST in ugodnostih, ki jih le-to prinaša, najdete na spletni strani Članstvo.

11. Na kakšen način plačam standarde?

Pri nakupu standardov preko spletnih strani SIST je plačilo mogoče s kreditno kartico (Visa, Mastercard/Eurocard, American Express). Naročila, ki so posredovana v prodajo SIST, se plačajo na podlagi izstavljenega računa po odpremi standardov. Fizične osebe in kupci, ki imajo do SIST neporavnane obveznosti, plačajo standarde po predračunu.

12.V kolikšnem času prejmem naročen standard?

Vsa prejeta naročila obdelamo po vrstnem redu glede na datum prejema in naročene standarde odpremimo v najkrajšem možnem času. Standardi SIST, ISO, IEC, DIN in BS so odpremljeni po pošti v roku od 1 do 5 delovnih dni od dneva naročila. Dogovoriti se je mogoče tudi za osebni prevzem pošiljke na sedežu SIST.
Rok dobave za standarde in publikacije, ki jih posredujemo iz tujine, je odvisen od njihove razpoložljivosti in načina poslovanja tujega dobavitelja (od 5 do 20 dni, izjemoma pa tudi več).
Slovenske standarde v elektronski obliki, ki ste jih kupili v spletni trgovini SIST, prevzamete na spletnih straneh na povezavi Moji prenosi.

13. Ali si lahko standard pred nakupom tudi ogledam?

V knjižnici SIST si lahko s predhodno najavo na e-pošto: knjiznica@sist.si ogledate knjižnične izvode standardov SIST, ISO, IEC, prEN, ETSI, DIN, BS in JUS. Knjižnica je odprta od ponedeljka do petka od 8.00 do 12.00 ure.

14. Ali lahko kopiram standard, ki sem ga kupil?

Slovenski nacionalni standardi in drugi standardizacijski dokumenti se izdajajo kot posebne publikacije in so avtorsko delo v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah, Zakonom o standardizaciji in Statutom inštituta. Razmnoževanje, predelava ali distribuiranje delov ali celote brez soglasja inštituta ni dovoljeno.