Izberi iskalne kriterije
Oznaka standarda:
Slovenski naslov projekta:
Tuji naslov projekta:
Oznaka SIST TDT:
Datum glasila javne obravnave Od: Do:
  Za oddajo pripomb na osnutek dokumenta, ki je v javni obravnavi se morate prijaviti. Prijava je mogoča s klikom na besedo "Prijava" v zgornjem desnem kotu.

e Javna obravnava

Za oddajo pripomb na osnutek dokumenta, ki je v javni obravnavi se morate prijaviti. Prijava je mogoča z vnosom pravilnih uporabniških podatkov v zgornjem desnem oknu »Prijava«. Če se prijavljate prvič, je potrebna registracija na zgornjem desnem oknu »Izdelajte račun«. Uporabniški račun vam bo omogočal dostop do osnutkov standardizacijskih dokumentov, ki so v javni obravnavi in oddajo pripomb v ustreznih priloženih obrazcih.

Rezultati: 106 All
123
Tehnični odborOznaka TDTReferenčna oznakaSlovenski naslovAngleški naslovZačetni datum javne obravnaveKončni datum javne obravnave
PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili00155A0QkSIST-TS FprCEN/TS 17152-4:2024Cevni sistemi iz polimernih materialov, ki delujejo po težnostnem principu in so položeni v zemljo, za transport in shranjevanje površinske vode - Zaboji za sisteme infiltriranja, reduciranja in hrambe - 4. del: Smernice za konstrukcijsko načrtovanje modularnih sistemovPlastics piping systems for non-pressure underground conveyance and storage of surface water - Boxes used for infiltration, attenuation and storage systems - Part 4: Guidance for structural design of modular systems01-Mar-202410-Apr-2024
KAZ - Kakovost zraka00264218kSIST-TS FprCEN/TS 18044:2024Zunanji zrak - Določanje koncentracije levoglukozana - Kromatografska metodaAmbient air - Determination of the concentration of levoglucosan - Chromatographic method01-Mar-202403-Apr-2024
VZK - Vodenje in zagotavljanje kakovosti84458oSIST ISO/DIS 37003:2024Sistemi vodenja nadzora nad goljufijami - Napotki za organizacije, ki se odzivajo na tveganje za goljufijeFraud Control Management Systems - Guidance for organizations responding to the risk of fraud01-Mar-202402-Apr-2024
I13 - Imaginarni 1300151516oSIST prEN 12348:2024Stabilni vrtalni stroji (na stojalu) - VarnostCore drilling machines on stand - Safety01-Feb-202413-Mar-2024
IFEK - Železne kovine00190106oSIST prEN 12680-1:2024Livarstvo - Ultrazvočno preskušanje - 1. del: Jekleni ulitki za splošno uporaboFounding - Ultrasonic testing - Part 1: Steel castings for general purposes01-Mar-202403-Apr-2024
POZ - Požarna varnost00127425oSIST prEN 13381-7:2024Preskusne metode za ugotavljanje prispevka k požarni odpornosti konstrukcijskih elementov - 7. del: Zaščita lesenih elementovTest methods for determining the contribution to the fire resistance of structural members - Part 7: Applied protection to timber members01-Mar-202413-Mar-2024
I13 - Imaginarni 1300151515oSIST prEN 15027:2024Oprema za prenosne stenske in žične žage za delovišča - VarnostTransportable wall saw and wire saw equipment for job site - Safety01-Feb-202413-Mar-2024
I13 - Imaginarni 1300340009oSIST prEN 15129-1:2024Naprave za zagotavljanje potresne varnosti konstrukcij - 1. del: Splošna pravila za načrtovanjeAnti-seismic devices - Part 1: General design rules01-Feb-202413-Mar-2024
ITC - Informacijska tehnologija00278604oSIST prEN 17249-5:2024Inteligentni transportni sistemi - e-Varnost - 5. del: e-Klic za dvokolesna motorna vozila UN/ECE kategorij L1 in L3Intelligent transport systems - eSafety - Part 5: eCall for UNECE category L1 and L3 Powered Two-Wheeled Vehicles01-Mar-202422-Mar-2024
KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi00275379oSIST prEN 18032:2024Živila - Hitra metoda za analizo več visokopolarnih pesticidov in njihovih metabolitov v živilih z ekstrakcijo s kislim metanolom in merjenjem z LC- ali IC-MS/MS (QuPPe-Metoda)Foodstuff - Quick Method for the Analysis of Multiple Highly Polar Pesticides and their Metabolites in Foodstuff Involving Extraction with Acidified Methanol and Measurement by LC- or IC-MS/MS (QuPPe-Method)01-Mar-202414-Mar-2024
I13 - Imaginarni 1300451003oSIST prEN 18049-1:2024Vodnjaki za črpanje vode - 1. del: NačrtovanjeWells for water extraction - Part 1: Design01-Mar-202418-Apr-2024
I13 - Imaginarni 1304004850oSIST prEN 2955:2024Aeronavtika - Recikliranje odpadnega titana in titanovih zlitinAerospace series - Recycling of titanium and titanium alloy scrap01-Mar-202410-Apr-2024
I13 - Imaginarni 1304004847oSIST prEN 2996-004:2024Aeronavtika - Odklopniki, tripolni, temperaturno kompenzirani, nazivni tok od 1 A do 25 A - 004. del: S signalnim kontaktom - Standard za proizvodAerospace series - Circuit breakers, three-pole, temperature compensated, rated current 1 A to 25 A - Part 004: With signal contact - Product standard01-Mar-202417-Apr-2024
I13 - Imaginarni 1304004848oSIST prEN 2996-005:2024Aeronavtika - Odklopniki, tripolni, temperaturno kompenzirani, nazivni tok od 1 A do 25 A - 005. del: S polariziranim signalnim kontaktom - Standard za proizvodAerospace series - Circuit breakers, three-pole, temperature compensated, rated current 1 A to 25 A - Part 005: With polarized signal contact - Product standard01-Mar-202417-Apr-2024
MOC - Mobilne komunikacije67456oSIST prEN 303 883-1 V2.1.0:2024Naprave kratkega dosega (SRD) in ultra širokopasovna (UWB) tehnologija - 2. del: Merilne tehnike za zahteve oddajnikaShort Range Devices (SRD) and Ultra Wide Band (UWB) - Part 1: Measurement techniques for transmitter requirements01-Mar-202401-Apr-2024
MOC - Mobilne komunikacije67457oSIST prEN 303 883-2 V2.1.0:2024Naprave kratkega dosega (SRD) in ultra širokopasovna (UWB) tehnologija - 2. del: Merilne tehnike za zahteve sprejemnikaShort Range Devices (SRD) and Ultra Wide Band (UWB) - Part 2: Measurement techniques for receiver requirements01-Mar-202401-Apr-2024
ISCB - Sekundarne celice in baterije77886oSIST prEN 50342-5:2024Svinčeno-kislinske zaganjalne baterije - 5. del: Lastnosti baterijskih ohišij in ročicLead-acid starter batteries - Part 5: Properties of battery housings and handles01-Mar-202401-Apr-2024
ISCB - Sekundarne celice in baterije78200oSIST prEN 50342-6:2024Svinčeno-kislinske zaganjalne baterije - 6. del: Baterije za mikrociklične aplikacijeLead-acid starter batteries - Part 6: Batteries for micro-cycle applications01-Mar-202401-Apr-2024
PVS - Fotonapetostni sistemi74287oSIST prEN 50583-1:2024Fotonapetostni elementi v stavbah - 1. del: Moduli, vgrajeni v konstrukcijo (BIPV)Photovoltaics in buildings - Part 1: BIPV modules01-Mar-202408-Mar-2024
EMC - Elektromagnetna združljivost73288oSIST prEN IEC 55016-1-4:2024Specifikacija merilnih naprav in metod za merjenje radiofrekvenčnih motenj in odpornosti - 1-4. del: Merilne naprave za merjenje radiofrekvenčnih motenj in odpornosti - Antene in preskuševališča za meritve sevalnih motenjSpecification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 1-4: Radio disturbance and immunity measuring apparatus - Antennas and test sites for radiated disturbance measurements01-Mar-202401-Apr-2024
MOC - Mobilne komunikacije78096oSIST prEN IEC 61280-2-13:2024Postopki preskušanja optičnega komunikacijskega podsistema - 2-13. del: Digitalni sistemi - Merjenje velikosti vektorja napakeFibre optic communication subsystem test procedures - part 2-13: Digital systems - measurement of error vector magnitude01-Mar-202401-Apr-2024
MOC - Mobilne komunikacije77326oSIST prEN IEC 61300-3-50:2024Optični spojni elementi in pasivne komponente - Osnovni preskusni in merilni postopki - 3-50. del: Preiskave in meritve - Presluh pri optičnih prostorskih stikalihFibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 3-50: Examinations and measurements - Crosstalk for optical spatial switches01-Mar-202401-Apr-2024
MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine77727oSIST prEN IEC 61987-1:2024Merjenje in nadzor v industrijskih procesih – Strukture podatkov in elementov v katalogih procesne opreme – 1. del: Merilna oprema z analognim in digitalnim izhodomIndustrial-process measurement and control - Data structures and elements in process equipment catalogues - Part 1: Measuring equipment with analogue and digital output01-Mar-202431-Mar-2024
I11 - Imaginarni 1175977oSIST prEN IEC 62508:2024Napotki o človeških vidikih zanesljivostiGuidance on human aspects of dependability01-Mar-202401-Apr-2024
MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine78087oSIST prEN IEC 62541-1:2024Enotna arhitektura OPC - 1. del: Pregled in konceptiOPC unified architecture - Part 1: Overview and concepts01-Mar-202431-Mar-2024
MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine77448oSIST prEN IEC 62541-10:2024Enotna arhitektura OPC - 10. del: ProgramiOPC Unified Architecture - Part 10: Programs01-Mar-202431-Mar-2024
MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine77442oSIST prEN IEC 62541-100:2024Enotna arhitektura OPC - 100. del: Vmesnik napraveOPC unified architecture - Part 100: Device interface01-Mar-202431-Mar-2024
MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine77447oSIST prEN IEC 62541-11:2024Enotna arhitektura OPC - 11. del: Zgodovinski dostopOPC Unified Architecture - Part 11: Historical Access01-Mar-202431-Mar-2024
MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine77441oSIST prEN IEC 62541-12:2024Enotna arhitektura OPC - 12. del: Odkrivanje in globalne storitveOPC unified architecture - Part 12: Discovery and global services01-Mar-202431-Mar-2024
MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine77492oSIST prEN IEC 62541-13:2024Enotna arhitektura OPC - 13. del: ZbornikiOPC Unified Architecture - Part 13: Aggregates01-Mar-202431-Mar-2024
MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine77440oSIST prEN IEC 62541-14:2024Enotna arhitektura OPC - 14. del: Objavno naročiloOPC unified architecture - Part 14: Pubsub01-Mar-202431-Mar-2024
MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine78085oSIST prEN IEC 62541-16:2024Enotna arhitektura OPC - 16. del: Stroji stanjOPC unified architecture - Part 16: State machines01-Mar-202431-Mar-2024
MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine78084oSIST prEN IEC 62541-17:2024Enotna arhitektura OPC - 17. del: Nadomestna imenaOPC unified architecture - Part 17: Alias names01-Mar-202431-Mar-2024
MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine78083oSIST prEN IEC 62541-18:2024Enotna arhitektura OPC - 18. del: Varnost na podlagi vlogeOPC unified architecture - Part 18: Role-based security01-Mar-202431-Mar-2024
MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine78082oSIST prEN IEC 62541-19:2024Enotna arhitektura OPC - 19. del: Slovarska zvezaOPC unified architecture - Part 19: Dictionary reference01-Mar-202431-Mar-2024
MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine78086oSIST prEN IEC 62541-2:2024Enotna arhitektura OPC - 2. del: Varnostni modelOPC unified architecture - Part 2: Security model01-Mar-202431-Mar-2024
MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine78081oSIST prEN IEC 62541-20:2024Enotna arhitektura OPC - 20. del: Prenos datotekOPC unified architecture - Part 20: File transfer01-Mar-202431-Mar-2024
MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine78080oSIST prEN IEC 62541-21:2024Enotna arhitektura OPC - 21. del: Povezovanje napraveOPC unified architecture - Part 21: Device onboarding01-Mar-202431-Mar-2024
MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine78079oSIST prEN IEC 62541-22:2024Enotna arhitektura OPC - 22. del: Osnovni mrežni modelOPC unified architecture - Part 22: Base network model01-Mar-202431-Mar-2024
MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine78078oSIST prEN IEC 62541-23:2024Enotna arhitektura OPC - 23. del: Skupni tipi zvezOPC unified architecture - Part 23: Common reference types01-Mar-202431-Mar-2024
123

PE Search text (Slovenski)
Vsi osnuteki SIST standardizacijskih dokumentov so, za namen oddajanja pripomb v času standardizacijskega procesa javne obravnave, brez možnosti tiskanja na voljo brezplačno. V primeru, da želite tiskano različico dokumenta, lahko nakup opravite v spletni prodaji SIST .

Osnovno iskanje meta podatkov standardov. V tem delu se cene standardov ne prikažejo. Cene standardizacijskih dokumentov so na voljo ob uporabi možnosti "Iskanje dokumentov" v levem meniju.
Več podatkov o načinu iskanja je na voljo v delu "Pomoč" v levem meniju.
V primeru, da želite naročiti katerega od izbranih standardov, lahko nakup opravite v Spletni prodaji SIST.