Pomoč e - JAVNA OBRAVNAVA / e Katalog SIST


e - JAVNA OBRAVNAVA


Za oddajo pripomb na osnutek dokumenta, ki je v javni obravnavi se morate prijaviti. Prijava je mogoča z vnosom pravilnih uporabniških podatkov.

Če se prijavljate prvič, je potrebna registracija. Uporabniški račun vam bo omogočal dostop do osnutkov standardizacijskih dokumentov, ki so v javni obravnavi in oddajo pripomb v ustreznih priloženih obrazcih.

Za registracijo so vsa polja označena z rdečo zvezdico obvezna. Geslo si izberete sami! Ko boste s prijavo zaključili, boste po e-pošti prejeli potrdilo o vaši registraciji.

V nadaljnje se prijavljate z uporabniškim imenom, ki je vaš e-poštni naslov in geslom, ki ste si ga izbrali.
Brez prijave ne morete dostopati do osnutkov standardov.

Ko iz seznama osnutkov standardizacijskih dokumentov, ki so v javni obravnavi poiščete ustrezno referenčno oznako nanjo kliknete in poiščete dokument pod zavihkom »Dokumenti«.

Če želite poslati pripombe, uporabite obrazec, ki ga dobite pod zavihkom »Pripombe«.«.Posredujete nam lahko naslednje vrste pripomb: splošna pripomba, tehnična pripomba in uredniška pripomba.

Prosimo vas, da v obrazcu za pripombe izpolnite vsa obvezna polja.

Pripombe na osnutke standardizacijskih dokumentov v tujem jeziku naj bodo v angleščini, saj s prevajanjem lahko pride do vsebinske spremembe pomena besedila.

e Katalog SIST


Portal e Katalog SIST predstavlja prenovljeni katalog vseh objav SIST. Na tem mestu lahko uporabniki pridobijo podatke o objavah SIST za želeno obdobje.

Na voljo je več možnosti iskanja, ki so načrtovana tako, da uporabniku ponujajo čimvečjo prilagodljivost pri vnosu svojih zahtev. Uporabniku je v možnostih iskanja na voljo vnos potatkov za več iskalnih kriterijev, s čimer si rezultate iskanja kar najbolj približajo svojim zahtevam in potrebam. Prijavljenim uporabnikom so na voljo dodatne možnosti naprednega iskanja, pregled dodatnih podatkov ter izvoz podatkov. Za pridobitev uporabniških podatkov za prijavo, kontaktirajte Slovenski inštitut za standardizacijo na elektronski naslov sist@sist.si..

Neprijavljeni uporabniki imajo možnost osnovnega iskanja standardov in iskanja dokumentov.
Pri osnovnem iskanju standardov uporabnik pridobi naslednje podatke o standardu:
• Tehnični odbor
• Številka projekta
• Referenčna oznaka
• Oznaka referenčnega projekta
• Status
• Oznaka stopnje
• Slovenski naslov
• Angleški naslov
• Jezik
• Končni datum javne obravnave
• Datum objave
• Datum razveljavitve

Pri iskanju dokumentov uporabnik pridobi naslednje podatke o dokumentu:
• Tehnični odbor
• Številka projekta
• Referenčna oznaka
• Naslov
• Status
• Oznaka stopnje
• Datum objave
• Slovenski naslov
• Angleški naslov
• Jezik
• Cena
• Število strani

Prijavljeni uporabniki imajo poleg osnovnega iskanja in iskanja dokumentov, tudi možnost naprednega iskanja, ki nudi izbiro več iskalnih kriterijev, katere si uporabnik določi po svojih željah. Napredno iskanje omogoča tudi shranjevanje izbranih iskalnih kriterijev. Shranjena iskanja so uporabniku na voljo ob vsaki nadaljni prijavi, dokler jih uporabnik ne odstrani ali nadomesti z drugimi.
Prijavljeni uporabniki imajo tudi možnost izvoza rezultatov iskanja v datoteke formata excel in PDF.
Prijavljeni uporabniki imajo, z izbiro enaga izmed rezultatov iskanja standardov v osnovnem in naprednem iskanju, dodatno možnost ogleda večih podatkov tega standarda.
Ob izbiri standarda iz rezultatov iskanja si lahko v novem oknu ogledajo naslednje podatke standarda:
• Splošne podatke
• Naslove v različnih jezikih in podatke o delovnem področju standarda
• Podrobne podatke o standardu
• Relacije standarda
• ICS standarda
• Mandate standarda
• Direktive standarda
• Stopnje standarda

Kako uporabljati iskalnik

Koda projekta: Je numerična šifra, podeljena vsakemu posameznemu projektu.

Če poznate npr. kodo projekta pri evropskem projektu (pri projektih CEN – Work Item, pri CENELEC – Project Number), je ta enaka tudi pri privzetem projektu SIST, npr. evropski standard EN 60068-2-27:2009 ima kodo projekta 20878, enako kodo ima tudi privzeti slovenski standard SIST EN 60068-2-27:2009.


Referenčna oznaka projekta: V okence lahko vpišete celotno referenčno oznako standarda (npr. SIST EN ISO 9001:2008) ali tudi samo del oznake (npr. ISO 9001 oz. 9001).
Podrobneje o tem, kako je sestavljena referenčna oznaka standarda, si lahko preberete v Navodilu o postopku sprejemanja slovenskih nacionalnih standardov in drugih dokumentov s področja slovenske nacionalne standardizacije.


Oznaka SIST TDT: Iskanje zadetkov lahko omejite na posamezen slovenski tehnični odbor. V spustnem meniju lahko izbirate med vsemi slovenskimi tehničnimi odbori.


ICS koda projekta: V spustnem meniju lahko izbirate med posameznimi klasifikacijskimi številkami področij.

Vsakemu standardizacijskemu projektu je glede na področje in vsebino določena ena ali več klasifikacijskih številk po Mednarodni klasifikaciji za standarde (ICS). Klasifikacija ICS je organizirana hierarhično v treh ravneh. Prva raven zajema široka področja dejavnosti v standardizaciji, na primer:
11 ZDRAVSTVENO VARSTVO
17 MEROSLOVJE IN MERJENJE. FIZIKALNI POJAVI
77 METALURGIJA

Področja so razdeljena v skupine. Oznako skupine sestavljata dvomestna oznaka področja in trimestna številka skupine, ločeni s piko, na primer:
11.040 Medicinska oprema
17.120 Merjenje pretoka tekočin
77.140 Železni in jekleni izdelki

Nekatere skupine so razdeljene v podskupine. Oznako podskupine sestavljata oznaka skupine in dvomestna številka podskupine, ločeni s piko, na primer:
11.040.30 Operacijski instrumenti in materiali
17.120.20 Pretok v odprtih kanalih
77.140.70 Jekleni profili


Status standarda: V povezavi z razvojnimi stopnjami projekta se standardom glede na stopnjo določi tudi status.

Vsi osnutki v okviru posameznega projekta imajo do izdaje končnega standarda (stopnja 6060) status »neobjavljen«.

Ob izdaji končnega standarda se standardu SIST podeli status »objavljen«.

Status »objavljen in popravljen« pomeni, da je pri standardu prišlo do spremembe podatkov (npr. popravki v naslovu ...).

Nekateri objavljeni standardi so lahko tudi »v reviziji«, saj je po standardizacijskih postopkih najpozneje vsakih pet let pregledana aktualnost standarda.

»Razveljavljeni« standardi so neveljavni in so najverjetneje nadomeščeni z novejšimi verzijami standardov.


Metoda priprave (pri možnosti Iskanje dokumentov): V okviru standardizacijskega dela obstaja več metod privzema. Podrobneje o metodah priprave si lahko preberete v Navodilu o postopku sprejemanja slovenskih nacionalnih standardov in drugih dokumentov s področja slovenske nacionalne standardizacije.


Stopnja projekta: Razvoj posameznega projekta poteka po določenih razvojnih stopnjah. Stopnje projektov SIST so usklajene z evropsko in mednarodno standardizacijo.

Najbolj iskani stopnji sta stopnja 6060, ki pomeni objavo privzetega evropskega standarda, ter 6260, ki pomeni objavo privzetega mednarodnega in drugega tujega standarda. Objavljen izvirni slovenski nacionalni standard ima stopnjo 7160.

Podrobneje o stopnjah projektov si lahko preberete v Navodilu o postopku sprejemanja slovenskih nacionalnih standardov in drugih dokumentov s področja slovenske nacionalne standardizacije.


Datum končanja stopnje: Iskanje po stopnji projekta lahko omejite tudi časovno.


Slovenski naslov projekta: Če vnesete besedo ali besedno zvezo, lahko iščete po podatkih iz slovenskega naslova projekta.
Primer iskanja: Iščem vse standardizacijske projekte, ki vsebujejo besedo KAKOVOST.
Rezultati iskanja: Vsi zadetki vsebujejo v slovenskem naslovu besedo »kakovost«.


Tuji naslov projekta: Če vnesete besedo ali besedno zvezo, lahko iščete po podatkih iz tujega (angleškega) naslova projekta.
Primer iskanja: Iščem vse standardizacijske projekte, ki vsebujejo besedo QUALITY.
Rezultati iskanja: Vsi zadetki vsebujejo v angleškem naslovu besedo »quality«.


Jezik dokumenta (pri možnosti Iskanje dokumentov): iskanje lahko omejite tudi na jezikovne različice (npr. samo slovenski jezik).
Primer iskanja: Izberem jezik dokumenta: »slovenski jezik«.
Rezultati iskanja: Prikazani so vsi dokumenti, ki so na voljo v slovenskem jeziku.