Izberi iskalne kriterije
Oznaka standarda:
Slovenski naslov projekta:
Tuji naslov projekta:
Oznaka SIST TDT:
Datum glasila javne obravnave Od: Do:
  Za oddajo pripomb na osnutek dokumenta, ki je v javni obravnavi se morate prijaviti. Prijava je mogoča s klikom na besedo "Prijava" v zgornjem desnem kotu.

e Javna obravnava

Za oddajo pripomb na osnutek dokumenta, ki je v javni obravnavi se morate prijaviti. Prijava je mogoča z vnosom pravilnih uporabniških podatkov v zgornjem desnem oknu »Prijava«. Če se prijavljate prvič, je potrebna registracija na zgornjem desnem oknu »Izdelajte račun«. Uporabniški račun vam bo omogočal dostop do osnutkov standardizacijskih dokumentov, ki so v javni obravnavi in oddajo pripomb v ustreznih priloženih obrazcih.

Rezultati: 96 All
123
Tehnični odborOznaka TDTReferenčna oznakaSlovenski naslovAngleški naslovZačetni datum javne obravnaveKončni datum javne obravnave
PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili00155868kSIST-TS FprCEN/TS 14632:2023Cevni sistemi iz polimernih materialov za odvodnjavanje, kanalizacijo in oskrbo z vodo, s tlakom in brez njega - S steklenimi vlakni okrepljeni duromerni materiali (GRP), ki temeljijo na nenasičeni poliestrski smoli (UP) - Navodilo za ugotavljanje skladnostiPlastics piping systems for drainage, sewerage and water supply, pressure and non-pressure - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) based on unsaturated polyester resin (UP) - Guidance for the assessment of conformity01-Mar-202331-Mar-2023
KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata00444044kSIST-TS FprCEN/TS 17943:2023Karakterizacija odpadkov - Navodilo za določevanje elementov in drugih snovi v odpadkihCharacterization of waste - Guidance on the determination of the content of elements and substances in waste01-Mar-202303-Apr-2023
IFEK - Železne kovineEC104043oSIST prEN 10080:2023Jeklo za armiranje betona - Varivo armaturno jeklo - SplošnoSteel for the reinforcement of concrete - Weldable reinforcing steel - General01-Mar-202312-Apr-2023
IFEK - Železne kovineEC108032oSIST prEN 10251:2023Magnetni materiali - Metode za ugotavljanje geometrijskih lastnosti elektropločevin in trakovMagnetic materials - Methods of determination of the geometrical characteristics of electrical steel sheet and strip01-Mar-202312-Apr-2023
CAA - Mineralna veziva in zidarstvo00051161oSIST prEN 13282-3:2023Hidravlična veziva za ceste - 3. del: Ocenjevanje in preverjanje nespremenljivosti lastnostiHydraulic road binders - Part 3: Assessment and verification of constancy of performance01-Mar-202331-Mar-2023
I13 - Imaginarni 1300337061oSIST prEN 15430-1:2023Oprema za vzdrževalna dela zimske službe in službe za vzdrževanje cest - Zajem in prenos podatkov - 1. del: Zajem podatkov v voziluWinter and road service area maintenance equipment - Data acquisition and transmission - Part 1: In-vehicle data acquisition01-Mar-202312-Apr-2023
IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin00240092oSIST prEN 15520:2023Vroče brizganje - Priporočila za konstrukcijsko oblikovanje komponent s prevlekami, nanesenimi z vročim brizganjemThermal spraying - Recommendations for constructional design of components with thermally sprayed coatings01-Mar-202312-Apr-2023
I13 - Imaginarni 1300346055oSIST prEN 16163:2023Ohranjanje kulturne dediščine - Smernice in postopki za izbiro ustrezne razsvetljave za razstave v zaprtih prostorihConservation of Cultural Heritage - Guidelines and procedures for choosing appropriate lighting for indoor exhibitions01-Mar-202312-Apr-2023
I13 - Imaginarni 13JT005182oSIST prEN 16603-20-40:2023Vesoljska tehnika - ASIC, FPGA in inženiring jedra IPSpace engineering - ASIC, FPGA and IP Core engineering01-Mar-202305-Apr-2023
OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb00046014oSIST prEN 16647-1:2023Kamini na alkohol brez priključka na dimnik - Varnostne zahteve in preskusne metode - 1. del: Dekorativni kamini z ročnim upravljanjem za domačo uporaboAlcohol powered flueless fireplaces - Safety requirements and test methods- Part 1: Manually operated decorative fireplaces for domestic use01-Mar-202301-Apr-2023
I13 - Imaginarni 1300044062oSIST prEN 16838:2023Hladilne vitrine in skrinje za sladoled - Razvrščanje, zahteve, zmogljivost in preskus porabe energijeRefrigerated display scooping cabinets and pozzetto for gelato - Classification, requirements, performance and energy consumption testing01-Mar-202319-Apr-2023
OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb00156276oSIST prEN 1751:2023Prezračevanje stavb - Naprave za dovod in odvod zraka - Aerodinamično preskušanje dušilnikov in loputVentilation for buildings - Air terminal devices - Aerodynamic testing of damper and valves01-Mar-202301-Apr-2023
KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata00455030oSIST prEN 17723:2023Rastlinski biostimulanti - Določevanje kloridaPlant biostimulants - Determination of chloride01-Mar-202303-Apr-2023
VAR - Varjenje00121894oSIST prEN 17931:2023Oprema za plamensko varjenje - Ročna oprema za varjenje, segrevanje in rezanje - Periodična kontrolaGas welding equipment - Manual gas equipment for welding, heating and cutting - Periodic Inspection01-Mar-202303-Apr-2023
DPL - Oskrba s plinom00326015oSIST prEN 17932:2023Vozila na zemeljski plin - Zahteve za delavnice in upravljanje vozil na utekočinjeni zemeljski plinNatural gas vehicles - Requirements for LNGV workshops and the management of liquefied natural gas (LNG) vehicles01-Mar-202303-Apr-2023
I13 - Imaginarni 1300462001oSIST prEN 17937:2023Regulirane kemikalije v izdelkih - Določanje vsebnosti policikličnih aromatskih ogljikovodikov (PAH) z metodo plinske kromatografije z masno spektrometrijo v polimernih materialih in gumi v izdelkih, namenjenih širši javnosti, ki prihajajo v neposredni stik s človeško kožo in ustno votlinoRegulated chemicals in products - Determination of the content of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) by gas chromatography coupled to mass-spectrometry in plastic and rubber in articles supplied to the general public that come into direct contact with human skin and oral cavity01-Mar-202312-Apr-2023
STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu00129273oSIST prEN 17940:2023Steklo v gradbeništvu - Vmesna folija za izdelavo laminiranega stekla - Standard za proizvodGlass in Building - Folio Interlayers for the Manufacturing of Laminated Glass - Product standard01-Mar-202331-Mar-2023
INEK - Neželezne kovine00133275oSIST prEN 1982:2023Baker in bakrove zlitine - Bloki za pretaljevanje in ulitkiCopper and copper alloys - Ingots and castings01-Mar-202305-Apr-2023
PLN - Plinske naprave za dom00057048oSIST prEN 303-2:2023Kotli za ogrevanje - 2. del: Kotli za ogrevanje z ventilatorskimi gorilniki - Posebne zahteve za kotle z razprševalnimi oljnimi gorilnikiHeating boilers - Part 2: Heating boilers with forced draught burners - Special requirements for boilers with atomizing oil burners01-Mar-202303-Apr-2023
PLN - Plinske naprave za dom00057047oSIST prEN 304:2023Kotli za ogrevanje - Preskušanje kotlov za ogrevanje z razprševalnimi oljnimi gorilnikiHeating boilers - Test code for heating boilers for atomizing oil burners01-Mar-202303-Apr-2023
I13 - Imaginarni 1304004596oSIST prEN 3043:2023Aeronavtika - Vezni elementi z zunanjim navojem iz toplotnoodpornega jekla FE PA92HT (A286) - Klasifikacija: 900 MPa/650 °C, metoda izdelave po izbiri - Tehnična specifikacijaAerospace series - Fasteners, externally threaded, in heat resisting steel FE PA92HT (A286) - Classification: 900 MPa/650 °C, manufacturing method optional - Technical specification01-Mar-202312-Apr-2023
BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton00104463oSIST prEN 480-6:2023Kemijski dodatki za beton, malto in injekcijsko maso - Preskusne metode - 6. del: Infrardeča analizaAdmixtures for concrete, mortar and grout - Test methods - Part 6: Infrared analysis01-Mar-202331-Mar-2023
IEKA - Električni kabli76552oSIST prEN 50655-1:2023Električni kabli - Pribor - Značilnosti materialov - 1. del: Identifikacija materiala za smolne zmesiElectric cables - Accessories - Material characterization - Part 1: Fingerprinting for resinous compounds01-Mar-202331-Mar-2023
IZL - Izolatorji68152oSIST prEN 50719:2023Povezovalni ploščati priključki za skoznjike od 250 A do 4000 A za transformatorje, polnjene z izolacijsko tekočinoConnecting terminal flags for bushings from 250A to 4 000 A for insulating liquid filled transformers01-Mar-202331-Mar-2023
VAZ - Varovanje zdravja00204086oSIST prEN 556-1:2023Sterilizacija medicinskih pripomočkov - Zahteve za medicinske pripomočke, ki morajo biti označeni s "STERILNO" - 1. del: Zahteve za končno sterilizirane medicinske pripomočkeSterilization of medical devices - Requirements for medical devices to be designated "STERILE" - Part 1: Requirements for terminally sterilized medical devices01-Mar-202331-Mar-2023
VAZ - Varovanje zdravja00204085oSIST prEN 556-2:2023Sterilizacija medicinskih pripomočkov - Zahteve za medicinske pripomočke, ki morajo biti označeni s "STERILNO" - 2. del: Zahteve za medicinske pripomočke, izdelane v aseptičnem okoljuSterilization of medical devices - Requirements for medical devices to be designated ''STERILE" - Part 2: Requirements for aseptically processed medical devices01-Mar-202331-Mar-2023
NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi00019573oSIST prEN 589:2023Goriva za motorna vozila - Utekočinjeni naftni plin (UNP) - Zahteve in preskusne metodeAutomotive fuels - LPG - Requirements and test methods01-Mar-202303-Apr-2023
BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton00104453oSIST prEN 934-7:2023Kemijski dodatki za beton, malto in injekcijsko maso - 7. del: Kemijski dodatki za zmanjšanje krčenja - Definicije, zahteve, skladnost, označevanje in etiketiranjeAdmixtures for concrete, mortar and grout - Part 7: Shrinkage reducing admixtures - Definitions, requirements, conformity, marking and labelling01-Mar-202331-Mar-2023
I09 - Imaginarni 0975604oSIST prEN IEC 60317-89:2023Specifikacije za posebne vrste navijalnih žic - 89. del: Okrogla aluminijeva žica, lakirana s poliesterimidnim lakom, razred 200Specifications for particular types of winding wires - Part 89: Polyesterimide enameled round aluminum wire, class 20001-Mar-202301-Apr-2023
I09 - Imaginarni 0975188oSIST prEN IEC 60317-93:2023Specifikacije za posebne vrste navijalnih žic - 93. del: S poliestrom ali poliesterimidom prevlečena bakrena žica s pravokotnim prerezom, emajlirana s poliamidimidom, razred 220Specifications for particular types of winding wires - Part 93: Polyester or polyesterimide overcoated with polyamide-imide enamelled rectangular copper wire, class 22001-Mar-202301-Apr-2023
I11 - Imaginarni 1174073oSIST prEN IEC 60404-8-1:2023Magnetni materiali - 8-1. del: Specifikacije za posamezne materiale - Trdomagnetni materialiMagnetic materials - Part 8-1: Specifications for individual materials - Magnetically hard materials01-Mar-202301-Apr-2023
FGA - Funkcionalnost gospodinjskih aparatov75645oSIST prEN IEC 60704-2-13:2023Gospodinjski in podobni električni aparati - Postopek preskušanja za ugotavljanje zvočnega hrupa v zraku - 2-13. del: Posebne zahteve za odvajalnike kuhinjskih hlapovHousehold and similar electrical appliances - Test code for the determination of airborne acoustical noise - Part 2-13: Particular requirements for cooking fume extractors01-Mar-202331-Mar-2023
I09 - Imaginarni 0976035oSIST prEN IEC 60851-3:2023Navijalne žice - Preskusne metode - 3. del: Mehanske lastnostiWinding wires - Test methods - Part 3: Mechanical properties01-Mar-202301-Apr-2023
MOC - Mobilne komunikacije76414oSIST prEN IEC 60974-1-111:2023Optični kabli - 1-111. del: Splošna specifikacija - Osnovni preskusni postopki za optične kable - Mehanske preskusne metode - Upogib, metoda E11Optical fibre cables - Part 1-111: Generic specification - Basic optical cable test procedures - Mechanical tests methods - Bend, method E1101-Mar-202301-Apr-2023
I96 - Imaginarni 9661558oSIST prEN IEC 61558-2-9:2023Varnost transformatorjev, dušilk, napajalnikov in podobnih proizvodov - 2-9. del: Posebne zahteve in preskusi za transformatorje in napajalnike za ročne svetilke razreda IIISafety of transformers, reactors, power supply units and combinations thereof - Part 2-9: Particular requirements and tests for transformers and power supply units for class III handlamps01-Mar-202301-Apr-2023
POD - Prenapetostni odvodniki72019oSIST prEN IEC 61643-332:2023Sestavni deli za nizkonapetostne naprave za zaščito pred prenapetostnimi udari - 332. del: Izbira in načini uporabe za kovinsko-oksidne varistorje (MOV)Components for low-voltage surge protection - Part 332: Selection and application principles for metal oxide varistors (MOV)01-Mar-202324-Mar-2023
I09 - Imaginarni 0975540oSIST prEN IEC 61820-3-2:2023Električne inštalacije za razsvetljavo in radijske javljalnike na letališčih - Posebne zahteve za napajalnike z zaporednim vezjemElectrical installations for lighting and beaconing of aerodromes - Particular requirements for series circuit power supplies01-Mar-202301-Apr-2023
IMKF - Magnetne komponente in feritni materiali75501oSIST prEN IEC 62044-3:2023Jedra iz mehkomagnetnih materialov - Merilne metode - 3. del: Magnetne lastnosti pri močnem vzbujanjuCores made of soft magnetic materials - Measuring methods - Part 3: Magnetic properties at high excitation level01-Mar-202301-Apr-2023
MOC - Mobilne komunikacije76415oSIST prEN IEC 62148-17:2023Aktivne komponente in naprave optičnih vlaken - Standardi za ohišja in vmesnike - 17. del: Oddajniške in sprejemniške komponente z dvojnimi koaksialnimi radiofrekvenčnimi (RF) konektorjiFibre optic active components and devices - Package and interface standards - Part 17: Transmitter and receiver components with dual coaxial RF connectors01-Mar-202331-Mar-2023
MOC - Mobilne komunikacije76036oSIST prEN IEC 62149-3:2023Aktivne komponente in naprave optičnih vlaken - Izvedbeni standardi - 3. del: Laserski diodni oddajniki z integriranim modulatorjem za optične prenosne sisteme 40 Gbit/sFibre optic active components and devices - Performance standards - Part 3: Modulator-integrated laser diode transmitters for 40-Gbit/s fibre optic transmission systems01-Mar-202331-Mar-2023
123

PE Search text (Slovenski)
Vsi osnuteki SIST standardizacijskih dokumentov so, za namen oddajanja pripomb v času standardizacijskega procesa javne obravnave, brez možnosti tiskanja na voljo brezplačno. V primeru, da želite tiskano različico dokumenta, lahko nakup opravite v spletni prodaji SIST .

Osnovno iskanje meta podatkov standardov. V tem delu se cene standardov ne prikažejo. Cene standardizacijskih dokumentov so na voljo ob uporabi možnosti "Iskanje dokumentov" v levem meniju.
Več podatkov o načinu iskanja je na voljo v delu "Pomoč" v levem meniju.
V primeru, da želite naročiti katerega od izbranih standardov, lahko nakup opravite v Spletni prodaji SIST.