Izberi iskalne kriterije
Oznaka standarda:
Slovenski naslov projekta:
Tuji naslov projekta:
Oznaka SIST TDT:
Datum glasila javne obravnave Od: Do:
  Za oddajo pripomb na osnutek dokumenta, ki je v javni obravnavi se morate prijaviti. Prijava je mogoča s klikom na besedo "Prijava" v zgornjem desnem kotu.

e Javna obravnava

Za oddajo pripomb na osnutek dokumenta, ki je v javni obravnavi se morate prijaviti. Prijava je mogoča z vnosom pravilnih uporabniških podatkov v zgornjem desnem oknu »Prijava«. Če se prijavljate prvič, je potrebna registracija na zgornjem desnem oknu »Izdelajte račun«. Uporabniški račun vam bo omogočal dostop do osnutkov standardizacijskih dokumentov, ki so v javni obravnavi in oddajo pripomb v ustreznih priloženih obrazcih.

Rezultati: 96 All
123
Tehnični odborOznaka TDTReferenčna oznakaSlovenski naslovAngleški naslovZačetni datum javne obravnaveKončni datum javne obravnave
VGA - Varnost električnih aparatov za gospodinjstvo in podobne namene66748kSIST FprEN 62115:2016/oprAA:2018Električne igrače - Varnost - Dopolnilo AAElectric toys - Safety01-okt-201826-okt-2018
IPMA - Polimerni materiali in izdelki00249A0DkSIST-TP FprCEN ISO/TR 18486:2018Polimerni materiali - Parametri za primerjanje sevalnega spektra laboratorijskega svetlobnega vira, ki se uporablja za simuliranje vremenskih vplivov, z referenčnim sončnim sevalnim spektrom (ISO/PRF TR 18486:2018)Plastics - Parameters comparing the spectral irradiance of a laboratory light source for weathering applications to a reference solar spectral irradiance (ISO/PRF TR 18486:2018)01-okt-201801-nov-2018
EPO - Embalaža - prodajna in ovojna00261446kSIST-TP FprCEN/TR 13695-2:2018Embalaža - Zahteve za merjenje in overjanje štirih težkih kovin in drugih nevarnih snovi v embalaži ter njihov izpust v okolje - 2. del: Zahteve za merjenje in overjanje nevarnih snovi v embalaži ter njihov izpust v okoljePackaging - Requirements for measuring and verifying the four heavy metals and other dangerous substances present in packaging, and their release into the environment - Part 2: Requirements for measuring and verifying dangerous substances present in packaging, and their release into the environment01-okt-201805-nov-2018
KAZ - Kakovost zraka00264161kSIST-TS FprCEN/TS 17286:2018[Not translated]Stationary source emissions - Mercury monitoring using sorbent traps01-okt-201802-nov-2018
IFEK - Železne kovineEC103100oSIST prEN 10210-3:2018Vroče izdelani votli konstrukcijski profili iz jekla - 3. del: Mere, mejni odstopki in značilnosti profilovHot finished structural steel hollow sections - Part 3: Tolerances, dimensions and sectional properties01-okt-201801-nov-2018
ITC - Informacijska tehnologija00251335oSIST prEN 1064:2018Zdravstvena informatika - Standardni komunikacijski protokol - Računalniško podprta elektrokardiografijaHealth informatics - Standard communication protocol - Computer-assisted electrocardiography01-okt-201825-okt-2018
VSN - Varnost strojev in naprav00153202oSIST prEN 12331:2018Stroji za predelavo hrane - Stroji za mletje mesa - Varnostne in higienske zahteveFood processing machinery - Mincing machines - Safety and hygiene requirements01-okt-201820-okt-2018
VSN - Varnost strojev in naprav00143093oSIST prEN 12413:2018Varnostne zahteve za vezana brusilna sredstvaSafety requirements for bonded abrasive products01-okt-201830-okt-2018
VSN - Varnost strojev in naprav00153195oSIST prEN 12463:2018Stroji za predelavo hrane - Polnilniki in zamenjliva oprema - Varnostne in higienske zahteveFood processing machinery - Filling machines and interchangeable equipment - Safety and hygiene requirements01-okt-201820-okt-2018
OGS - Ogrevanje stavb00156248oSIST prEN 13141-4:2018Ventilation for buildings - Performance testing of components/products for residential ventilation - Part 4: Aerodynamic, electrical power and acoustic performance of unidirectional ventilation unitsVentilation for buildings - Performance testing of components/products for residential ventilation - Part 4: Aerodynamic, electrical power and acoustic performance of unidirectional ventilation units01-okt-201805-nov-2018
OGS - Ogrevanje stavb00156249oSIST prEN 13141-7:2018Prezračevanje stavb - Preskušanje lastnosti sestavnih delov/izdelkov za prezračevanje stanovanjskih stavb - 7. del: Preskušanje lastnosti mehanskih kanalnih dovodnih in odvodnih enot (vključno z enotami za vračanje toplote)Ventilation for buildings - Performance testing of components/products for residential ventilation - Part 7: Performance testing of ducted mechanical supply and exhaust ventilation units (including heat recovery)01-okt-201805-nov-2018
OGS - Ogrevanje stavb00156250oSIST prEN 13141-8:2018Prezračevanje stavb - Preskušanje lastnosti sestavnih delov/izdelkov za prezračevanje stanovanjskih stavb - 8. del: Preskušanje lastnosti mehanskih brezkanalnih dovodnih in odvodnih prezračevalnih enot (vključno z enotami za vračanje toplote)Ventilation for buildings - Performance testing of components/products for residential ventilation - Part 8: Performance testing of non-ducted mechanical supply and exhaust ventilation units (including heat recovery)01-okt-201805-nov-2018
OGS - Ogrevanje stavb00156247oSIST prEN 13142:2018Prezračevanje stavb - Sestavni deli/izdelki za prezračevanje stanovanjskih stavb - Zahtevane in nezahtevane lastnostiVentilation for buildings - Components/products for residential ventilation - Required and optional performance characteristics01-okt-201805-nov-2018
IŽNP - Železniške naprave00256728oSIST prEN 13146-9:2018Železniške naprave - Zgornji ustroj - Preskušanje pritrdilnih sistemov - 9. del: Ugotavljanje togostiRailway applications - Track - Test methods for fastening systems - Part 9: Determination of stiffness01-okt-201801-nov-2018
LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa00038198oSIST prEN 14128:2018Trajnost lesa in lesnih proizvodov - Merila učinkovitosti farmakoloških zaščitnih sredstev za les, ugotovljeno z biološkimi preskusiDurability of wood and wood-based products - Efficacy criteria for curative wood preservatives as determined by biological tests01-okt-201825-okt-2018
KAV - Kakovost vode00230345oSIST prEN 14614:2018Kakovost vode - Navodilo za ocenjevanje hidromorfoloških značilnosti vodotokovWater quality - Guidance standard for assessing the hydromorphological features of rivers01-okt-201802-nov-2018
SPO - Šport00136417oSIST prEN 14619:2018Oprema za športe na koleščkih - Skiroji - Varnostne zahteve in preskusne metodeRoller sports equipment - Kick scooters - Safety requirements and test methods01-okt-201820-okt-2018
I13 - Imaginarni 1300182071oSIST prEN 14624:2018Lastnosti premičnih javljalnikov puščanja in sobnih nadzornih naprav za halogenska hladilaPerformance of portable leak detectors and of room monitors for halogenated refrigerants01-okt-201801-nov-2018
BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton00104340oSIST prEN 14889-2:2018Vlakna za beton - 2. del: Polimerna vlakna - Definicija, specifikacije in skladnostFibres for concrete - Part 2: Polymer fibres - Definition, specifications and conformity01-okt-201825-okt-2018
OGS - Ogrevanje stavb00247109oSIST prEN 14908-7:2018Odprta izmenjava podatkov pri avtomatizaciji stavb, regulaciji in upravljanju stavb - Protokol regulacijske mreže - 7. del: Komunikacija preko spletnega protokolaOpen communication in building automation, controls and building management - Control Network Protocol - Part 7: Communication via internet protocols01-okt-201805-nov-2018
IŽNP - Železniške naprave00256753oSIST prEN 15611:2018Železniške naprave - Zavore - Ventili za kontrolo tlakaRailway applications - Braking - Relay valves01-okt-201827-okt-2018
KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi00327107oSIST prEN 15741:2018Krma: metode vzorčenja in analize - Določevanje OCP in PCB z GC/MSAnimal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Determination of OCPs and PCBs by GC/MS01-okt-201825-okt-2018
KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi00327108oSIST prEN 15742:2018Krma: metode vzorčenja in analize - Določevanje OC-pesticidov z GC/ECD TC: Krma: metode vzorčenja in analize - Določevanje OCP z GC/ECDAnimal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Determination of OCPs by GC/ECD01-okt-201825-okt-2018
IEKS - Eksplozivi00212095oSIST prEN 15947-1:2018Pirotehnični izdelki - Ognjemetni izdelki, kategorije F1, F2 in F3 - 1. del: IzrazjePyrotechnic articles - Fireworks, Categories F1, F2 and F3 - Part 1: Terminology01-okt-201802-nov-2018
IEKS - Eksplozivi00212096oSIST prEN 15947-2:2018Pirotehnični izdelki - Ognjemetni izdelki, kategorije F1, F2 in F3 - 2. del: Kategorije in vrste ognjemetnih izdelkovPyrotechnic articles - Fireworks, Categories F1, F2 and F3 - Part 2: Categories and types of firework01-okt-201802-nov-2018
IEKS - Eksplozivi00212097oSIST prEN 15947-3:2018Pirotehnični izdelki - Ognjemetni izdelki, kategorije F1, F2 in F3 - 3. del: Minimalne zahteve za označevanjePyrotechnic articles - Fireworks, Categories F1, F2, and F3 - Part 3: Minimum labelling requirements01-okt-201802-nov-2018
IEKS - Eksplozivi00212099oSIST prEN 15947-4:2018Pirotehnični izdelki - Ognjemetni izdelki, kategorije F1, F2 in F3 - 4. del: Preskusne metodePyrotechnic articles - Fireworks, Categories F1, F2 and F3 - Part 4: Test methods01-okt-201802-nov-2018
IEKS - Eksplozivi00212101oSIST prEN 15947-5:2018Pirotehnični izdelki - Ognjemetni izdelki, kategorije F1, F2 in F3 - 5. del: Zahteve za izdelavo in delovanjePyrotechnic articles - Fireworks, Categories F1, F2 and F3 - Part 5: Requirements for construction and performance01-okt-201802-nov-2018
PLN - Plinske naprave za dom00299025oSIST prEN 16905-2:2018Plinske toplotne črpalke z endotermnim motorjem - 2. del: VarnostGas-fired endothermic engine driven heat pumps - Part 2: Safety01-okt-201805-nov-2018
KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi00276072oSIST prEN 17035:2018Površinsko aktivne snovi - Površinsko aktivne snovi na biološki osnovi - Zahteve in preskusne metodeSurface Active Agents - Bio-based surfactants - Requirements and test methods01-okt-201805-nov-2018
IKER - Keramika00128167oSIST prEN 17235:2018Trajna sidrišča in varnostni kavljiPermanent anchor devices and safety hooks01-okt-201825-okt-2018
IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin00219054oSIST prEN 17243:2018Katodna zaščita notranjih površin kovinskih rezervoarjev, konstrukcij, opreme in cevovodov, ki vsebujejo morsko vodoCathodic protection of internal surfaces of metallic tanks, structures, equipment, and piping containing seawater01-okt-201825-okt-2018
ITC - Informacijska tehnologija00251337oSIST prEN 17269:2018Zdravstvena informatika - Povzetek podatkov o pacientu za nenačrtovano čezmejno zdravstveno oskrboHealth informatics - The Patient Summary for Unscheduled, Cross-border Care01-okt-201823-okt-2018
KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi00327094oSIST prEN 17270:2018Krma: metode vzorčenja in analize - Določevanje teobromina v sestavinah krme in krmnih mešanicah, predvsem iz kakava pridobljenih sestavin, s tekočinsko kromatografijo - Komplementarni element TC: Krma: metode vzorčenja in analize - Določevanje teobromina v sestavinah krme in krmnih mešanicah, vključno z iz kakava pridobljenih sestavin, s tekočinsko kromatografijo - Komplementarni elementAnimal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Determination of theobromine in feed materials and compound feed, including cocoa derived ingredients, by liquid chromatography - Complementary element01-okt-201825-okt-2018
IPMA - Polimerni materiali in izdelki00249998oSIST prEN 17271:2018Polimerni materiali - Profili na osnovi polivinilklorida (PVC) - Določanje trdnosti profilov, laminiranih s folijamiPlastics - Poly(vinyl chloride) (PVC) based profiles - Determination of the peel strength of profiles laminated with foils01-okt-201801-nov-2018
KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi00275287oSIST prEN 17279:2018Živila - Večelementna metoda za pregled ohratoksina A, aflatoksina B1, deoksinivalenola, zearaleona ter fumonizinov B1 in B2 v živilih, razen v hrani za dojenčke in majhne otroke, s HPLC-MS/MS TC: Živila - Presejalna metoda za ugotavljanje prisotnosti ohratoksina A, aflatoksina B1, deoksinivalenola, zearalenona ter fumonizinov B1 in B2 v živilih, razen v hrani za dojenčke in majhne otroke, s HPLC-MS/MSFoodstuffs - Multimethod for the screening of ochratoxin A, aflatoxin B1, deoxynivalenol, zearalenone and fumonisin B1 and B2 in foodstuffs, excluding foods for infants and young children, by HPLC-MS/MS01-okt-201820-okt-2018
KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi00275291oSIST prEN 17280:2018Živila - Določevanje zearalenona in trihotecena, vključno z deoksinivalenolom (DON) in njegovimi acetiliranimi derivati (3-acetil- DON in 15-acetil-DON), nivalenolom (NIV) in toksinov T-2 in HT-2, v žitu in žitnih proizvodih z LC-MS/MSFoodstuffs - Determination of zearalenone and trichothecenes including deoxynivalenol (DON) and its acetylated derivatives (3-acetyl- DON and 15-acetyl-DON), nivalenol (NIV) and T-2 and HT-2 toxin in cereals and cereal products by LC-MS/MS01-okt-201820-okt-2018
KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi00327092oSIST prEN 17294:2018Krma: metode vzorčenja in analize - Določevanje organskih kislin z ionsko kromatografijo in detekcijo na osnovi prevodnosti (IC-CD)Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Determination of organic acids by Ion Chromatography with Conductivity Detection (IC-CD)01-okt-201825-okt-2018
KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi00327099oSIST prEN 17298:2018Krma: metode vzorčenja in analize - Določevanje benzojske in sorbinske kisline s tekočinsko kromatografijo visoke ločljivosti (HPLC)Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Determination of benzoic and sorbic acid by High Pressure Liquid Chromatography (HPLC)01-okt-201825-okt-2018
KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi00327093oSIST prEN 17299:2018Krma: metode vzorčenja in analize - Pregled in določevanje dovoljenih kokcidiostatikov v koncentracijah dodatkov in njihovih nosilcih v področju od 1 do 3% v krmnih mešanicah s tekočinsko kromatografijo visoke ločljivosti - Tandemska masna spektrometrija (LC-MS/MS)Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Screening and determination of authorized coccidiostats at additive and 1 % and 3 % cross-contamination level, and of non-registered coccidiostats and of one antibiotic at sub-additive levels, in compound feed with High Performance Liquid Chromatography - Tandem Mass Spectrometry detection (LC-MS/MS)01-okt-201825-okt-2018
123

PE Search text (Slovenski)
Vsi osnuteki SIST standardizacijskih dokumentov so, za namen oddajanja pripomb v času standardizacijskega procesa javne obravnave, brez možnosti tiskanja na voljo brezplačno. V primeru, da želite tiskano različico dokumenta, lahko nakup opravite v spletni prodaji SIST .

Osnovno iskanje meta podatkov standardov. V tem delu se cene standardov ne prikažejo. Cene standardizacijskih dokumentov so na voljo ob uporabi možnosti "Iskanje dokumentov" v levem meniju.
Več podatkov o načinu iskanja je na voljo v delu "Pomoč" v levem meniju.
V primeru, da želite naročiti katerega od izbranih standardov, lahko nakup opravite v Spletni prodaji SIST.