Izberi iskalne kriterije
Oznaka standarda:
Slovenski naslov projekta:
Tuji naslov projekta:
Oznaka SIST TDT:
Datum glasila javne obravnave Od: Do:
  Za oddajo pripomb na osnutek dokumenta, ki je v javni obravnavi se morate prijaviti. Prijava je mogoča s klikom na besedo "Prijava" v zgornjem desnem kotu.

e Javna obravnava

Za oddajo pripomb na osnutek dokumenta, ki je v javni obravnavi se morate prijaviti. Prijava je mogoča z vnosom pravilnih uporabniških podatkov v zgornjem desnem oknu »Prijava«. Če se prijavljate prvič, je potrebna registracija na zgornjem desnem oknu »Izdelajte račun«. Uporabniški račun vam bo omogočal dostop do osnutkov standardizacijskih dokumentov, ki so v javni obravnavi in oddajo pripomb v ustreznih priloženih obrazcih.

Rezultati: 63 All
12
Tehnični odborOznaka TDTReferenčna oznakaSlovenski naslovAngleški naslovZačetni datum javne obravnaveKončni datum javne obravnave
I13 - Imaginarni 13CST01151kSIST FprEN ISO 10088:2017Mala plovila - Trajno vgrajeni sistemi za gorivo (ISO 10088:2013)Small craft - Permanently installed fuel systems (ISO 10088:2013)01-maj-201701-jun-2017
I13 - Imaginarni 13CST01152kSIST FprEN ISO 10133:2017Mala plovila - Električni sistemi - Inštalacije, napajane z enosmerno malo napetostjo (ISO 10133:2012)Small craft - Electrical systems - Extra-low-voltage d.c. installations (ISO 10133:2012)01-maj-201701-jun-2017
ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki00248615kSIST FprEN ISO 1107:2017Ribiške mreže - Mreženje - Osnovni pojmi in definicije (ISO/FDIS 1107:2017)Fishing nets - Netting - Basic terms and definitions (ISO/FDIS 1107:2017)01-maj-201701-jun-2017
I13 - Imaginarni 13CST01149kSIST FprEN ISO 8665:2017Mala plovila - Batni motorji z notranjim zgorevanjem za pogon ladij/čolnov - Merjenje moči in deklariranje (ISO 8665:2006)Small craft - Marine propulsion reciprocating internal combustion engines - Power measurements and declarations (ISO 8665:2006)01-maj-201701-jun-2017
I13 - Imaginarni 13CST01150kSIST FprEN ISO 8847:2017Mala plovila - Krmilni mehanizem - Sistemi s kabli in škripčevjem (ISO 8847:2004)Small craft - Steering gear - Cable and pulley systems (ISO 8847:2004)01-maj-201701-jun-2017
I13 - Imaginarni 13CST01147kSIST FprEN ISO 9097:2017Mala plovila - Električni ventilatorji (ISO 9097:1991)Small craft - Electric fans (ISO 9097:1991)01-maj-201701-jun-2017
NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi00019499kSIST-TP FprCEN/TR 17103:2017Nafta in sorodni proizvodi - Bioolja, pridobljena s hitro pirolizo, za nepremične motorje z notranjim zgorevanjem - Specificiranje kakovostiPetroleum and related products - Fast pyrolysis bio-oils for stationary internal combustion engines - Quality designation01-maj-201701-jun-2017
I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi042197oSIST ISO 24394:2017Varjenje v aeronavtiki - Preskušanje usposobljenosti varilcev in operaterjev varjenja - Talilno varjenje kovinskih sestavnih delovWelding for aerospace applications - Qualification test for welders and welding operators - Fusion welding of metallic components01-maj-201701-jun-2017
I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi060507oSIST ISO 24394:2017/oAmd 1:2017Varjenje v aeronavtiki - Preskušanje usposobljenosti varilcev in operaterjev varjenja - Talilno varjenje kovinskih sestavnih delovWelding for aerospace applications - Qualification test for welders and welding operators - Fusion welding of metallic components01-maj-201701-jun-2017
VZK - Vodenje in zagotavljanje kakovosti070376oSIST ISO/DIS 10006:2017Sistemi vodenja kakovosti - Smernice za vodenje kakovosti projektovQuality management systems - Guidelines for quality management in projects01-maj-201730-maj-2017
GIG - Geografske informacije069325oSIST ISO/DIS 19101-2:2017Geografske informacije - Referenčni model - 2. del: PodobeGeographic information -- Reference model -- Part 2: Imagery01-maj-201731-maj-2017
I13 - Imaginarni 1300274088oSIST prEN 12312-15:2017Podporna oprema na tleh za letalski promet - Posebne zahteve - 15. del: Vlečni traktorji za prtljago in opremoAircraft ground support equipment - Specific requirements - Part 15: Baggage and equipment tractors01-maj-201701-jun-2017
I13 - Imaginarni 1300423002oSIST prEN 12830:2017Registratorji temperature za transport, skladiščenje in prodajo blaga, občutljivega za toploto - Preskusi, značilnosti, ustreznostTemperature recorders for the transport, storage and distribution of temperature sensitive goods - Tests, performance, suitability01-maj-201701-jun-2017
OTR - Izdelki za otroke00252071oSIST prEN 13209-1:2017Izdelki za otroke - Oprema za nošenje dojenčkov - Varnostne zahteve in preskusne metode - 1. del: Nahrbtniki z ogrodjemChild care and care articles - Baby carriers - Safety requirements and test methods - Part 1: Framed back carrier01-maj-201702-jun-2017
TLP - Tlačne posode00296092oSIST prEN 13317:2017Cisterne za prevoz nevarnega blaga - Oprema za obratovanje cistern - Sklop pokrova vstopne odprtineTanks for transport of dangerous goods - Service equipment for tanks - Manhole cover assembly01-maj-201702-jun-2017
POZ - Požarna varnost00166100oSIST prEN 1443:2017Dimovodne naprave - Splošne zahteveChimneys - General requirements01-maj-201730-maj-2017
IŽNP - Železniške naprave00256605oSIST prEN 14587-1:2017Železniške naprave - Infrastruktura - Elektrouporovno varjenje tirnic - 1. del: Varjenje novih tirnic kakovosti R220, R260, R260Mn, R320Cr, R350HT, R370LHT in R400HT v varilniciRailway applications - Infrastructure - Flash butt welding of rails - Part 1: New R220, R260, R260Mn, R320Cr, R350HT, R370LHT and R400HT grade rails in a fixed plant01-maj-201725-maj-2017
TLP - Tlačne posode00296091oSIST prEN 14596:2017Cisterne za prevoz nevarnega blaga - Oprema za obratovanje cistern - Ventil za razbremenitev tlaka v siliTanks for transport of dangerous goods - Service equipment for tanks - Emergency pressure relief valve01-maj-201702-jun-2017
PLN - Plinske naprave za dom00057036oSIST prEN 15332:2017Kotli za gretje - Energijsko ocenjevanje hranilnikov tople vodeHeating boilers - Energy assessment of hot water storage systems01-maj-201702-jun-2017
IPMA - Polimerni materiali in izdelki00249922oSIST prEN 17104:2017Plastomerne toge zaščitne stenske obloge za notranjo uporabo v stavbah - Tehnične lastnostiThermoplastics rigid protective wallcovering panels for internal use in buildings - Performance characteristics01-maj-201701-jun-2017
I13 - Imaginarni 1300151428oSIST prEN 17106-1:2017Obratovanje cestnih strojev - Varnost - 1. del: Splošne zahteveRoad operation machinery - Safety - Part 1: General requirements01-maj-201701-jun-2017
I13 - Imaginarni 1300151429oSIST prEN 17106-2:2017Obratovanje cestnih strojev - Varnost - 2. del: Zahteve za stroje za čiščenje cestnih površinRoad operation machinery - Safety - Part 2: Requirements for road surface cleaning machines01-maj-201701-jun-2017
I13 - Imaginarni 1300151427oSIST prEN 17106-3-1:2017Obratovanje cestnih strojev - Varnost - 3-1. del: Stroji za storitve zimske službe - Zahteve za stroje za čiščenje snega z vrtljivimi orodji in snežnimi plugiRoad operation machinery - Safety - Part 3-1: Winter service machines - Requirements for snow clearing machines with rotating tools and snow ploughs01-maj-201701-jun-2017
I13 - Imaginarni 1300151423oSIST prEN 17106-4-1:2017Obratovanje cestnih strojev - Varnost - 4-1. del: Stroji za vzdrževanje cest - Zahteve za stroje za rezanje grmičevja in košnjo traveRoad operation machinery - Safety - Part 4-1: Road service area maintenance machines - Requirements for grass and brush cutting machines01-maj-201701-jun-2017
TLP - Tlačne posode00296093oSIST prEN 17110:2017Cisterne za prevoz nevarnega blaga - Oprema za obratovanje cistern - Oddušni ventil za zbiralnik plinske fazeTanks for transport of dangerous goods - Service equipment for tanks - Vapour manifold vent valve01-maj-201702-jun-2017
KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi00216103oSIST prEN 17111:2017Kemična razkužila in antiseptiki - Kvantitativni preskus s steklenim nosilcem za vrednotenje virucidnega delovanja kemičnih razkužil in antiseptikov za instrumente, ki se uporabljajo v humani medicini - Preskusna metoda in zahteve (faza 2, stopnja 2)Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative carrier test for the evaluation of virucidal activity for instruments used in the medical area - Test method and requirements (phase 2, step 2)01-maj-201702-jun-2017
ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki00248508oSIST prEN 17117-1:2017Gumirane ali plastificirane tekstilije - Mehanske preskusne metode pri dvoosnih napetostnih stanjih - 1. del: Lastnosti natezne togostiRubber or plastics-coated fabrics - Mechanical test methods under biaxial stress states – Part 1: Tensile stiffness properties01-maj-201701-jun-2017
MOC - Mobilne komunikacije47598oSIST prEN 301 357 V2.0.1:2017Brezvrvične avdio naprave za frekvenčno območje od 25 MHz do 2000 MHz - Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EUCordless audio devices in the range 25 MHz to 2 000 MHz - Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU01-maj-201701-jun-2017
MOC - Mobilne komunikacije51313oSIST prEN 301 489-1 V2.2.0:2017Standard elektromagnetne združljivosti (EMC) za radijsko opremo in storitve - 1. del: Splošne tehnične zahteve - Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.1(b) direktive 2014/53/EU in bistvene zahteve člena 6 direktive 2014/30/EUElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services - Part 1: Common technical requirements - Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.1(b) of Directive 2014/53/EU and the essential requirements of article 6 of Directive 2014/30/EU01-maj-201701-jun-2017
MOC - Mobilne komunikacije51320oSIST prEN 301 489-15 V2.2.0:2017Standard elektromagnetne združljivosti (EMC) za radijsko opremo in storitve - 15. del: Posebni pogoji za komercialno dostopno amatersko radijsko opremo - Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.1(b) direktive 2014/53/EUElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services - Part 15: Specific conditions for commercially available amateur radio equipment - Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.1(b) of Directive 2014/53/EU01-maj-201701-jun-2017
MOC - Mobilne komunikacije51317oSIST prEN 301 489-17 V3.2.0:2017Standard elektromagnetne združljivosti (EMC) za radijsko opremo in storitve - 17. del: Posebni pogoji za širokopasovne sisteme za prenos podatkov - Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.1(b) direktive 2014/53/EUElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services - Part 17: Specific conditions for Broadband Data Transmission Systems - Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.1(b) of Directive 2014/53/EU01-maj-201701-jun-2017
MOC - Mobilne komunikacije51277oSIST prEN 301 489-19 V2.1.0:2017Standard elektromagnetne združljivosti (EMC) za radijsko opremo in storitve - 19. del: Posebni pogoji za sprejemne mobilne zemeljske postaje (ROMES), ki delujejo v pasu 1,5 GHz in zagotavljajo podatkovne komunikacije, ter za sprejemnike GNSS, ki delujejo v pasu RNSS (ROGNSS) in zagotavljajo ugotavljanje položaja, navigacijo in časovne podatke - Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.1(b) direktive 2014/53/EUElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services - Part 19: Specific conditions for Receive Only Mobile Earth Stations (ROMES) operating in the 1,5 GHz band providing data communications and GNSS receivers operating in the RNSS band (ROGNSS) providing positioning, navigation, and timing data - Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.1(b) of Directive 2014/53/EU01-maj-201701-jun-2017
MOC - Mobilne komunikacije51331oSIST prEN 301 489-33 V2.2.0:2017Standard elektromagnetne združljivosti (EMC) za radijsko opremo in storitve - 33. del: Posebni pogoji za ultra širokopasovne (UWB) naprave - Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.1(b) direktive 2014/53/EUElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services - Part 33: Specific conditions for Ultra-WideBand (UWB) devices - Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.1(b) of Directive 2014/53/EU01-maj-201701-jun-2017
MOC - Mobilne komunikacije51326oSIST prEN 301 489-35 V2.2.0:2017Standard elektromagnetne združljivosti (EMC) za radijsko opremo in storitve - 35. del: Posebne zahteve za aktivne medicinske vsadke z majhno močjo (LP-AMI), ki delujejo v frekvenčnem pasu od 2483,5 MHz do 2500 MHz - Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.1(b) direktive 2014/53/EUElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services - Part 35: Specific requirements for Low Power Active Medical Implants (LP-AMI) operating in the 2 483,5 MHz to 2 500 MHz bands - Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.1(b) of Directive 2014/53/EU01-maj-201701-jun-2017
MOC - Mobilne komunikacije51316oSIST prEN 301 489-4 V3.2.0:2017Standard elektromagnetne združljivosti (EMC) za radijsko opremo in storitve - 4. del: Posebni pogoji za fiksne radijske povezave in pomožno opremo - Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.1(b) direktive 2014/53/EUElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services - Part 4: Specific conditions for fixed radio links and ancillary equipment - Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.1(b) of Directive 2014/53/EU01-maj-201701-jun-2017
MOC - Mobilne komunikacije51327oSIST prEN 301 489-5 V2.2.0:2017Standard elektromagnetne združljivosti (EMC) za radijsko opremo in storitve - 5. del: Posebni pogoji za zasebni mobilni radio (PMR), pomožno opremo (govorno in negovorno) in prizemni snopovni radio (TETRA) - Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.1(b) direktive 2014/53/EUElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services - Part 5: Specific conditions for Private land Mobile Radio (PMR) and ancillary equipment (speech and non-speech) and Terrestrial Trunked Radio (TETRA) - Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.1(b) of Directive 2014/53/EU01-maj-201701-jun-2017
MOC - Mobilne komunikacije51319oSIST prEN 301 489-50 V2.2.0:2017Standard elektromagnetne združljivosti (EMC) za radijsko opremo in storitve - 50. del: Posebni pogoji za ponavljalniško (repetitorsko) in pomožno opremo celičnih komunikacijskih baznih postaj (BS) - Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.1(b) direktive 2014/53/EUElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services - Part 50: Specific conditions for Cellular Communication Base Station (BS), repeater and ancillary equipment - Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.1(b) of Directive 2014/53/EU01-maj-201701-jun-2017
MOC - Mobilne komunikacije51332oSIST prEN 301 489-51 V2.1.0:2017Standard elektromagnetne združljivosti (EMC) za radijsko opremo in storitve - 51. del: Posebni pogoji za radarje v avtomobilih, talnih vozilih in za nadzorne radarje, ki uporabljajo frekvenčna območja od 24,05 GHz do 24,25 GHz, od 24,05 GHz do 24,5 GHz, od 76 GHz do 77 GHz in od 77 GHz do 81 GHz - Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.1(b) direktive 2014/53/EUElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services - Part 51: Specific conditions for Automotive, Ground based Vehicles and Surveillance Radar Devices using 24,05 GHz to 24,25 GHz, 24,05 GHz to 24,5 GHz, 76 GHz to 77 GHz and 77 GHz to 81 GHz - Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.1b of Directive 2014/53/EU01-maj-201701-jun-2017
MOC - Mobilne komunikacije51322oSIST prEN 301 489-6 V2.2.0:2017Standard elektromagnetne združljivosti (EMC) za radijsko opremo in storitve - 6. del: Posebni pogoji za opremo digitalnih izboljšanih brezvrvičnih telekomunikacij (DECT) - Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.1(b) direktive 2014/53/EUElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services - Part 6: Specific conditions for Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) equipment - Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.1(b) of Directive 2014/53/EU01-maj-201701-jun-2017
MOC - Mobilne komunikacije48239oSIST prEN 303 413 V1.1.0:2017Satelitske zemeljske postaje in sistemi (SES) - Sprejemniki globalnih navigacijskih satelitskih sistemov (GNSS) - Radijska oprema, ki deluje v frekvenčnem območju od 1164 MHz do 1300 MHz in od 1559 MHz do 1610 MHz - Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EUSatellite Earth Stations and Systems (SES) - Global Navigation Satellite System (GNSS) receivers - Radio equipment operating in the 1 164 MHz to 1 300 MHz and 1 559 MHz to 1 610 MHz frequency bands - Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU01-maj-201701-jun-2017
12

PE Search text (Slovenski)
Vsi osnuteki SIST standardizacijskih dokumentov so, za namen oddajanja pripomb v času standardizacijskega procesa javne obravnave, brez možnosti tiskanja na voljo brezplačno. V primeru, da želite tiskano različico dokumenta, lahko nakup opravite v spletni prodaji SIST .

Osnovno iskanje meta podatkov standardov. V tem delu se cene standardov ne prikažejo. Cene standardizacijskih dokumentov so na voljo ob uporabi možnosti "Iskanje dokumentov" v levem meniju.
Več podatkov o načinu iskanja je na voljo v delu "Pomoč" v levem meniju.
V primeru, da želite naročiti katerega od izbranih standardov, lahko nakup opravite v Spletni prodaji SIST.