Izberi iskalne kriterije
Oznaka standarda:
Slovenski naslov projekta:
Tuji naslov projekta:
Oznaka SIST TDT:
Datum glasila javne obravnave Od: Do:
  Za oddajo pripomb na osnutek dokumenta, ki je v javni obravnavi se morate prijaviti. Prijava je mogoča s klikom na besedo "Prijava" v zgornjem desnem kotu.

e Javna obravnava

Za oddajo pripomb na osnutek dokumenta, ki je v javni obravnavi se morate prijaviti. Prijava je mogoča z vnosom pravilnih uporabniških podatkov v zgornjem desnem oknu »Prijava«. Če se prijavljate prvič, je potrebna registracija na zgornjem desnem oknu »Izdelajte račun«. Uporabniški račun vam bo omogočal dostop do osnutkov standardizacijskih dokumentov, ki so v javni obravnavi in oddajo pripomb v ustreznih priloženih obrazcih.

Rezultati: 55 All
12
Tehnični odborOznaka TDTReferenčna oznakaSlovenski naslovAngleški naslovZačetni datum javne obravnaveKončni datum javne obravnave
I13 - Imaginarni 1300331123kSIST-TP FprCEN/TR 17386:2019Poštne storitve - Merjenje prehodnih časov za čezmejne poštne pošiljke z uporabo študije realnih poštnih zmogljivostiPostal services - Transit time measurement for cross border postal items using real mail feasibility study01-jun-201920-jun-2019
KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata054338oSIST ISO 13876:2019Kakovost tal - Določevanje polikloriranih bifenilov (PCB) s plinsko kromatografijo z masno selektivnim detektorjem (GC-MS) ali s plinsko kromatografijo z detektorjem z zajetjem elektronov (GC-ECD)Soil quality - Determination of polychlorinated biphenyls (PCB) by gas chromatography with mass selective detection (GC-MS) and gas chromatography with electron-capture detection (GC-ECD)01-jun-201925-jun-2019
I13 - Imaginarni 1300274089oSIST prEN 12312-5:2019Podporna oprema na tleh za letalski promet - Posebne zahteve - 5. del: Oprema za oskrbo letal z gorivomAircraft ground support equipment - Specific requirements - Part 5: Aircraft fuelling equipment01-jun-201927-jun-2019
PKG - Preskušanje kovinskih gradiv00138254oSIST prEN 12543-2:2019Neporušitvene preiskave - Značilnosti goriščne površine v industrijskih rentgenskih sistemih za neporušitveno preskušanje - 2. del: Metoda s kamero z luknjicoNon-destructive testing - Characteristics of focal spots in industrial X-ray systems for use in non-destructive testing - Part 2: Pinhole camera radiographic method01-jun-201917-jun-2019
TLP - Tlačne posode00296089oSIST prEN 13094:2019[Not translated]Tanks for the transport of dangerous goods - Metallic gravity discharge tanks - Design and construction01-jun-201904-jul-2019
OGS - Ogrevanje stavb00156228oSIST prEN 13141-5:2019Prezračevanje stavb - Preskušanje lastnosti sestavnih delov/izdelkov za prezračevanje stanovanjskih stavb - 5. del: Prezračevalne kape in strešni iztoki na strehahVentilation for buildings - Performance testing of components/products for residential ventilation - Part 5: Cowls and roof outlet terminal devices01-jun-201904-jul-2020
KAZ - Kakovost zraka00264195oSIST prEN 13725:2019Emisije nepremičnih virov - Določevanje koncentracije vonjav z dinamično olfaktometrijo in emisije vonjav iz nepremičnih virovStationary source emissions - Determination of odour concentration by dynamic olfactometry and odour emission rate from stationary sources01-jun-201904-jul-2019
IŽNP - Železniške naprave00256856oSIST prEN 15807:2019Železniške naprave - Pnevmatske polspojkeRailway applications - Pneumatic half couplings01-jun-201901-jul-2019
IŽNP - Železniške naprave00256849oSIST prEN 17343:2019Železniške naprave - Splošni izrazi in definicijeRailway applications - General terms and definitions01-jun-201927-jun-2019
I13 - Imaginarni 1300447003oSIST prEN 17371-1:2019Zagotavljanje storitev - 1. del: Storitve nabave - Navodilo za ocenjevanje sposobnosti ponudnikov storitev in vrednotenje storitvenih predlogovProvision of services - Part 1: Service procurement - Guidance for the assessment of the capacity of service providers and evaluation of service proposals01-jun-201920-jun-2019
I13 - Imaginarni 1300447001oSIST prEN 17371-2:2019Zagotavljanje storitev - 2. del: Pogodbe o storitvah - Navodilo za oblikovanje in strukturo pogodbProvision of services - Part 2: Services Contracts - Guidance for the design and structure of contracts01-jun-201920-jun-2019
I13 - Imaginarni 1300447002oSIST prEN 17371-3:2019Zagotavljanje storitev - 3. del: Upravljanje merjenja zmogljivosti - Navodilo za mehanizem merjenja zmogljivosti kot dela storitvenih pogodbProvision of services - Part 3: Management of Performance Measurement - Guidance on the mechanism to measure performance as part of service contracts01-jun-201920-jun-2019
I13 - Imaginarni 1300437013oSIST prEN 17375:2019Elektronske cigarete in e-tekočine - Referenčne e-tekočineElectronic cigarettes and e-liquids - Reference e-liquids01-jun-201920-jun-2019
KAZ - Kakovost zraka00264180oSIST prEN 17389:2019Emisije nepremičnih virov - Postopki zagotavljanja kakovosti in kontrole kakovosti za avtomatsko opremo za nadzor prahuStationary source emissions - Quality assurance and quality control procedures for automated dust arrestment plant monitors01-jun-201904-jul-2019
ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki00134276oSIST prEN 17396:2019Netekstilne talne obloge - Kremenove vinilne ploščice - SpecifikacijaResilient floor coverings - Quartz vinyl tiles - Specification01-jun-201901-jul-2019
MOC - Mobilne komunikacije50827oSIST prEN 303 347-1 V1.1.0:2019Meteorološki radarji - Harmonizirani standard za dostop do radijskega spektra - 1. del: Meteorološki radarski senzor S pasu, ki deluje v frekvenčnem pasu od 2 700 MHz do 2 900 MHzMeteorological Radars - Harmonised Standard for access to radio spectrum - Part 1: S band Meteorological Radar Sensor operating in the frequency band 2 700 MHz to 2 900 MHz01-jun-201901-jul-2019
MOC - Mobilne komunikacije47114oSIST prEN 303 347-2 V1.1.0:2019Meteorološki radarji - Harmonizirani standard za dostop do radijskega spektra - 2. del: Meteorološki radarski senzor C pasu, ki deluje v frekvenčnem pasu od 5 250 MHz do 5 850 MHzMeteorological Radars - Harmonised Standard for access to radio spectrum - Part 2: C band Meteorological Radar Sensor operating in the frequency band 5 250 MHz to 5 850 MHz01-jun-201901-jul-2019
MOC - Mobilne komunikacije50828oSIST prEN 303 347-3 V1.1.0:2019Meteorološki radarji - Harmonizirani standard za dostop do radijskega spektra - 3. del: Meteorološki radarski senzor X pasu, ki deluje v frekvenčnem pasu od 9 300 MHz do 9 500 MHzMeteorological Radars - Harmonised Standard for access to radio spectrum - Part 3: X band Meteorological Radar Sensor operating in the frequency band 9 300 MHz to 9 500 MHz01-jun-201901-jul-2019
MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine68055oSIST prEN 50325-1:2019Industrijski komunikacijski podsistemi, ki temeljijo na ISO 11898 (CAN), za vmesnike krmilnikov - 1. del: Splošne zahteveIndustrial communications subsystem based on ISO 11898 (CAN) for controller-device interfaces - Part 1: General requirements01-jun-201917-jun-2019
ŽEN - Železniške električne naprave68088oSIST prEN 50546:2019Železniške naprave - Vozna sredstva - Trifazni (zunanji) napajalni sistem in konektorji za železniška vozilaRailway applications - Rolling Stock - Three phase shore (external) supply system and connectors for rail vehicles01-jun-201930-jun-2019
I13 - Imaginarni 13CSM11111oSIST prEN ISO 10070:2019Kovinski prah - Ugotavljanje specifične ovojne površine z merjenjem zračne prepustnosti nasute plasti prašnih delcev pri ustaljenem toku zraka skoznjo (ISO/DIS 10070:2019)Metallic powders - Determination of envelope-specific surface area from measurements of the permeability to air of a powder bed under steady-state flow conditions (ISO/DIS 10070:2019)01-jun-201921-jun-2019
TLP - Tlačne posode00023210oSIST prEN ISO 11114-1:2019Plinske jeklenke - Združljivost materialov za ventil in jeklenko s plinom - 1. del: Kovinski materiali (ISO/DIS 11114-1:2019)Gas cylinders - Compatibility of cylinder and valve materials with gas contents - Part 1: Metallic materials (ISO/DIS 11114-1:2019)01-jun-201904-jul-2019
IBLP - Barve, laki in premazi00139599oSIST prEN ISO 11890-2:2019Barve in laki - Določevanje hlapnih organskih spojin (VOC) in polhlapnih organskih spojin (SVOC) - 2. del: Metoda plinske kromatografije (ISO/DIS 11890-2:2019)Paints and varnishes - Determination of volatile organic compound (VOC) and semi volatile organic compound (SVOC) content - Part 2: Gas-chromatographic method (ISO/DIS 11890-2:2019)01-jun-201904-jul-2019
ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki00189259oSIST prEN ISO 12958-1:2019Geotekstilije in geotekstilijam sorodni izdelki - Ugotavljanje zmogljivosti pretoka vode v ravnini - 1. del: Indeksni preskus (ISO/DIS 12958-1:2019)Geotextiles and geotextile-related products - Determination of water flow capacity in their plane - Part 1: Index test (ISO/DIS 12958-1:2019)01-jun-201901-jul-2019
ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki00189260oSIST prEN ISO 12958-2:2019Geotekstilije in geotekstilijam sorodni izdelki - Ugotavljanje zmogljivosti pretoka vode v ravnini - 2. del: Preskus lastnosti (ISO/DIS 12958-2:2019)Geotextiles and geotextile-related products - Determination of water flow capacity in their plane - Part 2: Performance test (ISO/DIS 12958-2:2019)01-jun-201901-jul-2019
IBLP - Barve, laki in premazi00139640oSIST prEN ISO 13076:2019Barve in laki - Osvetlitev in postopek za vizualno ocenjevanje premazov (ISO/DIS 13076:2019)Paints and varnishes - Lighting and procedure for visual assessments of coatings (ISO/DIS 13076:2019)01-jun-201904-jul-2019
KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata00260204oSIST prEN ISO 15604:2019Gnojila - Določevanje različnih oblik dušika v istem vzorcu, ki vsebuje dušik v nitratni, amonijevi, sečninski in cianoamidni obliki (ISO 15604:2016)Fertilizers - Determination of different forms of nitrogen in the same sample, containing nitrogen as nitric, ammoniacal, urea and cyanamide nitrogen (ISO 15604:2016)01-jun-201904-jul-2019
KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata00260203oSIST prEN ISO 15959:2019Gnojila - Določevanje ekstrahiranega fosforja (ISO 15959:2016)Fertilizers - Determination of extracted phosphorus (ISO 15959:2016)01-jun-201904-jul-2019
I13 - Imaginarni 1300301073oSIST prEN ISO 17409:2019Cestna vozila na električni pogon - Prevodni prenos moči - Varnostne zahteve (ISO/DIS 17409:2019)Electrically propelled road vehicles - Conductive power transfer - Safety requirements (ISO/DIS 17409:2019)01-jun-201901-jul-2019
IUSN - Usnje00289220oSIST prEN ISO 18219-1:2019Usnje - Določevanje kloriranih ogljikovodikov v usnju - 1. del: Kromatografska metoda za kratke verige kloriranih parafinov (SCCP) (ISO/DIS 18219-1:2019)Leather - Determination of chlorinated hydrocarbons in leather – Part 1: Chromatographic method for short-chain chlorinated paraffins (SCCP) (ISO/DIS 18219-1:2019)01-jun-201901-jul-2019
IPMA - Polimerni materiali in izdelki00249A1SoSIST prEN ISO 21970-1:2019Polimerni materiali - Materiali na osnovi poliketonov (PK) za oblikovanje in ekstrudiranje - 1. del: Sistem označevanja in podlage za specifikacije (ISO/FDIS 21970-1:2019)Plastics - Polyketone (PK) moulding and extrusion materials - Part 1: Designation system and basis for specifications (ISO/FDIS 21970-1:2019)01-jun-201918-jun-2019
IPMA - Polimerni materiali in izdelki00249A1ToSIST prEN ISO 21970-2:2019Polimerni materiali - Materiali na osnovi poliketonov (PK) za oblikovanje in ekstrudiranje - 2. del: Priprava preskušancev in ugotavljanje lastnosti (ISO/FDIS 21970-2:2019)Plastics - Polyketone (PK) moulding and extrusion materials - Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties (ISO/FDIS 21970-2:2019)01-jun-201918-jun-2019
I13 - Imaginarni 1300391018oSIST prEN ISO 22313:2019Varnost in vzdržljivost - Sistem vodenja neprekinjenosti poslovanja - Navodilo (ISO/DIS 22313:2019)Security and resilience - Business continuity management systems - Guidance (ISO/DIS 22313:2019)01-jun-201901-jul-2019
IPMA - Polimerni materiali in izdelki00249A1MoSIST prEN ISO 24026-1:2019Polimerni materiali - Materiali na osnovi polimetilmetakrilata (PMMA) za oblikovanje in ekstrudiranje - 1. del: Sistem označevanja in podlage za specifikacije (ISO/DIS 24026-1:2019)Plastics - Poly(methyl methacrylate) (PMMA) moulding and extrusion materials - Part 1: Designation system and basis for specifications (ISO/DIS 24026-1:2019)01-jun-201917-jun-2019
IPMA - Polimerni materiali in izdelki00249A1NoSIST prEN ISO 24026-2:2019Polimerni materiali - Materiali na osnovi polimetilmetakrilata (PMMA) za oblikovanje in ekstrudiranje - 2. del: Priprava preskušancev in ugotavljanje lastnosti (ISO/DIS 24026-2:2019)Plastics - Poly(methyl methacrylate) (PMMA) moulding and extrusion materials - Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties (ISO/DIS 24026-2:2019)01-jun-201917-jun-2019
KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata00260202oSIST prEN ISO 25475:2019Gnojila - Določevanje amonijevega dušika (ISO 25475:2016)Fertilizers - Determination of ammoniacal nitrogen (ISO 25475:2016)01-jun-201904-jul-2019
KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata00260205oSIST prEN ISO 25705:2019Gnojila - Določevanje kondenzatov sečnine s tekočinsko kromatografijo visoke ločljivosti (HPLC) - Izobutilidendiurea in krotonilidendiurea (metoda A) in oligomeri metilenuree (metoda B) (ISO 25705:2016)Fertilizers - Determination of urea condensates using high-performance liquid chromatography (HPLC) - Isobutylidenediurea and crotonylidenediurea (method A) and methylene-urea oligomers (method B) (ISO 25705:2016)01-jun-201904-jul-2019
ISEL - Strojni elementi00185386oSIST prEN ISO 2702:2019Vezni elementi - Toplotno obdelani pločevinski vijaki - Mehanske in fizikalne lastnosti (ISO/DIS 2702:2019)Fasteners - Heat-treated steel tapping screws - Mechanical and physical properties (ISO/DIS 2702:2019)01-jun-201928-jun-2019
IPMA - Polimerni materiali in izdelki00249942oSIST prEN ISO 4577:2019Polimerni materiali - Polipropilen in kopolimeri propilena - Določanje termično-oksidativne stabilnosti na zraku - Metoda s pečjo (ISO/FDIS 4577:2019)Plastics - Polypropylene and propylene-copolymers - Determination of thermal oxidative stability in air - Oven method (ISO/FDIS 4577:2019)01-jun-201924-jun-2019
IMIN - Merilni instrumentiCSF05029oSIST prEN ISO 5167-6:2019Merjenje pretoka fluida na osnovi tlačne razlike, povzročene z napravo, vstavljeno v polno zapolnjen vod s krožnim prerezom - 6. del: Merilniki klinov (ISO 5167-6:2019)Measurement of fluid flow by means of pressure differential devices inserted in circular cross-section conduits running full - Part 6: Wedge meters (ISO 5167-6:2019)01-jun-201901-jul-2019
12

PE Search text (Slovenski)
Vsi osnuteki SIST standardizacijskih dokumentov so, za namen oddajanja pripomb v času standardizacijskega procesa javne obravnave, brez možnosti tiskanja na voljo brezplačno. V primeru, da želite tiskano različico dokumenta, lahko nakup opravite v spletni prodaji SIST .

Osnovno iskanje meta podatkov standardov. V tem delu se cene standardov ne prikažejo. Cene standardizacijskih dokumentov so na voljo ob uporabi možnosti "Iskanje dokumentov" v levem meniju.
Več podatkov o načinu iskanja je na voljo v delu "Pomoč" v levem meniju.
V primeru, da želite naročiti katerega od izbranih standardov, lahko nakup opravite v Spletni prodaji SIST.