Izberi iskalne kriterije
Oznaka standarda:
Slovenski naslov projekta:
Tuji naslov projekta:
Oznaka SIST TDT:
Datum glasila javne obravnave Od: Do:
  Za oddajo pripomb na osnutek dokumenta, ki je v javni obravnavi se morate prijaviti. Prijava je mogoča s klikom na besedo "Prijava" v zgornjem desnem kotu.

e Javna obravnava

Za oddajo pripomb na osnutek dokumenta, ki je v javni obravnavi se morate prijaviti. Prijava je mogoča z vnosom pravilnih uporabniških podatkov v zgornjem desnem oknu »Prijava«. Če se prijavljate prvič, je potrebna registracija na zgornjem desnem oknu »Izdelajte račun«. Uporabniški račun vam bo omogočal dostop do osnutkov standardizacijskih dokumentov, ki so v javni obravnavi in oddajo pripomb v ustreznih priloženih obrazcih.

Rezultati: 93 All
123
Tehnični odborOznaka TDTReferenčna oznakaSlovenski naslovAngleški naslovZačetni datum javne obravnaveKončni datum javne obravnave
IBLP - Barve, laki in premazi00139684kSIST FprEN 13523-3:2021Prevlečene kovine, ki se navijajo - Preskusne metode - 3. del: Barvna razlika - Primerjava z merilnim instrumentomCoil coated metals - Test methods - Part 3: Colour difference - Instrumental comparison01-nov-202003-dec-2021
IBLP - Barve, laki in premazi00139680kSIST FprEN 13523-7:2021Prevlečene kovine, ki se navijajo - Preskusne metode - 7. del: Odpornost proti pokanju pri upogibu (T-upogibni preskus)Coil coated metals - Test methods - Part 7: Resistance to cracking on bending (T-bend test)01-nov-202003-dec-2021
I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi072126kSIST ISO/FDIS 21902:2021Turizem in sorodne storitve - Dostopen turizem za vse - Zahteve in priporočilaTourism and related services -- Accessible tourism for all -- Requirements and recommendations01-jun-202101-jul-2021
I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi081500kSIST ISO/PRF PAS 5643:2021Turizem in z njim povezane storitve - Zahteve in smernice za zmanjšanje širjenja bolezni covid-19 v turistični industrijiTourism and related services - Requirements and guidelines to reduce the spread of Covid-19 in the tourism industry01-jun-202101-jul-2021
I13 - Imaginarni 1300309218kSIST-TP FprCEN ISO/TR 16178:2021Obuvala - Nevarne snovi, ki so lahko prisotne v obuvalih in njihovih sestavnih delih - Seznam kritičnih kemičnih snovi (ISO/PRF TR 16178:2021)Footwear - Critical substances potentially present in footwear and footwear components - Lists of critical chemical substances (ISO/PRF TR 16178:2021)01-jun-202125-jun-2021
I13 - Imaginarni 1300411017kSIST-TP FprCEN/TR 17674:2021Bioizdelki - Uporaba stabilnih razmerij izotopov ogljika, vodika, kisika in dušika kot orodij za preverjanje izvora biosurovin in karakteristik proizvodnih procesov - Pregled ustrezne obstoječe uporabeBio-based products- Use of stable isotope ratios of Carbon, Hydrogen, Oxygen and Nitrogen as tools for verification of the origin of bio-based feedstock and characteristics of production processes - overview of relevant existing applications01-jun-202117-jun-2021
KON - Konstrukcije00250211kSIST-TS FprCEN/TS 19100-2:2021Projektiranje steklenih konstrukcij - 2. del: Projektiranje steklenih komponent pod vplivom sil, ki delujejo navpično na ravnino elementovDesign of glass structures - Part 2: Design of out-of-plane loaded glass components01-jun-202120-jun-2021
KON - Konstrukcije00250212kSIST-TS FprCEN/TS 19100-3:2021Projektiranje steklenih konstrukcij - 3. del: Projektiranje steklenih komponent pod vplivom obtežb, ki delujejo v ravnini komponent in njihvih mehanskih spojevDesign of glass structures - Part 3: Design of in-plane loaded glass components and their mechanical joints01-jun-202120-jun-2021
KON - Konstrukcije00250214kSIST-TS FprCEN/TS 19103:2021Evrokod 5: Projektiranje lesenih konstrukcij - Projektiranje sestavljenih konstrukcij iz lesa in betona - Splošna pravila in pravila za stavbeEurocode 5: Design of Timber Structures - Structural design of timber-concrete composite structures - Common rules and rules for buildings01-jun-202120-jun-2021
ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki00248698kSIST-TS prCEN/TS 14237:2021Tekstilije za zdravstveno in socialno oskrboTextiles for healthcare and social services facilities01-jun-202101-jul-2021
OTR - Izdelki za otroke00252130oSIST prEN 12586:2021Izdelki za otroke - Držalo dude - Varnostne zahteve in preskusne metodeChild care articles - Soother holder - Safety requirements and test methods01-jun-202103-jul-2021
I13 - Imaginarni 1300297018oSIST prEN 13084-9:2021Prostostoječi dimniki - 9. del: Upravljanje življenjske dobe - Nadzorovanje, inšpekcijski pregled, vzdrževanje, sanacijski ukrepi in poročanje - Zahtevani ukrepi in postopkiFree-standing chimneys - Part 9: Lifetime management - Monitoring, inspection, maintenance, remedial and reporting - Operations and actions required01-jun-202101-jul-2021
TLP - Tlačne posode00286214oSIST prEN 13110:2021Oprema in pribor za utekočinjeni naftni plin (UNP) - Premične ponovno polnljive varjene jeklenke iz aluminija za UNP - Konstruiranje in izdelavaLPG equipment and accessories - Transportable refillable welded aluminium cylinders for liquefied petroleum gas (LPG) - Design and construction01-jun-202103-jul-2021
IBLP - Barve, laki in premazi00139681oSIST prEN 13523-25:2020Prevlečene kovine, ki se navijajo - Preskusne metode - 25. del: Odpornost proti vlagiCoil coated metals - Test methods - Part 25: Resistance to humidity01-nov-202003-dec-2021
IBLP - Barve, laki in premazi00139685oSIST prEN 13523-26:2020Prevlečene kovine, ki se navijajo - Preskusne metode - 26. del: Odpornost proti kondenzaciji vodeCoil coated metals - Test methods - Part 26: Resistance to condensation of water01-nov-202003-dec-2021
IBLP - Barve, laki in premazi00139679oSIST prEN 13523-9:2020Prevlečene kovine, ki se navijajo - Preskusne metode - 9. del: Odpornost proti potapljanju v vodiCoil coated metals - Test methods - Part 9: Resistance to water immersion01-nov-202003-dec-2021
DTN - Dvigalne in transportne naprave00147161oSIST prEN 13852-1:2021Žerjavi - Žerjavi na plavajočih objektih - 1. del: Žerjavi na plavajočih objektih za splošno uporaboCranes - Offshore cranes - Part 1: General-purpose offshore cranes01-jun-202124-jun-2021
BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton00104366oSIST prEN 14487-1:2021Brizgani beton - 1. del: Definicije, zahteve in skladnostSprayed concrete - Part 1: Definitions, specifications and conformity01-jun-202130-jun-2021
KAZ - Kakovost zraka00264214oSIST prEN 14884:2021Kakovost zraka - Emisije nepremičnih virov - Določevanje celotnega živega srebra: avtomatski merilni sistemiAir quality - Stationary source emissions - Determination of total mercury: automated measuring systems01-jun-202103-jul-2021
OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb00156261oSIST prEN 15780:2021Prezračevanje stavb - Kanali - Čistoča prezračevalnih sistemovVentilation for buildings - Ductwork - Cleanliness of ventilation systems01-jun-202103-jul-2021
TLP - Tlačne posode00296104oSIST prEN 15969-1:2021Cisterne za prevoz nevarnega blaga - Digitalni vmesnik za prenos podatkov med cisterno in stacionarnimi napravami - 1. del: Opredelitev protokola - Upravljanje, merjenje in zajem podatkovTanks for transport of dangerous goods - Digital interface for the data transfer between tank vehicle and with stationary facilities - Part 1: Protocol specification - Control, measurement and event data01-jun-202103-jul-2021
TLP - Tlačne posode00296105oSIST prEN 15969-2:2021Cisterne za prevoz nevarnega blaga - Digitalni vmesnik za prenos podatkov med cisterno in stacionarnimi napravami - 2. del: Komercialni in logistični podatkiTanks for transport of dangerous goods - Digital interface for the data transfer between tank vehicle and with stationary facilities - Part 2: Commercial and logistic data01-jun-202103-jul-2021
NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi00019598oSIST prEN 16091:2021Tekoči naftni proizvodi - Goriva na osnovi srednjih destilatov, metilnih estrov maščobnih kislin (FAME) in mešanic - Ugotavljanje oksidacijske stabilnosti z oksidacijsko metodo rapidne male skaleLiquid petroleum products - Middle distillates and fatty acid methyl ester (FAME) fuels and blends - Determination of oxidation stability by rapid small scale oxidation method01-jun-202101-jul-2021
IEKS - Eksplozivi00212116oSIST prEN 16263-1:2021Pirotehnični izdelki - Drugi pirotehnični izdelki - 1. del: TerminologijaPyrotechnic articles - Other pyrotechnic articles - Part 1: Terminology01-jun-202101-jul-2021
IEKS - Eksplozivi00212121oSIST prEN 16263-3:2021Pirotehnični izdelki - Drugi pirotehnični izdelki - 3. del: Razredi in tipiPyrotechnic articles - Other pyrotechnic articles - Part 3: Categories and types01-jun-202101-jul-2021
IEKS - Eksplozivi00212118oSIST prEN 16263-4:2021Pirotehnični izdelki - Drugi pirotehnični izdelki - 4. del: Preskusne metodePyrotechnic articles - Other pyrotechnic articles - Part 4: Test methods01-jun-202101-jul-2021
IEKS - Eksplozivi00212115oSIST prEN 16263-5:2021Pirotehnični izdelki - Drugi pirotehnični izdelki - 5. del: Minimalne zahteve za označevanje in navodila za uporaboPyrotechnic articles - Other pyrotechnic articles - Part 5: Minimum labelling requirements and instructions for use01-jun-202101-jul-2021
NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi00019586oSIST prEN 16734:2021Goriva za motorna vozila - Dizelsko gorivo za motorna vozila B10 - Zahteve in preskusne metodeAutomotive fuels - Automotive B10 diesel fuel - Requirements and test methods01-jun-202101-jul-2021
POZ - Požarna varnost00127396oSIST prEN 17020-1:2021Razširjena uporaba rezultatov preskusov trajnosti samozapiranja za požarno odporna in/ali dimotesna vrata in okna, ki se odpirajo - 1. del: Trajnost samozapiranja jeklenih vrat z vrtljivim krilomExtended application of test results on durability of self-closing for fire resistance and/or smoke control doorsets and openable windows - Part 1: Durability of self-closing of hinged and pivoted steel doorsets01-jun-202125-jun-2021
POZ - Požarna varnost00127399oSIST prEN 17020-3:2021Razširjena uporaba rezultatov preskusov trajnosti samozapiranja za požarno odporna in/ali dimotesna vrata in okna, ki se odpirajo - 3. del: Trajnost samozapiranja jeklenih drsnih vratExtended application of test results on durability of self-closing for fire resistance and/or smoke control doorsets and openable windows - Part 3: Durability of self-closing of steel sliding doorsets01-jun-202125-jun-2021
I13 - Imaginarni 1300437023oSIST prEN 17648:2021Sestavine e-tekočinE-liquid ingredients01-jun-202101-jul-2021
I13 - Imaginarni 1300346060oSIST prEN 17655:2021Ohranjanje kulturne dediščine - Določanje absorpcije vode z metodo kontaktne gobiceConservation of cultural heritage - Determination of water absorption by contact sponge method01-jun-202124-jun-2021
VZD - Vzdrževanje in obvladovanje premoženja00319026oSIST prEN 17666:2021Vzdrževanje - Vzdrževalni inženiring - ZahteveMaintenance - Maintenance engineering - Requirements01-jun-202101-jul-2021
ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki00248686oSIST prEN 17667:2021Preskusna metoda - Določanje toplotne odpornosti polnjenih tekstilnih izdelkov in podobnih izdelkov z uporabo majhnih varovalnih aparatovTest method - Determination of thermal resistance of filled textile articles and similar items using small guarded hotplate apparatus01-jun-202101-jul-2021
OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb00228083oSIST prEN 17671:2021Sistemi za ogrevanje in hlajenje z vodo v stavbah - Projektiranje sistemov za hlajenje z vodoHeating systems and water based cooling systems in buildings - Design for water based cooling systems01-jun-202103-jul-2021
ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki00248634oSIST prEN 17681-1:2021Tekstil in tekstilni izdelki - Organski fluor - 1. del: Določevanje nehlapnih spojin z ekstrakcijsko metodo s tekočinsko kromatografijoTextiles and textile products - Organic fluorine - Part 1: Determination of non-volatile compounds by extraction method using liquid chromatography01-jun-202101-jul-2021
ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki00248633oSIST prEN 17681-2:2021Tekstil in tekstilni izdelki - Organski fluor - 2. del: Določevanje hlapnih spojin z ekstrakcijsko metodo s plinsko kromatografijoTextiles and textile products - Organic fluorine - Part 2: Determination of volatile compounds by extraction method using gas chromatography01-jun-202101-jul-2021
I13 - Imaginarni 1304004376oSIST prEN 2235:2021Aeronavtika - Eno- in večžilni električni kabli, oklopljeni in oplaščeni - Tehnična specifikacijaAerospace series - Single and multicore electrical cables, screened and jacketed - Technical specification01-jun-202124-jun-2021
SPN - Storitve in protokoli v omrežjih50607oSIST prEN 300 132-3 V2.1.13:2021Okoljski inženiring (EE) - Napajalni vmesnik na vhodu v informacijsko in komunikacijsko tehnološko (ICT) opremo - 3. del: Enosmerno napajanje (DC) do 400 VEnvironmental Engineering (EE) - Power supply interface at the input of Information and Communication Technology (ICT) equipment - Part 3: Up to 400 V Direct Current (DC)01-jun-202130-jun-2021
MOC - Mobilne komunikacije58100oSIST prEN 301 489-12 V3.1.2:2021Standard elektromagnetne združljivosti (EMC) za radijsko opremo in storitve - 12. del: Posebni pogoji za satelitske terminale z zelo majhno antensko odprtino, interaktivne satelitske zemeljske postaje, ki delujejo v frekvenčnih pasovih 4 GHz in 30 GHz fiksnih satelitskih storitev (FSS) - Harmonizirani standard za elektromagnetno združljivostElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services - Part 12: Specific conditions for Very Small Aperture Terminal, Satellite Interactive Earth Stations operated in the frequency ranges between 4 GHz and 30 GHz in the Fixed Satellite Service (FSS) - Harmonised Standard for ElectroMagnetic Compatibility01-jun-202122-jun-2021
123

PE Search text (Slovenski)
Vsi osnuteki SIST standardizacijskih dokumentov so, za namen oddajanja pripomb v času standardizacijskega procesa javne obravnave, brez možnosti tiskanja na voljo brezplačno. V primeru, da želite tiskano različico dokumenta, lahko nakup opravite v spletni prodaji SIST .

Osnovno iskanje meta podatkov standardov. V tem delu se cene standardov ne prikažejo. Cene standardizacijskih dokumentov so na voljo ob uporabi možnosti "Iskanje dokumentov" v levem meniju.
Več podatkov o načinu iskanja je na voljo v delu "Pomoč" v levem meniju.
V primeru, da želite naročiti katerega od izbranih standardov, lahko nakup opravite v Spletni prodaji SIST.