Izberi iskalne kriterije
Oznaka standarda:
Slovenski naslov projekta:
Tuji naslov projekta:
Oznaka SIST TDT:
Datum glasila javne obravnave Od: Do:
  Za oddajo pripomb na osnutek dokumenta, ki je v javni obravnavi se morate prijaviti. Prijava je mogoča s klikom na besedo "Prijava" v zgornjem desnem kotu.

e Javna obravnava

Za oddajo pripomb na osnutek dokumenta, ki je v javni obravnavi se morate prijaviti. Prijava je mogoča z vnosom pravilnih uporabniških podatkov v zgornjem desnem oknu »Prijava«. Če se prijavljate prvič, je potrebna registracija na zgornjem desnem oknu »Izdelajte račun«. Uporabniški račun vam bo omogočal dostop do osnutkov standardizacijskih dokumentov, ki so v javni obravnavi in oddajo pripomb v ustreznih priloženih obrazcih.

Rezultati: 136 All
1234
Tehnični odborOznaka TDTReferenčna oznakaSlovenski naslovAngleški naslovZačetni datum javne obravnaveKončni datum javne obravnave
PKG - Preskušanje kovinskih gradivEC101175kSIST FprEN ISO 10275:2020Kovinski materiali - Pločevina in trakovi - Ugotavljanje koeficienta utrujanja (ISO/FDIS 10275:2020)Metallic materials - Sheet and strip - Determination of tensile strain hardening exponent (ISO/FDIS 10275:2020)01-jul-202024-jul-2020
IBLP - Barve, laki in premazi00139693kSIST-TP FprCEN ISO/TR 19402:2020Barve in laki - Oprijemljivost premazov (ISO/TR 19402:2018)Paints and varnishes - Adhesion of coatings (ISO/TR 19402:2018)01-jul-202003-avg-2020
IBLP - Barve, laki in premazi00139710kSIST-TP FprCEN ISO/TR 21555:2020[Not translated]Paints and varnishes - Overview of test methods on hardness and wear resistance of coatings (ISO/TR 21555:2019)01-jul-202003-avg-2020
ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki00248687kSIST-TP FprCEN ISO/TR 23383:2020Tekstilije in tekstilni izdelki - Inteligentne tekstilije - Definicije, kategorizacija, uporaba in standardizacijske potrebe (ISO PRF/TR 23383:2020)Textiles and textile products - Smart (Intelligent) textiles - Definitions, categorisation, applications and standardization needs (ISO/DTR 23383:2020)01-jul-202003-avg-2020
I13 - Imaginarni 1300438016kSIST-TP FprCEN/ISO/ASTM/TR 52912:2020Aditivna proizvodnja - Snovanje - Funkcijsko razvrščena aditivna proizvodnja (ISO/ASTM PRF TR 52912:2020)Additive manufacturing - Design - Functionally graded additive manufacturing (ISO/ASTM PRF TR 52912:2020)01-jul-202001-avg-2020
POH - Pohištvo00207291kSIST-TP FprCEN/TR 17538:2020Pohištvo - Skupna preskusna oprema - Preskusne pene in posteljni vložkiFurniture - Common test equipment - Test foams and mattresses01-jul-202020-jul-2020
NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi00019565kSIST-TP FprCEN/TR 17544:2020Goriva za motorna vozila - Poročilo o študijah o nagnjenosti k blokiranju filtra za hladno vlaženje (CS-FBT) metilnega estra maščobnih kislin (FAME) kot mešanice za dizelsko gorivo in o dizelskem gorivu, ki vsebuje do 30 % (V/V) FAMEAutomotive fuels – Report on studies done on cold soak filter blocking tendency (CS-FBT) on fatty acid methyl ester (FAME) as blend component for diesel fuel, and of diesel fuel containing up to 30 % (V/V) of FAME01-jul-202003-avg-2020
I13 - Imaginarni 1300366017kSIST-TS FprCEN/TS 17045:2020Materiali, pridobljeni iz izrabljenih avtomobilskih gum - Kriteriji kakovosti za izbiro celih pnevmatik za predelavo in recikliranjeMaterials obtained from end of life tyres - Quality criteria for the selection of whole tyres, for recovery and recycling processes01-jul-202023-jul-2020
I13 - Imaginarni 1300366014kSIST-TS FprCEN/TS 17510:2020Materiali, pridobljeni iz izrabljenih avtomobilskih gum - Določanje specifične površine prahu - Metoda, ki temelji na adsorpciji kriptonaMaterials obtained from End-of-Life Tyres - Determination of the specific surface area of powders - Method based on krypton adsorption01-jul-202023-jul-2020
I13 - Imaginarni 1300331118kSIST-TS FprCEN/TS 17523:2020Poštne storitve - Embalaža za škatlaste predmete - Karakteristike embalaže manjših in lahkih predmetov, ki se dostavljajo v poštni nabiralnik strankePostal services - Packaging for boxable items - Characteristics for packaging of small and light weight items to be delivered into the consumer´s letterbox01-jul-202001-avg-2020
KAZ - Kakovost zraka074938oSIST ISO 15202-2:2020Zrak na delovnem mestu - Določevanje kovin in polkovin v lebdečih delcih z atomsko emisijsko spektrometrijo z induktivno sklopljeno plazmo - 2. del: Priprava vzorcevWorkplace air - Determination of metals and metalloids in airborne particulate matter by inductively coupled plasma atomic emission spectrometry - Part 2: Sample preparation01-jul-202010-avg-2020
DTN - Dvigalne in transportne naprave076880oSIST ISO 22915-15:2020Vozila za talni transport - Preverjanje stabilnostiIndustrial trucks -- Verification of stability01-jul-202031-jul-2020
IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode00164640oSIST prEN 12120:2020Kemikalije, ki se uporabljajo za pripravo pitne vode - Natrijev hidrogen sulfitChemicals used for treatment of water intended for human consumption - Sodium hydrogen sulfite01-jul-202020-jul-2020
IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode00164641oSIST prEN 12121:2020Kemikalije, ki se uporabljajo za pripravo pitne vode - Natrijev disulfitChemicals used for treatment of water intended for human consumption - Sodium disulfite01-jul-202020-jul-2020
IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode00164643oSIST prEN 12123:2020Kemikalije, ki se uporabljajo za pripravo pitne vode - Amonijev sulfatChemicals used for treatment of water intended for human consumption - Ammonium sulfate01-jul-202020-jul-2020
IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode00164664oSIST prEN 12124:2020Kemikalije, ki se uporabljajo za pripravo pitne vode - Natrijev sulfitChemicals used for treatment of water intended for human consumption - Sodium sulfite01-jul-202020-jul-2020
IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode00164656oSIST prEN 12125:2020Kemikalije, ki se uporabljajo za pripravo pitne vode - Natrijev tiosulfatChemicals used for treatment of water intended for human consumption - Sodium thiosulfate01-jul-202020-jul-2020
IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode00164665oSIST prEN 12126:2020Kemikalije, ki se uporabljajo za pripravo pitne vode - SalmiakChemicals used for treatment of water intended for human consumption - Liquefied ammonia01-jul-202020-jul-2020
IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode00164657oSIST prEN 12174:2020Kemikalije, ki se uporabljajo za pripravo pitne vode - Natrijev heksafluorosilikatChemicals used for treatment of water intended for human consumption - Sodium hexafluorosilicate01-jul-202020-jul-2020
IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode00165290oSIST prEN 12889:2020Izvedba in preskušanje kanalov in drenaž brez izkopaTrenchless construction and testing of drains and sewers01-jul-202020-jul-2020
I13 - Imaginarni 1300151495oSIST prEN 13035-1:2020Stroji in obrati za proizvodnjo, obdelavo in predelavo ravnega stekla - Varnostne zahteve - 1. del: Oprema za skladiščenje, ravnanje in transport znotraj tovarneMachines and plants for the manufacture, treatment and processing of flat glass - Safety requirements - Part 1: Storage, handling and transportation equipment inside the factory01-jul-202001-avg-2020
I13 - Imaginarni 1300151494oSIST prEN 13035-2:2020Stroji in obrati za proizvodnjo, obdelavo in predelavo ravnega stekla - Varnostne zahteve - 2. del: Oprema za skladiščenje, ravnanje s steklom in transport zunaj tovarneMachines and plants for the manufacture, treatment and processing of flat glass - Safety requirements - Part 2: Storage, handling and transportation equipment outside the factory01-jul-202001-avg-2020
I13 - Imaginarni 1300294027oSIST prEN 13757-1:2020Komunikacijski sistemi za merilnike - 1. del: Izmenjava podatkovCommunication systems for meters - Part 1: Data exchange01-jul-202001-avg-2020
IŽNP - Železniške naprave00256844oSIST prEN 13848-3:2020Železniške naprave - Zgornji ustroj proge - Kakovost tirne geometrije - 3. del: Merilni sistemi - Tirna mehanizacija za gradnjo in vzdrževanjeRailway applications - Track - Track geometry quality - Part 3: Measuring systems - Track construction and maintenance machines01-jul-202001-avg-2020
DTN - Dvigalne in transportne naprave00150137oSIST prEN 1459-9:2020Vozila za talni transport - Terenska vozila - Varnostne zahteve in preverjanje - 9. del: Vozila z mehanizmom za dviganje s spremenljivim dosegom, opremljena z delovnimi ploščadmi, ki imajo prednjo zaščito, ki se lahko odpiraRough-terrain trucks - Safety requirements and verification - Part 9: Variable-reach trucks equipped with work platforms having a front guard that can be opened01-jul-202027-jul-2020
IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode00164647oSIST prEN 14805:2020Kemikalije, ki se uporabljajo za pripravo pitne vode - Natrijev klorid za pridobivanje klora po elektrokemijskem postopku brez uporabe membranske tehnologijeChemicals used for treatment of water intended for human consumption - Sodium chloride for on site electrochlorination using non-membrane technology01-jul-202020-jul-2020
IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode00164654oSIST prEN 15028:2020Kemikalije, ki se uporabljajo za pripravo pitne vode - Natrijev kloratChemicals used for treatment of water intended for human consumption - Sodium chlorate01-jul-202020-jul-2020
IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode00164660oSIST prEN 15031:2020Kemikalije, ki se uporabljajo za pripravo bazenske vode - Strjevanje na osnovi aluminijaChemicals used for treatment of swimming pool water - Aluminium based coagulants01-jul-202020-jul-2020
IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin00240087oSIST prEN 15339-2:2020Vroče brizganje - Varnostne zahteve za opremo za vroče brizganje - 2. del: Plinske kontrolne enoteThermal spraying - Safety requirements for thermal spraying equipment - Part 2: Gas control units01-jul-202020-jul-2020
IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode00164655oSIST prEN 15482:2020Kemikalije, ki se uporabljajo za pripravo pitne vode - Natrijev permanganatChemicals used for treatment of water intended for human consumption - Sodium permanganate01-jul-202020-jul-2020
IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode00164652oSIST prEN 15796:2020Kemikalije, ki se uporabljajo za pripravo bazenske vode - Kalcijev hipokloritChemicals used for treatment of swimming pool water - Calcium hypochlorite01-jul-202020-jul-2020
IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode00164639oSIST prEN 15797:2020Kemikalije, ki se uporabljajo za pripravo bazenske vode - Strjevanje na osnovi železaChemicals used for the treatment of swimming pool water - Iron based coagulants01-jul-202020-jul-2020
IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode00164667oSIST prEN 15798:2020Kemikalije, ki se uporabljajo za pripravo bazenske vode - Filtri s snovmiProducts used for the treatment of swimming pool water - Filter media01-jul-202020-jul-2020
IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode00164668oSIST prEN 15799:2020Kemikalije, ki se uporabljajo za pripravo bazenske vode - Aktivno oglje v prahuProducts used for treatment of swimming pool water - Powdered activated carbon01-jul-202020-jul-2020
KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata00444182oSIST prEN 15936:2020Blato, obdelani biološki odpadki, tla in odpadki - Določevanje celotnega organskega ogljika (TOC) s suhim sežigomSludge, treated biowaste, soil and waste - Determination of total organic carbon (TOC) by dry combustion01-jul-202002-avg-2020
KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata00444180oSIST prEN 16166:2020Blato, obdelani biološki odpadki in tla - Določevanje organsko vezanih halogenov, sposobnih adsorpcije (AOX)Sludge, treated biowaste and soil - Determination of adsorbable organically bound halogens (AOX)01-jul-202002-avg-2020
IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode00164645oSIST prEN 16370:2020Kemikalije, ki se uporabljajo za pripravo pitne vode - Natrijev klorid za elektrokemično kloriranje na kraju samem z uporabo membranskih celicChemicals used for treatment of water intended for human consumption - Sodium chloride for on site electrochlorination using membrane cells01-jul-202020-jul-2020
I13 - Imaginarni 1300413013oSIST prEN 16440-2:2020Metode za preskušanje hladilnih naprav za toplotno izolirana transportna sredstva - 2. del: Evtektične hladilne napraveTesting methodologies for refrigerating devices for insulated means of transport - Part 2: Eutectic cooling devices01-jul-202001-avg-2020
I13 - Imaginarni 1300447001oSIST prEN 17371-2:2020Zagotavljanje storitev - 2. del: Pogodbe o storitvah - Navodilo za oblikovanje, vsebino in strukturo pogodbProvision of services - Part 2: Services Contracts - Guidance for the design, content and structure of contracts01-jul-202001-avg-2020
IPMA - Polimerni materiali in izdelki00249A08oSIST prEN 17410:2020Polimerni materiali - Nadzorovano krožno recikliranje oken in vrat iz profilov PVC-UPlastics - Controlled loop recycling of PVC-U profiles from windows and doors01-jul-202001-avg-2020
1234

PE Search text (Slovenski)
Vsi osnuteki SIST standardizacijskih dokumentov so, za namen oddajanja pripomb v času standardizacijskega procesa javne obravnave, brez možnosti tiskanja na voljo brezplačno. V primeru, da želite tiskano različico dokumenta, lahko nakup opravite v spletni prodaji SIST .

Osnovno iskanje meta podatkov standardov. V tem delu se cene standardov ne prikažejo. Cene standardizacijskih dokumentov so na voljo ob uporabi možnosti "Iskanje dokumentov" v levem meniju.
Več podatkov o načinu iskanja je na voljo v delu "Pomoč" v levem meniju.
V primeru, da želite naročiti katerega od izbranih standardov, lahko nakup opravite v Spletni prodaji SIST.