Izberi iskalne kriterije
Oznaka standarda:
Slovenski naslov projekta:
Tuji naslov projekta:
Oznaka SIST TDT:
Datum glasila javne obravnave Od: Do:
  Za oddajo pripomb na osnutek dokumenta, ki je v javni obravnavi se morate prijaviti. Prijava je mogoča s klikom na besedo "Prijava" v zgornjem desnem kotu.

e Javna obravnava

Za oddajo pripomb na osnutek dokumenta, ki je v javni obravnavi se morate prijaviti. Prijava je mogoča z vnosom pravilnih uporabniških podatkov v zgornjem desnem oknu »Prijava«. Če se prijavljate prvič, je potrebna registracija na zgornjem desnem oknu »Izdelajte račun«. Uporabniški račun vam bo omogočal dostop do osnutkov standardizacijskih dokumentov, ki so v javni obravnavi in oddajo pripomb v ustreznih priloženih obrazcih.

Rezultati: 94 All
123
Tehnični odborOznaka TDTReferenčna oznakaSlovenski naslovAngleški naslovZačetni datum javne obravnaveKončni datum javne obravnave
TLP - Tlačne posode00074089kSIST-TP FprCEN/TR 1591-2:2019Prirobnice in prirobnični spoji - Pravila za konstruiranje prirobičnih spojev, sestavljenih iz okroglih prirobnic in tesnil - 2. del: Parametri tesnilFlanges and their joints - Design rules for gasketed circular flange connections - Part 2: Gasket parameters01-dec-201903-jan-2020
I13 - Imaginarni 13JT005172kSIST-TP FprCEN/TR 17448:2019Vesolje - Uporaba sistemov globalne satelitske navigacije (GNSS) za ugotavljanje položaja pri inteligentnih transportnih sistemih (ITS) v cestnem prometu - Podrobna opredelitev meritev in ravni uspešnostiSpace - Use of GNSS-based positioning for road Intelligent Transport Systems (ITS) - Metrics and Performance levels detailed definition01-dec-201912-dec-2019
I13 - Imaginarni 13JT005170kSIST-TP FprCEN/TR 17464:2019Vesolje - Ugotavljanje položaja z uporabo sistema globalne satelitske navigacije (GNSS) pri inteligentnih transportnih sistemih (ITS) v cestnem prometu - Modeliranje varnostnih napadov ter opredelitev tehničnih značilnosti in metrike v zvezi z varnostjoSpace - Use of GNSS-based positioning for road Intelligent Transport System (ITS) - Security attacks modelling and definition of performance features and metrics related to security01-dec-201901-jan-2020
I13 - Imaginarni 1300332070kSIST-TS FprCEN/TS 17441:2019Laboratorijska oprema - Sistemi prezračevanja v laboratorijihLaboratory installations - Ventilation systems in laboratories01-dec-201926-dec-2019
ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki00189238kSIST-TS FprCEN/TS 17445:2019Geosintetika - Standardni preskus za simulacijo erozije, ki jo povzroči dež, na površini pobočja, zaščitenega z geosintetičnimi izdelki za nadzor erozijeGeosynthetics - Standard Test for the Simulation of Rainfall-Induced Erosion on the surface of a slope protected by Geosynthetic Erosion Control Products01-dec-201903-jan-2020
KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi00327100kSIST-TS FprCEN/TS 17455:2019Krma - Metode vzorčenja in analize - Izvedbena merila v posameznem laboratoriju in v primerjalnem preskusu validirane metode analiz za določanje mikotoksinovAnimal feeding stuffs - Methods of sampling and analysis - Performance criteria for single laboratory validated and ring-trial validated methods of analysis for the determination of mycotoxins01-dec-201920-dec-2019
KAZ - Kakovost zraka00264178kSIST-TS FprCEN/TS 17458:2019[Not translated]Ambient air - Methodology for the assessment of the performance of source apportionment modelling system applications01-dec-201905-jan-2020
KAZ - Kakovost zraka071638oSIST ISO 12039:2019Emisije nepremičnih virov - Določevanje masne koncentracije ogljikovega monoksida, ogljikovega dioksida in kisika v odpadnih plinih - Delovne karakteristike avtomatskih merilnih sistemovStationary source emissions - Determination of the mass concentration of carbon monoxide, carbon dioxide and oxygen in flue gas - Performance characteristics of automated measuring systems01-dec-201905-jan-2020
KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi061437oSIST ISO/DIS 16217:2019Kozmetika - Preskusne metode za zaščito pred soncem - Vodoodpornost - Postopek s potopitvijo v vodoCosmetics - Sun protection test methods - Water resistance - Water immersion procedure01-nov-201905-dec-2019
KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi063659oSIST ISO/DIS 18861:2019Kozmetika - Preskusne metode za zaščito pred soncem - Vodoodpornost - Odstotek vodoodpornostiCosmetics - Sun protection test methods - Water resistance - Percentage of water resistance01-nov-201905-dec-2019
KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi070544oSIST ISO/DIS 21322:2019Kozmetika - Mikrobiologija - Mikrobiološko preskušanje impregniranih izdelkov ali izdelkov, obdelanih s premazi - Robčki in maskeMicrobiology - Microbiological testing of impregnated or coated products - Wipes and masks01-nov-201905-dec-2019
KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi069675oSIST ISO/DIS 685:2019Analiza mila - Določevanje celotnih alkalij in celotnih maščobnih snoviAnalysis of soaps - Determination of total alkali content and total fatty matter content01-nov-201905-dec-2019
OGS - Ogrevanje stavb00156228oSIST prEN 13141-5:2019Prezračevanje stavb - Preskušanje lastnosti sestavnih delov/izdelkov za prezračevanje stanovanjskih stavb - 5. del: Prezračevalne kape in strešni iztoki na strehahVentilation for buildings - Performance testing of components/products for residential ventilation - Part 5: Cowls and roof outlet terminal devices01-jun-201904-jul-2020
PLN - Plinske naprave za dom00109054oSIST prEN 13203-7:2019[Not translated]Gas-fired domestic appliances producing hot water - Part 7: Assessment of energy consumption of combination boilers equipped with a passive flue heat recovery device01-dec-201903-jan-2020
VLA - Vlaga00336192oSIST prEN 13614:2019Bitumen in bitumenska veziva - Določanje obstojnosti bitumenskega filma pod vodoBitumen and bituminous binders - Determination of adhesivity of bituminous emulsions by water immersion test01-dec-201920-dec-2019
KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi00275363oSIST prEN 13708:2019Živila - Detekcija obsevane hrane, ki vsebuje kristalni sladkor, s spektroskopijo ESRFoodstuffs - Detection of irradiated food containing crystalline sugar by ESR spectroscopy01-dec-201920-dec-2019
VSN - Varnost strojev in naprav00153191oSIST prEN 13885:2019Stroji za predelavo hrane - Stroji za sponkanje - Varnostne in higienske zahteveFood processing machinery - Clipping machines - Safety and hygiene requirements01-dec-201931-dec-2019
POZ - Požarna varnost00191308oSIST prEN 14972-10:2019Vgrajeni gasilni sistemi - Sistemi s pršečo vodo - 10. del: Protokol preskušanja sistemov z odprtimi šobami za zaščito atrija s šobami na stranskih zidovihFixed firefighting systems - Water mist systems - Part 10: Test protocol for atrium protection with sidewall nozzles for open nozzle systems01-dec-201920-dec-2019
EPO - Embalaža - prodajna in ovojna00261454oSIST prEN 15009:2019Embalaža za aerosole - Posode za aerosole s komoramiAerosol containers - Compartmented aerosol containers01-dec-201903-jan-2020
NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi00019568oSIST prEN 15199-1:2019Naftni proizvodi - Določanje porazdelitve območja vrelišč z metodo plinske kromatografije - 1. del: Srednji destilati in mazalna oljaPetroleum products - Determination of boiling range distribution by gas chromatography method - Part 1: Middle distillates and lubricating base oils01-dec-201903-jan-2020
NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi00019569oSIST prEN 15199-2:2019Naftni proizvodi - Določanje porazdelitve območja vrelišč z metodo plinske kromatografije - 2. del: Težki destilati in goriva iz destilacijskih ostankovPetroleum products - Determination of boiling range distribution by gas chromatography method - Part 2: Heavy distillates and residual fuels01-dec-201903-jan-2020
PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili00155871oSIST prEN 1555-1:2019Cevni sistemi iz polimernih materialov za oskrbo s plinastimi gorivi - Polietilen (PE) - 1. del: SplošnoPlastics piping systems for the supply of gaseous fuels - Polyethylene (PE) - Part 1: General01-dec-201920-dec-2019
PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili00155862oSIST prEN 1555-2:2019Cevni sistemi iz polimernih materialov za oskrbo s plinastimi gorivi - Polietilen (PE) - 2. del: CeviPlastics piping systems for the supply of gaseous fuels - Polyethylene (PE) - Part 2: Pipes01-dec-201920-dec-2019
PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili00155861oSIST prEN 1555-3:2019Cevni sistemi iz polimernih materialov za oskrbo s plinastimi gorivi - Polietilen (PE) - 3. del: FitingiPlastics piping systems for the supply of gaseous fuels - Polyethylene (PE) - Part 3: Fittings01-dec-201920-dec-2019
PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili00155867oSIST prEN 1555-4:2019Cevni sistemi iz polimernih materialov za oskrbo s plinastimi gorivi - Polietilen (PE) - 4. del: VentiliPlastics piping systems for the supply of gaseous fuels - Polyethylene (PE) - Part 4: Valves01-dec-201920-dec-2019
PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili00155863oSIST prEN 1555-5:2019Cevni sistemi iz polimernih materialov za oskrbo s plinastimi gorivi - Polietilen (PE) - 5. del: Ustreznost sistema namenuPlastics piping systems for the supply of gaseous fuels - Polyethylene (PE) - Part 5: Fitness for purpose of the system01-dec-201920-dec-2019
TGO - Trajnostnost gradbenih objektov00350031oSIST prEN 15643:2019Trajnostnost gradbenih objektov - Okvir za ocenjevanje trajnostnosti stavb in gradbenih inženirskih objektovSustainability of construction works - Framework for assessment of buildings and civil engineering works01-dec-201920-dec-2019
ITC - Informacijska tehnologija00278503oSIST prEN 16157-4:2019Inteligentni transportni sistemi - Specifikacije za izmenjavo podatkov DATEX II pri upravljanju prometa in informiranju - 4. del: Objava informacij o znakih s spremenljivim sporočilom (VMS)Intelligent transport systems - DATEX II data exchange specifications for traffic management and information - Part 4: VMS publication01-dec-201920-dec-2019
IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode00163136oSIST prEN 16578:2019Pravila za kategorije proizvodov za keramično sanitarno opremoProduct Category Rules for ceramic sanitary appliances01-dec-201905-dec-2019
DTN - Dvigalne in transportne naprave00150126oSIST prEN 16842-5:2019Vozila za talni transport - Gnana vozila za talni transport - Vidno polje voznika - Preskusne metode in preverjanje - 5. del: Vozila za talni transport s spremenljivim dosegom in z zmogljivostjo, večjo od 10 000 kgPowered industrial trucks - Visibility - test methods and verification - Part 5: Industrial variable-reach trucks greater than 10 000 kg capacity01-dec-201916-dec-2019
DTN - Dvigalne in transportne naprave00150128oSIST prEN 16842-8:2019Vozila za talni transport - Gnana vozila za talni transport - Vidno polje voznika - Preskusna metoda in preverjanje - 8. del: Čelni viličar s stoječim upravljavcem in z nosilnostjo do 10 000 kgPowered industrial trucks - Visibility-test methods and verification - Part 8: Stand-on counterbalance trucks up to and including 10 000 kg capacity01-dec-201916-dec-2019
KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi00275361oSIST prEN 17203:2020Živila - Določevanje citrinina v živilih s HPLC-MS/MSFoodstuffs - Determination of citrinin in food by HPLC-MS/MS01-dec-201920-dec-2019
I13 - Imaginarni 1300044049oSIST prEN 17432:2019Samostojne hladilne enote za male hladilnice - Razvrstitev, tehnične lastnosti in preskus porabe energijePackaged refrigerating units for walk-in cold rooms - Classification, performance and energy consumption testing01-dec-201926-dec-2019
KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi00275364oSIST prEN 1787:2019Živila - Detekcija obsevane hrane, ki vsebuje celulozo, s spektroskopijo ESRFoodstuffs - Detection of irradiated food containing cellulose by ESR spectroscopy01-dec-201920-dec-2019
KON - Konstrukcije00250234oSIST prEN 1996-1-1:2019Evrokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcij - 1-1. del: Splošna pravila za armirano in nearmirano zidovjeEurocode 6 - Design of masonry structures - Part 1-1: General rules for reinforced and unreinforced masonry structures01-dec-201920-dec-2019
I13 - Imaginarni 1300099030oSIST prEN 266:2019Stenske obloge v obliki zvitkov - Specifikacija za tekstilne stenske oblogeWall coverings in roll form - Specification for textile wall coverings01-dec-201919-dec-2019
MOC - Mobilne komunikacije53974oSIST prEN 300 338-2 V1.5.0:2019Tehnične karakteristike in merilne metode za naprave, ki generirajo, oddajajo in sprejemajo digitalni selektivni klic (DSC) v pomorski mobilni storitvi, ki deluje v območju MF, MF/HF oziroma VHF - 2. del: Digitalni selektivni klic razreda ATechnical characteristics and methods of measurement for equipment for generation, transmission and reception of Digital Selective Calling (DSC) in the maritime MF, MF/HF and/or VHF mobile service - Part 2: Class A DSC01-dec-201931-dec-2019
MOC - Mobilne komunikacije53975oSIST prEN 300 338-3 V1.3.0:2019Tehnične karakteristike in merilne metode za naprave, ki generirajo, oddajajo in sprejemajo digitalni selektivni klic (DSC) v pomorski mobilni storitvi, ki deluje v območju MF, MF/HF oziroma VHF - 3. del: Digitalni selektivni klic razreda DTechnical characteristics and methods of measurement for equipment for generation, transmission and reception of Digital Selective Calling (DSC) in the maritime MF, MF/HF and/or VHF mobile service - Part 3: Class D DSC01-dec-201931-dec-2019
MOC - Mobilne komunikacije56371oSIST prEN 300 338-5 V1.3.0:2019Tehnične karakteristike in merilne metode za naprave, ki generirajo, oddajajo in sprejemajo digitalni selektivni klic (DSC) v pomorski mobilni storitvi, ki deluje v območju MF, MF/HF oziroma VHF - 5. del: Ročne postaje VHF z digitalnim selektivnim klicem razreda HTechnical characteristics and methods of measurement for equipment for generation, transmission and reception of Digital Selective Calling (DSC) in the maritime MF, MF/HF and/or VHF mobile service - Part 5: Handheld VHF Class H DSC01-dec-201931-dec-2019
MOC - Mobilne komunikacije54540oSIST prEN 300 338-6 V1.2.0:2019Tehnične karakteristike in merilne metode za naprave, ki generirajo, oddajajo in sprejemajo digitalni selektivni klic (DSC) v pomorski mobilni storitvi, ki deluje v območju MF, MF/HF oziroma VHF - 6. del: Digitalni selektivni klic razreda MTechnical characteristics and methods of measurement for equipment for generation, transmission and reception of Digital Selective Calling (DSC) in the maritime MF, MF/HF and/or VHF mobile service - Part 6: Class M DSC01-dec-201931-dec-2019
123

PE Search text (Slovenski)
Vsi osnuteki SIST standardizacijskih dokumentov so, za namen oddajanja pripomb v času standardizacijskega procesa javne obravnave, brez možnosti tiskanja na voljo brezplačno. V primeru, da želite tiskano različico dokumenta, lahko nakup opravite v spletni prodaji SIST .

Osnovno iskanje meta podatkov standardov. V tem delu se cene standardov ne prikažejo. Cene standardizacijskih dokumentov so na voljo ob uporabi možnosti "Iskanje dokumentov" v levem meniju.
Več podatkov o načinu iskanja je na voljo v delu "Pomoč" v levem meniju.
V primeru, da želite naročiti katerega od izbranih standardov, lahko nakup opravite v Spletni prodaji SIST.