Izberi iskalne kriterije
Oznaka standarda:
Slovenski naslov projekta:
Tuji naslov projekta:
Oznaka SIST TDT:
Datum glasila javne obravnave Od: Do:
  Za oddajo pripomb na osnutek dokumenta, ki je v javni obravnavi se morate prijaviti. Prijava je mogoča s klikom na besedo "Prijava" v zgornjem desnem kotu.

e Javna obravnava

Za oddajo pripomb na osnutek dokumenta, ki je v javni obravnavi se morate prijaviti. Prijava je mogoča z vnosom pravilnih uporabniških podatkov v zgornjem desnem oknu »Prijava«. Če se prijavljate prvič, je potrebna registracija na zgornjem desnem oknu »Izdelajte račun«. Uporabniški račun vam bo omogočal dostop do osnutkov standardizacijskih dokumentov, ki so v javni obravnavi in oddajo pripomb v ustreznih priloženih obrazcih.

Rezultati: 36 All
Tehnični odborOznaka TDTReferenčna oznakaSlovenski naslovAngleški naslovZačetni datum javne obravnaveKončni datum javne obravnave
GIG - Geografske informacije066847oSIST ISO/DIS 19130-1:2017Geografske informacije - Modeli zaznavanja podob za geopozicioniranje -1. del: OsnoveGeographic information -- Imagery sensor models for geopositioning -- Part 1: Fundamentals01-jun-201730-jun-2017
IVAR - Varjenje00121745oSIST prEN 1011-3:2017Varjenje - Priporočila za varjenje kovinskih materialov - 3. del: Obločno varjenje nerjavnih jekelWelding - Recommendations for welding of metallic materials - Part 3: Arc welding of stainless steels01-jun-201730-jun-2017
IŽNP - Železniške naprave00256792oSIST prEN 15329:2017Železniške naprave - Zavore - Nosilec zavorne ploščice in zavorni ključRailway applications - Braking - Brake block holder and brake block key01-jun-201701-jul-2017
VZD - Vzdrževanje in obvladovanje premoženja00319018oSIST prEN 15341:2017Vzdrževanje - Ključni kazalniki učinkovitosti in uspešnosti vzdrževanjaMaintenance - Maintenance Key Performance Indicators01-jun-201705-jul-2017
OGS - Ogrevanje stavb00156190oSIST prEN 15650:2017Prezračevanje stavb - Požarne loputeVentilation for buildings - Fire dampers01-jun-201707-jul-2017
I13 - Imaginarni 1300346047oSIST prEN 17114:2017Ohranjanje kulturne dediščine - Zaščita površine poroznih anorganskih materialov - Tehnični in kemijski podatki o vodoodbojnih sredstvihConservation of cultural heritage - Surface protection for porous inorganic materials - Technical and chemical data sheets of water repellent product01-jun-201701-jul-2017
I13 - Imaginarni 1300433001oSIST prEN 17115:2017Razvedrilna tehnologija - Specifikacije za projektiranje in proizvodnjo aluminija in jeklenih palicEntertainment technology - Specifications for design and manufacture of aluminium and steel trusses01-jun-201701-jul-2017
ŽEN - Železniške električne naprave60244oSIST prEN 50388-1:2017Železniške naprave - Stabilne naprave električne vleke in voznih sredstev - Tehnična merila za uskladitev med elektronapajalnimi postajami in elektrovlečnimi vozili za doseganje medobratovalnosti - 1. del: SplošnoRailway Applications - Fixed installations and rolling stock - Technical criteria for the coordination between traction power supply and rolling stock to achieve interoperability - Part 1: general01-jun-201701-jul-2017
ŽEN - Železniške električne naprave60245oSIST prEN 50388-2:2017Železniške naprave - Stabilne naprave električne vleke in voznih sredstev - Tehnična merila za uskladitev med elektronapajalnimi postajami in elektrovlečnimi vozili za doseganje medobratovalnosti - 2. del: Stabilnost in harmonikiRailway Applications - Fixed installations and rolling stock - Technical criteria for the coordination between power supply and rolling stock to achieve interoperability - Part 2: stability and harmonics01-jun-201701-jul-2017
MOC - Mobilne komunikacije60376oSIST prEN 50441-5:2017Kabli za notranjo stanovanjsko telekomunikacijsko montažo - 5. del: Kabli za frekvence do 2200 MHz za en par in za preostale pare do 1000 MHzCables for indoor residential telecommunication installations - Part 5: Cables up to 2 200 Mhz for one pair and remaining pairs up to 1 000 Mhz01-jun-201701-jul-2017
IVAR - Varjenje00121748oSIST prEN 560:2017Oprema za plamensko varjenje - Cevne spojke za opremo za varjenje, rezanje in sorodne postopkeGas welding equipment - Hose connections for equipment for welding, cutting and allied processes01-jun-201730-jun-2017
IVAR - Varjenje00121743oSIST prEN ISO 10042:2017Varjenje - Obločni zvarni spoji aluminija in njegovih zlitin - Stopnje sprejemljivosti nepopolnosti (ISO/DIS 10042:2017)Welding - Arc-welded joints in aluminium and its alloys - Quality levels for imperfections (ISO/DIS 10042:2017)01-jun-201730-jun-2017
KAV - Kakovost vode00230357oSIST prEN ISO 10704:2017Kakovost vode - Merjenje skupne alfa in skupne beta aktivnosti - Preskusna metoda z odlaganjem v tankem sloju (ISO/DIS 10704:2017)Water quality - Gross alpha and gross beta activity - Test method using thin source deposit (ISO/DIS 10704:2017)01-jun-201701-jul-2017
IPMA - Polimerni materiali in izdelki00249987oSIST prEN ISO 11357-3:2017Polimerni materiali - Diferenčna dinamična kalorimetrija (DSC) - 3. del: Ugotavljanje temperature in entalpije taljenja in kristalizacije (ISO/DIS 11357-3:2017)Plastics - Differential scanning calorimetry (DSC) - Part 3: Determination of temperature and enthalpy of melting and crystallization (ISO/DIS 11357-3:2017)01-jun-201729-jun-2017
IPMA - Polimerni materiali in izdelki00249988oSIST prEN ISO 11357-6:2017Polimerni materiali - Diferenčna dinamična kalorimetrija (DSC) - 6. del: Ugotavljanje časa indukcijske oksidacije (izotermični OIT) in temperature indukcijske oksidacije (izodinamični OIT) (ISO/DIS 11357-6:2017)Plastics - Differential scanning calorimetry (DSC) - Part 6: Determination of oxidation induction time (isothermal OIT) and oxidation induction temperature (dynamic OIT) (ISO/DIS 11357-6:2017)01-jun-201729-jun-2017
IBLP - Barve, laki in premazi00139544oSIST prEN ISO 12944-:2017Barve in laki - Korozijska zaščita jeklenih konstrukcij z zaščitnimi premaznimi sistemi - 6. del: Laboratorijske preskusne metode (ISO/DIS 12944-6:2017)Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective coating systems - Part 6: Laboratory performance test methods (ISO/DIS 12944-6:2017)01-jun-201701-jul-2017
IPMA - Polimerni materiali in izdelki00249984oSIST prEN ISO 14855-2:2017Določanje končne aerobne biorazgradljivosti in razkroja polimernih materialov pod nadzorovanimi pogoji kompostiranja - Metoda z analizo sproščenega ogljikovega dioksida - 2. del: Gravimetrične metode za določevanje sproščenega ogljikovega dioksida v laboratorijskem merilu (ISO/DIS 14855-2:2017)Determination of the ultimate aerobic biodegradability of plastic materials under controlled composting conditions - Method by analysis of evolved carbon dioxide - Part 2: Gravimetric measurement of carbon dioxide evolved in a laboratory-scale test (ISO/DIS 14855-2:2017)01-jun-201701-jul-2017
KAT - Kakovost tal00345076oSIST prEN ISO 15175:2017Kakovost tal - Karakterizacija onesnaženih tal v zvezi z varstvom podzemne vode (ISO/DIS 15175:2017)Soil quality - Characterization of contaminated soil related to groundwater protection (ISO/DIS 15175:2017)01-jun-201701-jul-2017
KAT - Kakovost tal00444112oSIST prEN ISO 15952:2017Kakovost tal - Vpliv onesnaževal na juvenilne (mladostniške) stadije kopenskih polžev (Helicidae) - Ugotavljanje vplivov na rast zaradi onesnaženja tal (ISO/DIS 15952:2017)Soil quality - Effects of pollutants on juvenile land snails (Helicidae) - Determination of the effects on growth by soil contamination (ISO/DIS 15952:2017)01-jun-201701-jul-2017
IVAR - Varjenje00121742oSIST prEN ISO 17677-1:2017Uporovno varjenje - Slovar - 1. del: Točkovno, bradavično in kolutno varjenje (ISO/DIS 17677-1:2017)Resistance welding - Vocabulary - Part 1: Spot, projection and seam welding (ISO/DIS 17677-1:2017)01-jun-201730-jun-2017
IFEK - Železne kovineEC110228oSIST prEN ISO 21809-1:2017Naftna industrija in industrija zemeljskega plina - Zunanje prevleke za cevovode, zakopane v zemljo ali potopljene v vodo, v sistemih cevovodnega transporta - 1. del: Poliolefinske prevleke (3-slojni PE in 3-slojni PP) (ISO/DIS 21809-1:2017)Petroleum and natural gas industries - External coatings for buried or submerged pipelines used in pipeline transportation systems - Part 1: Polyolefin coatings (3-layer PE and 3-layer PP) (ISO/DIS 21809-1:2017)01-jun-201701-jul-2017
IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo00144351oSIST prEN ISO 4254-6:2017Kmetijski stroji - Varnost - 6. del: Škropilnice in naprave za razdeljevanje tekočih gnojil (ISO/DIS 4254-6:2017)Agricultural machinery - Safety - Part 6: Sprayers and liquid fertilizer distributors (ISO/DIS 4254-6:2017)01-jun-201701-jul-2017
IFEK - Železne kovineEC105076oSIST prEN ISO 4957:2017Orodna jekla (ISO/DIS 4957:2017)Tool steels (ISO/DIS 4957:2017)01-jun-201701-jul-2017
IVAR - Varjenje00121725oSIST prEN ISO 5173:2017Porušitveno preskušanje zvarnih spojev na kovinskih materialih - Upogibni preskusi (ISO/DIS 5173:2017)Destructive tests on welds in metallic materials - Bend tests (ISO/DIS 5173:2017)01-jun-201730-jun-2017
IFEK - Železne kovineEC110240oSIST prEN ISO 6149-4:2017Priključki v fluidni tehniki in za splošno uporabo - Vhodi in ravni zaključki z navoji po ISO 261 in tesnilkami O - 4. del: Mere, konstrukcija, preskusne metode ter zahteve za zunanje in notranje čepe (ISO/FDIS 6149-4:2017)Connections for fluid power and general use - Ports and stud ends with ISO 261 metric threads and O-ring sealing - Part 4: Dimensions, design, test methods and requirements for external hex and internal hex port plugs (ISO/FDIS 6149-4:2017)01-jun-201701-jul-2017
IBLP - Barve, laki in premazi00139581oSIST prEN ISO 6504-1:2017Barve in laki - Ugotavljanje kritnosti - 1. del: Metoda po Kubelka-Munku za bele in pastelne nianse (ISO/DIS 6504-1:2017)Paints and varnishes - Determination of hiding power - Part 1: Kubelka-Munk method for white and light-coloured paints (ISO/DIS 6504-1:2017)01-jun-201701-jul-2017
TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboliCSF02013oSIST prEN ISO 80000-1:2017Veličine in enote - 1. del: Splošno (ISO/DIS 80000-1:2017)Quantities and units - Part 1: General (ISO/DIS 80000-1:2017)01-jun-201703-jul-2017
EPO - Embalaža - prodajna in ovojna00194144oSIST prEN ISO 8442-9:2017Materiali in predmeti v stiku z živili - Pribor in namizna posoda - 9. del: Zahteve za keramične nože (ISO/DIS 8442-9:2017)Materials and articles in contact with foodstuffs - Cutlery and table holloware - Part 9: Requirements for ceramic knives (ISO/DIS 8442-9:2017)01-jun-201701-jul-2017
IŽNP - Železniške naprave00256845SIST EN 14198:2017/oprA1:2017Železniške naprave - Zavore - Zahteve, ki jih morajo izpolnjevati zavorni sistemi vlakov, vlečeni z lokomotivamiRailway applications - Braking - Requirements for the brake system of trains hauled by locomotives01-jun-201701-jul-2017
IŽNP - Železniške naprave00256846SIST EN 16185-1:2015/oprA1:2017Železniške naprave - Zavorni sistemi motornih vlakov - 1. del: Zahteve in definicijeRailway applications - Braking systems of multiple unit trains - Part 1: Requirements and definitions01-jun-201701-jul-2017
IŽNP - Železniške naprave00256816SIST EN 16186-1:2015/oprA1:2017Železniške naprave - Voznikova kabina - 1. del: Antropometrični podatki in vidljivostRailway applications - Driver's cab - Part 1: Anthropometric data and visibility01-jun-201701-jul-2017
IŽNP - Železniške naprave00256847SIST EN 16452:2015/oprA1:2017Železniške naprave - Zavore - Zavorne ploščiceRailway applications - Braking - Brake blocks01-jun-201701-jul-2017
I09 - Imaginarni 0963738SIST EN 62841-3-4:2016/oprAB:2017Elektromotorna ročna orodja, prenosna orodja ter stroji za trato in vrt - Varnost - 3-4. del: Posebne zahteve za prenosne namizne brusilnikeElectric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 3-4: Particular requirements for transportable bench grinders01-jun-201701-jul-2017
KAV - Kakovost vode00230364SIST EN ISO 11348-1:2009/oprA1:2017Kakovost vode - Določevanje zaviralnega učinka vzorcev vode na oddajanje svetlobe Vibrio fischeri (preskus luminiscence bakterije) - 1. del: Metoda z uporabo sveže pripravljenih bakterij - Dopolnilo A1 (ISO 11348-1:2007/DAM 1:2017)Water quality - Determination of the inhibitory effect of water samples on the light emission of Vibrio fischeri (Luminescent bacteria test) - Part 1: Method using freshly prepared bacteria - Amendment 1 (ISO 11348-1:2007/DAM 1:2017)01-jun-201701-jul-2017
KAV - Kakovost vode00230365SIST EN ISO 11348-2:2009/oprA1:2017Kakovost vode - Določevanje zaviralnega učinka vzorcev vode na oddajanje svetlobe Vibrio fischeri (preskus luminiscence bakterije) - 2. del: Metoda z uporabo bakterije, posušene iz tekočine - Dopolnilo A1 (ISO 11348-2:2007/DAM 1:2017)Water quality - Determination of the inhibitory effect of water samples on the light emission of Vibrio fischeri (Luminescent bacteria test) - Part 2: Method using liquid-dried bacteria - Amendment 1 (ISO 11348-2:2007/DAM 1:2017)01-jun-201701-jul-2017
KAV - Kakovost vode00230366SIST EN ISO 11348-3:2009/oprA1:2017Kakovost vode - Določevanje zaviralnega učinka vzorcev vode na oddajanje svetlobe Vibrio fischeri (preskus luminiscence bakterije) - 3. del: Metoda z uporabo liofilizirane bakterije - Dopolnilo A1 (ISO 11348-3:2007/DAM 1:2017)Water quality - Determination of the inhibitory effect of water samples on the light emission of Vibrio fischeri (Luminescent bacteria test) - Part 3: Method using freeze-dried bacteria - Amendment 1 (ISO 11348-3:2007/DAM 1:2017)01-jun-201701-jul-2017

PE Search text (Slovenski)
Vsi osnuteki SIST standardizacijskih dokumentov so, za namen oddajanja pripomb v času standardizacijskega procesa javne obravnave, brez možnosti tiskanja na voljo brezplačno. V primeru, da želite tiskano različico dokumenta, lahko nakup opravite v spletni prodaji SIST .

Osnovno iskanje meta podatkov standardov. V tem delu se cene standardov ne prikažejo. Cene standardizacijskih dokumentov so na voljo ob uporabi možnosti "Iskanje dokumentov" v levem meniju.
Več podatkov o načinu iskanja je na voljo v delu "Pomoč" v levem meniju.
V primeru, da želite naročiti katerega od izbranih standardov, lahko nakup opravite v Spletni prodaji SIST.