Izberi iskalne kriterije
Oznaka standarda:
Slovenski naslov projekta:
Tuji naslov projekta:
Oznaka SIST TDT:
Datum glasila javne obravnave Od: Do:
  Za oddajo pripomb na osnutek dokumenta, ki je v javni obravnavi se morate prijaviti. Prijava je mogoča s klikom na besedo "Prijava" v zgornjem desnem kotu.

e Javna obravnava

Za oddajo pripomb na osnutek dokumenta, ki je v javni obravnavi se morate prijaviti. Prijava je mogoča z vnosom pravilnih uporabniških podatkov v zgornjem desnem oknu »Prijava«. Če se prijavljate prvič, je potrebna registracija na zgornjem desnem oknu »Izdelajte račun«. Uporabniški račun vam bo omogočal dostop do osnutkov standardizacijskih dokumentov, ki so v javni obravnavi in oddajo pripomb v ustreznih priloženih obrazcih.

Rezultati: 86 All
123
Tehnični odborOznaka TDTReferenčna oznakaSlovenski naslovAngleški naslovZačetni datum javne obravnaveKončni datum javne obravnave
MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine71039kSIST FprEN IEC 61010-2-091:2019/oprAA:2021Varnostne zahteve za električno opremo za meritve, nadzorovanje in laboratorijsko uporabo - 2-091. del: Posebne zahteve za rentgenske sisteme v ohišjihSafety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use - Part 2-091: Particular requirements for cabinet X-ray systems01-jan-202131-jan-2021
VAR - Varjenje00121794kSIST-TP FprCEN ISO/TR 20172:2021Varjenje - Razvrščanje materialov v skupine - Evropski materiali (ISO/PRF TR 20172:2020)Welding - Grouping systems for materials - European materials (ISO/PRF TR 20172:2020)01-jan-202102-feb-2021
I13 - Imaginarni 1300348020kSIST-TP FprCEN ISO/TR 41013:2021Upravljanje objektov in storitev - Področje uporabe, ključni koncepti in koristi (ISO/TR 41013:2017)Facility management - Scope, key concepts and benefits (ISO/TR 41013:2017)01-jan-202121-jan-2021
IPMA - Polimerni materiali in izdelki00249A2BkSIST-TS FprCEN/TS 17627:2021Polimerni materiali - Reciklirani polimerni materiali - Ugotavljanje deleža trdnih onesnaževalPlastics - Recycled plastics - Determination of solid contaminants content01-jan-202128-jan-2021
I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi075080oSIST ISO/DIS 37301:2021Sistemi za upravljanje skladnosti - Zahteve z napotki za uporaboCompliance management systems - Requirements with guidance for use01-jan-202101-feb-2021
IFEK - Železne kovineEC111081oSIST prEN 10250-1:2021Prosto kovani jekleni izkovki za splošno tehnično uporabo - 1. del: Splošne zahteveOpen die steel forgings for general engineering purposes - Part 1: General requirements01-jan-202128-jan-2021
IFEK - Železne kovineEC111079oSIST prEN 10250-2:2021Prosto kovani jekleni izkovki za splošno tehnično uporabo - 2. del: Nelegirana kakovostna in plemenita jeklaOpen die steel forgings for general engineering purposes - Part 2: Non-alloy quality and special steels01-jan-202128-jan-2021
IFEK - Železne kovineEC111080oSIST prEN 10250-3:2021Prosto kovani jekleni izkovki za splošno tehnično uporabo - 3. del: Legirana plemenita jeklaOpen die steel forgings for general engineering purposes - Part 3: Alloy special steels01-jan-202128-jan-2021
OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb00156250oSIST prEN 13141-8:2021Prezračevanje stavb - Preskušanje lastnosti sestavnih delov/izdelkov za prezračevanje stanovanjskih stavb - 8. del: Preskušanje lastnosti mehanskih brezkanalnih dovodnih in odvodnih prezračevalnih enot (vključno z enotami za vračanje toplote)Ventilation for buildings - Performance testing of components/products for residential ventilation - Part 8: Performance testing of non-ducted mechanical supply and exhaust ventilation units (including heat recovery)01-jan-202102-feb-2021
IUSN - Usnje00289219oSIST prEN 13336:2021Usnje - Značilnosti usnja za oblazinjenje - Vodilo za izbiro usnja za pohištvoLeather - Upholstery leather characteristics - Guide for selection of leather for furniture01-jan-202102-feb-2021
IBLP - Barve, laki in premazi00139681oSIST prEN 13523-25:2020Prevlečene kovine, ki se navijajo - Preskusne metode - 25. del: Odpornost proti vlagiCoil coated metals - Test methods - Part 25: Resistance to humidity01-nov-202003-dec-2021
IBLP - Barve, laki in premazi00139685oSIST prEN 13523-26:2020Prevlečene kovine, ki se navijajo - Preskusne metode - 26. del: Odpornost proti kondenzaciji vodeCoil coated metals - Test methods - Part 26: Resistance to condensation of water01-nov-202003-dec-2021
IBLP - Barve, laki in premazi00139684oSIST prEN 13523-3:2020Prevlečene kovine, ki se navijajo - Preskusne metode - 3. del: Barvna razlika - Primerjava z merilnim instrumentomCoil coated metals - Test methods - Part 3: Colour difference - Instrumental comparison01-nov-202003-dec-2021
IBLP - Barve, laki in premazi00139680oSIST prEN 13523-7:2020Prevlečene kovine, ki se navijajo - Preskusne metode - 7. del: Odpornost proti pokanju pri upogibu (T-upogibni preskus)Coil coated metals - Test methods - Part 7: Resistance to cracking on bending (T-bend test)01-nov-202003-dec-2021
IBLP - Barve, laki in premazi00139679oSIST prEN 13523-9:2020Prevlečene kovine, ki se navijajo - Preskusne metode - 9. del: Odpornost proti potapljanju v vodiCoil coated metals - Test methods - Part 9: Resistance to water immersion01-nov-202003-dec-2021
IŽNP - Železniške naprave00256976oSIST prEN 14067-5:2021Železniške naprave - Aerodinamika - 5. del: Zahteve in ugotavljanje skladnosti pri aerodinamiki v predorihRailway applications - Aerodynamics - Part 5: Requirements and assessment procedures for aerodynamics in tunnels01-jan-202121-jan-2021
OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb00247118oSIST prEN 14908-8:2021Odprta izmenjava podatkov v avtomatizaciji stavb, regulaciji in upravljanju stavb - Protokol regulacijske mreže - 8. del: Širokopasovna komunikacija z uporabo spletnih protokolov po daljnovodnih omrežjihOpen Data Communication in Building Automation, Controls and Building Management - Control Network Protocol - Part 8: Communication using Broadband over Power Line Networks - with internet protocols01-jan-202102-feb-2021
OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb00247117oSIST prEN 14908-9:2021Odprta izmenjava podatkov v avtomatizaciji stavb, regulaciji in upravljanju stavb - Protokol regulacijske mreže - 9. del: Brezžična komunikacija v pasu ISMOpen Data Communication in Building Automation, Controls and Building Management - Control Network Protocol - Part 9: Wireless Communication in ISM bands01-jan-202102-feb-2021
I11 - Imaginarni 1100439004oSIST prEN 15602:2021Ponudniki varnostnih storitev - TerminologijaSecurity service providers - Terminology01-jan-202101-feb-2021
I13 - Imaginarni 1300107054oSIST prEN 15632-1:2021Cevi za daljinsko ogrevanje - Izolirani gibki cevni sistemi - 1. del: Klasifikacija, splošne zahteve in preskusne metodeDistrict heating pipes - Pre-insulated flexible pipe systems - Part 1: Classification, general requirements and test methods01-jan-202101-feb-2021
I13 - Imaginarni 1300107053oSIST prEN 15632-2:2021Cevi za daljinsko ogrevanje - Tovarniško izdelani gibki cevni sistemi - 2. del: Vezani cevni sistemi iz polimernih materialov - Zahteve in preskusne metodeDistrict heating pipes - Factory made flexible pipe systems - Part 2: Bonded system with plastic service pipes; requirements and test methods01-jan-202101-feb-2021
I13 - Imaginarni 1300107052oSIST prEN 15632-3:2021Cevi za daljinsko ogrevanje - Tovarniško izdelani gibki cevni sistemi - 3. del: Nevezani cevni sistemi iz polimernih materialov - Zahteve in preskusne metodeDistrict heating pipes - Factory made flexible pipe systems - Part 3: Non bonded system with plastic service pipes; requirements and test methods01-jan-202101-feb-2021
I13 - Imaginarni 1300107050oSIST prEN 15632-4:2021Cevi za daljinsko ogrevanje - Tovarniško izdelani gibki cevni sistemi - 4. del: Vezane kovinske cevi - Zahteve in preskusne metodeDistrict heating pipes - Factory made flexible pipe systems - Part 4: Bonded system with metal service pipes; requirements and test methods01-jan-202101-feb-2021
IUSN - Usnje00289226oSIST prEN 16223-1:2021Usnje - Zahteve za označevanje in opisovanje usnja za oblazinjenje in avtomobilsko notranjo opremo - 1. del: Uporaba za oblazinjenjeLeather - Requirements for the designation and description of leather in upholstery and automotive interior applications - Part 1: upholstery applications01-jan-202102-feb-2021
IUSN - Usnje00289227oSIST prEN 16223-2:2021Usnje - Zahteve za označevanje in opisovanje usnja za oblazinjenje in avtomobilsko notranjo opremo - 2. del: Avtomobilska notranja opremaLeather - Requirements for the designation and description of leather in upholstery and automotive interior applications Leather - Part 2: Automotive interior applications01-jan-202102-feb-2021
I13 - Imaginarni 13JT005151oSIST prEN 16603-50:2021Vesoljska tehnika - KomunikacijeSpace engineering - Communications01-jan-202121-jan-2021
KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi00216136oSIST prEN 16616:2021Kemična razkužila in antiseptiki - Termokemično razkuževanje tekstila - Preskusna metoda in zahteve (faza 2, stopnja 2)Chemical disinfectants and antiseptics - Chemical-thermal textile disinfection - Test method and requirements (phase 2, step 2)01-jan-202102-feb-2021
PLN - Plinske naprave za dom00058094oSIST prEN 16830:2021Varnostne in nadzorne naprave za gorilnike in aparate na plin ali tekoča goriva - Regulacijske in nadzorne funkcije v elektronskih sistemih - Regulacija temperatureSafety and control devices for burners and appliances burning gaseous or liquid fuels - Control functions in electronic systems - Temperature Control function01-jan-202102-feb-2021
ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki00248591oSIST prEN 17117-2:2021Gumirane ali plastificirane tekstilije - Mehanske preskusne metode v dvoosnih napetostnih stanjih - 2. del: Določanje vrednosti kompenzacije vzorcaRubber- or plastics-coated fabrics - Mechanical test methods under biaxial stress states - Part 2: Determination of the pattern compensation values01-jan-202101-feb-2021
DTN - Dvigalne in transportne naprave00150136oSIST prEN 1757:2021Varnost vozil za talni transport - Ročno gnana vozila z visokim dvigomSafety of industrial trucks - Pedestrian controlled manual platform trucks01-jan-202131-jan-2021
IPMA - Polimerni materiali in izdelki00249A29oSIST prEN 17615:2021Polimerni materiali - Okoljski vidiki - SlovarPlastics - Environmental Aspects - Vocabulary01-jan-202128-jan-2021
I13 - Imaginarni 1300369011oSIST prEN 17616:2021Zunanje sveče - Specifikacija za požarno varnostOutdoor candles - Specification for fire safety01-jan-202128-jan-2021
I13 - Imaginarni 1300369012oSIST prEN 17617:2021Zunanje sveče - Varnostne oznakeOutdoor candles - Product safety labels01-jan-202128-jan-2021
IPMA - Polimerni materiali in izdelki00193328oSIST prEN 17618:2021Lepila - Lepila za les za nekonstrukcijsko uporabo - Ugotavljanje strižne trdnosti s tlačno obremenitvijoAdhesives - Wood-to-wood adhesive bonds for non-structural applications - Determination of shear strength by compressive loading01-jan-202101-feb-2021
IPMA - Polimerni materiali in izdelki00193329oSIST prEN 17619:2021Razvrstitev lepil za les za nekonstrukcijske izdelke iz lesa za zunanjo uporaboClassification of wood adhesives for non-structural timber products for exterior use01-jan-202101-feb-2021
EXP - Električni aparati za eksplozivne atmosfere00305148oSIST prEN 17624:2021Določanje eksplozijskih mej plinov in hlapov pri povišanem tlaku, povišani temperaturi ali z oksidanti, ki niso sestavljeni iz zrakaDetermination of explosion limits of gases and vapours at elevated pressures, elevated temperatures or with oxidizers other than air01-jan-202129-jan-2021
NES - Nevarne snovi00351032oSIST prEN 17637:2021Gradbeni proizvodi - Ocenjevanje sproščanja nevarnih snovi - Ocenjevanje doze emitiranega gama sevanjaConstruction products: Assessment of release of dangerous substances - Dose assessment of emitted gamma radiation01-jan-202102-feb-2021
SPN - Storitve in protokoli v omrežjih47232oSIST prEN 302 099 V2.1.30:2021Okoljski inženiring (EE) - Napajanje opreme v dostopovnem omrežjuEnvironmental Engineering (EE) - Powering of equipment in access network01-jan-202128-jan-2021
MOC - Mobilne komunikacije47110oSIST prEN 303 364-2 V1.0.1:2021Primarni nadzorni radar (PSR) - Harmonizirani standard za dostop do radijskega spektra - 2. del: Senzorji PSR za nadzor zračnega prometa (ATC), ki delujejo v frekvenčnem pasu od 2700 MHz do 3100 MHz (pas S)Primary Surveillance Radar (PSR) - Harmonised Standard for access to radio spectrum - Part 2: Air Traffic Control (ATC) PSR sensors operating in the frequency band 2 700 MHz to 3 100 MHz (S band)01-jan-202101-feb-2021
MOC - Mobilne komunikacije69504oSIST prEN 50117-9-1:2021Koaksialni kabli - 9-1. del: Področna specifikacija za koaksialne kable za analogni in digitalni prenos signala - Notranji priključni kabli za sisteme, ki delujejo v območju od 5 MHz do 1000 MHzCoaxial cables - Part 9-1: Sectional specification for coaxial cables for analogue and digital signal transmission - Indoor drop cables for systems operating at 5 MHz - 1 000 MHz01-jan-202101-feb-2021
123

PE Search text (Slovenski)
Vsi osnuteki SIST standardizacijskih dokumentov so, za namen oddajanja pripomb v času standardizacijskega procesa javne obravnave, brez možnosti tiskanja na voljo brezplačno. V primeru, da želite tiskano različico dokumenta, lahko nakup opravite v spletni prodaji SIST .

Osnovno iskanje meta podatkov standardov. V tem delu se cene standardov ne prikažejo. Cene standardizacijskih dokumentov so na voljo ob uporabi možnosti "Iskanje dokumentov" v levem meniju.
Več podatkov o načinu iskanja je na voljo v delu "Pomoč" v levem meniju.
V primeru, da želite naročiti katerega od izbranih standardov, lahko nakup opravite v Spletni prodaji SIST.