Izberi iskalne kriterije
Oznaka standarda:
Slovenski naslov projekta:
Tuji naslov projekta:
Oznaka SIST TDT:
Datum glasila javne obravnave Od: Do:
  Za oddajo pripomb na osnutek dokumenta, ki je v javni obravnavi se morate prijaviti. Prijava je mogoča s klikom na besedo "Prijava" v zgornjem desnem kotu.

e Javna obravnava

Za oddajo pripomb na osnutek dokumenta, ki je v javni obravnavi se morate prijaviti. Prijava je mogoča z vnosom pravilnih uporabniških podatkov v zgornjem desnem oknu »Prijava«. Če se prijavljate prvič, je potrebna registracija na zgornjem desnem oknu »Izdelajte račun«. Uporabniški račun vam bo omogočal dostop do osnutkov standardizacijskih dokumentov, ki so v javni obravnavi in oddajo pripomb v ustreznih priloženih obrazcih.

Rezultati: 106 All
123
Tehnični odborOznaka TDTReferenčna oznakaSlovenski naslovAngleški naslovZačetni datum javne obravnaveKončni datum javne obravnave
OVP - Osebna varovalna oprema00162355kSIST-TP FprCEN/TR 17330:2018Smernice za izbiro, uporabo, nego in vzdrževanje varovalne obleke, ki varuje pred slabim vremenom, vetrom in mrazomGuidelines for selection, use, care and maintenance of protective clothing against foul weather, wind and cold01-dec-201820-dec-2018
I13 - Imaginarni 1300411014kSIST-TP FprCEN/TR 17341:2018Bioizdelki - Primeri poročanja o merilih trajnostnostiBio-based products - Examples of reporting on sustainability criteria01-dec-201827-dec-2018
KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi00275341kSIST-TS FprCEN/TS 17303:2018Živila - Črtno kodiranje DNA rib in ribjih proizvodov s pomočjo mitohondrijskih genskih segmentov citokrom b in citokrom c oksidaze I TC: Živila - Črtno kodiranje DNK rib in ribjih proizvodov z uporabo segmentov genov, ki nosijo zapis za mitohondrijski citokrom b in citokrom c oksidaze1Foodstuffs - DNA barcoding of fish and fish products using defined mitochondrial cytochrome b and cytochrome c oxidase I gene segments01-dec-201810-dec-2018
VAZ - Varovanje zdravja00140116kSIST-TS FprCEN/TS 17305:2018Molekularne diagnostične preiskave in vitro - Specifikacije za predpreiskovalne procese za slino - Izolirani človeški DNKMolecular in vitro diagnostic examinations - Specifications for pre-examination processes for saliva - Isolated human DNA01-dec-201810-dec-2018
I13 - Imaginarni 1300366009kSIST-TS FprCEN/TS 17307:2018Snov iz izrabljenih avtomobilskih gum - Granulati in praški - Identifikacija elastomerov: odkrivanje piroliznih produktov v raztopinah z uporabo plinske kromatografije in masne spektrometrijeMaterial derived from End-of-Life tyres - Granulates and powders - Elastomers identification: Gas-chromatography and mass-spectrometric detection of pyrolysis products in solution01-dec-201813-dec-2018
I13 - Imaginarni 1300366013kSIST-TS FprCEN/TS 17308:2018Materiali, izdelani iz izrabljenih pnevmatik - Jeklena žica - Ugotavljanje deleža nekovinskih materialovMaterials produced from end of life tyres - Steel wire - Determination of the non-metallic content01-dec-201820-dec-2018
NES - Nevarne snovi00351024kSIST-TS FprCEN/TS 17331:2018Gradbeni proizvodi - Ocenjevanje sproščanja nevarnih snovi - Vsebnost organskih snovi - Metode ekstrakcije in analizeConstruction products - Assessment of release of dangerous substances - Content of organic substances - Methods for extraction and analysis01-dec-201805-jan-2019
NES - Nevarne snovi00351026kSIST-TS FprCEN/TS 17332:2018Gradbeni proizvodi - Ocenjevanje sproščanja nevarnih snovi - Analiza organskih snovi v izlužkihConstruction products - Assessment of release of dangerous substances - Analysis of organic substances in eluates01-dec-201805-jan-2019
NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi00005522oSIST 1030:2018Naftni proizvodi - Utekočinjeni naftni plini - Komercialna mešanica propan-butan - Goriva za gospodinjstvo in splošno uporabo - Zahteve in preskusne metodePetroleum products - Liquefied petroleum gases - Commercial mixtures of propane-butane - Fuels for housekeeping and general use - Requirements and test methods01-dec-201803-jan-2019
LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa00038185oSIST prEN 113-1:2018Trajnost lesa in lesnih proizvodov - Preskusna metoda proti glivam odprtotrosnicam - 1. del: Ocenjevanje biocidne učinkovitosti zaščitnih sredstev za les TC: Trajnost lesa in lesnih proizvodov - Preskusna metoda proti glivam prostotrosnicam - 1. del: Ocenjevanje biocidne učinkovitosti biocidnih proizvodov za lesDurability of wood and wood-based products - Test method against wood destroying basidiomycetes - Part 1: Assessment of biocidal efficacy of wood preservatives01-dec-201820-dec-2018
LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa00038186oSIST prEN 113-2:2018Trajnost lesa in lesnih proizvodov - Preskusna metoda proti glivam odprtotrosnicam - 2. del: Ocenjevanje naravne ali izboljšane trajnosti TC: Trajnost lesa in lesnih proizvodov - Preskusna metoda proti glivam prostotrosnicam - 2. del: Ocenjevanje naravne ali izboljšane odpornostiDurability of wood and wood-based products - Test method against wood destroying basidiomycetes - Part 2: Assessment of inherent or enhanced durability01-dec-201820-dec-2018
POZ - Požarna varnost00191329oSIST prEN 12101-1:2018Sistemi za nadzor dima in toplote - 1. del: Določila za ovire proti širjenju dimaSmoke and heat control systems - Part 1: Specification for smoke barriers01-dec-201810-dec-2018
POZ - Požarna varnost00191327oSIST prEN 12259-14:2018Vgrajene naprave za gašenje - Sestavni deli sprinklerskih sistemov in sistemov s pršečo vodo - 14. del: Sprinklerji za uporabo v stanovanjihFixed firefighting systems - Components for sprinkler and water spray systems - Part 14: Sprinklers for residential applications01-dec-201810-dec-2018
DTN - Dvigalne in transportne naprave00168138oSIST prEN 12385-3:2018Jeklene žične vrvi - Varnost - 3. del: Podatki za uporabo in vzdrževanjeSteel wire ropes - Safety - Part 3: Information for use and maintenance01-dec-201831-dec-2018
DTN - Dvigalne in transportne naprave00168139oSIST prEN 12385-5:2018Jeklene žične vrvi - Varnost - 5. del: Pramenaste vrvi za dvigala (lifte)Steel wire ropes - Safety - Part 5: Stranded ropes for lifts01-dec-201831-dec-2018
BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton00104403oSIST prEN 12390-12:2018Preskušanje strjenega betona - 12. del: Določanje odpornosti proti karbonatizaciji betona - Metoda pospešene karbonatizacijeTesting hardened concrete - Part 12: Determination of the carbonation resistance of concrete - Accelerated carbonation method01-dec-201810-dec-2018
IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode00165300oSIST prEN 12566-1:2018Male čistilne naprave do 50 PE - 1. del: Predizdelane grezniceSmall wastewater treatment systems for up to 50 PT - Part 1: Prefabricated septic tanks01-dec-201820-dec-2018
IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode00165299oSIST prEN 12566-3:2018Male čistilne naprave do 50 PE - 3. del: Predizdelane in/ali na mestu postavitve sestavljene čistilne naprave za gospodinjsko odpadno vodoSmall wastewater treatment systems for up to 50 PT - Part 3: Packaged and/or site assembled domestic wastewater treatment plants01-dec-201820-dec-2018
IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode00165301oSIST prEN 12566-6:2018Male čistilne naprave do 50 PE - 6. del: Predizdelane enote za čiščenje odpadne vode iz greznicSmall wastewater treatment systems for up to 50 PT - Part 6: Prefabricated treatment units for septic tank effluent01-dec-201820-dec-2018
IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode00165302oSIST prEN 12566-7:2018Male čistilne naprave do 50 PE - 7. del: Predizdelane čistilne enote za terciarno čiščenjeSmall wastewater treatment systems for up to 50 PT - Part 7: Prefabricated tertiary treatment units01-dec-201820-dec-2018
PLN - Plinske naprave za dom00109052oSIST prEN 13203-4:2018Plinske gospodinjske naprave za pripravo tople sanitarne vode - 4. del: Ocenjevanje količine energije za soproizvodnjo tople vode in elektrike (mCHP)Gas-fired domestic appliances producing hot water - Part 4: Assessment of energy consumption of gas combined heat and power appliances (mCHP) producing hot water and electricity01-dec-201810-jan-2019
POZ - Požarna varnost00127360oSIST prEN 13238:2018Preskusi odziva gradbenih proizvodov na ogenj - Postopki kondicioniranja in splošna pravila za izbiro podlagReaction to fire tests for building products - Conditioning procedures and general rules for selection of substrates01-dec-201810-dec-2018
I13 - Imaginarni 1300266021oSIST prEN 13341:2018Plastomerne stabilne posode za nadzemno skladiščenje goriva - Značilnosti izdelka in preskusne metodeStatic thermoplastic tanks for above ground storage of fuel - Product characteristics and test methods01-dec-201801-jan-2019
POZ - Požarna varnost00127369oSIST prEN 13381-10:2018Preskusne metode za ugotavljanje prispevka k požarni odpornosti konstrukcijskih elementov - 10. del: Ukrepi za zaščito napetih polnih jeklenih palicTest methods for determining the contribution to the fire resistance of structural members - Part 10: Applied protection to solid steel bars in tension01-dec-201820-dec-2018
DTN - Dvigalne in transportne naprave00168140oSIST prEN 13411-7:2018Zaključki jeklenih žičnih vrvi - Varnost - 7. del: Simetrični zagozdni spojiTerminations for steel wire ropes - Safety - Part 7: Symmetric wedge socket01-dec-201831-dec-2018
OCE - Oprema za ceste00226252oSIST prEN 13422:2018Pokončni cestni znaki - Prenosni upogljivi opozorilni in usmerjevalni znaki - Prenosni cestni signalni znaki - Stožci in valjiVertical road signs - Portable deformable warning devices and delineators - Portable road traffic signs - Cones and cylinders01-dec-201820-dec-2018
IBLP - Barve, laki in premazi00139621oSIST prEN 13523-11:2018Prevlečene kovine, ki se navijajo - Preskusne metode - 11. del: Odpornost proti topilom (preskus z drgnjenjem)Coil coated metals - Test methods - Part 11: Resistance to solvents (rubbing test)01-dec-201805-jan-2019
IBLP - Barve, laki in premazi00139622oSIST prEN 13523-17:2018Prevlečene kovine, ki se navijajo - Preskusne metode - 17. del: Oprijemljivost zaščitnih folijCoil coated metals - Test methods - Part 17: Adhesion of strippable films01-dec-201805-jan-2019
IBLP - Barve, laki in premazi00139623oSIST prEN 13523-19:2018Prevlečene kovine, ki se navijajo - Preskusne metode - 19. del: Preskusne ploščice in preskusna metoda izpostavljanja zunanjim vplivomCoil coated metals - Test methods - Part 19: Panel design and method of atmospheric exposure testing01-dec-201805-jan-2019
IŽNP - Železniške naprave00256855oSIST prEN 13715:2018Železniške naprave - Kolesne dvojice in podstavni vozički - Kolesa - Profil tekalne površineRailway applications - Wheelsets and bogies - Wheels - Tread profile01-dec-201801-jan-2019
IŽNP - Železniške naprave00256724oSIST prEN 13848-2:2018Železniške naprave - Zgornji ustroj - Kakovost tirne geometrije - 2. del: Merilni sistemi - Merilna vozilaRailway applications - Track - Track geometry quality - Part 2: Measuring systems - Track recording vehicles01-dec-201801-jan-2019
LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa00038210oSIST prEN 1390:2018Zaščitna sredstva za les - Ugotavljanje učinkovitosti zatiranja ličink hišnega kozlička Hylotrupes bajulus (Linnaeus) - Laboratorijska metodaWood preservatives - Determination of the eradicant action against Hylotrupes bajulus (Linnaeus) larvae - Laboratory method01-dec-201820-dec-2018
IKER - Keramika00128169oSIST prEN 14509-1:2018Samonosilne izolacijske sendvič plošče z obojestranskim kovinskim oplaščenjem - Tovarniško izdelani proizvodi - SpecifikacijeSelf-supporting double skin metal faced insulating panels - Factory made products - Specifications01-dec-201820-dec-2018
CAA - Mineralna veziva in zidarstvo00051143oSIST prEN 15368:2018Hidravlično vezivo za nekonstrukcijsko uporabo - Definicija, specifikacije in merila skladnostiHydraulic binder for non-structural applications - Definition, specifications and conformity criteria01-dec-201820-dec-2018
IŽNP - Železniške naprave00256754oSIST prEN 15612:2018Železniške naprave - Zavore - Pospešilnik praznjenja glavnega zavornega vodaRailway applications - Braking - Brake pipe accelerator valve01-dec-201801-jan-2019
IBLP - Barve, laki in premazi00139625oSIST prEN 16074:2018Barve in laki - Določevanje nehlapnih snovi in razlivnosti premazov za kovine, ki se navijajoPaints and varnishes - Determination of non-volatile-matter content and spreading rate of coil coating materials01-dec-201805-jan-2019
POZ - Požarna varnost00166115oSIST prEN 16475-4:2018Dimovodne naprave - Oprema - 4. del: Dimovodne lopute - Zahteve in preskusne metodeChimneys - Accessories - Part 4: Flue dampers - Requirements and test methods01-dec-201820-dec-2018
I13 - Imaginarni 13JT005146oSIST prEN 16604-10:2018Vesoljska vzdržljivost - Zahteve za zmanjšanje količine vesoljskih odpadkov (ISO 24113:2011, spremenjen)Space sustainability - Space debris mitigation requirements (ISO 24113:2011, modified)01-dec-201801-jan-2019
IŽNP - Železniške naprave00256777oSIST prEN 16729-2:2018Železniške naprave - Infrastruktura - Neporušitveno preskušanje na progi - 2. del: Preskušanje z vrtinčnimi tokovi na progiRailway applications - Infrastructure - Non-destructive testing on rails in track - Part 2: Eddy current testing of rails in track01-dec-201820-dec-2018
I13 - Imaginarni 1300413009oSIST prEN 17066-1:2018Izolirana transportna sredstva za toplotno občutljivo blago - Zahteve in preskušanje - 1. del: KontejnerInsulated means of transport for temperature sensitive goods - Requirements and testing - Part 1: Container01-dec-201827-dec-2018
123

PE Search text (Slovenski)
Vsi osnuteki SIST standardizacijskih dokumentov so, za namen oddajanja pripomb v času standardizacijskega procesa javne obravnave, brez možnosti tiskanja na voljo brezplačno. V primeru, da želite tiskano različico dokumenta, lahko nakup opravite v spletni prodaji SIST .

Osnovno iskanje meta podatkov standardov. V tem delu se cene standardov ne prikažejo. Cene standardizacijskih dokumentov so na voljo ob uporabi možnosti "Iskanje dokumentov" v levem meniju.
Več podatkov o načinu iskanja je na voljo v delu "Pomoč" v levem meniju.
V primeru, da želite naročiti katerega od izbranih standardov, lahko nakup opravite v Spletni prodaji SIST.