Izberi iskalne kriterije
Oznaka standarda:
Slovenski naslov projekta:
Tuji naslov projekta:
Oznaka SIST TDT:
Datum glasila javne obravnave Od: Do:
  Za oddajo pripomb na osnutek dokumenta, ki je v javni obravnavi se morate prijaviti. Prijava je mogoča s klikom na besedo "Prijava" v zgornjem desnem kotu.

e Javna obravnava

Za oddajo pripomb na osnutek dokumenta, ki je v javni obravnavi se morate prijaviti. Prijava je mogoča z vnosom pravilnih uporabniških podatkov v zgornjem desnem oknu »Prijava«. Če se prijavljate prvič, je potrebna registracija na zgornjem desnem oknu »Izdelajte račun«. Uporabniški račun vam bo omogočal dostop do osnutkov standardizacijskih dokumentov, ki so v javni obravnavi in oddajo pripomb v ustreznih priloženih obrazcih.

Rezultati: 84 All
123
Tehnični odborOznaka TDTReferenčna oznakaSlovenski naslovAngleški naslovZačetni datum javne obravnaveKončni datum javne obravnave
OTR - Izdelki za otroke00052140kSIST-TP FprCEN/TR 15371-2:2018Varnost igrač - Razlaga - 2. del: Odgovori na zahteve po razlagi standardov skupine EN 71 glede kemijskih lastnostiSafety of toys - Interpretations - Part 2: Replies to requests for interpretation of the chemical standards in the EN 71-series01-feb-201802-mar-2018
KON - Konstrukcije00250194kSIST-TP FprCEN/TR 17231:2018Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije - Prometna obtežba mostov - Medsebojni vpliv tračnice-mostEurocode 1: Actions on Structures - Traffic Loads on Bridges - Track-Bridge Interaction01-feb-201820-feb-2018
DPL - Oskrba s plinom00408007kSIST-TP FprCEN/TR 17238:2018Predlagane mejne vrednosti za onesnaževala v biometanu na podlagi kriterijev zdravstvene presojeProposed limit values for contaminants in biomethane based on health assessment criteria01-feb-201802-mar-2018
VAZ - Varovanje zdravja00140122kSIST-TS FprCEN/TS 16826-3:2018Molekularne diagnostične preiskave in vitro - Specifikacije za predpreiskovalne procese za hitro zamrznjena tkiva - 3. del: Izolirani DNAMolecular in vitro diagnostic examinations - Specifications for pre-examination processes for snap frozen tissue - Part 3: Isolated DNA01-feb-201820-feb-2018
KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata067788oSIST ISO 18400-100:2018Kakovost tal - Vzorčenje - 100. del: Navodilo za izbiro standardov za vzorčenjeSoil quality - Sampling - Part 100: Guidance on the selection of sampling standards01-feb-201815-mar-2018
KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata062842oSIST ISO 18400-101:2018Kakovost tal - Vzorčenje - 101. del: Okvirno navodilo za pripravo in uporabo načrta vzorčenjaSoil quality - Sampling - Part 101: Framework for the preparation and application of a sampling plan01-feb-201815-mar-2018
KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata062843oSIST ISO 18400-102:2018Kakovost tal - Vzorčenje - 102. del: Izbira in uporaba tehnik vzorčenjaSoil quality - Sampling - Part 102: Selection and application of sampling techniques01-feb-201815-mar-2018
KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata062363oSIST ISO 18400-103:2018Kakovost tal - Vzorčenje - 103. del: VarnostSoil quality - Sampling - Part 103: Safety01-feb-201815-mar-2018
KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata062364oSIST ISO 18400-105:2018Kakovost tal - Vzorčenje - 105. del: Pakiranje, transport, hranjenje in konzerviranje vzorcevSoil quality - Sampling - Part 105: Packaging, transport, storage and preservation of samples01-feb-201815-mar-2018
KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata062841oSIST ISO 18400-106:2018Kakovost tal - Vzorčenje - 106. del: Kontrola in zagotavljanje kakovostiSoil quality - Sampling - Part 106: Quality control and quality assurance01-feb-201815-mar-2018
KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata062365oSIST ISO 18400-107:2018Kakovost tal - Vzorčenje - 107. del: Zapisovanje in poročanjeSoil quality - Sampling - Part 107: Recording and reporting01-feb-201815-mar-2018
KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata062366oSIST ISO 18400-201:2018Kakovost tal - Vzorčenje - 201. del: Fizikalna priprava vzorca na terenuSoil quality - Sampling - Part 201: Physical pretreatment in the field01-feb-201815-mar-2018
KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata065224oSIST ISO 18400-204:2018Kakovost tal - Vzorčenje - 204. del: Navodilo za vzorčenje talnih plinovSoil quality - Sampling - Part 204: Guidance on sampling of soil gas01-feb-201815-mar-2018
KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata038721oSIST ISO 18512:2018[Not translated]Soil quality - Guidance on long and short term storage of soil samples01-feb-201815-mar-2018
KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata065223oSIST ISO/DIS 18400-104:2018Kakovost tal - Vzorčenje - 104. del: StrategijeSoil quality - Sampling - Part 104: Strategies01-feb-201815-mar-2018
KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata065225oSIST ISO/DIS 18400-202:2018[Not translated]Soil quality - Sampling - Part 202: Preliminary investigations01-feb-201815-mar-2018
KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata065226oSIST ISO/DIS 18400-203:2018[Not translated]Soil quality - Sampling - Part 203: Investigation of potentially contaminated sites01-feb-201815-mar-2018
KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata067787oSIST ISO/DIS 18400-205:2018[Not translated]Soil quality - Sampling - Part 205: Guidance on the procedure for investigation of natural, near-natural and cultivated sites01-feb-201815-mar-2018
IFEK - Železne kovineEC103116oSIST prEN 10225-4:2018Konstrukcijska jekla za varjene konstrukcije naftnih ploščadi - Tehnični dobavni pogoji - 4. del: Hladno oblikovani varjeni votli profiliWeldable structural steels for fixed offshore structures - Technical delivery conditions - Part 4: Cold formed welded hollow sections01-feb-201822-feb-2018
PKG - Preskušanje kovinskih gradiv00138207oSIST prEN 12679:2018Neporušitveno preskušanje - Ugotavljanje velikosti radiografskih izvorov, uporabljenih v industriji - Radiografska metodaNon destructive testing - Determination of the size of industrial radiographic sources - Radiographic method01-feb-201828-feb-2018
ISTP - Stavbno pohištvo00033525oSIST prEN 13126-15:2018Stavbno okovje - Okovje za okna in zastekljena vrata - Zahteve in preskusne metode - 15. del: Valji za navpično drsna okna in okovje za zgibno drsna oknaBuilding hardware - Hardware for windows and door height windows - Requirements and test methods - Part 15: Rollers for horizontal sliding and hardware for sliding folding windows01-feb-201820-feb-2018
IŽNP - Železniške naprave00256641oSIST prEN 15152:2018Železniške naprave - Vetrobranska stekla za vlakeRailway applications - Windscreens for trains01-feb-201822-feb-2018
DTN - Dvigalne in transportne naprave00150111oSIST prEN 16796-4:2018Vozila za talni transport - Energijska učinkovitost - Preskusne metode - 4. del: Vozila za talni transport s spremenljivim dosegomEnergy efficiency of industrial trucks - Test methods - Part 4: Variable-reach rough-terrain trucks01-feb-201828-feb-2018
POZ - Požarna varnost00070047oSIST prEN 16856:2018Prenosni aerosolni razpršilniki za gašenje požaraPortable aerosol dispensers for fire extinguishing purposes01-feb-201820-feb-2018
VAZ - Varovanje zdravja00102141oSIST prEN 17180:2018Sterilizatorji za uporabo v medicini - Sterilizatorji s paro z nizko temperaturo in z vodikovim peroksidom - Zahteve in preskušanjeSterilizers for medical purposes - Low temperature vaporized hydrogen peroxide sterilizers - Requirements and testing01-feb-201820-feb-2018
KAZ - Kakovost zraka00137057oSIST prEN 17199-1:2018[Not translated]Workplace exposure - Measurement of dustiness of bulk materials that contain or release nano-objects or submicrometer particles - Part 1: Requirements and choice of test methods01-feb-201805-mar-2018
KAZ - Kakovost zraka00137059oSIST prEN 17199-3:2018[Not translated]Workplace exposure - Measurement of dustiness of bulk materials that contain or release nano-objects or submicrometer particles - Part 3: Continuous drop method01-feb-201805-mar-2018
KAZ - Kakovost zraka00137061oSIST prEN 17199-4:2018[Not translated]Workplace exposure - Measurement of dustiness of bulk materials that contain or release nano-objects or submicrometer particles - Part 4: Small rotating drum method01-feb-201805-mar-2018
KAZ - Kakovost zraka00137060oSIST prEN 17199-5:2018[Not translated]Workplace exposure - Measurement of dustiness of bulk materials that contain or release nano-objects or submicrometer particles - Part 5: Vortex shaker method01-feb-201805-mar-2018
KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi00327095oSIST prEN 17212:2018Krma: metode vzorčenja in analize - Določevanje melamina in cianurinske kisline z metodo tekočinske kromatografije z masno spektrometrično detekcijo (LC-MS/MS)Animal Feeding stuffs: Methods of sampling and analsysis - Determination of melamine and cyanuric acid content by liquid chromatographic method with mass spectrometric detection (LC-MS/MS)01-feb-201820-feb-2018
MOC - Mobilne komunikacije49569oSIST prEN 301 908-14 V13.0.1:2018Celična omrežja IMT - Harmonizirani standard za dostop do radijskega spektra - 14. del: Bazne postaje za razviti prizemni radijski dostop za UMTS (E-UTRA)IMT cellular networks - Harmonised Standard for access to radio spectrum - Part 14: Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) Base Stations (BS)01-feb-201814-mar-2018
MOC - Mobilne komunikacije49574oSIST prEN 301 908-18 V13.0.1:2018Celična omrežja IMT - Harmonizirani standard za dostop do radijskega spektra - 18. del: Večstandardna (E-UTRA, UTRA in GSM/EDGE) radijska bazna postaja (BS)IMT cellular networks - Harmonised Standard for access to radio spectrum - Part 18: E-UTRA, UTRA and GSM/EDGE Multi-Standard Radio (MSR) Base Station (BS)01-feb-201814-mar-2018
MOC - Mobilne komunikacije49568oSIST prEN 301 908-3 V13.0.1:2018Celična omrežja IMT - Harmonizirani standard za dostop do radijskega spektra - 3. del: Bazne postaje s CDMA z neposrednim razprševanjem (“Direct Spread”) (UTRA FDD)IMT cellular networks - Harmonised Standard for access to radio spectrum - Part 3: CDMA Direct Spread (UTRA FDD) Base Stations (BS)01-feb-201814-mar-2018
SPN - Storitve in protokoli v omrežjih49992oSIST prEN 305 174-1 V1.0.0:2018Dostop, terminali, prenos in multipleksiranje (ATTM) - Upravljanje uvajanja širokopasovnosti in življenjskega cikla virov - 1. del: Pregled, skupni in splošni vidikiAccess, Terminals, Transmission and Multiplexing (ATTM) - Broadband Deployment and Lifecycle Resource Management - Part 1: Overview, common and generic aspects01-feb-201822-feb-2018
SPN - Storitve in protokoli v omrežjih49982oSIST prEN 305 174-2 V1.0.0:2018Dostop, terminali, prenos in multipleksiranje (ATTM) - Upravljanje uvajanja širokopasovnosti in življenjskega cikla virov - 2. del: Strani ICTAccess, Terminals, Transmission and Multiplexing (ATTM) - Broadband Deployment and Lifecycle Resource Management - Part 2: ICT Sites01-feb-201822-feb-2018
SPN - Storitve in protokoli v omrežjih49987oSIST prEN 305 200-2-1 V1.1.0:2018Dostop, terminali, prenos in multipleksiranje (ATTM) - Upravljanje z energijo - Operativna infrastruktura - Globalni ključni kazalniki uspešnosti (KPI) - 2. del: Posebne zahteve - 1. poddel: Strani ICTAccess, Terminals, Transmission and Multiplexing (ATTM) - Energy management - Operational infrastructures - Global KPIs - Part 2: Specific requirements - Sub-part 1: ICT Sites01-feb-201820-feb-2018
SPN - Storitve in protokoli v omrežjih49988oSIST prEN 305 200-3-1 V1.1.0:2018Dostop, terminali, prenos in multipleksiranje (ATTM) - Upravljanje z energijo - Operativna infrastruktura - Globalni ključni kazalniki uspešnosti (KPI) - 3. del: Strani ICT - 1. poddel: DCEMAccess, Terminals, Transmission and Multiplexing (ATTM) - Energy management - Operational infrastructures - Global KPIs - Part 3: ICT Sites - Sub-part 1: DCEM01-feb-201820-feb-2018
IPMA - Polimerni materiali in izdelki00249921oSIST prEN 513:2018Polimerni materiali - Profili na osnovi polivinilklorida (PVC) - Ugotavljanje odpornosti proti vremenskim vplivom s pospešenim staranjemPlastics - Poly(vinyl chloride) (PVC) based profiles - Determination of the resistance to artificial weathering01-feb-201822-feb-2018
I13 - Imaginarni 13CST01185oSIST prEN ISO 11547:2018Mala plovila - Varovanje naprav za startanje (ISO 11547:1994)Small craft - Start-in-gear protection (ISO 11547:1994)01-feb-201815-mar-2018
I13 - Imaginarni 13CST01186oSIST prEN ISO 11812:2018Mala plovila - Vodotesni krmarjevi prostori in krmarjevi prostori s hitrim odvodnjavanjem (ISO 11812:2001)Small craft - Watertight cockpits and quick-draining cockpits (ISO 11812:2001)01-feb-201815-mar-2018
123

PE Search text (Slovenski)
Vsi osnuteki SIST standardizacijskih dokumentov so, za namen oddajanja pripomb v času standardizacijskega procesa javne obravnave, brez možnosti tiskanja na voljo brezplačno. V primeru, da želite tiskano različico dokumenta, lahko nakup opravite v spletni prodaji SIST .

Osnovno iskanje meta podatkov standardov. V tem delu se cene standardov ne prikažejo. Cene standardizacijskih dokumentov so na voljo ob uporabi možnosti "Iskanje dokumentov" v levem meniju.
Več podatkov o načinu iskanja je na voljo v delu "Pomoč" v levem meniju.
V primeru, da želite naročiti katerega od izbranih standardov, lahko nakup opravite v Spletni prodaji SIST.