Izberi iskalne kriterije
Oznaka standarda:
Slovenski naslov projekta:
Tuji naslov projekta:
Oznaka SIST TDT:
Datum glasila javne obravnave Od: Do:
  Za oddajo pripomb na osnutek dokumenta, ki je v javni obravnavi se morate prijaviti. Prijava je mogoča s klikom na besedo "Prijava" v zgornjem desnem kotu.

e Javna obravnava

Za oddajo pripomb na osnutek dokumenta, ki je v javni obravnavi se morate prijaviti. Prijava je mogoča z vnosom pravilnih uporabniških podatkov v zgornjem desnem oknu »Prijava«. Če se prijavljate prvič, je potrebna registracija na zgornjem desnem oknu »Izdelajte račun«. Uporabniški račun vam bo omogočal dostop do osnutkov standardizacijskih dokumentov, ki so v javni obravnavi in oddajo pripomb v ustreznih priloženih obrazcih.

Rezultati: 22 All
Tehnični odborOznaka TDTReferenčna oznakaSlovenski naslovAngleški naslovZačetni datum javne obravnaveKončni datum javne obravnave
GRT - Grafična tehnologija00198081kSIST FprEN ISO 12643-4:2023Grafična tehnologija - Varnostne zahteve za grafično tehnološko opremo in sisteme - 4. del: Oprema in sistemi za predelavo, dodelavo in oplemenitenje (ISO/FDIS 12643-4:2023).Graphic technology - Safety requirements for graphic technology equipment and systems - Part 4: Converting equipment and systems (ISO/FDIS 12643-4:2023)01-Nov-202330-Nov-2023
VZK - Vodenje in zagotavljanje kakovosti65038oSIST ISO/DIS 37005:2023Upravljanje organizacij – Razvoj kazalnikov za učinkovito upravljanjeGovernance of organizations - Developing Indicators for effective governance01-Nov-202330-Nov-2023
OTR - Izdelki za otroke00252145oSIST prEN 12790-1:2023Izdelki za otroke - Sklopne zibelke - 1. del: Sklopne zibelke za otroke, ki še ne poskušajo sedetiChild care articles - Reclined cradles and infant swings - Part 1: Reclined cradles and infant swings for children up to when they start to try to sit up01-Nov-202303-Dec-2023
PLN - Plinske naprave za dom00299040oSIST prEN 16905-3:2023Toplotna črpalka s plinsko gnanim motorjem z notranjim zgorevanjem - 3. del: Preskusni pogojiGas-fired endothermic engine driven heat pumps - Part 3: Test conditions01-Nov-202303-Dec-2023
KAV - Kakovost vode00230438oSIST prEN 18025:2023Kakovost vode - Navodilo za strateški pristop k obnovi rekWater quality - Guidance standard on a strategic approach to river restoration01-Nov-202303-Dec-2023
MOC - Mobilne komunikacije68557oSIST prEN 300 468 V1.18.0:2023Digitalna videoradiodifuzija (DVB) - Specifikacija za servisne informacije (SI) v sistemih DVBDigital Video Broadcasting (DVB) - Specification for Service Information (SI) in DVB systems01-Nov-202301-Dec-2023
I11 - Imaginarni 1174667oSIST prEN IEC 60512-28-100:2023Konektorji za električno in elektronsko opremo - Preskusi in meritve - 28-100. del: Preskusi signalne celovitosti do 2000 MHz - Preskusi od 28a do 28gConnectors for electrical and electronic equipment - Tests and measurements - Part 28-100: Signal integrity tests up to 2 000 MHz - Tests 28a to 28g01-Nov-202301-Dec-2023
EMC - Elektromagnetna združljivost72202oSIST prEN IEC 61000-2-4:2023Elektromagnetna združljivost (EMC) - 2-4. del: Okolje - Ravni združljivosti za nizkofrekvenčne prevajane motnje v elektroenergetskih omrežjih na industrijskih lokacijahElectromagnetic compatibility (EMC) - Part 2-4: Environment - Compatibility levels in power distribution systems in industrial locations for low-frequency conducted disturbances01-Nov-202301-Dec-2023
I11 - Imaginarni 1167384oSIST prEN IEC 61025:2023Analiza drevesa okvar (FTA)Fault tree analysis (FTA)01-Nov-202301-Dec-2023
EAL - Električni alarmi75858oSIST prEN IEC 62676-2-11:2023Alarmni sistemi – Videonadzorni sistemi (VSS) za uporabo v varnostnih aplikacijah – 2-11. del: Protokoli za video prenos – Interoperabilni profili za sisteme VMS in sisteme v oblaku VSaaS za varna mesta in organe pregonaAlarm systems - Video Surveillance Systems (VSS) for use in security applications - Part 2-11: Video transmission protocols - Interop profiles for VMS- and cloud VSaaS-systems for safe-cities and law-enforcement01-Nov-202330-Nov-2023
MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine74592oSIST prEN IEC 63270:2023Industrijska avtomatizacijska oprema ter sistemi - Napovedno vzdrževanjeIndustrial automation equipment and systems - Predictive maintenance01-Nov-202330-Nov-2023
OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb00247134oSIST prEN ISO 16484-2:2023Sistemi za avtomatizacijo in nadzor stavb - 2. del: Strojna oprema (ISO/DIS 16484-2:2023)Building automation and control systems (BACS) - Part 2: Hardware (ISO/DIS 16484-2:2023)01-Nov-202301-Dec-2023
IBLP - Barve, laki in premazi00139807oSIST prEN ISO 19403-2:2023Barve in laki - Omočljivost - 2. del: Določevanje proste površinske energije površin trdnih teles z merjenjem stičnega kota (ISO/DIS 19403-2:2023)Paints and varnishes - Wettability - Part 2: Determination of the surface free energy of solid surfaces by measuring the contact angle (ISO/DIS 19403-2:2023)01-Nov-202303-Dec-2023
IBLP - Barve, laki in premazi00139808oSIST prEN ISO 19403-3:2023Barve in laki - Omočljivost - 3. del: Določevanje površinske napetosti tekočin s kapljično metodo (ISO/DIS 19403-3:2023)Paints and varnishes - Wettability - Part 3: Determination of the surface tension of liquids using the pendant drop method (ISO/DIS 19403-3:2023)01-Nov-202303-Dec-2023
IBLP - Barve, laki in premazi00139809oSIST prEN ISO 19403-4:2023Barve in laki - Omočljivost - 4. del: Določevanje polarnega in disperznega dela površinske napetosti tekočin prek medfazne napetosti (ISO/DIS 19403-4:2023)Paints and varnishes - Wettability - Part 4: Determination of the polar and dispersive fractions of the surface tension of liquids from an interfacial tension (ISO/DIS 19403-4:2023)01-Nov-202303-Dec-2023
IBLP - Barve, laki in premazi00139810oSIST prEN ISO 19403-5:2023Barve in laki - Omočljivost - 5. del: Določevanje polarnega in disperznega dela površinske napetosti tekočin prek merjenja stičnih kotov na trdnih telesih s samo disperznim delom površinske energije (ISO/DIS 19403-5:2023)Paints and varnishes - Wettability - Part 5: Determination of the polar and dispersive fractions of the surface tension of liquids from contact angles measurements on a solid with only a disperse contribution to its surface energy (ISO/DIS 19403-5:2023)01-Nov-202303-Dec-2023
IBLP - Barve, laki in premazi00139799oSIST prEN ISO 19403-7:2023[Not translated]Paints and varnishes - Wettability - Part 7: Measurement of the dynamic contact angles and the roll-off angle on a tilt stage (ISO/DIS 19403-7:2023)01-Nov-202303-Dec-2023
IBLP - Barve, laki in premazi00139811oSIST prEN ISO 20567-4:2023Barve in laki - Določanje odpornosti premazov proti udarcem kamenja - 4. del: Mobilni preskus z več udarci na majhni preskusni površini (ISO 20567-4:2023)Paints and varnishes - Determination of stone-chip resistance of coatings - Part 4: Mobile multi-impact testing on a small testing area (ISO 20567-4:2023)01-Nov-202303-Dec-2023
NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi00019631oSIST prEN ISO 22854:2023Tekoči naftni proizvodi - Določanje vrste ogljikovodikov in oksigenatov v motornem bencinu in bencinu na osnovi etanola (E85) - Metoda multidimenzionalne plinske kromatografije (ISO/DIS 22854:2023)Liquid petroleum products - Determination of hydrocarbon types and oxygenates in automotive-motor gasoline and in ethanol (E85) automotive fuel - Multidimensional gas chromatography method (ISO/DIS 22854:2023)01-Nov-202330-Nov-2023
VAR - Varjenje00121943oSIST prEN ISO 9692-2:2023Varjenje in sorodni postopki - Priprava zvarnih stikov - 2. del: Varjenje jekel pod praškom (ISO/FDIS 9692-2:2023)Welding and allied processes - Joint preparation - Part 2: Submerged arc welding of steels (ISO/FDIS 9692-2:2023)01-Nov-202303-Dec-2023
VAR - Varjenje00438073oSIST prEN ISO/ASTM 52941:2023[Not translated]Additive manufacturing - System performance and reliability - Acceptance tests for laser metal powder-bed fusion machines for metallic materials for aerospace application (ISO/ASTM DIS 52941:2023)01-Nov-202303-Dec-2023
IŽNP - Železniške naprave00256A39SIST EN 17530:2022/oprA1:2023Železniške naprave - Notranja zasteklitev za železniška vozilaRailway applications - Interior glazing for rail vehicles01-Nov-202301-Dec-2023

PE Search text (Slovenski)
Vsi osnuteki SIST standardizacijskih dokumentov so, za namen oddajanja pripomb v času standardizacijskega procesa javne obravnave, brez možnosti tiskanja na voljo brezplačno. V primeru, da želite tiskano različico dokumenta, lahko nakup opravite v spletni prodaji SIST .

Osnovno iskanje meta podatkov standardov. V tem delu se cene standardov ne prikažejo. Cene standardizacijskih dokumentov so na voljo ob uporabi možnosti "Iskanje dokumentov" v levem meniju.
Več podatkov o načinu iskanja je na voljo v delu "Pomoč" v levem meniju.
V primeru, da želite naročiti katerega od izbranih standardov, lahko nakup opravite v Spletni prodaji SIST.