Izberi iskalne kriterije
Oznaka standarda:
Slovenski naslov projekta:
Tuji naslov projekta:
Oznaka SIST TDT:
Datum glasila javne obravnave Od: Do:
  Za oddajo pripomb na osnutek dokumenta, ki je v javni obravnavi se morate prijaviti. Prijava je mogoča s klikom na besedo "Prijava" v zgornjem desnem kotu.

e Javna obravnava

Za oddajo pripomb na osnutek dokumenta, ki je v javni obravnavi se morate prijaviti. Prijava je mogoča z vnosom pravilnih uporabniških podatkov v zgornjem desnem oknu »Prijava«. Če se prijavljate prvič, je potrebna registracija na zgornjem desnem oknu »Izdelajte račun«. Uporabniški račun vam bo omogočal dostop do osnutkov standardizacijskih dokumentov, ki so v javni obravnavi in oddajo pripomb v ustreznih priloženih obrazcih.

Rezultati: 57 All
12
Tehnični odborOznaka TDTReferenčna oznakaSlovenski naslovAngleški naslovZačetni datum javne obravnaveKončni datum javne obravnave
MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine69655kSIST FprEN 61010-2-034:2016/oprAA:2020Varnostne zahteve za električno opremo za meritve, nadzor in laboratorijsko uporabo - 2-034. del: Posebne zahteve za merilno opreme za izolacijsko upornost in preskusno opremo za preskus električne trdnostiSafety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use - Part 2-034: Particular requirements for measurement equipment for insulation resistance and test equipment for electric strength01-maj-202029-maj-2020
I13 - Imaginarni 1300231117kSIST-TP FprCEN/TR 15350:2020Mehanske vibracije - Smernice za ocenjevanje izpostavljenosti vibracijam preko rok z uporabo podatkov o stroju, vključno s podatki proizvajalcaMechanical vibration - Guideline for the assessment of exposure to hand-transmitted vibration using available information including that provided by manufacturers of machinery01-maj-202028-maj-2020
I13 - Imaginarni 1300231119kSIST-TP FprCEN/TR 17506:2020Navodilo za podatkovne baze o človeških vibracijahGuidance on data bases for human vibration01-maj-202028-maj-2020
PLN - Plinske naprave za dom00058087oSIST prEN 1106:2020Ročne pipe za plinske aparateManually operated taps for gas burning appliances01-maj-202003-jun-2020
PLN - Plinske naprave za dom00058084oSIST prEN 125:2020Naprave za nadzor plamena pri plinskih aparatih - Termoelektrična varovalaFlame supervision devices for gas burning appliances - Thermoelectric flame supervision devices01-maj-202003-jun-2020
OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb00247115oSIST prEN 13321-1:2020Odprta izmenjava podatkov v avtomatizaciji stavb, regulaciji in upravljanju stavb - Elektronski sistemi za stanovanja in stavbe - 1. del: Zahteve za proizvode in sistemeOpen data communication in building automation, controls and building management - Home and building electronic system - Part 1: Product and system requirements01-maj-202003-jun-2020
TLP - Tlačne posode00286192oSIST prEN 13799:2020Oprema in pribor za utekočinjeni naftni plin (UNP) - Kazalniki nivoja v posodah za UNPLPG equipment and accessories - Contents gauges for Liquefied Petroleum Gas (LPG) pressure vessels01-maj-202003-jun-2020
OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb00113083oSIST prEN 1397:2020Prenosniki toplote - Ventilatorski konvektorji voda/zrak - Postopki preskušanja za ugotavljanje tehničnih karakteristikHeat exchangers - Hydronic room fan coil units - Test procedures for establishing the performance01-maj-202003-jun-2020
TLP - Tlačne posode00286186oSIST prEN 15609:2020Oprema in pribor za utekočinjeni naftni plin (UNP) - Pogonski sistemi na UNP za čolne, jahte in druga vodna plovila - Zahteve za vgradnjoLPG equipment and accessories - LPG propulsion systems for boats, yachts and other watercraft - Installation requirements01-maj-202003-jun-2020
OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb00156262oSIST prEN 15650:2020Prezračevanje stavb - Požarne loputeVentilation for buildings - Fire dampers01-maj-202003-jun-2020
ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki00134282oSIST prEN 16094:2020Laminatne talne obloge - Preskusna metoda za ugotavljanje odpornosti proti mikropraskamLaminate floor coverings - Test method for the determination of micro-scratch resistance01-maj-202001-jun-2020
PLN - Plinske naprave za dom00058085oSIST prEN 161:2020Samodejni zaporni ventili za plinske gorilnike in plinske aparateAutomatic shut-off valves for gas burners and gas appliances01-maj-202003-jun-2020
PLN - Plinske naprave za dom00058082oSIST prEN 16304:2020Samodejni varnostno izpustni ventili za plinske gorilnike in plinske aparateAutomatic vent valves for gas burners and gas burning appliances01-maj-202003-jun-2020
PLN - Plinske naprave za dom00058080oSIST prEN 16678:2020Varnostne in nadzorne naprave za plinske gorilnike in plinske aparate - Samodejni zaporni ventili za delovni tlak nad 500 kPa do vključno 6300 kPaSafety and control devices for gas burners and gas burning appliances - Automatic shut-off valves for operating pressure of above 500 kPa up to and including 6 300 kPa01-maj-202003-jun-2020
OTR - Izdelki za otroke00248590oSIST prEN 16779-2:2020Tekstilni izdelki za otroke - Varnostne zahteve in preskusne metode za prešite odeje za otroško posteljico - 2. del: Prevleke za odeje (razen prešite odeje)Textile child care articles - Safety requirements and test methods for children's cot duvets - Part 2: Duvet covers (excluding duvet)01-maj-202003-jun-2020
PLN - Plinske naprave za dom00058091oSIST prEN 16898:2020Varnostne in nadzorne naprave za plinske gorilnike in plinske aparate - Filtri plina za najvišji delovni tlak do vključno 600 kPaSafety and control devices for gas burners and gas burning appliances - Gas filters having a maximum working pressure up to and including 600 kPa01-maj-202003-jun-2020
KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata00444179oSIST prEN 17503:2020Trdni matriksi z vidika okolja - Določevanje policikličnih aromatskih ogljikovodikov (PAH) s plinsko kromatografijo (GC) in s tekočinsko kromatografijo visoke ločljivosti (HPLC)Environmental solid matrices - Determination of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) by gas chromatography (GC) and high performance liquid chromatography (HPLC)01-maj-202001-jun-2020
DPL - Oskrba s plinom00237040oSIST prEN 17526:2020Plinomeri - Plinomer na osnovi termičnega merjenja masnega tokaGas meters - Thermal-mass flow-meter based gas meter01-maj-202003-jun-2020
PLN - Plinske naprave za dom00106042oSIST prEN 203-2-2:2020Plinske naprave za gostinstvo - 2-2. del: Posebne zahteve - PečiceGas heated catering equipment - Part 2-2: Specific requirements - Ovens01-maj-202003-jun-2020
PLN - Plinske naprave za dom00106043oSIST prEN 203-2-4:2020Plinske naprave za gostinstvo - 2-4. del: Posebne zahteve - CvrtnikiGas heated catering equipment - Part 2-4: Specific requirements - Fryers01-maj-202003-jun-2020
PLN - Plinske naprave za dom00058081oSIST prEN 257:2020Mehanski termostati za plinske aparateMechanical thermostats for gas-burning appliances01-maj-202003-jun-2020
OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb00110058oSIST prEN 308:2020Prenosniki toplote - Preskusni postopki za ugotavljanje lastnosti naprav za prenos toplote zrak/zrak in dimni plini/zrakHeat exchangers - Test procedures for establishing performance of air to air and flue gases heat recovery devices01-maj-202003-jun-2020
ELI - Nizkonapetostne in komunikacijske električne inštalacije66523oSIST prEN 50090-6-2:2020Stanovanjski in stavbni elektronski sistemi (HBES) - 6-2. del: Semantični opis ontološkega modelaHome and Building Electronic Systems (HBES)- Part 6-2 IoT Semantic Ontology_Model_Description01-maj-202001-jun-2020
NVV - Nadzemni vodi in vodniki00005481oSIST prEN 50341-2-21:2020Nadzemni električni vodi za izmenične napetosti nad 1 kV - 2-21. del: Nacionalna normativna določila (NNA) za Slovenijo (na podlagi SIST EN 50341-1:2012)Overhead electrical lines exceeding AC 1 kV - Part 2-21: National Normative Aspects (NNA) for Slovenia (based on SIST EN 50341-1:2012)01-maj-202030-maj-2020
ISCB - Sekundarne celice in baterije65468oSIST prEN 50342-4:2020Svinčeno-kislinske zagonske baterije - 4. del: Mere baterij za težka gospodarska vozilaLead-acid starter batteries - Part 4: Dimensions of batteries for heavy vehicles01-maj-202001-jun-2020
PLN - Plinske naprave za dom00058088oSIST prEN 88-1:2020Regulatorji tlaka in pripadajoče varnostne naprave za plinske aparate - 1. del: Regulatorji tlaka za vstopne tlake do vključno 50 kPaPressure regulators and associated safety devices for gas appliances - Part 1: Pressure regulators for inlet pressures up to and including 50 kPa01-maj-202003-jun-2020
PLN - Plinske naprave za dom00058086oSIST prEN 88-2:2020Varnostne in nadzorne naprave za plinske gorilnike in plinske aparate - 2. del: Regulatorji tlaka za vstopne tlake nad 50 kPa do vključno 500 kPa in pripadajoče varnostne napraveSafety and control devices for gas burners and gas burning appliances - Part 2: Pressure regulators for inlet pressures above 50 kPa up to and including 500 kPa and associated safety devices01-maj-202003-jun-2020
PLN - Plinske naprave za dom00058083oSIST prEN 88-3:2020Varnostne in nadzorne naprave za plinske gorilnike in plinske aparate - 3. del: Regulatorji tlaka in/ali regulatorji pretoka za vstopne tlake do vključno 500 kPa, elektronski tipSafety and control devices for gas burners and gas burning appliances - Part 3: Pressure and/or flow rate regulators for inlet pressures up to and including 500 kPa, electronic types01-maj-202003-jun-2020
VGA - Varnost električnih aparatov za gospodinjstvo in podobne namene70446oSIST prEN IEC 60335-2-11:2020/oprAA:2020Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - 2-11. del: Posebne zahteve za bobenske sušilnike - Dopolnilo AAHousehold and similar electrical appliances - Safety - Part 2-11: Particular requirements for tumble dryers01-maj-202029-maj-2020
VGA - Varnost električnih aparatov za gospodinjstvo in podobne namene69377oSIST prEN IEC 60335-2-43:20XX/oprAA:2020Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - 2-43. del: Posebne zahteve za sušilnike oblačil in brisač - Dopolnilo AAHousehold and similar electrical appliances - Safety - Part 2-43: Particular clothes dryers and towel rails01-maj-202029-maj-2020
VGA - Varnost električnih aparatov za gospodinjstvo in podobne namene70557oSIST prEN IEC 60335-2-7:2020/oprAA:2020Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - 2-7. del: Posebne zahteve za pralne stroje - Dopolnilo AAHousehold and similar electrical appliances - Safety - Part 2-27: Particular requirements for washing machine01-maj-202029-maj-2020
VGA - Varnost električnih aparatov za gospodinjstvo in podobne namene70718oSIST prEN IEC 60335-2-9:2020/prAA:2020Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - 2-9. del: Posebne zahteve za žare, opekače in podobne prenosne aparate za pripravo hrane - Dopolnilo AAHousehold and similar electrical appliances - Safety - Part 2-9: Particular requirements for grills, toasters and similar portable cooking appliances01-maj-202029-maj-2020
I09 - Imaginarni 0970988oSIST prEN IEC 62645:2020Nuklearne elektrarne - Merilna, nadzorna in elektroenergetska oprema - Zahteve glede kibernetske varnostiNuclear power plants - Instrumentation, control and electrical power systems - Cybersecurity requirements01-maj-202029-maj-2020
TLP - Tlačne posode00023223oSIST prEN ISO 10298:2020Plinske jeklenke - Plini in zmesi plinov - Določevanje strupenosti za izbiro izhodnega priključka ventila na jeklenki (ISO 10298:2018)Gas cylinders - Gases and gas mixtures - Determination of toxicity for the selection of cylinder valve outlets (ISO 10298:2018)01-maj-202003-jun-2020
TLP - Tlačne posode00023224oSIST prEN ISO 11755:2020Plinske jeklenke - Snopi jeklenk za stisnjene in utekočinjene pline (razen acetilena) - Kontrola polnjenja (ISO 11755:2005)Gas cylinders - Cylinder bundles for compressed and liquefied gases (excluding acetylene) - Inspection at time of filling (ISO 11755:2005)01-maj-202003-jun-2020
OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb00228084oSIST prEN ISO 11855-1:2020Načrtovanje okolja v stavbah - Vgrajeni hladilni in ogrevalni sistemi - 1. del: Definicije, simboli in merila za ugodje (ISO/DIS 11855-1:2020)Building environment design - Embedded radiant heating and cooling systems - Part 1: Definitions, symbols, and comfort criteria (ISO/DIS 11855-1:2020)01-maj-202003-jun-2020
OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb00228089oSIST prEN ISO 11855-2:2020Načrtovanje okolja v stavbah - Vgrajeni hladilni in ogrevalni sistemi - 2. del: Določanje načrtovane grelne in hladilne moči (ISO/DIS 11855-2:2020)Building environment design - Embedded radiant heating and cooling systems - Part 2: Determination of the design heating and cooling capacity (ISO/DIS 11855-2:2020)01-maj-202003-jun-2020
OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb00228085oSIST prEN ISO 11855-3:2020Načrtovanje okolja v stavbah - Vgrajeni hladilni in ogrevalni sistemi - 3. del: Načrtovanje in dimenzioniranje (ISO/DIS 11855-3:2020)Building environment design - Embedded radiant heating and cooling systems - Part 3: Design and dimensioning (ISO/DIS 11855-3:2020)01-maj-202003-jun-2020
OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb00228086oSIST prEN ISO 11855-4:2020Načrtovanje okolja v stavbah - Vgrajeni hladilni in ogrevalni sistemi - 4. del: Dimenzioniranje in izračun zmogljivosti dinamičnega ogrevanja in hlajenja termoaktivnega gradbenega sistema (TAGS) (ISO/DIS 11855-4:2020)Building environment design - Embedded radiant heating and cooling systems - Part 4: Dimensioning and calculation of the dynamic heating and cooling capacity of Thermo Active Building Systems (TABS) (ISO/DIS 11855-4:2020)01-maj-202003-jun-2020
KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata00444166oSIST prEN ISO 12404:2020Kakovost tal - Navodilo za izbiro in uporabo presejalnih metod (ISO/DIS 12404:2020)Soil quality - Guidance on the selection and application of screening methods (ISO/DIS 12404:2020)01-maj-202001-jun-2020
12

PE Search text (Slovenski)
Vsi osnuteki SIST standardizacijskih dokumentov so, za namen oddajanja pripomb v času standardizacijskega procesa javne obravnave, brez možnosti tiskanja na voljo brezplačno. V primeru, da želite tiskano različico dokumenta, lahko nakup opravite v spletni prodaji SIST .

Osnovno iskanje meta podatkov standardov. V tem delu se cene standardov ne prikažejo. Cene standardizacijskih dokumentov so na voljo ob uporabi možnosti "Iskanje dokumentov" v levem meniju.
Več podatkov o načinu iskanja je na voljo v delu "Pomoč" v levem meniju.
V primeru, da želite naročiti katerega od izbranih standardov, lahko nakup opravite v Spletni prodaji SIST.