Izberi iskalne kriterije
Oznaka standarda:
Slovenski naslov projekta:
Tuji naslov projekta:
Oznaka SIST TDT:
Datum glasila javne obravnave Od: Do:
  Za oddajo pripomb na osnutek dokumenta, ki je v javni obravnavi se morate prijaviti. Prijava je mogoča s klikom na besedo "Prijava" v zgornjem desnem kotu.

e Javna obravnava

Za oddajo pripomb na osnutek dokumenta, ki je v javni obravnavi se morate prijaviti. Prijava je mogoča z vnosom pravilnih uporabniških podatkov v zgornjem desnem oknu »Prijava«. Če se prijavljate prvič, je potrebna registracija na zgornjem desnem oknu »Izdelajte račun«. Uporabniški račun vam bo omogočal dostop do osnutkov standardizacijskih dokumentov, ki so v javni obravnavi in oddajo pripomb v ustreznih priloženih obrazcih.

Rezultati: 78 All
12
Tehnični odborOznaka TDTReferenčna oznakaSlovenski naslovAngleški naslovZačetni datum javne obravnaveKončni datum javne obravnave
MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine71291kSIST FprEN IEC 61010-2-033:2019/oprAA:2020Varnostne zahteve za električno opremo za meritve, nadzorovanje in laboratorijsko uporabo - 2-033. del: Posebne zahteve za ročne multimetre in druge merilnike za domačo in profesionalno uporabo, ki omogočajo merjenje omrežne napetostiSafety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use - Part 2-033: Particular requirements for hand-held multimeters and other meters for domestic and professional use, capable of measuring mains voltage01-dec-202010-dec-2020
I11 - Imaginarni 1100428006kSIST-TP FprCEN/TR 16234-2:2020Krovni seznam e-usposobljenosti (e-CF) - Skupno evropsko okolje za strokovnjake na področju informacijske in komunikacijske tehnologije v vseh sektorjih - 2. del: Vodilo za uporabnikee-Competence Framework (e-CF) - A common European Framework for ICT Professionals in all sectors - Part 2: User Guide01-dec-202001-jan-2021
I11 - Imaginarni 1100428007kSIST-TP FprCEN/TR 16234-3:2020Krovni seznam e-usposobljenosti (e-CF) - Skupno evropsko okolje za strokovnjake na področju informacijske in komunikacijske tehnologije v vseh sektorjih - 3. del: Metodologijae-Competence Framework (e-CF) - A common European Framework for ICT Professionals in all sectors - Part 3: Methodology01-dec-202001-jan-2021
I11 - Imaginarni 1100428008kSIST-TP FprCEN/TR 16234-4:2020Krovni seznam e-usposobljenosti (e-CF) - Skupno evropsko okolje za strokovnjake na področju informacijske in komunikacijske tehnologije v vseh sektorjih - 4. del: Študije primerove-Competence Framework (e-CF) - A common European Framework for ICT Professionals in all sectors - Part 4: Case Studies01-dec-202001-jan-2021
I13 - Imaginarni 1300352030kSIST-TS FprCEN ISO/TS 12025:2020Nanomateriali - Kvantifikacija sproščanja nanoobjektov iz prahu s proizvodnjo aerosola (ISO/PRF TS 12025:2020)Nanomaterials - Quantification of nano-object release from powders by generation of aerosols (ISO/PRF TS 12025:2020)01-dec-202028-dec-2020
KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi00307180kSIST-TS FprCEN ISO/TS 22115:2020Živalske in rastlinske maščobe in olja - Določanje relativne sestave olj in derivatov s kapilarno plinsko kromatografijo (metoda fingerprint)Animal and vegetable fats and oils - Relative composition of oils and derivatives by capillary gas chromatography (fingerprint method)01-dec-202015-dec-2020
I13 - Imaginarni 1300182087kSIST-TS FprCEN/TS 17606:2020Vgradnja opreme za hlajenje, klimatizacijo in toplotno črpalko, ki vsebuje vnetljiva hladilna sredstva, za dopolnitev obstoječih standardovInstallation of refrigeration, air conditioning and heat pump equipment containing flammable refrigerants, complementing existing standards01-dec-202001-jan-2021
I13 - Imaginarni 1300182088kSIST-TS FprCEN/TS 17607:2020Obratovanje, servisiranje, vzdrževanje, popravilo in razgradnja opreme za hlajenje, klimatizacijo in toplotne črpalke, ki vsebuje vnetljiva hladilna sredstva, za dopolnitev obstoječih standardovOperation, servicing, maintenance, repair and decommissioning of refrigeration, air conditioning and heat pump equipment containing flammable refrigerants, complementing existing standards01-dec-202001-jan-2021
POZ - Požarna varnost00191341oSIST prEN 12094-8:2020Vgrajeni gasilni sistemi - Sestavni deli sistemov za gašenje s plinom - 8. del: Zahteve in preskusne metode za spojeFixed firefighting systems - Components for gas extinguishing systems - Part 8: Requirements and test methods for connectors01-dec-202020-dec-2020
DTN - Dvigalne in transportne naprave00010142oSIST prEN 12158-1:2020Gradbena dvigala za prevoz materiala - 1. del: Dvigala z dostopno dvižno ploščadjoBuilders' hoists for goods - Part 1: Hoists with accessible platforms01-dec-202021-dec-2020
IBLP - Barve, laki in premazi00139681oSIST prEN 13523-25:2020Prevlečene kovine, ki se navijajo - Preskusne metode - 25. del: Odpornost proti vlagiCoil coated metals - Test methods - Part 25: Resistance to humidity01-nov-202003-dec-2021
IBLP - Barve, laki in premazi00139685oSIST prEN 13523-26:2020Prevlečene kovine, ki se navijajo - Preskusne metode - 26. del: Odpornost proti kondenzaciji vodeCoil coated metals - Test methods - Part 26: Resistance to condensation of water01-nov-202003-dec-2021
IBLP - Barve, laki in premazi00139684oSIST prEN 13523-3:2020Prevlečene kovine, ki se navijajo - Preskusne metode - 3. del: Barvna razlika - Primerjava z merilnim instrumentomCoil coated metals - Test methods - Part 3: Colour difference - Instrumental comparison01-nov-202003-dec-2021
IBLP - Barve, laki in premazi00139680oSIST prEN 13523-7:2020Prevlečene kovine, ki se navijajo - Preskusne metode - 7. del: Odpornost proti pokanju pri upogibu (T-upogibni preskus)Coil coated metals - Test methods - Part 7: Resistance to cracking on bending (T-bend test)01-nov-202003-dec-2021
IBLP - Barve, laki in premazi00139679oSIST prEN 13523-9:2020Prevlečene kovine, ki se navijajo - Preskusne metode - 9. del: Odpornost proti potapljanju v vodiCoil coated metals - Test methods - Part 9: Resistance to water immersion01-nov-202003-dec-2021
TLP - Tlačne posode00286205oSIST prEN 1439:2020Oprema in pribor za utekočinjeni naftni plin (UNP) - Postopek za preverjanje premičnih, ponovno polnjivih jeklenk za UNP pred polnjenjem, med njim in po njemLPG equipment and accessories - Procedure for checking transportable refillable LPG cylinders before, during and after filling01-dec-202003-jan-2021
IŽNP - Železniške naprave00256951oSIST prEN 15085-5:2020Železniške naprave - Varjenje železniških vozil in sestavnih delov - 5. del: Nadzor, preskušanje in dokumentacijaRailway applications - Welding of railway vehicles and components - Part 5: Inspection, testing and documentation01-dec-202001-jan-2021
POZ - Požarna varnost00127352oSIST prEN 15269-3:2020Razširjena uporaba rezultatov preskusov požarne odpornosti in/ali dimotesnosti za vrata, zaporne elemente in okna, ki se odpirajo, vključno z njihovim okovjem - 3. del: Požarna odpornost lesenih vrat in oken s tečajiExtended application of test results for fire resistance and/or smoke control for door, shutter and openable window assemblies, including their elements of building hardware - Part 3: Fire resistance of hinged and pivoted timber doorsets and openable timber framed windows01-dec-202020-dec-2020
IŽNP - Železniške naprave00256895oSIST prEN 15427-1-1:2020Železniške naprave - Trenje na stiku kolo-tirnica - 1-1. del: Oprema in uporaba - Maziva za prirobniceRailway applications - Wheel/Rail friction management - Part 1-1: Equipment and Application - Flange Lubricants01-dec-202024-dec-2020
IŽNP - Železniške naprave00256897oSIST prEN 15427-2-1:2020Železniške naprave - Trenje na stiku kolo-tirnica - 2-1. del: Lastnosti in značilnosti - Maziva za prirobniceRailway applications - Wheel/Rail friction management - Part 2-1: Properties and Characteristics - Flange lubricants01-dec-202024-dec-2020
NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi00019596oSIST prEN 15522-1:2020Prepoznavanje razlitij olj - Nafta in sorodni naftni proizvodi - 1. del: VzorčenjeOil spill identification Petroleum and petroleum related products Part 1: Sampling01-dec-202004-jan-2021
NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi00019535oSIST prEN 15522-2:2020Prepoznavanje razlitij olj - Nafta in naftni proizvodi v vodi - 2. del: Analizne metode in podajanje rezultatov, izhajajočih iz GC-FID in GC-MS nizke ločljivostiOil spill identification - Waterborne petroleum and petroleum products - Part 2: Analytical methodology and interpretation of results based on GC-FID and GC-MS low resolution analyses01-dec-202004-jan-2021
TGO - Trajnostnost gradbenih objektov00350033oSIST prEN 15942:2020Trajnostnost gradbenih objektov - Okoljske deklaracije za proizvode - Komunikacijski format za medpodjetniško poslovanjeSustainability of construction works - Environmental product declarations - Communication format business-to-business01-dec-202020-dec-2020
VSN - Varnost strojev in naprav00122261oSIST prEN 17558:2020Ergonomija - Ergonomija kompletov osebne varovalne opreme (OVO)Ergonomics - Ergonomics of PPE ensembles01-dec-202031-dec-2020
VPK - Vlaknine, papir, karton in izdelki00172192oSIST prEN 17600:2020Papir, karton in lepenka, namenjeni neposrednemu stiku z živili - Ugotavljanje svetlobne obstojnosti papirja, kartona in lepenke, ki vsebujejo optična belila - Analiza s tekočinsko kromatografijo visoke ločljivosti s fluorescenčno detekcijoPaper and board intended to come into contact with foodstuffs - Determination of the fastness of fluorescent whitened paper and board - Analysis by high-performance liquid chromatography with fluorescence detection01-dec-202020-dec-2020
I13 - Imaginarni 1300454006oSIST prEN 17605:2020Alge, izdelki iz alg in vmesni proizvodi - Metode vzorčenja in analize - Obdelava vzorcaAlgae, algae products and intermediates - Methods of sampling and analysis - Sample treatment01-dec-202001-jan-2021
ISTP - Stavbno pohištvo00033542oSIST prEN 17610:2020Stavbno okovje - Okoljske deklaracije za proizvode - Pravila za kategorije proizvodov, ki dopolnjujejo EN 15804 za stavbno okovjeBuilding hardware - Environmental product declarations - Product category rules complementary to EN 15804 for building hardware01-dec-202015-dec-2020
OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb00113091oSIST prEN 17625:2020Klimatske strešne enoteRoof-top units01-dec-202003-jan-2021
KAZ - Kakovost zraka00264197oSIST prEN 17628:2020Ubežne in razpršene emisije skupnega pomena za industrijske sektorje - Standardna metoda za določevanje razpršenih emisij hlapnih organskih spojin v ozračjeFugitive and diffuse emissions of common concern to industry sectors - Standard method to determine diffuse emissions of volatile organic compounds into the atmosphere01-dec-202003-jan-2021
MOC - Mobilne komunikacije53551oSIST prEN 300 386 V2.2.0:2020Oprema za telekomunikacijska omrežja - Harmonizirani standard za zahteve glede elektromagnetne združljivosti (EMC)Telecommunication network equipment - Harmonised Standard for ElectroMagnetic Compatibility (EMC) requirements01-dec-202001-jan-2021
MOC - Mobilne komunikacije57503oSIST prEN 301 025 V2.2.2:2020Radiotelefonska oprema za območje VHF za splošne komunikacije in pripadajoča oprema za digitalni selektivni klic (DSC) razreda D - Harmonizirani standard za dostop do radijskega spektra in za funkcije storitev v siliVHF radiotelephone equipment for general communications and associated equipment for Class D Digital Selective Calling (DSC) - Harmonised Standard for access to radio spectrum and for features for emergency services01-dec-202001-jan-2021
MOC - Mobilne komunikacije56823oSIST prEN 303 276 V1.2.0:2020Pomorske širokopasovne radijske povezave, ki delujejo v pasovih od 5852 MHz do 5872 MHz in/ali od 5880 MHz do 5900 MHz, za ladje in priobalne objekte pri usklajevanju dejavnosti - Harmonizirani standard za dostop do radijskega spektraMaritime Broadband Radiolink operating within the bands 5 852 MHz to 5 872 MHz and/or 5 880 MHz to 5 900 MHz for ships and off-shore installations engaged in coordinated activities - Harmonised Standard for access to radio spectrum01-dec-202001-jan-2021
MOC - Mobilne komunikacije54047oSIST prEN 303 413 V1.2.0:2020Satelitske zemeljske postaje in sistemi (SES) - Sprejemniki globalnih navigacijskih satelitskih sistemov (GNSS) - Radijska oprema, ki deluje v frekvenčnih pasovih od 1164 MHz do 1300 MHz in od 1559 MHz do 1610 MHz - Harmonizirani standard za dostop do radijskega spektraSatellite Earth Stations and Systems (SES) - Global Navigation Satellite System (GNSS) receivers - Radio equipment operating in the 1 164 MHz to 1 300 MHz and 1 559 MHz to 1 610 MHz frequency bands - Harmonised Standard for access to radio spectrum01-dec-202029-dec-2020
MOC - Mobilne komunikacije57989oSIST prEN 303 699 V1.1.0:2020Satelitske zemeljske postaje in sistemi (SES) - Fiksne zemeljske postaje, ki komunicirajo z negeostacionarnimi satelitskimi sistemi FSS v pasovih 20 GHz in 30 GHz - Harmonizirani standard za dostop do radijskega spektraSatellite Earth Stations and Systems (SES) - Fixed earth stations communicating with non-geostationary satellite systems in the 20 GHz and 30 GHz FSS bands - Harmonised Standard for access to radio spectrum01-dec-202001-jan-2021
MOC - Mobilne komunikacije56941oSIST prEN 303 981 V1.1.0:2020Satelitske zemeljske postaje in sistemi (SES) - Fiksne in premične širokopasovne zemeljske postaje, ki komunicirajo z negeostacionarnimi satelitskimi sistemi (WBES) v frekvenčnih pasovih od 11 GHz do 14 GHz - Harmonizirani standard za dostop do radijskega spektraSatellite Earth Stations and Systems (SES) - Fixed and in-motion Wide Band Earth Stations communicating with non-geostationary satellite systems (WBES) in the 11 GHz to 14 GHz frequency bands - Harmonised Standard for access to radio spectrum01-dec-202001-jan-2021
I13 - Imaginarni 1304004632oSIST prEN 4827:2020Aeronavtika - Šestvalentni krom brez eloksacije aluminija in aluminijevih zlitinAerospace series - Hexavalent chromium free anodizing of aluminium and aluminium alloys01-dec-202031-dec-2020
I13 - Imaginarni 1304004594oSIST prEN 6093:2020Aeronavtika - Vtičnica, gibka, enojno ušesceAerospace series - Receptacle, floating, single lug01-dec-202017-dec-2020
I13 - Imaginarni 1300053196oSIST prEN 74-1:2020Spojke, vezne centične spojke in podnožne plošče za delovne in nosilne odre - 1. del: Cevne spojke - Zahteve in preskusni postopkiCouplers, spigot pins and baseplates for use in falsework and scaffolds - Part 1: Couplers for tubes - Requirements and test procedures01-dec-202001-jan-2021
I13 - Imaginarni 1300053197oSIST prEN 74-2:2020Spojke, vezne centične spojke in podnožne plošče za delovne in nosilne odre - 2. del: Specialne spojke - Zahteve in preskusni postopkiCouplers, spigot pins and baseplates for use in falsework and scaffolds - Part 2: Special couplers - Requirements and test procedures01-dec-202001-jan-2021
DTN - Dvigalne in transportne naprave00010148oSIST prEN 81-21:2020Varnostna pravila za konstruiranje in vgradnjo dvigal (liftov) - Dvigala za prevoz oseb in blaga - 21. del: Nova osebna in tovorno-osebna dvigala v obstoječih stavbahSafety rules for the construction and installation of lifts - Lifts for the transport of persons and goods - Part 21: New passenger and goods passenger lifts in existing building01-dec-202021-dec-2020
12

PE Search text (Slovenski)
Vsi osnuteki SIST standardizacijskih dokumentov so, za namen oddajanja pripomb v času standardizacijskega procesa javne obravnave, brez možnosti tiskanja na voljo brezplačno. V primeru, da želite tiskano različico dokumenta, lahko nakup opravite v spletni prodaji SIST .

Osnovno iskanje meta podatkov standardov. V tem delu se cene standardov ne prikažejo. Cene standardizacijskih dokumentov so na voljo ob uporabi možnosti "Iskanje dokumentov" v levem meniju.
Več podatkov o načinu iskanja je na voljo v delu "Pomoč" v levem meniju.
V primeru, da želite naročiti katerega od izbranih standardov, lahko nakup opravite v Spletni prodaji SIST.