Izberi iskalne kriterije
Oznaka standarda:
Slovenski naslov projekta:
Tuji naslov projekta:
Oznaka SIST TDT:
Datum glasila javne obravnave Od: Do:
  Za oddajo pripomb na osnutek dokumenta, ki je v javni obravnavi se morate prijaviti. Prijava je mogoča s klikom na besedo "Prijava" v zgornjem desnem kotu.

e Javna obravnava

Za oddajo pripomb na osnutek dokumenta, ki je v javni obravnavi se morate prijaviti. Prijava je mogoča z vnosom pravilnih uporabniških podatkov v zgornjem desnem oknu »Prijava«. Če se prijavljate prvič, je potrebna registracija na zgornjem desnem oknu »Izdelajte račun«. Uporabniški račun vam bo omogočal dostop do osnutkov standardizacijskih dokumentov, ki so v javni obravnavi in oddajo pripomb v ustreznih priloženih obrazcih.

Rezultati: 143 All
1234
Tehnični odborOznaka TDTReferenčna oznakaSlovenski naslovAngleški naslovZačetni datum javne obravnaveKončni datum javne obravnave
IBLP - Barve, laki in premazi00139681kSIST FprEN 13523-25:2021Prevlečene kovine, ki se navijajo - Preskusne metode - 25. del: Odpornost proti vlagiCoil coated metals - Test methods - Part 25: Resistance to humidity01-nov-202003-dec-2021
IBLP - Barve, laki in premazi00139685kSIST FprEN 13523-26:2021Prevlečene kovine, ki se navijajo - Preskusne metode - 26. del: Odpornost proti kondenzaciji vodeCoil coated metals - Test methods - Part 26: Resistance to condensation of water01-nov-202003-dec-2021
OTR - Izdelki za otroke00252137kSIST-TP FprCEN/TR 16411:2021Izdelki za otroke - Zbrane interpretacije standardov CEN/TC 252Child care articles - Compiled interpretations of CEN/TC 252 standards01-dec-202103-jan-2022
IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode00164623kSIST-TP FprCEN/TR 17801:2021Smernice za zasnovo načrta vodne varnosti v stavbahGuidelines for water safety plan concept in buildings01-dec-202121-dec-2021
AKU - Akustika00211205kSIST-TS FprCEN ISO/TS 7849-1:2021Akustika - Določanje ravni zvočnih moči v zraku, ki jih povzročajo stroji, z merjenjem vibracij - 1. del: Informativna metoda s fiksnim faktorjem sevanja (ISO/TS 7849-1:2009)Acoustics - Determination of airborne sound power levels emitted by machinery using vibration measurement - Part 1: Survey method using a fixed radiation factor (ISO/TS 7849-1:2009)01-dec-202123-dec-2021
POH - Pohištvo00207286kSIST-TS FprCEN/TS 16209:2021Pohištvo - Razvrstitev glede na lastnosti površine pohištvaFurniture - Classification for properties for furniture surfaces01-dec-202103-jan-2022
KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata00455035kSIST-TS FprCEN/TS 17702-1:2021Rastlinski biostimulansi - Vzorčenje in priprava vzorcev - 1. del: VzorčenjePlant biostimulants - Sampling and sample preparation - Part 1: Sampling01-dec-202115-dec-2021
VAZ - Varovanje zdravja00140134kSIST-TS FprCEN/TS 17742:2021Molekularne diagnostične preiskave in vitro - Specifikacije za predpreiskovalne procese za vensko polno kri - Iz plazme izolirana cirkulirajoča brezcelična RNKMolecular in vitro diagnostic examinations - Specifications for pre-examination processes for venous whole blood - Isolated circulating cell free RNA from plasma01-dec-202127-dec-2021
KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi00275362kSIST-TS FprCEN/TS 17743:2021Živila - Določevanje ostankov pesticidov z ekstrakcijo z etil acetatom z uporabo GC- in LC-MS/MS (SweEt)Foodstuff - Determination of pesticide residues by ethyl acetate extraction using GC- and LC-MS/MS (SweEt)01-dec-202120-dec-2021
POZ - Požarna varnost00191356kSIST-TS FprCEN/TS 17749:2021Sistemi za gašenje požara v komercialnih kuhinjah - Načrtovanje sistema, dokumentacija in preskusne zahteve - Postopki preizkusa odziva komor in kanalov na ogenjFire extinguishing systems in commercial kitchens - System design, documentation, and test requirements – Fire test procedures for plenum and ducts01-dec-202120-dec-2021
KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata00260250kSIST-TS FprCEN/TS 17751:2021Anorganska gnojila - Določevanje specifičnih parametrov v gnojilih iz amonijevega nitrata z veliko vsebnostjo dušikaInorganic fertilizers - Determination of specific parameters in ammonium nitrate fertilizers of high nitrogen content01-dec-202103-jan-2022
KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata00260251kSIST-TS FprCEN/TS 17752:2021Anorganska gnojila - Določevanje določenih inhibitorjevInorganic fertilizers - Determination of specific inhibitors01-dec-202103-jan-2022
KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata00260253kSIST-TS FprCEN/TS 17753:2021Anorganska gnojila - Določevanje določenih onesnaževalInorganic fertilizers - Determination of specific contaminants01-dec-202103-jan-2022
KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata00260254kSIST-TS FprCEN/TS 17754:2021Anorganska gnojila - Določevanje določenih mikrohranilInorganic fertilizers - Determination of specific micronutrients01-dec-202103-jan-2022
KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata00260255kSIST-TS FprCEN/TS 17755:2021Anorganska gnojila - Določevanje določenih parametrovInorganic fertilizers - Determination of specific parameters01-dec-202103-jan-2022
KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata00260256kSIST-TS FprCEN/TS 17756:2021Organska, organsko-mineralna in anorganska gnojila ter sredstva za apnjenje - Določevanje kloridovOrganic fertilizers, organo-mineral fertilizers, inorganic fertilizers and liming materials - Determination of the chloride content01-dec-202103-jan-2022
KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata00260258kSIST-TS FprCEN/TS 17757:2021Anorganska gnojila - Določevanje določenih hranilInorganic fertilizers - Determination of specific nutrients01-dec-202103-jan-2022
KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata00260259kSIST-TS FprCEN/TS 17758:2021Gnojila in sredstva za apnjenje - Določevanje kloridov s potenciometrijsko titracijoFertilizers and liming materials - Determination of the chloride content by potentiometric titration01-dec-202103-jan-2022
KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata00260261kSIST-TS FprCEN/TS 17760:2021[Not translated]Inorganic fertilizers - Determination of particle size of ammonium nitrate fertilizers of high nitrogen content01-dec-202103-jan-2022
KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata00260262kSIST-TS FprCEN/TS 17761:2021[Not translated]Inorganic fertilizers - Determination of the chloride content in ammonium nitrate fertilizers of high nitrogen content01-dec-202103-jan-2022
KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata00260263kSIST-TS FprCEN/TS 17762:2021[Not translated]Inorganic fertilizers - Determination of the copper content in ammonium nitrate fertilizers of high nitrogen content01-dec-202103-jan-2022
KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata00260218kSIST-TS FprCEN/TS 17764:2021Anorganska gnojila - Določevanje koncentracije prostih, kelatiranih ali kompleksiranih mikrohranil ter sredstev za kelatiranje in/ali kompleksiranje v spojinah/zmeseh gnojil iz anorganskih mikrohranilInorganic fertilizers - Determination of the concentration of free, chelated or complexed micronutrients and the chelating and/or complexing agent present in compound inorganic micronutrient fertilizers01-dec-202103-jan-2022
KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata00260228kSIST-TS FprCEN/TS 17765:2021Organska in organsko-mineralna gnojila - Določevanje biuretaOrganic and organo-mineral fertilizers - Determination of the biuret content01-dec-202103-jan-2022
KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata00260229kSIST-TS FprCEN/TS 17766:2021Organska in organsko-mineralna gnojila - Ekstrakcija z vodo za določevanje elementovOrganic and organo-mineral fertilizers - Extraction by water for subsequent determination of elements01-dec-202103-jan-2022
KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata00260230kSIST-TS FprCEN/TS 17767:2021Organsko-mineralna gnojila - Ekstrakcija fosforja z metanojsko kislino za določevanje fosforja z atomsko emisijsko spektrometrijo z induktivno sklopljeno plazmo (ICP/AES)Organo-mineral fertilizers - Extraction of phosphorus by formic acid for subsequent determination of P by ICP-AES01-dec-202103-jan-2022
KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata00260231kSIST-TS FprCEN/TS 17768:2021Organska in organsko-mineralna gnojila - Razklop z zlatotopko za določevanje elementovOrganic and organo-mineral fertilizers - Digestion by aqua regia for subsequent determination of elements01-dec-202103-jan-2022
KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata00260232kSIST-TS FprCEN/TS 17769:2021Organska in organsko-mineralna gnojila - Določevanje živega srebraOrganic and organo-mineral fertilizers - Determination of the mercury content01-dec-202103-jan-2022
KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata00260233kSIST-TS FprCEN/TS 17770:2021Organska in organsko-mineralna gnojila - Določevanje celotne vsebnosti specifičnih elementov z atomsko emisijsko spektrometrijo z induktivno sklopljeno plazmo (ICP/AES) po razklopu z zlatotopkoOrganic and organo-mineral fertilizers - Determination of the total content of specific elements by ICP-AES after digestion by aqua regia01-dec-202103-jan-2022
KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata00260234kSIST-TS FprCEN/TS 17771:2021Organska in organsko-mineralna gnojila - Določevanje dušikaOrganic and organo-mineral fertilizers - Determination of the nitrogen content01-dec-202103-jan-2022
KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata00260235kSIST-TS FprCEN/TS 17772:2021Organska in organsko-mineralna gnojila - Določevanje specifičnih parametrovOrganic and organo-mineral fertilizers - Determination of specific parameters01-dec-202103-jan-2022
KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata00260236kSIST-TS FprCEN/TS 17773:2021Organska in organsko-mineralna gnojila - Določevanje suhe snoviOrganic and organo-mineral fertilizers - Determination of the dry matter content01-dec-202103-jan-2022
KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata00260237kSIST-TS FprCEN/TS 17774:2021Organska in organsko-mineralna gnojila - Določevanje specifičnih elementov z atomsko emisijsko spektrometrijo z induktivno sklopljeno plazmo (ICP/AES) po ekstrakciji z vodoOrganic and organo-mineral fertilizers - Determination of the content of specific elements by ICP-AES after extraction by water01-dec-202103-jan-2022
KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata00260238kSIST-TS FprCEN/TS 17775:2021Organska in organsko-mineralna gnojila - Določevanje anorganskega arzenaOrganic and organo-mineral fertilizers - Determination of the inorganic arsenic content01-dec-202103-jan-2022
KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata00260240kSIST-TS FprCEN/TS 17777:2021Organska in organsko-mineralna gnojila - Določevanje specifičnih elementovOrganic and organo-mineral fertilizers - Determination of specific elements01-dec-202103-jan-2022
KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata00260241kSIST-TS FprCEN/TS 17778:2021Organska in organsko-mineralna gnojila - Določevanje kroma Cr (VI)Organic and organo-mineral fertilizers - Determination of the chromium VI content01-dec-202103-jan-2022
KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata00260242kSIST-TS FprCEN/TS 17779:2021Organsko-mineralna gnojila - Ekstrakcija fosforja, topnega v nevtralnem amonijevem citratu, za določevanje fosforja z atomsko emisijsko spektrometrijo z induktivno sklopljeno plazmo (ICP/AES)Organo-mineral fertilizers - Extraction of phosphorus, which is soluble in neutral ammonium citrate (NAC) for subsequent determination of P by ICP-AES01-dec-202103-jan-2022
KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata00260245kSIST-TS FprCEN/TS 17780:2021Organska, organsko-mineralna in anorganska gnojila - Ugotavljanje prisotnosti salmonele (Salmonella spp.)Organic, organo-mineral and inorganic fertilizers - Detection of Salmonella spp.01-dec-202103-jan-2022
KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata00260246kSIST-TS FprCEN/TS 17781:2021Organska, organsko-mineralna in anorganska gnojila - Ugotavljanje prisotnosti Escherichia coliOrganic, organo-mineral and inorganic fertilizers - Detection of Escherichia coli01-dec-202103-jan-2022
KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata00260281kSIST-TS FprCEN/TS 17782:2021[Not translated]Fertilizing products - Determination of the stability of fertilizing products containing micronutrient chelates at different pHs01-dec-202103-jan-2022
KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata00260282kSIST-TS FprCEN/TS 17783:2021Sredstva za gnojenje - Določanje stabilnosti sredstev za gnojenje, ki vsebujejo komplekse mikrohranilFertilizing products - Determination of the stability of fertilizing products containing micronutrient complexes01-dec-202103-jan-2022
1234

PE Search text (Slovenski)
Vsi osnuteki SIST standardizacijskih dokumentov so, za namen oddajanja pripomb v času standardizacijskega procesa javne obravnave, brez možnosti tiskanja na voljo brezplačno. V primeru, da želite tiskano različico dokumenta, lahko nakup opravite v spletni prodaji SIST .

Osnovno iskanje meta podatkov standardov. V tem delu se cene standardov ne prikažejo. Cene standardizacijskih dokumentov so na voljo ob uporabi možnosti "Iskanje dokumentov" v levem meniju.
Več podatkov o načinu iskanja je na voljo v delu "Pomoč" v levem meniju.
V primeru, da želite naročiti katerega od izbranih standardov, lahko nakup opravite v Spletni prodaji SIST.