Izberi iskalne kriterije
Oznaka standarda:
Slovenski naslov projekta:
Tuji naslov projekta:
Oznaka SIST TDT:
Datum glasila javne obravnave Od: Do:
  Za oddajo pripomb na osnutek dokumenta, ki je v javni obravnavi se morate prijaviti. Prijava je mogoča s klikom na besedo "Prijava" v zgornjem desnem kotu.

e Javna obravnava

Za oddajo pripomb na osnutek dokumenta, ki je v javni obravnavi se morate prijaviti. Prijava je mogoča z vnosom pravilnih uporabniških podatkov v zgornjem desnem oknu »Prijava«. Če se prijavljate prvič, je potrebna registracija na zgornjem desnem oknu »Izdelajte račun«. Uporabniški račun vam bo omogočal dostop do osnutkov standardizacijskih dokumentov, ki so v javni obravnavi in oddajo pripomb v ustreznih priloženih obrazcih.

Rezultati: 105 All
123
Tehnični odborOznaka TDTReferenčna oznakaSlovenski naslovAngleški naslovZačetni datum javne obravnaveKončni datum javne obravnave
I13 - Imaginarni 1300331115kSIST-TP FprCEN/TR 17535:2020Zahteve za povezovanje, dostop, sodelovanje in nadaljnji razvoj odprtih svetovnih omrežij in sistemov za poštne operaterje in na splošno zainteresirane strani v poštnem sektorjuRequirements to connect, access, participate and further develop open global networks and systems, for postal operators and the wider postal sector players01-sep-202001-okt-2020
I13 - Imaginarni 1300331116kSIST-TP FprCEN/TR 17536:2020Zahteve za napredne elektronske podatke (EDA) pri poštnem poslovanju, skladnem z varnostnimi in carinskimi zahtevamiRequirements for electronic advanced data (EDA) in postal operations, in particular compliant to security and customs requirements01-sep-202001-okt-2020
NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi00019588kSIST-TP FprCEN/TR 17548:2020Goriva za motorna vozila - Področja trga dizelskih goriv - Poročilo o raziskavi abrazivnih delcevAutomotive fuels - Diesel fuel market issues - Abrasive particles investigation report01-sep-202001-okt-2020
KAZ - Kakovost zraka00264187kSIST-TP FprCEN/TR 17554:2020Zunanji zrak - Uporaba standarda EN 16909 za določevanje elementarnega ogljika (EC) in organskega ogljika (OC) v PM10 in grobih frakcijahAmbient air - Application of EN 16909 for the determination of elemental carbon (EC) and organic carbon (OC) in PM10 and PMcoarse01-sep-202002-okt-2020
KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi00276071kSIST-TP FprCEN/TR 17557:2020Površinsko aktivne snovi - Površinsko aktivne snovi na biološki osnovi - Pregled površinsko aktivnih snovi na biološki osnoviSurface active agents - Bio-based surfactants - Overview on bio-based surfactants01-sep-202002-okt-2020
I13 - Imaginarni 1300352032kSIST-TS FprCEN ISO/TS 80004-3:2020Nanotehnologije - Slovar - 3. del: Ogljikovi nanogradniki (ISO/PRF TS 80004-3:2020)Nanotechnologies - Vocabulary - Part 3: Carbon nano-objects (ISO/PRF TS 80004-3:2020)01-sep-202025-sep-2020
I13 - Imaginarni 1300352036kSIST-TS FprCEN ISO/TS 80004-8:2020Nanotehnologije - Slovar - 8. del: Procesi nanoproizvodnje (ISO/PRF TS 80004-8:2020)Nanotechnologies - Vocabulary - Part 8: Nanomanufacturing processes (ISO/PRF TS 80004-8:2020)01-sep-202025-sep-2020
KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata00444184kSIST-TS FprCEN/TS 16800:2020Smernica za validacijo fizikalno-kemijskih analiznih metodGuideline for the validation of physico-chemical analytical methods01-sep-202002-okt-2020
KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata069496oSIST ISO 11277:2020Kakovost tal - Določevanje porazdelitve velikosti delcev v mineralnem delu tal - Metoda s sejanjem in usedanjemSoil quality - Determination of particle size distribution in mineral soil material - Method by sieving and sedimentation01-sep-202001-okt-2020
KAZ - Kakovost zraka074937oSIST ISO 15202-1:2020Zrak na delovnem mestu - Določevanje kovin in polkovin v lebdečih delcih z atomsko emisijsko spektrometrijo z induktivno sklopljeno plazmo - 1. del: VzorčenjeWorkplace air - Determination of metals and metalloids in airborne particulate matter by inductively coupled plasma atomic emission spectrometry - Part 1: Sampling01-sep-202001-okt-2020
VZK - Vodenje in zagotavljanje kakovosti075736oSIST ISO/DIS 10013:2020Sistemi vodenja kakovosti - Napotki za dokumentirane informacijeQuality management systems - Guidance for documented information01-sep-202030-sep-2020
VZK - Vodenje in zagotavljanje kakovosti075233oSIST ISO/DIS 10014:2020Sistemi vodenja kakovosti - Upravljanje organizacije za doseganje kakovostnih rezultatov - Napotki za doseganje finančnih in ekonomskih koristiQuality management systems - Managing an organization for quality results - Guidance for realizing financial and economic benefits01-sep-202030-sep-2020
VZK - Vodenje in zagotavljanje kakovosti075426oSIST ISO/DIS 10017:2020Vodenje kakovosti - Napotki za statistične metode v zvezi z ISO 9001:2015Quality management - Guidance on statistical techniques for ISO 9001:201501-sep-202030-sep-2020
TLP - Tlačne posode00023214oSIST prEN 12245:2020Premične plinske jeklenke - Popolnoma obvite jeklenke iz kompozitnih materialovTransportable gas cylinders - Fully wrapped composite cylinders01-sep-202002-okt-2020
STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu00169083oSIST prEN 13032-3:2020Svetloba in razsvetljava - Merjenje in podajanje fotometričnih podatkov svetlobnih virov in svetilk - 3. del: Podajanje podatkov za zasilno razsvetljavo delovnega mestaLight and lighting - Measurement and presentation of photometric data of lamps and luminaires - Part 3: Presentation of data for emergency lighting of workplaces01-sep-202030-sep-2020
I13 - Imaginarni 1300093200oSIST prEN 131-8:2020Lestve - 8. del: Lestve s podestomLadders - Part 8: Ladders with separate platform01-sep-202001-okt-2020
IBLP - Barve, laki in premazi00139676oSIST prEN 13523-0:2020Prevlečene kovine, ki se navijajo - Preskusne metode - 0. del: Splošni uvodCoil coated metals - Test methods - Part 0: General introduction01-sep-202002-okt-2020
IBLP - Barve, laki in premazi00139678oSIST prEN 13523-2:2020Prevlečene kovine, ki se navijajo - Preskusne metode - 2. del: SijajCoil coated metals - Test methods - Part 2: Gloss01-sep-202002-okt-2020
TLP - Tlačne posode00203056oSIST prEN 14525:2020Spojke in prirobnične prilagoditve široke uporabe za cevi iz različnih materialov: duktilne litine, sive litine (z lamelastim grafitom), jekla, PVC-U, PE, vlaknatega cementaDuctile iron wide tolerance couplings and flange adaptors for use with pipes of different materials: ductile iron, Grey iron, Steel, PVC-U, PE, Fibre-cement01-sep-202002-okt-2020
KAZ - Kakovost zraka00137072oSIST prEN 14583:2020Izpostavljenost na delovnem mestu - Naprave za volumetrijsko vzorčenje bioaerosolov - Splošne zahteve za uporabo in vrednotenje lastnostiWorkplace exposure - Volumetric bioaerosol sampling devices - General requirements for use and evaluation of performance01-sep-202002-okt-2020
TLP - Tlačne posode00286204oSIST prEN 14894:2020Oprema in pribor za utekočinjeni naftni plin (UNP) - Označevanje jeklenk in sodovLPG equipment and accessories - Cylinder and drum marking01-sep-202002-okt-2020
NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi00019580oSIST prEN 15199-4:2020Naftni proizvodi - Določevanje porazdelitve območja vrelišč z metodo plinske kromatografije - 4. del: Lahke frakcije surovega oljaPetroleum products - Determination of boiling range distribution by gas chromatography method - Part 4: Light fractions of crude oil01-sep-202030-sep-2020
KAZ - Kakovost zraka00137076oSIST prEN 1540:2020Izpostavljenost na delovnem mestu - TerminologijaWorkplace exposure - Terminology01-sep-202002-okt-2020
EPO - Embalaža - prodajna in ovojna00261459oSIST prEN 15421:2020Embalaža - Prožne aluminijaste tube - Ugotavljanje adhezije notranjih in zunanjih zaščitnih lakovPackaging - Flexible aluminium tubes - Determination of the adhesion of the internal and external protective lacquering01-sep-202002-okt-2020
IŽNP - Železniške naprave00256948oSIST prEN 15528:2020Železniške naprave - Kategorizacija prog za upravljanje vmesnika med dopustnimi obremenitvami vozil in infrastrukturoRailway applications - Line categories for managing the interface between load limits of vehicles and infrastructure01-sep-202001-okt-2020
EPO - Embalaža - prodajna in ovojna00261458oSIST prEN 16285:2020Embalaža - Prožne aluminijaste tube - Preskusne metode za merjenje deformacije telesa aluminijaste tube (preskus z giljotino)Packaging - Flexible aluminium tubes - Test method to measure the deformation of the aluminium tube body (Guillotine test)01-sep-202002-okt-2020
I13 - Imaginarni 1300107079oSIST prEN 17415-2:2020Cevi za daljinsko hlajenje - Spojeni enocevni sistemi za neposredno vkopana hladnovodna omrežja - 2. del: Tovarniško izdelana armatura iz jeklene ali plastične delovne cevi, poliuretanske toplotne izolacije in polietilenskega plaščaDistrict cooling pipes - Bonded single pipe systems for directly buried cold water networks - Part 2: Factory made fitting assemblies of steel or plastic service pipe, polyurethane thermal insulation and a casing of polyethylene01-sep-202001-okt-2020
I13 - Imaginarni 1300107077oSIST prEN 17415-3:2020Cevi za daljinsko hlajenje - Spojeni enocevni sistemi za neposredno vkopana hladnovodna omrežja - 3. del: Tovarniško izdelan sestav jeklenih ventilov iz jeklene ali plastične delovne cevi, poliuretanske toplotne izolacije in polietilenskega plaščaDistrict cooling pipes - Bonded single pipe systems for directly buried cold water networks - Part 3: Factory made steel valve assembly for steel or plastic service pipe, polyurethane thermal insulation and a casing of polyethylene01-sep-202001-okt-2020
I13 - Imaginarni 1300456001oSIST prEN 17531:2020Poročanje v podporo pri nadzorovanju spletnih storitev iger na srečo, ki ga izvajajo organi za nadzor iger na srečo v državah članicahReporting in support of supervision of online gambling services by the gambling regulatory authorities of the Member States01-sep-202024-sep-2020
SPN - Storitve in protokoli v omrežjih50599oSIST prEN 300 019-2-3 V2.4.12:2020Okoljski inženiring (EE) - Okoljski pogoji in okoljski preskusi telekomunikacijske opreme - 2-3. del: Specifikacija okoljskih preskusov - Stacionarna uporaba na lokacijah, zaščitenih pred vremenskimi vpliviEnvironmental Engineering (EE) - Environmental conditions and environmental tests for telecommunications equipment - Part 2-3: Specification of environmental tests - Stationary use at weatherprotected locations01-sep-202001-okt-2020
MOC - Mobilne komunikacije49477oSIST prEN 301 489-22 V2.0.1:2020Standard elektromagnetne združljivosti (EMC) za radijsko opremo in storitve - 22. del: Posebne zahteve za talno mobilno in fiksno letalniško (aeronavtično) radijsko opremo - Harmonizirani standard za elektromagnetno združljivostElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services - Part 22: Specific conditions for ground based aeronautical mobile and fixed radio equipment - Harmonised Standard for ElectroMagnetic Compatibility01-sep-202001-okt-2020
MOC - Mobilne komunikacije54100oSIST prEN 303 447 V1.2.0:2020Naprave kratkega dosega (SRD) - Sistemi z indukcijsko zanko za robotske kosilnice - Harmonizirani standard za dostop do radijskega spektraShort Range Devices (SRD) - Inductive loop systems for robotic mowers - Harmonised Standard for access to radio spectrum01-sep-202001-okt-2020
MOC - Mobilne komunikacije55058oSIST prEN 303 883-1 V1.2.0:2020Naprave kratkega dosega (SRD) in ultra širokopasovna (UWB) tehnologija - 1. del: Merilne tehnike za zahteve oddajnikaShort Range Devices (SRD) and Ultra Wide Band (UWB) - Part 1: Measurement techniques for transmitter requirements01-sep-202001-okt-2020
MOC - Mobilne komunikacije55059oSIST prEN 303 883-2 V1.2.0:2020Naprave kratkega dosega (SRD) in ultra širokopasovna (UWB) tehnologija - 2. del: Merilne tehnike za zahteve sprejemnikaShort Range Devices (SRD) and Ultra Wide Band (UWB) - Part 2: Measurement techniques for receiver requirements01-sep-202001-okt-2020
I13 - Imaginarni 1304004432oSIST prEN 4035:2020Aeronavtika - Nastavljivi drsni zgibi s samovarovalnim dvorednim nihalnim krogličnim ležajem iz korozijsko odpornega jekla, z zmanjšanim radialnim ohlapom ležaja in navojnim steblom iz titanove zlitine - Mere in nosilnostiAerospace series - Rod end, adjustable, with self-aligning double row ball bearing, in corrosion resisting steel, reduced internal radial clearance and threaded shank in titanium alloy - Dimensions and loads01-sep-202001-okt-2020
I13 - Imaginarni 1304004433oSIST prEN 4036:2020Aeronavtika - Nastavljivi drsni zgibi s samovarovalnim dvorednim nihalnim krogličnim ležajem in navojnim steblom iz korozijsko odpornega jekla z zmanjšanim radialnim ohlapom ležaja - Mere in nosilnostiAerospace series - Rod end, adjustable, with self-aligning double row ball bearing and threaded shank, in corrosion resisting steel, reduced internal radial clearance - Dimensions and loads01-sep-202001-okt-2020
MOC - Mobilne komunikacije68421oSIST prEN 50290-2-24:2020Komunikacijski kabli - 2-24. del: Skupna pravila za načrtovanje in konstrukcija - Polietilenske zmesi za oplaščenjeCommunication cables - Part 2-24: Common design rules and construction - Polyethylene sheathing compounds01-sep-202001-okt-2020
MOC - Mobilne komunikacije68455oSIST prEN 50290-2-27:2020Komunikacijski kabli - 2-27. del: Skupna pravila za načrtovanje in konstrukcijo - Brezhalogenske zmesi za oplaščenje kablov na osnovi poliolefinov z izboljšanimi lastnostmi zadrževanja ognja (HFFR)Communication cables - Part 2-27: Common design rules and construction - Halogen free polyolefin based sheathing compounds for cables having improved flame and fire properties (HFFR)01-sep-202001-okt-2020
AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema72039oSIST prEN 62680-1-3:2020Vmesniki univerzalnega serijskega vodila za prenos podatkov in napajanje - 1-3. del: Skupne komponente - Specifikacija za kable in priključke univerzalnega serijskega vodila tipa C®Universal serial bus interfaces for data and power - Part 1-3: Common components - USB Type-C® Cable and Connector Specification01-sep-202030-sep-2020
I13 - Imaginarni 1304004352oSIST prEN 9721:2020Aeronavtika - Splošno priporočilo za arhitekturo BIT v integriranem sistemuAerospace series - General recommendation for the BIT Architecture in an integrated system01-sep-202001-okt-2020
123

PE Search text (Slovenski)
Vsi osnuteki SIST standardizacijskih dokumentov so, za namen oddajanja pripomb v času standardizacijskega procesa javne obravnave, brez možnosti tiskanja na voljo brezplačno. V primeru, da želite tiskano različico dokumenta, lahko nakup opravite v spletni prodaji SIST .

Osnovno iskanje meta podatkov standardov. V tem delu se cene standardov ne prikažejo. Cene standardizacijskih dokumentov so na voljo ob uporabi možnosti "Iskanje dokumentov" v levem meniju.
Več podatkov o načinu iskanja je na voljo v delu "Pomoč" v levem meniju.
V primeru, da želite naročiti katerega od izbranih standardov, lahko nakup opravite v Spletni prodaji SIST.