Izberi iskalne kriterije
Oznaka standarda:
Slovenski naslov projekta:
Tuji naslov projekta:
Oznaka SIST TDT:
Datum glasila javne obravnave Od: Do:
  Za oddajo pripomb na osnutek dokumenta, ki je v javni obravnavi se morate prijaviti. Prijava je mogoča s klikom na besedo "Prijava" v zgornjem desnem kotu.

e Javna obravnava

Za oddajo pripomb na osnutek dokumenta, ki je v javni obravnavi se morate prijaviti. Prijava je mogoča z vnosom pravilnih uporabniških podatkov v zgornjem desnem oknu »Prijava«. Če se prijavljate prvič, je potrebna registracija na zgornjem desnem oknu »Izdelajte račun«. Uporabniški račun vam bo omogočal dostop do osnutkov standardizacijskih dokumentov, ki so v javni obravnavi in oddajo pripomb v ustreznih priloženih obrazcih.

Rezultati: 46 All
12
Tehnični odborOznaka TDTReferenčna oznakaSlovenski naslovAngleški naslovZačetni datum javne obravnaveKončni datum javne obravnave
OVP - Osebna varovalna oprema00162466kSIST-TP FprCEN ISO/TR 8546:2022Zaščita za roke - Navodila za izbiro in uporabo (ISO/PRF TR 8546:2022)Hand protection - Guidance for selection and use (ISO/PRF TR 8546:2022)01-May-202231-May-2022
AGO - Alternativna goriva iz odpadkov00343083kSIST-TS FprCEN ISO/TS 21911-2:2022Trdno alternativno gorivo - Določanje samosegrevanja - 2. del: Preskusi ogrevanja košare (ISO/PRF TS 21911-2:2022)Solid recovered fuels - Determination of self-heating - Part 2: Basket heating tests (ISO/PRF TS 21911-2:2022)01-May-202201-Jun-2022
I11 - Imaginarni 1100428013kSIST-TS FprCEN/TS 17834:2022Evropski okvir poklicne etike za poklic IKT (etika EU ICT)European Professional Ethics Framework for the ICT Profession (EU ICT Ethics)01-May-202201-Jun-2022
IFEK - Železne kovineEC110263oSIST prEN 10305-3:2022Jeklene cevi za precizno uporabo - Tehnični dobavni pogoji - 3. del: Varjene hladno oblikovane ceviSteel tubes for precision applications - Technical delivery conditions - Part 3: Welded cold sized tubes01-May-202220-Jun-2022
IBLP - Barve, laki in premazi00139755oSIST prEN 13523-14:2022Prevlečene kovine, ki se navijajo - Preskusne metode - 14. del: Kredanje (metoda po Helmenu)Coil coated metals - Test methods - Part 14: Chalking (Helmen method)01-May-202202-Jun-2022
I13 - Imaginarni 1300183123oSIST prEN 1501-4:2022Vozila za zbiranje odpadkov - Splošne in varnostne zahteve - 4. del: Navodilo za merjenje hrupa vozil za zbiranje odpadkovRefuse collection vehicles - General requirements and safety requirements - Part 4: Noise test code for refuse collection vehicles01-May-202220-Jun-2022
IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode00164599oSIST prEN 15091:2022Sanitarne armature - Elektronsko odpiranje in zapiranje sanitarnih armaturSanitary tapware - Electronic opening and closing sanitary tapware01-May-202231-May-2022
OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb00228091oSIST prEN 15316-4-2:2022Energijske lastnosti stavb - Metoda za izračun energijskih zahtev in učinkovitosti sistema - 4-2. del: Sistemi za pridobivanje toplote za ogrevanje, toplotne črpalke - Modula M3-8-2 in M8-8-2Energy performance of buildings - Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies - Part 4-2: Space heating generation systems, heat pump systems, Module M3-8-2, M8-8-201-May-202226-May-2022
IPMA - Polimerni materiali in izdelki00249A44oSIST prEN 15347:2022Polimerni materiali - Reciklirani polimerni materiali - Karakterizacija odpadkov sortiranih polimernih materialovPlastics - Recycled plastics - Characterisation of sorted plastics wastes01-May-202206-Jun-2022
IPMA - Polimerni materiali in izdelki00249A42oSIST prEN 15348:2022Polimerni materiali - Reciklirani polimerni materiali - Karakterizacija reciklatov polietilen-tereftalata (PET)Plastics - Recycled plastics - Characterization of poly(ethylene terephthalate) (PET) recyclates01-May-202208-Jun-2022
KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata00260297oSIST prEN 17836:2022Sredstva za gnojenje - Opis fizikalne enoteFertilizing products - Description of the physical unit01-May-202203-Jun-2022
VZD - Vzdrževanje in obvladovanje premoženja00319028oSIST prEN 17840:2022Ocena učinkovitosti in uspešnosti ter stanja stavb in nizkih gradenj - Okvir za ocenjevanje pri obvladovanju fizičnega premoženjaPerformance and condition assessment for buildings and civil engineering works - Framework for assessment within physical asset management01-May-202201-Jun-2022
KON - Konstrukcije00250195oSIST prEN 1993-1-13:2022Evrokod 3 - Projektiranje jeklenih konstrukcij - 1-13. del: Pravila za nosilce z velikimi mrežnimi odprtinamiEurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-13: Rules for beams with large web openings01-May-202231-May-2022
KON - Konstrukcije00250240oSIST prEN 1993-1-2:2022Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij - 1-2. del: Splošna pravila - Požarnoodporno projektiranjeEurocode 3: Design of steel structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design01-May-202231-May-2022
KON - Konstrukcije00250241oSIST prEN 1993-1-3:2022Evrokod 3 - Projektiranje jeklenih konstrukcij - 1-3. del: Splošna pravila - Dodatna pravila za hladno oblikovane profile in pločevinoEurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-3: General rules - Supplementary rules for cold-formed members and sheeting01-May-202231-May-2022
KON - Konstrukcije00250238oSIST prEN 1993-1-5:2022Evrokod 3 - Projektiranje jeklenih konstrukcij - 1-5. del: Elementi pločevinaste konstrukcijeEurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-5: Plated structural elements01-May-202231-May-2022
I13 - Imaginarni 1304004619oSIST prEN 4892:2022Aeronavtika - Sornik, zunanji spiralni pogon, s šestrobo glavo, natezna in strižna uporabaAerospace series - Bolt, External Spiral Drive, flange head, tension and shear application01-May-202220-Jun-2022
I13 - Imaginarni 1304004740oSIST prEN 9104-001:2022Aeronavtika - Sistemi vodenja kakovosti - 001. del: Zahteve za certificiranje sistemov vodenja kakovosti v letalstvu, vesoljskih dejavnostih in obrambiAerospace series - Quality management systems - Part 001: Requirements for Certification of Aviation, Space, and Defense Quality Management Systems01-May-202220-Jun-2022
I11 - Imaginarni 1173931oSIST prEN IEC 60384-20:2022Nespremenljivi kondenzatorji za elektronsko opremo - 20. del: Področna specifikacija - Nespremenljivi kondenzatorji za enosmerni tok za površinsko montažo z dielektrikom iz metaliziranega polifenil sulfidnega filmaFixed capacitors for use in electronic equipment - Part 20: Sectional specification - Fixed metallized polyphenylene sulfide film dielectric surface mount d.c. capacitors01-May-202201-Jun-2022
I11 - Imaginarni 1173960oSIST prEN IEC 60384-23:2022Nespremenljivi kondenzatorji za uporabo v elektronski opremi - 23. del: Področna specifikacija - Nespremenljivi kondenzatorji za enosmerni tok za površinsko montažo z dielektrikom iz metaliziranega polietilen-naftalatnega filmaFixed capacitors for use in electronic equipment - Part 23: Sectional specification - Fixed metallized polyethylene naphthalate film dielectric surface mount DC capacitors01-May-202201-Jun-2022
I11 - Imaginarni 1172387oSIST prEN IEC 60393-3:2022Potenciometri za elektronsko opremo - 3. del: Področna specifikacija: natančni rotacijski potenciometriPotentiometers for use in electronic equipment - Part 3: Sectional specification: Rotary precision potentiometers01-May-202201-Jun-2022
IEMO - Električna oprema v medicinski praksi74128oSIST prEN IEC 60601-2-46:2022Medicinska električna oprema - 2-46. del: Posebne zahteve za osnovno varnost in bistvene lastnosti operacijskih mizMedical electrical equipment - Part 2-46: Particular requirements for the basic safety and essential performance of operating tables01-May-202201-Jun-2022
MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine72469oSIST prEN IEC 61010-2-203:2022Varnostne zahteve za električno opremo za meritve, nadzor in laboratorijsko uporabo - 2-203. del: Posebne zahteve za industrijska komunikacijska vezja in povezovanje komunikacijskih vratSafety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use - Part 2-203: Particular requirements for industrial communication circuits and communication port interconnection01-May-202231-May-2022
I11 - Imaginarni 1173569oSIST prEN IEC 62228-6:2022Integrirana vezja - Vrednotenje elektromagnetne združljivosti (EMC) oddajnikov-sprejemnikov - 6. del: Oddajniki-sprejemniki PSI5Integrated circuit - EMC Evaluation of transceivers - Part 6: PSI5 transceivers01-May-202201-Jun-2022
MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine74735oSIST prEN IEC 62453-1:2022Specifikacija vmesnika orodja procesne naprave (FDT) - 1. del: Pregled in vodiloField device tool (FDT) interface specification - Part 1: Overview and guidance01-May-202227-May-2022
IEHT - Elektrotehnika - Hidravlične turbine75653oSIST prEN IEC 63132-5:2022Navodila za postopke vgradnje in tolerance hidroelektričnih strojev - 5. del: Turbine z žarnicami in generatorjiGuide for installation procedures and tolerances of hydroelectric machines - Part 5: Bulb turbines and generators01-May-202201-Jun-2022
IEHT - Elektrotehnika - Hidravlične turbine75649oSIST prEN IEC 63132-6:2022Navodila za postopke vgradnje in tolerance hidroelektričnih strojev - 6. del: Vertikalne Peltonove turbineGuide for installation procedures and tolerances of hydroelectric machines - Part 6: Vertical Pelton turbines01-May-202201-Jun-2022
IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin00262350oSIST prEN ISO 10062:2022Korozijski preskusi v umetni atmosferi pri zelo majhnih koncentracijah škodljivih plinov (ISO/DIS 10062:2022)Corrosion tests in artificial atmosphere at very low concentrations of polluting gas(es) (ISO/DIS 10062:2022)01-May-202206-Jun-2022
TLP - Tlačne posode00023212oSIST prEN ISO 11623:2022Plinske jeklenke - Jeklenke in velike jeklenke iz kompozitnih materialov - Periodični pregledi in preskusi (ISO/DIS 11623:2022)Gas cylinders - Composite cylinders and tubes - Periodic inspection and testing (ISO/DIS 11623:2022)01-May-202227-May-2022
ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki00134304oSIST prEN ISO 11638:2022Netekstilne talne obloge - Heterogene polivinilkloridne talne obloge na peni - Specifikacija (ISO 11638:2020, vključno s popravljeno različico 2021-09)Resilient floor coverings - Heterogeneous poly(vinyl chloride) flooring on foam - Specification (ISO 11638:2020, including corrected version 2021-09)01-May-202215-Jun-2022
KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi00307194oSIST prEN ISO 12872:2022Oljčna olja in olja iz oljčnih tropin - Določevanje vsebnosti 2-gliceril monopalmitata (ISO/DIS 12872:2022)Olive oils and olive-pomace oils - Determination of the 2-glyceryl monopalmitate content (ISO/DIS 12872:2022)01-May-202231-May-2022
UZO - Upravljanje z okoljemCSS26069oSIST prEN ISO 14002-2:2022Sistemi ravnanja z okoljem - Smernice za uporabo ISO 14001 pri upoštevanju okoljskega vidika in pogojev znotraj okoljskih tematskih področij - 2. del: Voda (ISO/DIS 14002-2:2022)Environmental management systems - Guidelines for using ISO 14001 to address environmental aspects and conditions within an environmental topic area - Part 2: Water01-May-202201-Jun-2022
I13 - Imaginarni 1300430088oSIST prEN ISO 16638-2:2022Radiološka zaščita - Nadzorovanje in notranja dozimetrija za posebne materiale - 2. del: Zaužitje uranovih spojin (ISO 16638-2:2019)Radiological protection - Monitoring and internal dosimetry for specific materials - Part 2: Ingestion of uranium compounds (ISO 16638-2:2019)01-May-202220-Jun-2022
I13 - Imaginarni 1300012427oSIST prEN ISO 16961:2022Petrokemična industrija ter industrija za predelavo nafte in zemeljskega plina - Notranji premazi in obloge jeklenih rezervoarjev za shranjevanje (ISO/DIS 16961:2022)Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Internal coating and lining of steel storage tanks (ISO/DIS 16961:2022)01-May-202206-Jun-2022
I13 - Imaginarni 1300430082oSIST prEN ISO 19443:2022Sistemi vodenja kakovosti - Posebne zahteve za uporabo standarda ISO 9001:2015 v organizacijah v dobavni verigi v sektorju jedrske energije, ki dobavljajo izdelke in storitve, pomembne za jedrsko varnost (ITNS) (ISO 19443:2018)Quality management systems - Specific requirements for the application of ISO 9001:2015 by organizations in the supply chain of the nuclear energy sector supplying products and services important to nuclear safety (ITNS) (ISO 19443:2018)01-May-202220-Jun-2022
I13 - Imaginarni 1300430087oSIST prEN ISO 20031:2022Radiološka zaščita - Nadzorovanje in dozimetrija notranje izpostavljenosti zaradi kontaminacije rane z radionuklidi (ISO 20031:2020)Radiological protection - Monitoring and dosimetry for internal exposures due to wound contamination with radionuclides (ISO 20031:2020)01-May-202220-Jun-2022
VAZ - Varovanje zdravja00293082oSIST prEN ISO 20342-1:2022Tehnični pripomočki za celovitost tkiv v ležečem položaju - 1. del: Splošne zahteve (ISO/FDIS 20342-1:2022)Assistive products for tissue integrity when lying down - Part 1: General requirements (ISO/FDIS 20342-1:2022)01-May-202225-May-2022
I13 - Imaginarni 1300309226oSIST prEN ISO 20535:2022Obutev - Preskusna metoda za notranjike in vložke - Dimenzijske spremembe po ciklu vlaženja in sušenja (ISO 20535:2019)Footwear - Test method for insoles and insocks - Dimensional change after cycle of wetting and drying (ISO 20535:2019)01-May-202215-Jun-2022
VAZ - Varovanje zdravja00055469oSIST prEN ISO 3630-4:2022Zobozdravstvo - Instrumenti za zobni kanal - 4. del: Pomožni instrumenti (ISO/DIS 3630-4:2022)Dentistry - Endodontic instruments - Part 4: Auxiliary instruments (ISO/DIS 3630-4:2022)01-May-202231-May-2022
IBLP - Barve, laki in premazi00139714oSIST prEN ISO 4618:2022Barve in laki - Slovar (ISO/DIS 4618:2022)Paints and varnishes - Vocabulary (ISO/DIS 4618:2022)01-May-202202-Jun-2022
12

PE Search text (Slovenski)
Vsi osnuteki SIST standardizacijskih dokumentov so, za namen oddajanja pripomb v času standardizacijskega procesa javne obravnave, brez možnosti tiskanja na voljo brezplačno. V primeru, da želite tiskano različico dokumenta, lahko nakup opravite v spletni prodaji SIST .

Osnovno iskanje meta podatkov standardov. V tem delu se cene standardov ne prikažejo. Cene standardizacijskih dokumentov so na voljo ob uporabi možnosti "Iskanje dokumentov" v levem meniju.
Več podatkov o načinu iskanja je na voljo v delu "Pomoč" v levem meniju.
V primeru, da želite naročiti katerega od izbranih standardov, lahko nakup opravite v Spletni prodaji SIST.