Izberi iskalne kriterije
Oznaka standarda:
Slovenski naslov projekta:
Tuji naslov projekta:
Oznaka SIST TDT:
Datum glasila javne obravnave Od: Do:
  Za oddajo pripomb na osnutek dokumenta, ki je v javni obravnavi se morate prijaviti. Prijava je mogoča s klikom na besedo "Prijava" v zgornjem desnem kotu.

e Javna obravnava

Za oddajo pripomb na osnutek dokumenta, ki je v javni obravnavi se morate prijaviti. Prijava je mogoča z vnosom pravilnih uporabniških podatkov v zgornjem desnem oknu »Prijava«. Če se prijavljate prvič, je potrebna registracija na zgornjem desnem oknu »Izdelajte račun«. Uporabniški račun vam bo omogočal dostop do osnutkov standardizacijskih dokumentov, ki so v javni obravnavi in oddajo pripomb v ustreznih priloženih obrazcih.

Rezultati: 80 All
12
Tehnični odborOznaka TDTReferenčna oznakaSlovenski naslovAngleški naslovZačetni datum javne obravnaveKončni datum javne obravnave
VSN - Varnost strojev in naprav00122282kSIST-TP FprCEN ISO/TR 9241-100:2023Ergonomija medsebojnega vpliva človek-sistem - 100. del: Pregled standardov za ergonomijo, povezano s programsko opremo (ISO/DTR 9241-100:2022)Ergonomics of human-system interaction - Part 100: Overview of ISO 9241 software ergonomic standards (ISO/DTR 9241-100:2022)01-Jan-202331-Jan-2023
OTR - Izdelki za otroke00252127kSIST-TP FprCEN/TR 13387-5:2023Izdelki za otroke - Smernice o splošni varnosti - 5. del: Informacije o izdelkuChild care articles - General safety guidelines - Part 5: Product information01-Jan-202303-Feb-2023
POH - Pohištvo00139762kSIST-TS FprCEN/TS 927-12:2023Barve in laki - Premazi in premazni sistemi za zaščito lesa za zunanjo uporabo - 12. del: Prepustnost ultravijoličnih in vidnih žarkovPaints and varnishes - Coating materials and coating systems for exterior wood - Part 12: Ultraviolet and visible radiation transmittance01-Jan-202303-Feb-2023
PLN - Plinske naprave za dom00299038oSIST prEN 12309-6:2023Absorpcijske in adsorpcijske plinske naprave za gretje in/ali hlajenje z grelno močjo do vključno 70 kW - 6. del: Izračun sezonske zmogljivostiGas-fired sorption appliances for heating and/or cooling with a net heat input not exceeding 70 kW - Part 6: Calculation of seasonal performances01-Jan-202303-Feb-2023
TLP - Tlačne posode00074085oSIST prEN 12560-1:2023Prirobnice in prirobnični spoji - Mere tesnil za prirobnice z oznako Class - 1. del: Nekovinska ravna tesnila z vložkom ali brez njegaFlanges and their joints - Dimensions of gaskets for Class-designated flanges - Part 1: Non-metallic flat gaskets with or without inserts01-Jan-202303-Feb-2023
KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata00223138oSIST prEN 12579:2023Izboljševalci tal in rastni substrati - VzorčenjeSoil improvers and growing media - Sampling01-Jan-202303-Feb-2023
NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi00019627oSIST prEN 12662-1:2023Tekoči naftni proizvodi - Določevanje vseh nečistoč - 1. del: Srednji destilati in dizelsko gorivoLiquid petroleum products - Determination of total contamination - Part 1: Middle distillates and diesel fuels01-Jan-202301-Feb-2023
NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi00019628oSIST prEN 12662-2:2023Tekoči naftni proizvodi - Določevanje vseh nečistoč - 2. del: Metilni estri maščobnih kislinLiquid petroleum products - Determination of total contamination - Part 2: Fatty acid methyl esters01-Jan-202301-Feb-2023
STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu00169095oSIST prEN 12665:2023Svetloba in razsvetljava - Osnovni izrazi in merila za specifikacijo zahtev za razsvetljavoLight and lighting - Basic terms and criteria for specifying lighting requirements01-Jan-202331-Jan-2023
IŽNP - Železniške naprave00256A05oSIST prEN 14067-4:2023Železniške naprave - Aerodinamika - 4. del: Zahteve in ugotavljanje skladnosti za aerodinamiko na odprti progiRailway applications - Aerodynamics - Part 4: Requirements and assessment procedures for aerodynamics on open track01-Jan-202301-Feb-2023
KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi00216135oSIST prEN 14349:2023Kemična razkužila in antiseptiki - Kvantitativni preskus na neporoznih površinah brez mehanskega delovanja za vrednotenje baktericidnega delovanja kemičnih razkužil in antiseptikov v veterini - Preskusna metoda in zahteve (faza 2, stopnja 2)Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative surface test for the evaluation of bactericidal activity of chemical disinfectants and antiseptics used in the veterinary area on non-porous surfaces without mechanical action - Test method and requirements (phase 2, step 2)01-Jan-202303-Feb-2023
TLP - Tlačne posode00074088oSIST prEN 1514-1:2023Prirobnice in prirobnični spoji - Mere tesnil za prirobnice z oznako PN - 1. del: Nekovinska ravna tesnila z vložkom ali brez njegaFlanges and their joints - Dimensions of gaskets for PN-designated flanges - Part 1: Non-metallic flat gaskets with or without inserts01-Jan-202303-Feb-2023
POH - Pohištvo00207285oSIST prEN 15187:2023Pohištvo - Ugotavljanje vpliva izpostavljenosti svetlobiFurniture - Assessment of the effect of light exposure01-Jan-202303-Feb-2023
OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb00156252oSIST prEN 16798-3:2023Energijske lastnosti stavb - Prezračevanje stavb - 3. del: Prezračevanje nestanovanjskih stavb - Zahtevane lastnosti za sisteme prezračevanja in klimatizacije prostorov (modula M5-1, M5-4)Energy performance of buildings - Ventilation for buildings - Part 3: For non-residential buildings - Performance requirements for ventilation and room-conditioning systems (Modules M5-1, M5-4)01-Jan-202301-Feb-2023
PLN - Plinske naprave za dom00299033oSIST prEN 16905-1:2023Toplotna črpalka s plinsko gnanim motorjem z notranjim zgorevanjem - 1. del: Izrazi in definicijeGas-fired endothermic engine driven heat pumps - Part 1: Terms and definitions01-Jan-202303-Feb-2023
CAA - Mineralna veziva in zidarstvo00241086oSIST prEN 17328:2023Pravila za dopolnilne kategorije proizvodov za gradbene proizvode na osnovi mavcaComplementary product category rules for gypsum-based construction products01-Jan-202331-Jan-2023
STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu00129265oSIST prEN 17871:2023Steklo v gradbeništvu - Spektrofotometrične značilnosti steklenih izdelkov - Validacijski postopek za računsko orodjeGlass in building - Spectrophotometric characteristics of glass products - Validation procedure for calculation tool01-Jan-202331-Jan-2023
DPL - Oskrba s plinom00326013oSIST prEN 17921:2023Vozila na zemeljski plin - Polnjenje in delovanje - Polnilne postaje za oskrbo z utekočinjenim zemeljskim plinom - Priključki za raztovarjanjeNatural gas vehicles - Fuelling and operation - Natural gas fuelling stations - LNG unloading connector01-Jan-202303-Feb-2023
DPL - Oskrba s plinom00326014oSIST prEN 17922:2023Vozila na zemeljski plin - Polnjenje in delovanje - Polnilne postaje za oskrbo z utekočinjenim zemeljskim plinom - Sistem za zaustavitev raztovarjanja v siliNatural gas vehicles - Fuelling and operation - Natural gas fuelling stations - LNG unloading stop system01-Jan-202303-Feb-2023
VAR - Varjenje00121891oSIST prEN 17942:2023Oprema za plamensko varjenje - Varnostne zahteve za opremo za toplotne procese z odprtim plamenomGas welding equipment - Safety requirements for thermoprocess equipment with open firing oxy-fuel gas welding equipment01-Jan-202303-Feb-2023
MOC - Mobilne komunikacije53904oSIST prEN 301 489-28 V2.1.0:2023Standard elektromagnetne združljivosti (EMC) za radijsko opremo in storitve - 28. del: Posebni pogoji za brezžične digitalne video povezave - Harmonizirani standard za elektromagnetno združljivostElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services - Part 28: Specific conditions for wireless digital video links - Harmonised Standard for ElectroMagnetic Compatibility01-Jan-202301-Feb-2023
I09 - Imaginarni 0974022oSIST prEN 50194-1:2023Električne naprave za zaznavanje vnetljivih plinov, ki se uporabljajo v gospodinjstvu - 1. del: Preskusne metode in zahtevane lastnostiElectrical apparatus for the detection of flammable gases in household applications - Part 1: Test methods and performance requirements01-Jan-202301-Feb-2023
OVP - Osebna varovalna oprema00160084oSIST prEN 795:2023Osebna varovalna oprema za zaščito pred padci z višine - SidriščaPersonal fall protection equipment - Anchor devices01-Jan-202331-Jan-2023
ERS - Električni rotacijski stroji75145oSIST prEN IEC 60034-2-1:2023Električni rotacijski stroji - 2-1. del: Standardne metode za ugotavljanje izgub in izkoristka s preskušanjem (razen strojev za vlečna vozila)Rotating electrical machines - Part 2-1: Standard methods for determining losses and efficiency from tests (excluding machines for traction vehicles)01-Jan-202331-Jan-2023
ERS - Električni rotacijski stroji75144oSIST prEN IEC 60034-2-2:2023Električni rotacijski stroji - 2-2. del: Posebne metode za ugotavljanje posameznih izgub velikih strojev s preskušanjem - Dodatek k IEC 60034-2-1Rotating electrical machines - Part 2-2: Specific methods for determining separate losses of large machines from tests - Supplement to IEC 60034-2-101-Jan-202331-Jan-2023
ERS - Električni rotacijski stroji75143oSIST prEN IEC 60034-2-3:2023Električni rotacijski stroji - 2-3. del: Posebne preskusne metode za ugotavljanje izgub in izkoristka motorja na izmenični tok, napajanega prek pretvornikovRotating electrical machines - Part 2-3: Specific test methods for determining losses and efficiency of converter-fed AC motors01-Jan-202331-Jan-2023
IIZS - Izolacijski materiali in sistemi71037oSIST prEN IEC 60455-2:2023Reaktivne zmesi na osnovi smole, ki se uporabljajo za električno izolacijo - 2. del: Preskusne metodeResin based reactive compounds used for electrical insulation - Part 2: Methods of test01-Jan-202301-Feb-2023
I11 - Imaginarni 1175974oSIST prEN IEC 60512-99-003:2023Konektorji za električno in elektronsko opremo - Preskusi in meritve - 99-003. del: Časovni načrt preskušanja vzdržljivosti - Preskus 99c: Načrt preskušanja za uravnotežene konektorje z enim parom za nenamerni izklop pri električni obremenitviConnectors for electrical and electronic equipment - Tests and measurements - Part 99-003: Endurance test schedules - Test 99c: Test schedule for balanced single-pair connectors unmating under electrical load01-Jan-202301-Feb-2023
IEMO - Električna oprema v medicinski praksi74883oSIST prEN IEC 60601-2-16:2023Medicinska električna oprema - 2-16. del: Posebne zahteve za osnovno varnost in bistvene lastnosti opreme za hemodializo, hemodiafiltracijo in hemofiltracijoMedical electrical equipment - Part 2-16: Particular requirements for basic safety and essential performance of haemodialysis, haemodiafiltration and haemofiltration equipment01-Jan-202301-Feb-2023
IEMO - Električna oprema v medicinski praksi74407oSIST prEN IEC 60601-2-34:2023Medicinska električna oprema - 2-34. del: Posebne zahteve za osnovno varnost in bistvene lastnosti opreme za invazivno nadzorovanje krvnega tlakaMedical electrical equipment - Part 2-34: Particular requirements for the basic safety and essential performance of invasive blood pressure monitoring equipment01-Jan-202301-Feb-2023
IEMO - Električna oprema v medicinski praksi74882oSIST prEN IEC 60601-2-39:2023Medicinska električna oprema - 2-39. del: Posebne zahteve za osnovno varnost in bistvene lastnosti opreme za trebušno dializoMedical electrical equipment - Part 2-39: Particular requirements for basic safety and essential performance of peritoneal dialysis equipment01-Jan-202301-Feb-2023
EPR - Električni pribor75760oSIST prEN IEC 60669-2-3:2023Stikala za gospodinjstva in podobne nepremične električne inštalacije - 2-3. del: Posebne zahteve - Stikala s časovno zakasnitvijo (TDS)Switches for household and similar fixed electrical installations - Part 2-3: Particular requirements - Time-delay switches (TDS)01-Jan-202331-Jan-2023
MOC - Mobilne komunikacije74777oSIST prEN IEC 61169-70:2023Radiofrekvenčni konektorji - 70. del: Področna specifikacija za radiofrekvenčne koaksialne konektorje serije HD-BNC - Karakteristična impedanca 75 ohmRadio-frequency connectors - Part 70: Sectional specification for series HD-BNC radio-frequency coaxial connectors - Characteristic Impedance 75 ohms01-Jan-202301-Feb-2023
MOC - Mobilne komunikacije74669oSIST prEN IEC 61300-2-11:2023Optični spojni elementi in pasivne komponente - Osnovni preskusni in merilni postopki - 2-11. del: Preskusi - Osni pritiskFibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 2-11: Tests - Axial compression01-Jan-202301-Feb-2023
I96 - Imaginarni 9676375oSIST prEN IEC 61558-2-10:2023Varnost transformatorjev, dušilk, napajalnikov in njihovih kombinacij - 2-10. del: Posebne zahteve in preskusi za ločilne transformatorje z visoko izolacijsko stopnjo in ločilne transformatorje z izhodnimi napetostmi nad 1000 VSafety of transformers, reactors, power supply units and combinations thereof - Part 2-10: Particular requirements and tests for separating transformers with high insulation level and separating transformers with output voltages exceeding 1 000 V01-Jan-202331-Jan-2023
I96 - Imaginarni 9676374oSIST prEN IEC 61558-2-12:2023Varnost transformatorjev, dušilk, napajalnikov in kombinacij teh elementov - 2-12. del: Posebne zahteve in preskusi za transformatorje s konstantno napetostjo in napajalnike s konstantno napetostjoSafety of transformers, reactors, power supply units and combination thereof - Part 2-12: Particular requirements and tests for constant voltage transformers and power supply units for constant voltage01-Jan-202331-Jan-2023
MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine72513oSIST prEN IEC 61800-9-1:2023Električni pogonski sistemi z nastavljivo hitrostjo - 9-1. del: Okoljsko primerna zasnova za motorske sisteme - Splošne zahteve za normativne energijske učinkovitostiAdjustable speed electrical power drive systems - Part 9-1: Ecodesign for motor systems - General requirements for setting energy efficiency standards01-Jan-202331-Jan-2023
MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine72514oSIST prEN IEC 61800-9-2:2023Električni pogonski sistemi z nastavljivo hitrostjo - 9-2. del: Okoljsko primerna zasnova za motorske sisteme - Določitev in klasifikacija energijske učinkovitostiAdjustable speed electrical power drive systems - Part 9-2: Ecodesign for motor systems - Energy efficiency determination and classification01-Jan-202331-Jan-2023
I11 - Imaginarni 1172050oSIST prEN IEC 62506:2023Metode za pospešeno preskušanje proizvodovMethods for product accelerated testing01-Jan-202301-Feb-2023
IIZS - Izolacijski materiali in sistemi74784oSIST prEN IEC 62631-3-2:2023Dielektrične in uporovne lastnosti trdnih izolacijskih materialov - 3-2. del: Ugotavljanje uporovnih lastnosti (metode z enosmernim tokom) - Površinska upornost in površinska specifična upornostDielectric and resistive properties of solid insulating materials - Part 3-2: Determination of resistive properties (DC methods) - Surface resistance and surface resistivity01-Jan-202301-Feb-2023
12

PE Search text (Slovenski)
Vsi osnuteki SIST standardizacijskih dokumentov so, za namen oddajanja pripomb v času standardizacijskega procesa javne obravnave, brez možnosti tiskanja na voljo brezplačno. V primeru, da želite tiskano različico dokumenta, lahko nakup opravite v spletni prodaji SIST .

Osnovno iskanje meta podatkov standardov. V tem delu se cene standardov ne prikažejo. Cene standardizacijskih dokumentov so na voljo ob uporabi možnosti "Iskanje dokumentov" v levem meniju.
Več podatkov o načinu iskanja je na voljo v delu "Pomoč" v levem meniju.
V primeru, da želite naročiti katerega od izbranih standardov, lahko nakup opravite v Spletni prodaji SIST.