Izberi iskalne kriterije
Oznaka standarda:
Slovenski naslov projekta:
Tuji naslov projekta:
Oznaka SIST TDT:
Datum glasila javne obravnave Od: Do:
  Za oddajo pripomb na osnutek dokumenta, ki je v javni obravnavi se morate prijaviti. Prijava je mogoča s klikom na besedo "Prijava" v zgornjem desnem kotu.

e Javna obravnava

Za oddajo pripomb na osnutek dokumenta, ki je v javni obravnavi se morate prijaviti. Prijava je mogoča z vnosom pravilnih uporabniških podatkov v zgornjem desnem oknu »Prijava«. Če se prijavljate prvič, je potrebna registracija na zgornjem desnem oknu »Izdelajte račun«. Uporabniški račun vam bo omogočal dostop do osnutkov standardizacijskih dokumentov, ki so v javni obravnavi in oddajo pripomb v ustreznih priloženih obrazcih.

Rezultati: 68 All
12
Tehnični odborOznaka TDTReferenčna oznakaSlovenski naslovAngleški naslovZačetni datum javne obravnaveKončni datum javne obravnave
GRT - Grafična tehnologija064082kSIST ISO/FDIS 19301:2020Grafična tehnologija - Smernice za oblikovanje (certifikacijskih) shem - Predloga za vodenje barvne kakovostiGraphic technology - Guidelines for schema writers - Template for colour quality management01-jan-202003-feb-2020
IŽNP - Železniške naprave00256733kSIST-TP FprCEN/TR 17469:2020Železniške naprave - Metoda načrtovanja osiRailway applications - Axle design method01-jan-202023-jan-2020
KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi00338083kSIST-TP FprCEN/TR 17474:2020Žito (pšenica in ječmen) - Tehnično poročilo medlaboratorijskih študij o ugotavljanju vlage in proteinov v celih zrnih z uporabo bližnje infrardeče spektroskopijeCereals (wheat and barley) - Technical Report of the interlaboratory studies for the determination of moisture and protein in whole kernels by near infrared spectroscopy01-jan-202020-jan-2020
NES - Nevarne snovi00351033kSIST-TS FprCEN/TS 17459:2020Gradbeni proizvodi - Ocenjevanje sproščanja nevarnih snovi - Določevanje ekotoksičnosti izlužkov gradbenih proizvodovConstruction products - Assessment of release of dangerous substances - Determination of ecotoxicity of construction product eluates01-jan-202003-feb-2020
VSN - Varnost strojev in naprav00153193oSIST prEN 12355:2020Stroji za predelavo hrane - Stroji za odstranjevanje kože - Varnostne in higienske zahteveFood processing machinery - Derinding-, skinning- and membrane removal machines - Safety and hygiene requirements01-jan-202027-jan-2020
OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb00130051oSIST prEN 1264-1:2020Ploskovni sistemi za ogrevanje in hlajenje z vodo - 1. del: Definicije in simboliWater based surface embedded heating and cooling systems - Part 1: Definitions and symbols01-jan-202003-feb-2020
OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb00130054oSIST prEN 1264-2:2020Ploskovni sistemi za ogrevanje in hlajenje z vodo - 2. del: Talno ogrevanje - Preskusne metode za določevanje oddaje toplote z metodo izračuna in preskušanjemWater based surface embedded heating and cooling systems - Part 2: Floor heating: Prove methods for the determination of the thermal output using calculation and test methods01-jan-202003-feb-2020
OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb00130055oSIST prEN 1264-3:2020Ploskovni sistemi za ogrevanje in hlajenje z vodo - 3. del: DimenzioniranjeWater based surface embedded heating and cooling systems - Part 3: Dimensioning01-jan-202003-feb-2020
OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb00130052oSIST prEN 1264-4:2020Ploskovni sistemi za ogrevanje in hlajenje z vodo - 4. del: VgradnjaWater based surface embedded heating and cooling systems - Part 4: Installation01-jan-202003-feb-2020
OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb00130053oSIST prEN 1264-5:2020Ploskovni sistemi za ogrevanje in hlajenje z vodo - 5. del: Grelne in hladilne površine, vgrajene v tla, strop ali stene - Določevanje oddaje toploteWater based surface embedded heating and cooling systems - Part 5: Heating and cooling surfaces embedded in floors, ceilings and walls - Determination of the thermal output01-jan-202003-feb-2020
OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb00156228oSIST prEN 13141-5:2019Prezračevanje stavb - Preskušanje lastnosti sestavnih delov/izdelkov za prezračevanje stanovanjskih stavb - 5. del: Prezračevalne kape in strešni iztoki na strehahVentilation for buildings - Performance testing of components/products for residential ventilation - Part 5: Cowls and roof outlet terminal devices01-jun-201904-jul-2020
IŽNP - Železniške naprave00256935oSIST prEN 13749:2020Železniške naprave - Kolesne dvojice in podstavni vozički - Metoda za specificiranje konstrukcijskih zahtev okvirjev podstavnih vozičkovRailway applications - Wheelsets and bogies - Method of specifying the structural requirements of bogie frames01-jan-202030-jan-2020
TLP - Tlačne posode00203062oSIST prEN 14628:2020Cevi, fitingi in pribor iz duktilne železove litine - Zahteve in preskusne metode - 1. del: Polietilenska (PE) zunanja prevlekaDuctile iron pipes, fittings and accessories - Requirements and test methods - Part 1: PE coatings01-jan-202003-feb-2020
OTR - Izdelki za otroke00252110oSIST prEN 1466:2020Izdelki za otroke - Prenosne posteljice in podstavki - Varnostne zahteve in preskusne metodeChild use and care articles - Carry cots and stands - Safety requirements and test methods01-jan-202003-feb-2020
DPL - Oskrba s plinom00282027oSIST prEN 1473:2020Napeljave in oprema za utekočinjeni zemeljski plin - Načrtovanje kopenskih napeljavInstallation and equipment for liquefied natural gas - Design of onshore installations01-jan-202004-feb-2020
TLP - Tlačne posode00203060oSIST prEN 15655-2:2020Cevi, fitingi in pribor iz duktilne železove litine - Zahteve in preskusne metode za notranje organske prevleke cevi in fitingov iz duktilne železove litine - 2. del: Termoplastična notranja prevleka cevi in fitingov iz modificiranega poliolefina (TMPO)Ductile iron pipes, fittings and accessories - Requirements and test methods for organic linings of ductile iron pipes and fittings - Part 2: Thermoplastic Modified Polyolefin (TMPO) lining of pipes and fittings01-jan-202003-feb-2020
KAZ - Kakovost zraka00264207oSIST prEN 16429:2020Emisije nepremičnih virov - Referenčna metoda za določevanje koncentracije plinastega vodikovega klorida (HCl) v odpadnih plinih, ki se sproščajo v ozračje iz industrijskih napravStationary source emissions - Reference method for the determination of the concentration of gaseous hydrogen chloride (HCl) in waste gases emitted by industrial installations into the atmosphere01-jan-202003-feb-2020
VZD - Vzdrževanje in obvladovanje premoženja00319025oSIST prEN 17485:2020Vzdrževanje - Vzdrževanje znotraj obvladovanja premoženja - Okvir za izboljšanje vrednosti fizičnih premoženj skozi njihov celoten življenjski cikelMaintenance - Maintenance within physical asset management - Framework for improving the value of the physical assets through their whole life cycle01-jan-202005-feb-2020
PLN - Plinske naprave za dom00048052oSIST prEN 26:2020Pretočni plinski grelniki vode za pripravo tople sanitarne vodeGas-fired instantaneous water heaters for the production of domestic hot water01-jan-202003-feb-2020
MOC - Mobilne komunikacije52951oSIST prEN 303 345-2 V1.1.0:2020Radiodifuzijski zvočni sprejemniki - 2. del: Radiodifuzijska zvočna storitev AM - Harmonizirani standard za dostop do radijskega spektraBroadcast Sound Receivers - Part 2: AM broadcast sound service - Harmonised Standard for access to radio spectrum01-jan-202001-feb-2020
MOC - Mobilne komunikacije52952oSIST prEN 303 345-3 V1.1.0:2020Radiodifuzijski zvočni sprejemniki - 3. del: Radiodifuzijska zvočna storitev FM - Harmonizirani standard za dostop do radijskega spektraBroadcast Sound Receivers - Part 3: FM broadcast sound service - Harmonised Standard for access to radio spectrum01-jan-202001-feb-2020
MOC - Mobilne komunikacije52953oSIST prEN 303 345-4 V1.1.0:2020Radiodifuzijski zvočni sprejemniki - 4. del: Radiodifuzijska zvočna storitev DAB - Harmonizirani standard za dostop do radijskega spektraBroadcast Sound Receivers - Part 4: DAB broadcast sound service - Harmonised Standard for access to radio spectrum01-jan-202001-feb-2020
MOC - Mobilne komunikacije52954oSIST prEN 303 345-5 V1.1.0:2020Radiodifuzijski zvočni sprejemniki - 5. del: Radiodifuzijska zvočna storitev DRM - Harmonizirani standard za dostop do radijskega spektraBroadcast Sound Receivers - Part 5: DRM broadcast sound service - Harmonised Standard for access to radio spectrum01-jan-202001-feb-2020
PLN - Plinske naprave za dom00181075oSIST prEN 497:2020Specifikacija za plinske aparate na utekočinjeni naftni plin - Večnamenski kuhalni aparati za zunanjo uporaboSpecification for dedicated liquefied petroleum gas appliances - Multi purpose boiling burners for outdoor use01-jan-202003-feb-2020
IESV - Električne svetilke67690oSIST prEN 50705:2020Oprema za razsvetljavo z radijsko komunikacijo - Varnostne zahteveLighting equipment with radio communication - safety requirements01-jan-202031-jan-2020
IHPV - Hidravlika in pnevmatika00069219oSIST prEN 593:2020Industrijski ventili - Kovinske zaporne loputeIndustrial valves - Metallic butterfly valves01-jan-202020-jan-2020
DTN - Dvigalne in transportne naprave00010135oSIST prEN 81-76:2020Varnostna pravila za konstruiranje in vgradnjo dvigal (liftov) - Posebne izvedbe osebnih in osebno-tovornih dvigal - 76. del: Uporaba osebnih dvigal za evakuacijo invalidnih osebSafety rules for the construction and installation of lifts - Particular applications for passengers and goods passenger lifts - Part 76: Evacuation of persons with disabilities using lifts01-jan-202027-jan-2020
ERS - Električni rotacijski stroji67808oSIST prEN IEC 60773:2020Rotacijski stroji - Preskusne metode in aparati za merjenje obratovalnih lastnosti ščetkRotating machinery - Test methods and apparatus for the measurement of the operational characteristics of brushes01-jan-202020-jan-2020
ITC - Informacijska tehnologija00251350oSIST prEN ISO 11073-10201:2020Zdravstvena informatika - Medobratovalnost naprav - 10201. del: Komunikacija medicinskih naprav na mestu oskrbe - Informacijski model domene (ISO/IEEE FDIS 11073-10201:2019)Health informatics- Device interoperability - Part 10201: Point-of-care medical device communication - Domain information model (ISO/IEEE FDIS 11073-10201:2019)01-jan-202031-jan-2020
KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata00444196oSIST prEN ISO 11266:2020Kakovost tal - Navodilo za laboratorijsko preskušanje biološke razgradljivosti organskih spojin v tleh pri aerobnih pogojih (ISO 11266:1994)Soil quality - Guidance on laboratory testing for biodegradation of organic chemicals in soil under aerobic conditions (ISO 11266:1994)01-jan-202003-feb-2020
KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata00444192oSIST prEN ISO 14239:2020Kakovost tal - Laboratorijski inkubacijski sistemi za merjenje mineralizacije organskih spojin v tleh pri aerobnih pogojih (ISO 14239:2017)Soil quality - Laboratory incubation systems for measuring the mineralization of organic chemicals in soil under aerobic conditions (ISO 14239:2017)01-jan-202003-feb-2020
KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata00444191oSIST prEN ISO 15473:2020Kakovost tal - Navodilo za laboratorijsko preskušanje biološke razgradljivosti organskih spojin v tleh pri anaerobnih pogojih (ISO 15473:2002)Soil quality - Guidance on laboratory testing for biodegradation of organic chemicals in soil under anaerobic conditions (ISO 15473:2002)01-jan-202003-feb-2020
KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata00444189oSIST prEN ISO 15685:2020Kakovost tal - Določevanje potencialne nitrifikacije in inhibicije nitrifikacije - Hitri preskus z oksidacijo amonija (ISO 15685:2012)Soil quality - Determination of potential nitrification and inhibition of nitrification - Rapid test by ammonium oxidation (ISO 15685:2012)01-jan-202003-feb-2020
VAR - Varjenje00121815oSIST prEN ISO 15792-2:2020Dodajni materiali za varjenje - Preskusne metode - 2. del: Priprava preskušancev za preskus enovarkovnega in dvovarkovnega varjenja jekel (ISO/DIS 15792-2:2019)Welding consumables - Test methods - Part 2: Preparation of single-run and two-run technique test specimens in steel (ISO/DIS 15792-2: 2019)01-jan-202003-feb-2020
PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili00155938oSIST prEN ISO 16486-3:2020Cevni sistemi iz polimernih materialov za oskrbo s plinastimi gorivi - Cevni sistemi iz nemehčanega poliamida (PA-U) z zvari in mehanskimi spoji - 3. del: Fitingi (ISO/DIS 16486-3:2019)Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels - Unplasticized polyamide (PA-U) piping systems with fusion jointing and mechanical jointing - Part 3: Fittings (ISO/DIS 16486-3:2019)01-jan-202010-dec-2020
TLP - Tlačne posode00023218oSIST prEN ISO 16964:2020Plinske jeklenke - Gibljive cevi in sklopi - Specifikacija in preskušanje (ISO 16964:2019)Gas cylinders - Flexible hoses assemblies - Specification and testing (ISO 16964:2019)01-jan-202003-feb-2020
KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata00444198oSIST prEN ISO 17155:2020Kakovost tal - Določevanje številčnosti in aktivnosti mikroflore tal z dihalnimi krivuljami (ISO 17155:2012)Soil quality - Determination of abundance and activity of soil microflora using respiration curves (ISO 17155:2012)01-jan-202003-feb-2020
KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata00444197oSIST prEN ISO 17512-1:2020[Not translated]Soil quality - Avoidance test for determining the quality of soils and effects of chemicals on behaviour - Part 1: Test with earthworms (Eisenia fetida and Eisenia andrei) (ISO 17512-1:2008)01-jan-202003-feb-2020
KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata00444190oSIST prEN ISO 17512-2:2020[Not translated]Soil quality - Avoidance test for determining the quality of soils and effects of chemicals on behaviour - Part 2: Test with collembolans (Folsomia candida) (ISO 17512-2:2011)01-jan-202003-feb-2020
TLP - Tlačne posode00023217oSIST prEN ISO 17871:2020Plinske jeklenke - Ventili jeklenk za hitro razbremenitev - Specifikacija in preskušanje tipa (ISO/DIS 17871:2019)Gas cylinders - Quick-release cylinder valves - Specification and type testing (ISO/DIS 17871:2019)01-jan-202003-feb-2020
12

PE Search text (Slovenski)
Vsi osnuteki SIST standardizacijskih dokumentov so, za namen oddajanja pripomb v času standardizacijskega procesa javne obravnave, brez možnosti tiskanja na voljo brezplačno. V primeru, da želite tiskano različico dokumenta, lahko nakup opravite v spletni prodaji SIST .

Osnovno iskanje meta podatkov standardov. V tem delu se cene standardov ne prikažejo. Cene standardizacijskih dokumentov so na voljo ob uporabi možnosti "Iskanje dokumentov" v levem meniju.
Več podatkov o načinu iskanja je na voljo v delu "Pomoč" v levem meniju.
V primeru, da želite naročiti katerega od izbranih standardov, lahko nakup opravite v Spletni prodaji SIST.