Izberi iskalne kriterije
Oznaka standarda:
Slovenski naslov projekta:
Tuji naslov projekta:
Oznaka SIST TDT:
Datum glasila javne obravnave Od: Do:
  Za oddajo pripomb na osnutek dokumenta, ki je v javni obravnavi se morate prijaviti. Prijava je mogoča s klikom na besedo "Prijava" v zgornjem desnem kotu.

e Javna obravnava

Za oddajo pripomb na osnutek dokumenta, ki je v javni obravnavi se morate prijaviti. Prijava je mogoča z vnosom pravilnih uporabniških podatkov v zgornjem desnem oknu »Prijava«. Če se prijavljate prvič, je potrebna registracija na zgornjem desnem oknu »Izdelajte račun«. Uporabniški račun vam bo omogočal dostop do osnutkov standardizacijskih dokumentov, ki so v javni obravnavi in oddajo pripomb v ustreznih priloženih obrazcih.

Rezultati: 124 All
1234
Tehnični odborOznaka TDTReferenčna oznakaSlovenski naslovAngleški naslovZačetni datum javne obravnaveKončni datum javne obravnave
I13 - Imaginarni 13JT005117kSIST FprEN 16603-50-12:2019Vesoljska tehnika - SpaceWire - Povezave, vozlišča, usmerjevalniki in omrežjaSpace engineering - SpaceWire - Links, nodes, routers and networks01-nov-201928-nov-2019
OTR - Izdelki za otroke00052151kSIST-TP FprCEN/TR 15071:2019Varnost igrač - Prevodi opozoril in navodil za uporabo, navedenih v skupini EN 71, v uradne jezike članic CENSafety of toys - National translations of warnings and instructions for use in the EN 71 series01-nov-201903-dec-2019
NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi00019570kSIST-TP FprCEN/TR 15367-1:2019Naftni proizvodi - Smernice za skrbno ravnanje in skladiščenje - 1. del: Dizelsko gorivo za motorna vozilaPetroleum products - Guidelines for good housekeeping - Part 1: Automotive diesel fuels01-nov-201902-dec-2019
AGR - Agregati00154191kSIST-TS FprCEN/TS 17438:2019Izvorni materiali, obravnavani pri pripravi standardov tehničnega odbora CEN/TC 154 za agregate - Komplementarni elementSource materials considered in the development of the Aggregate standards of TC 154 - Complementary element01-nov-201920-nov-2019
GIG - Geografske informacije056734oSIST ISO 19103:2019Geografske informacije - Jezik za konceptualno shemoGeographic information -- Conceptual schema language01-nov-201922-nov-2019
IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija074293oSIST ISO/DIS 16175-2:2019Informatika in dokumentacija - Procesi in funkcionalne zahteve za načrtovanje programske opreme za upravljanje zapisov - 2. del: Navodilo za izbiro, načrtovanje, uvedbo in vzdrževanje programske opreme za upravljanje zapisovInformation and documentation - Processes and functional requirements for software for managing records - Part 2: Guidance for selecting, designing, implementing and maintaining software for managing records01-nov-201918-nov-2019
KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi061437oSIST ISO/DIS 16217:2019Kozmetika - Preskusne metode za zaščito pred soncem - Vodoodpornost - Postopek s potopitvijo v vodoCosmetics - Sun protection test methods - Water resistance - Water immersion procedure01-nov-201905-dec-2019
KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi063659oSIST ISO/DIS 18861:2019Kozmetika - Preskusne metode za zaščito pred soncem - Vodoodpornost - Odstotek vodoodpornostiCosmetics - Sun protection test methods - Water resistance - Percentage of water resistance01-nov-201905-dec-2019
KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi070544oSIST ISO/DIS 21322:2019Kozmetika - Mikrobiologija - Mikrobiološko preskušanje impregniranih izdelkov ali izdelkov, obdelanih s premazi - Robčki in maskeMicrobiology - Microbiological testing of impregnated or coated products - Wipes and masks01-nov-201905-dec-2019
KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi069675oSIST ISO/DIS 685:2019Analiza mila - Določevanje celotnih alkalij in celotnih maščobnih snoviAnalysis of soaps - Determination of total alkali content and total fatty matter content01-nov-201905-dec-2019
STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu00129254oSIST prEN 1063:2019Steklo v gradbeništvu - Varnostna zasteklitev - Preskušanje in klasifikacija odpornosti proti strelomGlass in building - Security glazing - Testing and classification of resistance against bullet attack01-nov-201930-nov-2019
IPMA - Polimerni materiali in izdelki00218224oSIST prEN 12115:2019Gumene in plastomerne cevi ter cevni priključki za tekoče in plinaste kemikalije - SpecifikacijaRubber and thermoplastics hoses and hose assemblies for liquid or gaseous chemicals - Specification01-nov-201901-dec-2019
BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton00104424oSIST prEN 12390-1:2019Preskušanje strjenega betona - 1. del: Oblika, mere in druge zahteve za vzorce in kalupeTesting hardened concrete - Part 1: Shape, dimensions and other requirements for specimens and moulds01-nov-201915-nov-2019
BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton00104425oSIST prEN 12390-13:2019Preskušanje strjenega betona - 13. del: Določanje sekantnega modula elastičnosti pri tlačni obremenitviTesting hardened concrete - Part 13: Determination of secant modulus of elasticity in compression01-nov-201915-nov-2019
BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton00104422oSIST prEN 12504-2:2019Preskušanje betona v konstrukcijah - 2. del: Neporušitveno preskušanje - Ugotavljanje sklerometričnega indeksaTesting concrete in structures - Part 2: Non-destructive testing - Determination of rebound number01-nov-201915-nov-2019
BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton00104423oSIST prEN 12504-4:2019Preskušanje betona - 4. del: Določevanje hitrosti prehoda ultrazvokaTesting concrete in structures - Part 4: Determination of ultrasonic pulse01-nov-201915-nov-2019
EPO - Embalaža - prodajna in ovojna00194150oSIST prEN 12778:2019Posoda za kuhanje - Posoda pod tlakom za domačo uporaboCookware - Pressure cookers for domestic use01-nov-201903-dec-2019
OGS - Ogrevanje stavb00156228oSIST prEN 13141-5:2019Prezračevanje stavb - Preskušanje lastnosti sestavnih delov/izdelkov za prezračevanje stanovanjskih stavb - 5. del: Prezračevalne kape in strešni iztoki na strehahVentilation for buildings - Performance testing of components/products for residential ventilation - Part 5: Cowls and roof outlet terminal devices01-jun-201904-jul-2020
ITC - Informacijska tehnologija00224265oSIST prEN 1332-3:2019Sistemi z identifikacijskimi karticami - Uporabniški vmesnik - 3. del: TipkovniceIdentification card systems - User Interface — Part 3: Key pads01-nov-201915-nov-2019
PKG - Preskušanje kovinskih gradiv00138245oSIST prEN 13477-2:2019Neporušitvene preiskave - Akustična emisija - Določanje značilnosti opreme - 2. del: Preverjanje lastnosti delovanjaNon-destructive testing - Acoustic emission testing - Equipment characterisation - Part 2: Verification of operating characteristics01-nov-201930-nov-2019
TLP - Tlačne posode00074080oSIST prEN 13555:2019Prirobnice in prirobnični spoji - Preskusni postopki in parametri tesnil, ki so potrebni za konstruiranje prirobničnih spojev, sestavljenih iz okroglih prirobnic in tesnilFlanges and their joints - Gasket parameters and test procedures relevant to the design rules for gasketed circular flange connections01-nov-201903-dec-2019
VSN - Varnost strojev in naprav00153184oSIST prEN 13732:2019Stroji za predelavo hrane - Hladilniki za shranjevanje namolzenega mleka - Zahteve za zmogljivost, varnost in higienoFood processing machinery - Bulk milk coolers on farms - Requirements for performance, safety and hygiene01-nov-201930-nov-2019
I13 - Imaginarni 1300322034oSIST prEN 14753:2019Varnost strojev - Varnostne zahteve za stroje in opremo za zvezno litje jeklaSafety of machinery - Safety requirements for machinery and equipment for continuous casting of steel01-nov-201928-nov-2019
TLP - Tlačne posode00074077oSIST prEN 14772:2019Prirobnice in prirobnični spoji - Nadzor in preskušanje za zagotavljanje kakovosti tesnil, izdelanih skladno s standardi serije EN 1514 in EN 12560Flanges and their joints - Quality assurance inspection and testing of gaskets in accordance with the series of standards EN 1514 and EN 1256001-nov-201903-dec-2019
I13 - Imaginarni 1300322035oSIST prEN 15093:2019Varnost strojev - Varnostne zahteve za valjarne (vroče valjanje)Safety of machinery - Safety requirements for hot flat rolling mills01-nov-201901-dec-2019
I13 - Imaginarni 1300322036oSIST prEN 15094:2019Varnost strojev - Varnostne zahteve za valjarne (hladno valjanje)Safety of machinery - Safety requirements for cold flat rolling mills01-nov-201901-dec-2019
TLP - Tlačne posode00074084oSIST prEN 1515-4:2019Prirobnice in prirobnični spoji - Vijaki in matice - 4. del: Izbira vijakov in matic za opremo, ki je v skladu z Direktivo o tlačni opremi 2014/68/ESFlanges and their joints - Bolting - Part 4: Selection of bolting for equipment subject to the Pressure Equipment Directive 2014/68/EU01-nov-201903-dec-2019
NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi00019561oSIST prEN 15199-3:2019Naftni proizvodi - Določevanje destilacijskega območja z metodo plinske kromatografije - 3. del: Surova naftaPetroleum products - Determination of boiling range distribution by gas chromatography method - Part 3: Crude oil01-nov-201902-dec-2019
PLN - Plinske naprave za dom00109055oSIST prEN 15502-1:2019Plinski kotli za gretje - 1. del: Splošne zahteve in preskusiGas-fired heating boilers - Part 1: General requirements and tests01-nov-201903-dec-2019
POZ - Požarna varnost00127373oSIST prEN 15882-5:2019Razširjena uporaba rezultatov preskusov požarne odpornosti servisnih inštalacij - 5. del: Kombinirane tesnitve prebojevExtended application of results from fire resistance tests for service installations - Part 5: Combined penetration seals01-nov-201925-nov-2019
ITC - Informacijska tehnologija00278502oSIST prEN 16157-5:2019Inteligentni transportni sistemi - Specifikacije za izmenjavo podatkov DATEX II pri upravljanju prometa in informiranju - 5. del: Merjeni in obdelani podatki za objavoIntelligent transport systems - DATEX II data exchange specifications for traffic management and information - Part 5: Measured and elaborated data publications01-nov-201922-nov-2019
I13 - Imaginarni 13JT005107oSIST prEN 16603-20-01:2019Vesoljska tehnika - Multipaction, zasnova in preskušanjeSpace engineering - Multipaction, design and test01-nov-201928-nov-2019
I13 - Imaginarni 13JT005161oSIST prEN 16603-20-21:2019Vesoljska tehnika - Zahteve vmesnika za električne pogoneSpace engineering - Interface requirements for electrical actuators01-nov-201928-nov-2019
I13 - Imaginarni 13JT005154oSIST prEN 16603-32-10:2019Vesoljska tehnika - Strukturni varnostni faktorji za strojne dele vesoljskih plovilSpace engineering - Structural factors of safety for spaceflight hardware01-nov-201928-nov-2019
I13 - Imaginarni 13JT005162oSIST prEN 16603-60-20:2019Vesoljska tehnika - Terminologija na področju senzorjev za zaznavanje zvezd in tehnična specifikacijaSpace engineering - Star sensor terminology and performance specification01-nov-201928-nov-2019
ISTP - Stavbno pohištvo00033581oSIST prEN 16759:2019Lepljena zasteklitev za vrata, okna in obešene fasade - Preverjanje mehanskih lastnosti zlepljenosti aluminijeve in jeklene površineBonded Glazing for doors, windows and curtain walling - Verification of mechanical performance of bonding on aluminium and steel surfaces01-nov-201915-nov-2019
SPO - Šport00217117oSIST prEN 17435:2019Podloge za športne dejavnosti - Preskusna metoda za ugotavljanje kriterija poškodbe glave (HIC) in kritične višine padca (CFH)Surfaces for sports areas - Test method for the determination of Head Injury Criterion (HIC) and Critical Fall Height (CFH)01-nov-201925-nov-2019
TLP - Tlačne posode00054176oSIST prEN 286-1:2019Enostavne nekurjene tlačne posode, namenjene za zrak ali dušik - 1. del: Tlačne posode za splošne nameneSimple unfired pressure vessels designed to contain air or nitrogen - Part 1: Pressure vessels for general purposes01-nov-201903-dec-2019
TLP - Tlačne posode00054158oSIST prEN 286-2:2019Enostavne nekurjene tlačne posode, namenjene za zrak ali dušik - 2. del: Tlačne posode za zračne zavore in pomožne sisteme za motorna vozila in njihove priklopnikeSimple unfired pressure vessels designed to contain air or nitrogen - Part 2: Pressure vessels for air braking and auxiliary systems for motor vehicles and their trailers01-nov-201903-dec-2019
TLP - Tlačne posode00054159oSIST prEN 286-3:2019Enostavne nekurjene tlačne posode, namenjene za zrak ali dušik - 3. del: Tlačne posode iz jekla za zračne zavore in pomožno pnevmatsko opremo na tirnih vozilihSimple unfired pressure vessels designed to contain air or nitrogen - Part 3: Steel pressure vessels designed for air braking equipment and auxiliary pneumatic equipment for railway rolling stock01-nov-201903-dec-2019
1234

PE Search text (Slovenski)
Vsi osnuteki SIST standardizacijskih dokumentov so, za namen oddajanja pripomb v času standardizacijskega procesa javne obravnave, brez možnosti tiskanja na voljo brezplačno. V primeru, da želite tiskano različico dokumenta, lahko nakup opravite v spletni prodaji SIST .

Osnovno iskanje meta podatkov standardov. V tem delu se cene standardov ne prikažejo. Cene standardizacijskih dokumentov so na voljo ob uporabi možnosti "Iskanje dokumentov" v levem meniju.
Več podatkov o načinu iskanja je na voljo v delu "Pomoč" v levem meniju.
V primeru, da želite naročiti katerega od izbranih standardov, lahko nakup opravite v Spletni prodaji SIST.