Izberi iskalne kriterije
Oznaka standarda:
Slovenski naslov projekta:
Tuji naslov projekta:
Oznaka SIST TDT:
Datum glasila javne obravnave Od: Do:
  Za oddajo pripomb na osnutek dokumenta, ki je v javni obravnavi se morate prijaviti. Prijava je mogoča s klikom na besedo "Prijava" v zgornjem desnem kotu.

e Javna obravnava

Za oddajo pripomb na osnutek dokumenta, ki je v javni obravnavi se morate prijaviti. Prijava je mogoča z vnosom pravilnih uporabniških podatkov v zgornjem desnem oknu »Prijava«. Če se prijavljate prvič, je potrebna registracija na zgornjem desnem oknu »Izdelajte račun«. Uporabniški račun vam bo omogočal dostop do osnutkov standardizacijskih dokumentov, ki so v javni obravnavi in oddajo pripomb v ustreznih priloženih obrazcih.

Rezultati: 28 All
Tehnični odborOznaka TDTReferenčna oznakaSlovenski naslovAngleški naslovZačetni datum javne obravnaveKončni datum javne obravnave
IBLP - Barve, laki in premazi00139680kSIST FprEN 13523-7:2021Prevlečene kovine, ki se navijajo - Preskusne metode - 7. del: Odpornost proti pokanju pri upogibu (T-upogibni preskus)Coil coated metals - Test methods - Part 7: Resistance to cracking on bending (T-bend test)01-nov-202003-dec-2021
TLP - Tlačne posode00269075oSIST prEN 12952-3:2021Vodocevni kotli in pomožne napeljave - 3. del: Konstruiranje in izračun tlačno obremenjenih delov kotlaWater-tube boilers and auxiliary installations - Part 3: Design and calculation for pressure parts of the boiler01-jul-202104-avg-2021
POZ - Požarna varnost00127418oSIST prEN 13501-3:2021Požarna klasifikacija gradbenih proizvodov in elementov stavb - 3. del: Klasifikacija na podlagi podatkov iz preskusov požarne odpornosti proizvodov in elementov servisnih inštalacij v stavbah: požarno odporni kanali in požarne lopute in/ali napajalni, krmilni in komunikacijski kabliFire classification of construction products and building elements - Part 3: Classification using data from fire resistance tests on products and elements used in building service installations: fire resistant ventilation ducts and fire dampers and or power, control and communication cables01-jul-202103-avg-2021
IBLP - Barve, laki in premazi00139681oSIST prEN 13523-25:2020Prevlečene kovine, ki se navijajo - Preskusne metode - 25. del: Odpornost proti vlagiCoil coated metals - Test methods - Part 25: Resistance to humidity01-nov-202003-dec-2021
IBLP - Barve, laki in premazi00139685oSIST prEN 13523-26:2020Prevlečene kovine, ki se navijajo - Preskusne metode - 26. del: Odpornost proti kondenzaciji vodeCoil coated metals - Test methods - Part 26: Resistance to condensation of water01-nov-202003-dec-2021
IBLP - Barve, laki in premazi00139679oSIST prEN 13523-9:2020Prevlečene kovine, ki se navijajo - Preskusne metode - 9. del: Odpornost proti potapljanju v vodiCoil coated metals - Test methods - Part 9: Resistance to water immersion01-nov-202003-dec-2021
IEKS - Eksplozivi00321097oSIST prEN 13857-3:2021Eksplozivi za civilno uporabo - 3. del: Informacije, ki jih mora proizvajalec ali njegov pooblaščeni predstavnik posredovati uporabnikuExplosives for civil uses - Part 3: Information to be provided by the manufacturer or his authorised representative to the user01-jul-202102-avg-2021
PLN - Plinske naprave za dom00109062oSIST prEN 15502-2-1:2021Plinski kotli za centralno ogrevanje - 2-1. del: Poseben standard za tip kotlov C in tipe kotlov B2, B3 in B5 z nazivno močjo do vključno 1000 kWGas-fired central heating boilers - Part 2-1: Specific standard for type C appliances and type B2, B3 and B5 appliances of a nominal heat input not exceeding 1 000 kW01-jul-202104-avg-2021
PLN - Plinske naprave za dom00109056oSIST prEN 15502-2-3:2021Plinski kotli za centralno ogrevanje - 2-3. del: Poseben standard za hibridne naprave za ogrevanje prostorov, pri katerih je v enem izdelku plinski kotel kombiniran s toplotno črpalkoGas-fired central heating boilers - Part 2-3: Specific standard for hybrid space heating appliances combining a gas fired appliances and heat pump in a product01-jul-202104-avg-2021
IEKS - Eksplozivi00212122oSIST prEN 16263-2:2021Pirotehnični izdelki - Drugi pirotehnični izdelki - 2. del: ZahtevePyrotechnic articles - Other pyrotechnic articles - Part 2: Requirements01-jul-202102-avg-2021
PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili00155935oSIST prEN 17670-1:2021Cevni sistemi iz polimernih materialov, ki delujejo po težnostnem principu in so položeni v zemljo, za transport in shranjevanje vode, ki ni namenjena pitju - Vstopni in revizijski jaški ter cestni odtoki za meteorno vodo iz neplastificiranega poli(vinilklorida) (PVC-U), polipropilena (PP) in polietilena (PE ) - 1. del: Specifikacije za odtoke meteorne vode in revizijske jaškePlastics piping systems for non-pressure underground conveyance and storage of non-potable water - Manholes, inspection chambers and road gullies for storm water systems made of unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) - Part 1: Specifications for storm water manholes and inspection chambers)01-jul-202103-avg-2021
PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili00155934oSIST prEN 17670-2:2021Cevni sistemi iz polimernih materialov, ki delujejo po težnostnem principu in so položeni v zemljo, za transport in shranjevanje vode, ki ni namenjena pitju - Vstopni in revizijski jaški ter cestni odtoki za meteorno vodo iz neplastificiranega polivinilklorida(PVC-U), polipropilena (PP) in polietilena (PE ) - 2. del: Specifikacija za cestne odtokePlastics piping systems for non-pressure underground conveyance and storage of non-potable water - Manholes, inspection chambers and road gullies for storm water systems made of unplasticized polyvinyl chloride (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) - Part 2: Specification for road gullies01-jul-202103-avg-2021
PLN - Plinske naprave za dom00057044oSIST prEN 17692:2021Kotli za centralno ogrevanje - Glavna specifikacija za posredno ogrevane, neprezračevane (zaprte) kovinske rezervoarje pod tlakom - Zahteve, preskušanje in označevanjeCentral heating boilers - Main specification for indirectly heated unvented (closed) metallic pressurized buffer tanks - Requirements, testing and marking01-jul-202104-avg-2021
ŽEN - Železniške električne naprave73231oSIST prEN 50121-4:2021Železniške naprave - Elektromagnetna združljivost - 4. del: Sevanje in odpornost signalnih in telekomunikacijskih napravRailway applications - Electromagnetic compatibility - Part 4: Emission and immunity of the signalling and telecommunications apparatus01-jul-202131-avg-2021
KAV - Kakovost vode00230397oSIST prEN ISO 13165-2:2021Kakovost vode - Radij Ra-226 - 2. del: Preskusna metoda z emanometrijo (ISO/DIS 13165-2:2021)Water quality - Radium-226 - Part 2: Test method using emanometry (ISO/DIS 13165-2:2021)01-jul-202104-avg-2021
EPO - Embalaža - prodajna in ovojna00261472oSIST prEN ISO 16495:2021Embalaža - Transportna embalaža za nevarno blago - Preskusne metode (ISO/DIS 16495:2021)Packaging - Transport packaging for dangerous goods - Test methods (ISO/DIS 16495:2021)01-jul-202104-avg-2021
IBLP - Barve, laki in premazi00139720oSIST prEN ISO 16925:2021Barve in laki - Ugotavljanje odpornosti premazov proti curkom vode pod tlakom (ISO/DIS 16925:2021)Paints and varnishes - Determination of the resistance of coatings to pressure water-jetting (ISO/DIS 16925:2021)01-jul-202104-avg-2021
POZ - Požarna varnost00191347oSIST prEN ISO 21805:2021Navodilo za projektiranje, izbiro in vgradnjo prezračevalnih naprav za zagotavljanje strukturne integritete namestitvenih prostorov, zaščitenih s sistemi za gašenje s plinom (ISO/DIS 21805:2021)Guidance on design, selection and installation of vents to safeguard the structural integrity of enclosures protected by gaseous fire-extinguishing systems (ISO/DIS 21805:2021)01-jul-202103-avg-2021
IBLP - Barve, laki in premazi00139735oSIST prEN ISO 22553-13:2021Barve in laki - Elektrodepozicijski premazi - 13. del: Določanje ponovnega raztapljanja (ISO 22553-13:2021)Paints and varnishes - Electro-deposition coatings - Part 13: Determination of re-solving behaviour (ISO 22553-13:2021)01-jul-202104-avg-2021
IBLP - Barve, laki in premazi00139734oSIST prEN ISO 22553-14:2021Barve in laki - Elektrodepozicijski premazi - 14. del: Obnašanje ob nanašanju (ISO 22553-14:2021)Paints and varnishes - Electro-deposition coatings - Part 14: Deposition behaviour (ISO 22553-14:2021)01-jul-202104-avg-2021
KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi00392040oSIST prEN ISO 23674:2021Kozmetika - Analizne metode - Neposredno določevanje živega srebra v sledovih v kozmetičnih izdelkih s termično razgradnjo - Atomska absorpcijska spektrometrija (analizator Hg) (ISO/DIS 23674:2021)Cosmetics - Analytical methods - Direct determination of traces of mercury in cosmetics by thermal decomposition - Atomic absorption spectrometry (mercury analyzer) (ISO/DIS 23674:2021)01-jul-202104-avg-2021
ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki00248702oSIST prEN ISO 30023:2021Tekstilije - Kvalifikacijski simboli za označevanje delovnih oblek, namenjenih za industrijsko pranje (ISO/FDIS 30023:2021)Textiles - Qualification symbols for labelling workwear to be industrially laundered (ISO/FDIS 30023:2021)01-jul-202110-avg-2021
PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili00155987oSIST prEN ISO 3459:2021Cevni sistemi iz polimernih materialov - Mehanski spoji med fitingi in tlačnimi cevmi - Metoda za preskus tesnjenja spojev, obremenjenih s podtlakom (ISO/DIS 3459:2021)Plastic piping systems - Mechanical joints between fittings and pressure pipes - Test method for leak tightness under negative pressure (ISO/DIS 3459:2021)01-jul-202103-avg-2021
PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili00155988oSIST prEN ISO 3501:2021Cevni sistemi iz polimernih materialov - Mehanski spoji med fitingi in tlačnimi cevmi - Metoda za preskus odpornosti proti izvlečenju s konstantno osno obremenitvijo(ISO/DIS 3501:2021)Plastics piping systems - Mechanical joints between fittings and pressure pipes - Test method for resistance to pull-out under constant longitudinal force (ISO/DIS 3501:2021)01-jul-202103-avg-2021
IMIN - Merilni instrumenti00318077oSIST prEN ISO 4373:2021Hidrometrija - Naprave za merjenje višine gladine vode (ISO/DIS 4373:2021)Hydrometry - Water level measuring devices (ISO/DIS 4373:2021)01-jul-202103-avg-2021
IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin00262343oSIST prEN ISO 6370-1:2021Steklasti in porcelanski emajli - Ugotavljanje odpornosti proti površinski obrabi - 1. del: Naprave za preskušanje površinske obrabe (ISO 6370-1:1991)Vitreous and porcelain enamels - Determination of the resistance to abrasion - Part 1: Abrasion testing apparatus (ISO 6370-1:1991)01-jul-202103-avg-2021
AKU - Akustika00211201SIST EN ISO 21388:2021Akustika - Vodenje ustreznosti slušnih pripomočkov(ISO 21388:2020)Acoustics - Hearing aid fitting management (HAFM) (ISO 21388:2020)01-jul-202103-avg-2021
PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili00155971SIST EN ISO 22391-3:2010/kprA2:2021Cevni sistemi iz polimernih materialov za napeljave z vročo in hladno vodo - Polietilen s povišano temperaturno odpornostjo (PE-RT) - 3. del: Fitingi - Dopolnilo A2 (ISO 22391-3:2009/FDAM 2:2021)Plastics piping systems for hot and cold water installations - Polyethylene of raised temperature resistance (PE-RT) - Part 3: Fittings - Amendment 2 (ISO 22391-3:2009/FDAM 2:2021)01-jan-202120-jan-2022

PE Search text (Slovenski)
Vsi osnuteki SIST standardizacijskih dokumentov so, za namen oddajanja pripomb v času standardizacijskega procesa javne obravnave, brez možnosti tiskanja na voljo brezplačno. V primeru, da želite tiskano različico dokumenta, lahko nakup opravite v spletni prodaji SIST .

Osnovno iskanje meta podatkov standardov. V tem delu se cene standardov ne prikažejo. Cene standardizacijskih dokumentov so na voljo ob uporabi možnosti "Iskanje dokumentov" v levem meniju.
Več podatkov o načinu iskanja je na voljo v delu "Pomoč" v levem meniju.
V primeru, da želite naročiti katerega od izbranih standardov, lahko nakup opravite v Spletni prodaji SIST.