Izberi iskalne kriterije
Oznaka standarda:
Slovenski naslov projekta:
Tuji naslov projekta:
Oznaka SIST TDT:
Datum glasila javne obravnave Od: Do:
  Za oddajo pripomb na osnutek dokumenta, ki je v javni obravnavi se morate prijaviti. Prijava je mogoča s klikom na besedo "Prijava" v zgornjem desnem kotu.

e Javna obravnava

Za oddajo pripomb na osnutek dokumenta, ki je v javni obravnavi se morate prijaviti. Prijava je mogoča z vnosom pravilnih uporabniških podatkov v zgornjem desnem oknu »Prijava«. Če se prijavljate prvič, je potrebna registracija na zgornjem desnem oknu »Izdelajte račun«. Uporabniški račun vam bo omogočal dostop do osnutkov standardizacijskih dokumentov, ki so v javni obravnavi in oddajo pripomb v ustreznih priloženih obrazcih.

Rezultati: 91 All
123
Tehnični odborOznaka TDTReferenčna oznakaSlovenski naslovAngleški naslovZačetni datum javne obravnaveKončni datum javne obravnave
SPO - Šport00136415kSIST-TP FprCEN/TR 16396:2019Oprema otroških igrišč - Odgovori na zahteve za razlago EN 1176 in njegovih delovPlayground equipment for children - Replies to requests for interpretation of EN 1176 and its parts.01-okt-201920-okt-2019
DPL - Oskrba s plinom00326011kSIST-TP FprCEN/TR 17452:2019Polnilne postaje za oskrbo z zemeljskim plinom - Navodilo za uporabo evropskih standardov za postaje za oskrbo vozil s stisnjenim (CNG) in utekočinjenim (LNG) zemeljskim plinomNatural gas fuelling stations - Guidance for implementation of European standards on CNG and LNG stations for fuelling vehicles01-okt-201902-nov-2019
PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili00155865kSIST-TS FprCEN/TS 1401-2:2019Cevni sistemi iz polimernih materialov za odpadno vodo in kanalizacijo, ki delujejo po težnostnem principu in so položeni v zemljo - Nemehčan polivinilklorid (PVC-U) - 2. del: Navodilo za ugotavljanje skladnostiPlastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) - Part 2: Guidance for the assessment of conformity01-okt-201920-okt-2019
I13 - Imaginarni 1300331117kSIST-TS FprCEN/TS 17073:2019Poštne storitve - Vmesniki za pakete v čezmejnem prometuPostal services - Interfaces for cross border parcels01-okt-201925-okt-2019
KAZ - Kakovost zraka00264202kSIST-TS FprCEN/TS 17434:2019Zunanji zrak - Določevanje spektra velikosti delcev atmosferskih aerosolov s spektrometrom na osnovi mobilnosti (MPSS)Ambient air - Determination of the particle size spectra of atmospheric aerosol using a Mobility Particle Size Spectrometer (MPSS)01-okt-201904-nov-2019
IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija069922oSIST ISO 21110:2019Informatika in dokumentacija - Pripravljenost in odziv na izredne razmereInformation and documentation -- Emergency preparedness and response01-okt-201921-okt-2019
IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija071341oSIST ISO/DIS 15836-2:2019Informatika in dokumentacija - Nabor metapodatkovnih elementov Dublin Core - 2. del: Lastnosti in razredi DCMIInformation and documentation -- The Dublin Core metadata element set -- Part 2: DCMI Properties and classes01-okt-201921-okt-2019
IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija074294oSIST ISO/DIS 16175-1:2019Informatika in dokumentacija - Procesi in funkcionalne zahteve za načrtovanje programske opreme za upravljanje zapisov - 1. del: Funkcionalne zahteve in navodilo za aplikacije, ki upravljajo digitalne zapiseInformation and documentation - Processes and functional requirements for software for managing records - Part 1: Functional requirements and associated guidance for any applications that manage digital records01-okt-201921-okt-2019
IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija068293oSIST ISO/DIS 20539:2019Prevajanje, tolmačenje in sorodne tehnologije - SlovarTranslation, interpreting and related technology -- Vocabulary01-okt-201921-okt-2019
IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija068790oSIST ISO/DIS 20674-1:2019Informatika in dokumentacija – Transliteracija pisav, ki so v uporabi v Tajski - 1. del: Transliteracija Akson-Thai-NoiInformation and documentation -- Transliteration of scripts in use in Thailand -- Part 1: Transliteration of Akson-Thai-Noi01-okt-201921-okt-2019
IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija069032oSIST ISO/DIS 20771:2019Prevajanje pravnih besedil - ZahteveLegal translation - Requirements01-okt-201921-okt-2019
IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija070231oSIST ISO/DIS 21246:2019Informatika in dokumentacija - Ključni kazalniki za muzejeInformation and documentation - Key indicators for museums01-okt-201921-okt-2019
IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija075407oSIST ISO/DIS 24613-2:2019Upravljanje jezikovnih virov - Ogrodje za označevanje leksikonov (LMF) - 2. del: Model za strojno berljiv slovar (MRD)Language resource management -- Lexical markup framework (LMF) -- Part 2: Machine Readable Dictionary (MRD) model01-okt-201921-okt-2019
IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija076442oSIST ISO/DIS 24617-7:2019Upravljanje jezikovnih virov - Ogrodje za semantično označevanje - 7. del: Prostorske informacijeLanguage resource management -- Semantic annotation framework -- Part 7: Spatial information01-okt-201921-okt-2019
IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija069658oSIST ISO/DIS 24617-9:2019Upravljanje jezikovnih virov - Ogrodje za semantično označevanje - 9. del: Referenčni okvir označevanja (RAF)Language resource management -- Semantic annotation framework -- Part 9: Reference annotation framework (RAF)01-okt-201921-okt-2019
IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija071971oSIST ISO/DIS 29383:2019Politike terminologije - Razvoj in izvajanjeTerminology policies -- Development and implementation01-okt-201921-okt-2019
IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija072483oSIST ISO/DIS 3166-2:2019Kode za predstavljanje imen držav in njihovih podrejenih enot - 2. del: Kode podrejenih enot državeCodes for the representation of names of countries and their subdivisions -- Part 2: Country subdivision code01-okt-201921-okt-2019
IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija072484oSIST ISO/DIS 3166-3:2019Kode za predstavljanje imen držav in njihovih podrejenih enot - 3. del: Kode za nekdanja imena državCodes for the representation of names of countries and their subdivisions -- Part 3: Code for formerly used names of countries01-okt-201921-okt-2019
IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija073846oSIST ISO/DIS 3297:2019Informatika in dokumentacija - Mednarodna standardna številka serijske publikacije (ISSN)Information and documentation -- International standard serial number (ISSN)01-okt-201921-okt-2019
KAV - Kakovost vode069047oSIST ISO/FDIS 17995:2019Kakovost vode - Ugotavljanje prisotnosti in števila termotolerantnih vrst CampylobacterWater quality - Detection and enumeration of thermotolerant Campylobacter species01-okt-201904-nov-2019
KAV - Kakovost vode071338oSIST ISO/FDIS 21675:2019Kakovost vode - Določevanje polifluoriranih alkilnih spojin (PFAS) v vodi - Metoda z ekstrakcijo na trdni fazi in s tekočinsko kromatografijo-tandemsko masno spektrometrijo (LC-MS/MS)Water quality - Determination of polyfluorinated alkyl substances (PFAS) in water - Method using solid phase extraction and liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS)01-okt-201904-nov-2019
IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija071941oSIST ISO/FDIS 26162-1:2019Upravljanje terminoloških virov - Terminološke baze podatkov - 1. del: ZasnovaManagement of terminology resources -- Terminology databases -- Part 1: Design01-okt-201921-okt-2019
IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija071942oSIST ISO/PRF 26162-2:2019Upravljanje terminoloških virov - Terminološke baze podatkov - 2. del: Programska opremaManagement of terminology resources -- Terminology databases -- Part 2: Software01-okt-201921-okt-2019
IBLP - Barve, laki in premazi00139669oSIST prEN 12206-1:2019Barve in laki - Premazi za aluminij in aluminijeve zlitine v gradbeništvu - 1. del: Premazi iz termoreaktivnih praškovPaints and varnishes - Coating of aluminium and aluminium alloys for architectural purposes - Part 1: Coatings prepared from thermosetting coating powder01-okt-201904-nov-2019
ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki00189263oSIST prEN 12225:2019Geosintetika - Metoda ugotavljanja mikrobiološke odpornosti s preskusom zakopavanja v zemljoGeosynthetics - Method for determining the microbiological resistance by a soil burial test01-okt-201904-nov-2019
TLP - Tlačne posode00286194oSIST prEN 12493:2019Oprema in pribor za utekočinjeni naftni plin (UNP) - Varjene tlačne posode cestnih cistern iz jekla za UNP - Konstruiranje in proizvodnjaLPG equipment and accessories - Welded steel pressure vessels for LPG road tankers - Design and manufacture01-okt-201904-nov-2019
CES - Ceste00227496oSIST prEN 12697-42:2019Bitumenske zmesi - Preskusne metode - 42. del: Vsebnost nečistoč v asfaltnem granulatuBituminous mixtures - Test methods - Part 42: Amount of foreign matter in reclaimed asphalt01-okt-201920-okt-2019
OGS - Ogrevanje stavb00156228oSIST prEN 13141-5:2019Prezračevanje stavb - Preskušanje lastnosti sestavnih delov/izdelkov za prezračevanje stanovanjskih stavb - 5. del: Prezračevalne kape in strešni iztoki na strehahVentilation for buildings - Performance testing of components/products for residential ventilation - Part 5: Cowls and roof outlet terminal devices01-jun-201904-jul-2020
PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili00155927oSIST prEN 1329-1:2019Cevni sistemi iz polimernih materialov za nizko- in visokotemperaturne odvodne sisteme v zgradbah - Nemehčan polivinilklorid (PVC-U) - 1. del: Zahteve za cevi, fitinge in sistemPlastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) within the building structure - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) - Part 1: Specifications for pipes, fittings and the system01-okt-201920-okt-2019
DPL - Oskrba s plinom00326010oSIST prEN 13423:2019Vozila na zemeljski plin - Zahteve za delavnice za vozila na zemeljski plin in upravljanje vozil na stisnjeni zemeljski plinNatural gas vehicles - Requirements for NGV workshops and the management of compressed natural gas (CNG) vehicles01-okt-201902-nov-2019
POZ - Požarna varnost00127368oSIST prEN 13501-3:2019Požarna klasifikacija gradbenih proizvodov in elementov stavb - 3. del: Klasifikacija na podlagi podatkov iz preskusov požarne odpornosti proizvodov in elementov servisnih inštalacij in električnih kablov v stavbahFire classification of construction products and building elements - Part 3: Classification using data from fire resistance tests on products and elements used in building service installations and electrical cables01-okt-201920-okt-2019
KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi00216128oSIST prEN 13624:2019Kemična razkužila in antiseptiki - Kvantitativni suspenzijski preskus za vrednotenje fungicidnega delovanja ali delovanja na kvasovke v humani medicini - Preskusna metoda in zahteve (faza 2, stopnja 1)Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative suspension test for the evaluation of fungicidal or yeasticidal activity in the medical area - Test method and requirements (phase 2, step 1)01-okt-201920-okt-2019
KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata00444173oSIST prEN 13656:2019Tla, obdelani biološki odpadki, blato in odpadki - Razklop z zmesjo klorovodikove kisline (HCl), dušikove(V) kisline (HNO3) in tetrafluoroborove kisline (HBF4) ali fluorovodikove kisline (HF) za določevanje elementovSoil, treated biowaste, sludge and waste - Digestion with a hydrochloric (HCl), nitric (HNO3) and tetrafluoroboric (HBF4) or hydrofluoric (HF) acid mixture for subsequent determination of elements01-okt-201904-nov-2019
EPO - Embalaža - prodajna in ovojna00194149oSIST prEN 13834:2019Posoda za kuhanje - Pekači za uporabo v klasičnih gospodinjskih pečicahCookware - Ovenware for use in traditional domestic ovens01-okt-201904-nov-2019
SPO - Šport00136387oSIST prEN 14960-3:2019Napihljiva igralna oprema - 3. del: Dodatne varnostne zahteve in metode za preskušanje napihljivih elementovInflatable play equipment - Part 3: Additional safety requirements and test methods for snappies01-okt-201920-okt-2019
KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata00444168oSIST prEN 15216:2019Matriksi z vidika okolja - Določevanje celotnih trdnih raztopljenih snovi (TDS) v vodi in izlužkihEnvironmental matrices - Determination of total dissolved solids (TDS) in water and eluates01-okt-201904-nov-2019
IŽNP - Železniške naprave00256857oSIST prEN 16186-5:2019Železniške naprave - Voznikova kabina - 5. del: Zunanja vidljivost tramvajskih vozilRailway applications - Driver's cabs - Part 5: External visibility for tram vehicles01-okt-201924-okt-2019
AKU - Akustika00126148oSIST prEN 16205:2019Laboratorijsko merjenje hrupa pri hoji po poduLaboratory measurement of walking noise on floors01-okt-201920-okt-2019
I11 - Imaginarni 1100445001oSIST prEN 17419:2019Digitalna izmenjava informacij v zavarovalniški dejavnosti - Prenos elektronskih dokumentovDigital Information Interchange in the Insurance Industry - Transfer of electronic documents01-okt-201924-okt-2019
KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi00275289oSIST prEN 17425:2019Živila - Določevanje alkaloidov rženih rožičkov (ergot) v žitu in žitnih proizvodih s čiščenjem dSPE in LC-MS/MSFoodstuffs - Determination of ergot alkaloids in cereals and cereal products by dSPE clean-up and LC-MS/MS01-okt-201920-okt-2019
123

PE Search text (Slovenski)
Vsi osnuteki SIST standardizacijskih dokumentov so, za namen oddajanja pripomb v času standardizacijskega procesa javne obravnave, brez možnosti tiskanja na voljo brezplačno. V primeru, da želite tiskano različico dokumenta, lahko nakup opravite v spletni prodaji SIST .

Osnovno iskanje meta podatkov standardov. V tem delu se cene standardov ne prikažejo. Cene standardizacijskih dokumentov so na voljo ob uporabi možnosti "Iskanje dokumentov" v levem meniju.
Več podatkov o načinu iskanja je na voljo v delu "Pomoč" v levem meniju.
V primeru, da želite naročiti katerega od izbranih standardov, lahko nakup opravite v Spletni prodaji SIST.