Izberi iskalne kriterije
Oznaka standarda:
Slovenski naslov projekta:
Tuji naslov projekta:
Oznaka SIST TDT:
Datum glasila javne obravnave Od: Do:
  Za oddajo pripomb na osnutek dokumenta, ki je v javni obravnavi se morate prijaviti. Prijava je mogoča s klikom na besedo "Prijava" v zgornjem desnem kotu.

e Javna obravnava

Za oddajo pripomb na osnutek dokumenta, ki je v javni obravnavi se morate prijaviti. Prijava je mogoča z vnosom pravilnih uporabniških podatkov v zgornjem desnem oknu »Prijava«. Če se prijavljate prvič, je potrebna registracija na zgornjem desnem oknu »Izdelajte račun«. Uporabniški račun vam bo omogočal dostop do osnutkov standardizacijskih dokumentov, ki so v javni obravnavi in oddajo pripomb v ustreznih priloženih obrazcih.

Rezultati: 41 All
12
Tehnični odborOznaka TDTReferenčna oznakaSlovenski naslovAngleški naslovZačetni datum javne obravnaveKončni datum javne obravnave
SPO - Šport00136483kSIST-TP FprCEN/TR 16598:2022Zbirka osnovnih utemeljitev za EN 1176 - ZahteveCollection of rationales for EN 1176 - Requirements01-Nov-202230-Nov-2022
PLN - Plinske naprave za dom00058096kSIST-TP FprCEN/TR 17924:2022Varnostne in nadzorne naprave za gorilnike in aparate na plin in/ali tekoča goriva - Navodilo o posebnih vidikih, značilnih za vodikSafety and control devices for burners and appliances burning gaseous and/or liquid fuels - Guidance on hydrogen specific aspects01-Nov-202203-Dec-2022
SPO - Šport00333068kSIST-TS FprCEN/TS 17831:2022Kolesa - Kolesa z električnim pomožnim pogonom - Ukrepi proti nedovoljenim posegomCycles - Electrically power assisted cycles - Anti-tampering measures01-Nov-202230-Nov-2022
I11 - Imaginarni 1100445003kSIST-TS FprCEN/TS 17901:2022Digitalna izmenjava informacij v zavarovalniški dejavnosti - Elektronski premijski račun - Preslikava v elektronski račun iz standarda EN 16931-1:2017Digital information interchange in the insurance industry - Electronic Premium Invoice - Mapping to Electronic Invoice in EN 16931-1:201701-Nov-202201-Dec-2022
IŽNP - Železniške naprave00256A04oSIST prEN 13231-1:2022Železniške naprave - Infrastruktura - Prevzem del - 1. del: Dela na zgornjem ustroju (tiru) s tirno gredo - Odprta proga, kretnice in križiščaRailway applications - Infrastructure - Acceptance of works - Part 1: Works on ballasted track - Plain line, switches and crossings01-Nov-202201-Dec-2022
POH - Pohištvo00207289oSIST prEN 15185:2022Pohištvo - Ocenjevanje odpornosti površine proti obrabiFurniture - Assessment of the surface resistance to abrasion01-Nov-202203-Dec-2022
POH - Pohištvo00207290oSIST prEN 15186:2022Pohištvo - Ocenjevanje odpornosti površine proti razenjuFurniture - Assessment of the surface resistance to scratching01-Nov-202203-Dec-2022
IŽNP - Železniške naprave00256A1FoSIST prEN 15877-1:2022Železniške naprave - Oznake železniških vozil - 1. del: Tovorni vagoniRailway applications - Markings of railway vehicles - Part 1: Freight wagons01-Nov-202201-Dec-2022
IŽNP - Železniške naprave00256854oSIST prEN 17149-2:2022Železniške naprave - Ocenjevanje odpornosti konstrukcije železniških vozil - 2. del: Ocena statične odpornostiRailway applications - Strength assessment of railway vehicle structures - Part 2: Static strength assessment01-Nov-202201-Dec-2022
I11 - Imaginarni 1100439006oSIST prEN 17483-2:2022Storitve zasebnega varovanja - Zaščita kritične infrastrukture - 2. del: Letališke in zračne varnostne storitvePrivate security services - Protection of Critical Infrastructure - Part 2: Airport and aviation security services01-Nov-202201-Dec-2022
I11 - Imaginarni 1100439007oSIST prEN 17483-3:2022Storitve zasebnega varovanja - Zaščita kritične infrastrukture - 3. del: Pomorske in pristaniške varnostne službePrivate security services - Protection of Critical Infrastructure - Part 3: Maritime and port security services01-Nov-202201-Dec-2022
IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo00144377oSIST prEN 17744:2022Kmetijski in gozdarski stroji - Okoljevarstvene zahteve za prašilnikeAgricultural and forestry machinery - Environmental requirements for dusters01-Nov-202201-Dec-2022
IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo00144378oSIST prEN 17745:2022Kmetijski in gozdarski stroji - Okoljevarstvene zahteve za trosilnike granulatov fitofarmacevtskih proizvodovAgricultural and forestry machinery - Environmental requirements for granule applicator of Plant Protection Products01-Nov-202201-Dec-2022
MOC - Mobilne komunikacije56361oSIST prEN 304 220-1 V1.1.0:2022Širokopasovni sistemi za prenos podatkov SRD, ki delujejo v frekvenčnem območju od 25 MHz do 1000 MHz - Harmonizirani standard za dostop do radijskega spektra - 1. del: Širokopasovne naprave za prenos podatkov: omrežne dostopne točke, ki delujejo v določenih pasovihWideband data transmission SRD operating in the frequency range 25 MHz to 1 000 MHz - Harmonised Standard for access to radio spectrum - Part 1: Wideband data transmission devices: network access points operating in designated bands01-Nov-202201-Dec-2022
MOC - Mobilne komunikacije56362oSIST prEN 304 220-2 V1.1.0:2022Širokopasovni sistemi za prenos podatkov SRD, ki delujejo v frekvenčnem območju od 25 MHz do 1000 MHz - Harmonizirani standard za dostop do radijskega spektra - 2. del: Širokopasovne naprave za prenos podatkov: terminalsko vozlišče, ki deluje v določenih pasovihWideband data transmission SRD operating in the frequency range 25 MHz to 1 000 MHz - Harmonised Standard for access to radio spectrum - Part 2: Wideband data transmission devices: terminal node operating in designated bands01-Nov-202201-Dec-2022
I13 - Imaginarni 1304004719oSIST prEN 4604-006:2022Aeronavtika - Kabli, električni, za prenos signala - 006. del: Kabli, koaksialni, 50 ohm, 200 °C, tip WM - Standard za proizvodAerospace series - Cable, electrical, for signal transmission - Part 006: Cable, coaxial, 50 Ohms, 200 °C, type WM - Product standard01-Nov-202214-Dec-2022
I13 - Imaginarni 1304004720oSIST prEN 4604-007:2022Aeronavtika - Kabli, električni, za prenos signala - 007. del: Kabli, koaksialni, 50 ohm, 200 °C, tip WN - Standard za proizvodAerospace series - Cable, electrical, for signal transmission - Part 007: Cable, coaxial, 50 Ohms, 200 °C, type WN - Product standard01-Nov-202214-Dec-2022
I13 - Imaginarni 1304004765oSIST prEN 4641-401:2022Aeronavtika - Kabli, optični, zunanji premer obloge vlakna 125 µm - 401. del: Kompaktna struktura, neobčutljiva na upogib GI 50 µm/125 µm, zunanji premer 1,8 mm - Standard za proizvodAerospace series - Cables, optical 125 μm diameter cladding - Part 401: Tight structure bend insensitive 50 µm/125 µm GI fibre nominal, 1,8 mm outside diameter - Product standard01-Nov-202214-Dec-2022
IESV - Električne svetilke76445oSIST prEN IEC 60061-PR2022-2:2022Vznožki in okovi sijalk skupaj s kalibri za nadzorovanje izmenljivosti in varnosti - Predlog popravka 7006-187B-2Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Proposal for correction of 7006-187B-201-Nov-202201-Dec-2022
I11 - Imaginarni 1176380oSIST prEN IEC 60749-5:2022Polprevodniški elementi - Mehanske in klimatske preskusne metode - 5. del: Preskus življenjske dobe v dinamičnem ravnotežju vlažnosti in pri ustaljeni temperaturiSemiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 5: Steady-state temperature humidity bias life test01-Nov-202201-Dec-2022
MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine72947oSIST prEN IEC 62443-2-4:2022Zaščita industrijske avtomatizacije in nadzornih sistemov - 2-4. del: Zahteve za program varnosti zaščite za ponudnike storitev IACSSecurity for industrial automation and control systems - Part 2-4: Security program requirements for IACS service providers01-Nov-202230-Nov-2022
IEMO - Električna oprema v medicinski praksi74843oSIST prEN IEC 80601-2-58:2022Medicinska električna oprema - 2-58. del: Posebne zahteve za osnovno varnost in bistvene lastnosti naprav za odstranjevanje leč in naprav za vitrektomijo pri očesni kirurgijiMedical electrical equipment - Part 2-58: Particular requirements for the basic safety and essential performance of lens removal devices and vitrectomy devices for ophthalmic surgery01-Nov-202201-Dec-2022
AKU - Akustika00126163oSIST prEN ISO 10534-2:2022Akustika - Ugotavljanje akustičnih lastnosti v Kundtovi cevi - 2. del: Dvomikrofonska tehnika za določanje normalnega koeficienta absorpcije zvoka in normalne površinske impedance (ISO/DIS 10534-2:2022)Acoustics - Determination of acoustic properties in impedance tubes - Part 2: Two-microphone technique for normal sound absorption coefficient and normal surface impedance (ISO/DIS 10534-2:2022)01-Nov-202230-Nov-2022
PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili00155A07oSIST prEN ISO 13266:2022Cevni sistemi iz polimernih materialov za odpadno vodo in kanalizacijo, ki delujejo po težnostnem principu in so položeni v zemljo - Plastomerni revizijski in vstopni jaški - Ugotavljanje odpornosti proti površinskim in prometnim obremenitvam (ISO 13266:2022)Thermoplastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Thermoplastics shafts or risers for inspection chambers and manholes - Determination of resistance against surface and traffic loading (ISO 13266:2022)01-Nov-202230-Nov-2022
PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili00155A05oSIST prEN ISO 13267:2022Cevni sistemi iz polimernih materialov za odpadno vodo in kanalizacijo, ki delujejo po težnostnem principu in so položeni v zemljo - Plastomerni revizijski in vstopni jaški - Metode preskušanja odpornosti proti uklonu (ISO 13267:2022)Thermoplastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Thermoplastics inspection chamber and manhole bases - Test methods for buckling resistance (ISO 13267:2022)01-Nov-202230-Nov-2022
PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili00155A06oSIST prEN ISO 13268:2022Cevni sistemi iz polimernih materialov za odpadno vodo in kanalizacijo, ki delujejo po težnostnem principu in so položeni v zemljo - Plastomerni revizijski in vstopni jaški - Ugotavljanje obodne togosti (ISO 13268:2022)Thermoplastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Thermoplastics shafts or risers for inspection chambers and manholes - Determination of ring stiffness (ISO 13268:2022)01-Nov-202230-Nov-2022
VAZ - Varovanje zdravja00285132oSIST prEN ISO 14630:2022Neaktivni kirurški vsadki (implantati) - Splošne zahteve (ISO/DIS 14630:2022)Non-active surgical implants - General requirements (ISO/DIS 14630:2022)01-Nov-202230-Nov-2022
KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi00463037oSIST prEN ISO 15213-2:2022Mikrobiologija v prehranski verigi - Horizontalna metoda za ugotavljanje prisotnosti in števila Clostridium spp. - 2. del: Preštevanje Clostridium perfringens s tehniko štetja kolonij (ISO/DIS 15213-2:2022)Microbiology of the food chain - Horizontal method for the detection and enumeration of Clostridium spp. - Part 2: Enumeration of Clostridium perfringens by colony-count technique (ISO/DIS 15213-2:2022)01-Nov-202230-Nov-2022
KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi00463095oSIST prEN ISO 17468:2022Mikrobiologija v prehranski verigi - Tehnične zahteve in navodila za vzpostavitev ali revizijo standardnih referenčnih metod (ISO/DIS 17468:2022)Microbiology of the food chain - Technical requirements and guidance on establishment or revision of a standardized reference method (ISO/DIS 17468:2022)01-Nov-202230-Nov-2022
VSN - Varnost strojev in naprav00122281oSIST prEN ISO 20685-2:2022Ergonomija - Metode 3D-skeniranja za mednarodno združljive baze antropometrijskih podatkov - 2. del: Protokol ovrednotenja površine telesa in ponovljivosti relativnih merilnih točk (ISO/DIS 20685-2:2022)Ergonomics - 3-D scanning methodologies for internationally compatible anthropometric databases - Part 2: Evaluation protocol of surface shape and repeatability of relative landmark positions (ISO/DIS 20685-2:2022)01-Nov-202230-Nov-2022
VAZ - Varovanje zdravja00055484oSIST prEN ISO 24395:2022Zobozdravstvo - Klasifikacija restavracij preparacij (ISO/DIS 24395:2022)Dentistry - Classification of tooth restorations preparation (ISO/DIS 24395:2022)01-Nov-202230-Nov-2022
IŽNP - Železniške naprave00256A2NSIST EN 13749:2021/oprA1:2022Železniške naprave - Kolesne dvojice in podstavni vozički - Metoda za specificiranje konstrukcijskih zahtev okvirjev podstavnih vozičkov - Dopolnilo A1Railway applications - Wheelsets and bogies - Method of specifying the structural requirements of bogie frames01-Nov-202201-Dec-2022
POH - Pohištvo00364010SIST EN 14988:2017+A1:2020/oprA2:2022Otroški visoki stoli - Zahteve in preskusne metode - Dopolnilo A2Children's high chairs - Requirements and test methods01-Nov-202203-Dec-2022
IESV - Električne svetilke76089SIST EN 60838-2-3:2017/oprA1:2022Različni okovi žarnic in sijalk - 2-3. del: Posebne zahteve - Okovi za linearne module LED z dvema vznožkoma - Dopolnilo A1Miscellaneous lampholders - Part 2-3: Particular requirements - Lampholders for double-capped linear LED lamps01-Nov-202201-Dec-2022
LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa00112230SIST EN ISO 12460-3:2020/oprA1:2022Lesne plošče - Ugotavljanje sproščanja formaldehida - 3. del: Metoda plinske analize - Dopolnilo A1: Laserska spektroskopija (ISO 12460-3:2020/DAM 1:2022)Wood-based panels - Determination of formaldehyde release - Part 3: Gas analysis method - Amendment 1: Laser spectroscopy (ISO 12460-3:2020/DAM 1:2022)01-Nov-202230-Nov-2022
KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi00463104SIST EN ISO 18743:2015/oprA1:2022Mikrobiologija v prehranski verigi - Ugotavljanje prisotnosti ličink Trichinella v mesu z metodo umetne prebave - Dopolnilo A1: Revizija besedila in manjših tehničnih vprašanj, posodobitev referenc in vključitev značilnosti delovanja metode z medlaboratorijsko študijo (ISO 18743:2015/DAM 1:2022)Microbiology of the food chain - Detection of Trichinella larvae in meat by artificial digestion method - Amendment 1: Revision of text and minor technical issues, references update, and inclusion of performance characteristics of the method by interlaboratory study (ISO 18743:2015/DAM 1:2022)01-Nov-202230-Nov-2022
IHPV - Hidravlika in pnevmatika00069238SIST EN ISO 5210:2017/oprA1:2022Industrijski ventili - Priključki vrtilnih pogonov na ventilih - Dopolnilo A1 (ISO 5210:2017/DAM 1:2022)Industrial valves - Multi-turn valve actuator attachments - Amendment 1 (ISO 5210:2017/DAM 1:2022)01-Nov-202213-Dec-2022
IHPV - Hidravlika in pnevmatika00069239SIST EN ISO 5211:2017/oprA1:2022Industrijski ventili - Pritrditve zasučnih pogonov na ventilih - Dopolnilo A1 (ISO 5211:2017/DAM 1:2022)Industrial valves - Part-turn actuator attachments - Amendment 1 (ISO 5211:2017/DAM 1:2022)01-Nov-202213-Dec-2022
TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboliCSF16038SIST EN ISO 7010:2020/oprA4:2022Grafični simboli - Varnostne barve in varnostni znaki - Registrirani varnostni znaki - Dopolnilo A4 (ISO 7010:2019/Amd 4:2021)Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Registered safety signs - Amendment 4 (ISO 7010:2019/Amd 4:2021)01-Nov-202201-Dec-2022
TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboliCSF16039SIST EN ISO 7010:2020/oprA5:2022Grafični simboli - Varnostne barve in varnostni znaki - Registrirani varnostni znaki - Dopolnilo A5 (ISO 7010:2019/Amd 5:2022)Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Registered safety signs - Amendment 5 (ISO 7010:2019/Amd 5:2022)01-Nov-202201-Dec-2022
12

PE Search text (Slovenski)
Vsi osnuteki SIST standardizacijskih dokumentov so, za namen oddajanja pripomb v času standardizacijskega procesa javne obravnave, brez možnosti tiskanja na voljo brezplačno. V primeru, da želite tiskano različico dokumenta, lahko nakup opravite v spletni prodaji SIST .

Osnovno iskanje meta podatkov standardov. V tem delu se cene standardov ne prikažejo. Cene standardizacijskih dokumentov so na voljo ob uporabi možnosti "Iskanje dokumentov" v levem meniju.
Več podatkov o načinu iskanja je na voljo v delu "Pomoč" v levem meniju.
V primeru, da želite naročiti katerega od izbranih standardov, lahko nakup opravite v Spletni prodaji SIST.