Izberi iskalne kriterije
Oznaka standarda:
Slovenski naslov projekta:
Tuji naslov projekta:
Oznaka SIST TDT:
Datum glasila javne obravnave Od: Do:
  Za oddajo pripomb na osnutek dokumenta, ki je v javni obravnavi se morate prijaviti. Prijava je mogoča s klikom na besedo "Prijava" v zgornjem desnem kotu.

e Javna obravnava

Za oddajo pripomb na osnutek dokumenta, ki je v javni obravnavi se morate prijaviti. Prijava je mogoča z vnosom pravilnih uporabniških podatkov v zgornjem desnem oknu »Prijava«. Če se prijavljate prvič, je potrebna registracija na zgornjem desnem oknu »Izdelajte račun«. Uporabniški račun vam bo omogočal dostop do osnutkov standardizacijskih dokumentov, ki so v javni obravnavi in oddajo pripomb v ustreznih priloženih obrazcih.

Rezultati: 118 All
123
Tehnični odborOznaka TDTReferenčna oznakaSlovenski naslovAngleški naslovZačetni datum javne obravnaveKončni datum javne obravnave
IBLP - Barve, laki in premazi00139680kSIST FprEN 13523-7:2021Prevlečene kovine, ki se navijajo - Preskusne metode - 7. del: Odpornost proti pokanju pri upogibu (T-upogibni preskus)Coil coated metals - Test methods - Part 7: Resistance to cracking on bending (T-bend test)01-nov-202003-dec-2021
AGO - Alternativna goriva iz odpadkov00335156kSIST FprEN ISO/TS 21596:2021Trdna biogoriva - Določanje stopnje mletja - Metoda trdega grozda za toplotno obdelana goriva iz biomase (ISO/PRF TS 21596:2021)Solid biofuels - Determination of grindability - Hardgrove type method for thermally treated biomass fuels (ISO/PRF TS 21596:2021)01-sep-202101-okt-2021
I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi054204kSIST ISO/FDIS 31030:2021Obvladovanje tveganja na potovanjih - Napotki za organizacijeTravel risk management - Guidance for organizations01-sep-202101-okt-2021
OTR - Izdelki za otroke00052152kSIST-TP FprCEN/TR 17695:2021Varnost igrač - Mehanske in fizikalne lastnosti - Navodilo za kategorizacijo igrač z izstrelki po EN 71-1Safety of toys - Mechanical and physical properties - Guidance on categorisation of projectile toys within EN 71-101-sep-202120-sep-2021
IBLP - Barve, laki in premazi00139739kSIST-TS FprCEN ISO/TS 23973:2021Tekočinska kromatografija pri kritičnih pogojih (LCCC) - Kemijska heterogenost polietilen oksidov (ISO/TS 23973:2020)Liquid chromatography at critical conditions (LCCC) - Chemical heterogeneity of polyethylene oxides (ISO/TS 23973:2020)01-sep-202102-okt-2021
VAZ - Varovanje zdravja00140128kSIST-TS FprCEN/TS 17688-1:2021Molekularne diagnostične preiskave in vitro - Specifikacije za predpreiskovalne procese pri aspiraciji s tanko iglo (FNA) - 1. del: Izolirana celična RNKMolecular in vitro diagnostic examinations - Specifications for pre-examination processes for Fine Needle Aspirates (FNAs) - Part 1: Isolated cellular RNA01-sep-202124-sep-2021
VAZ - Varovanje zdravja00140126kSIST-TS FprCEN/TS 17688-2:2021Molekularne diagnostične preiskave in vitro - Specifikacije za predpreiskovalne procese pri aspiraciji s tanko iglo (FNA) - 2. del: Izolirani proteiniMolecular in vitro diagnostic examinations - Specifications for pre-examination processes for Fine Needle Aspirates (FNAs) - Part 2: Isolated proteins01-sep-202124-sep-2021
VAZ - Varovanje zdravja00140129kSIST-TS FprCEN/TS 17688-3:2021Molekularne diagnostične preiskave in vitro - Specifikacije za predpreiskovalne procese pri aspiraciji s tanko iglo (FNA) - 3. del: Iz genoma izolirana DNKMolecular in vitro diagnostic examinations - Specifications for pre-examination processes for Fine Needle Aspirates (FNAs) - Part 3: Isolated genomic DNA01-sep-202124-sep-2021
ZEM - Zemeljska dela00396013kSIST-TS FprCEN/TS 17693-1:2021Zemeljska dela - Preskusi obdelave tal - 1. del: Določevanje apna za stabilizacijo zemljin s pH-testom (točka vezave apna LFP, optimalna vrednost modifikacije apna LMO)Earthworks - Soil treatment tests - Part 1: pH-test for determination of the lime requirement of soils for stabilization (Lime Fixation Point LFP, Lime Modification Optimum LMO)01-sep-202130-sep-2021
ZEM - Zemeljska dela00396014kSIST-TS FprCEN/TS 17693-2:2021Zemeljska dela - Preskusi obdelave tal - 2. del: Ugotavljanje prašnosti suhega materialaEarthworks - Soil treatment tests - Part 2: Test of evaluation of the aptitude of a dry material to emit dust01-sep-202130-sep-2021
IFEK - Železne kovineEC108031oSIST prEN 10107:2021Orientirana elektropločevina in trakovi, dobavljeni v končnem žarjenem stanjuGrain-oriented electrical steel strip and sheet delivered in the fully processed state01-sep-202123-sep-2021
OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb00247125oSIST prEN 12098-1:2021Energijske lastnosti stavb - Naprave za regulacijo sistemov za ogrevanje - 1. del: Naprave za regulacijo toplovodnih sistemov za ogrevanje - Moduli M3-5, 6, 7, 8Energy Performance of Buildings - Controls for heating systems - Part 1: Control equipment for hot water heating systems - Modules M3-5, 6, 7, 801-sep-202102-okt-2021
OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb00247124oSIST prEN 12098-3:2021Energijske lastnosti stavb - Naprave za regulacijo sistemov za ogrevanje - 3. del: Naprave za regulacijo električnih sistemov za ogrevanje - Moduli M3-5, 6, 7, 8Energy Performance of Buildings - Controls for heating systems - Part 3: Control equipment for electrical heating systems - Modules M3-5,6,7,801-sep-202102-okt-2021
DPL - Oskrba s plinom00237042oSIST prEN 12261:2021Plinomeri - Turbinski plinomeriGas meters - Turbine gas meters01-sep-202102-okt-2021
CES - Ceste00227457oSIST prEN 12272-1:2021Površinske prevleke - Preskusne metode - 1. del: Količina pobrizga veziva in posipa drobirjaSurface dressing - Test methods - Part 1: Rate of spread and accuracy of spread of binder and chippings01-sep-202130-sep-2021
CES - Ceste00227459oSIST prEN 12272-3:2021Površinske prevleke - Preskusne metode - 3. del: Ugotavljanje adhezivnosti veznega agregata s preskusno metodo udarjanja (preskusna metoda z Vialitovo ploščo)Surface dressing - Test methods - Part 3: Determination of binder aggregate adhesivity by the Vialit plate shock test method01-sep-202130-sep-2021
TLP - Tlačne posode00023236oSIST prEN 13322-1:2021Premične plinske jeklenke - Ponovno polnljive varjene jeklenke iz jekla - Konstruiranje in izdelava - 1. del: Jeklenke iz ogljičnega jeklaTransportable gas cylinders - Refillable welded steel gas cylinders - Design and construction - Part 1: Carbon steel01-sep-202102-okt-2021
IBLP - Barve, laki in premazi00139681oSIST prEN 13523-25:2020Prevlečene kovine, ki se navijajo - Preskusne metode - 25. del: Odpornost proti vlagiCoil coated metals - Test methods - Part 25: Resistance to humidity01-nov-202003-dec-2021
IBLP - Barve, laki in premazi00139685oSIST prEN 13523-26:2020Prevlečene kovine, ki se navijajo - Preskusne metode - 26. del: Odpornost proti kondenzaciji vodeCoil coated metals - Test methods - Part 26: Resistance to condensation of water01-nov-202003-dec-2021
IBLP - Barve, laki in premazi00139679oSIST prEN 13523-9:2020Prevlečene kovine, ki se navijajo - Preskusne metode - 9. del: Odpornost proti potapljanju v vodiCoil coated metals - Test methods - Part 9: Resistance to water immersion01-nov-202003-dec-2021
I13 - Imaginarni 1300012403oSIST prEN 14161:2021Industrija za predelavo nafte in zemeljskega plina - Transportni cevovodni sistemi (ISO 13623:2017, spremenjen)Petroleum and natural gas industries - Pipeline transportation systems (ISO 13623:2017, modified)01-sep-202101-okt-2021
I13 - Imaginarni 1300012401oSIST prEN 14163:2021Industrija za predelavo nafte in zemeljskega plina - Transportni cevovodni sistemi - Varjenje cevovodov (ISO 13847:2013, spremenjen)Petroleum and natural gas industries - Pipeline transportation systems - Welding of pipelines (ISO 13847:2013, modified)01-sep-202101-okt-2021
IPMA - Polimerni materiali in izdelki00218238oSIST prEN 14420-4:2021Cevni fitingi z objemkami - 4. del: Prirobnični spojiHose fittings with clamp units - Part 4: Flange connections01-sep-202123-sep-2021
IPMA - Polimerni materiali in izdelki00218237oSIST prEN 14420-7:2021Cevni fitingi z objemkami - 7. del: Spojke z vzvodno ročicoHose fittings with clamp units - Part 7: Cam locking couplings01-sep-202123-sep-2021
I13 - Imaginarni 1300012400oSIST prEN 14870-1:2021Industrija za predelavo nafte in zemeljskega plina - Indukcijska cevna kolena, fitingi in prirobnice za naftovodne transportne sisteme - 1. del: Indukcijska cevna kolena (ISO 15590-1:2018, spremenjen)Petroleum and natural gas industries - Induction bends, fittings and flanges for pipeline transportation systems - Part 1: Induction bends (ISO 15590-1:2018, modified)01-sep-202101-okt-2021
I13 - Imaginarni 1300012402oSIST prEN 14870-4:2021Industrija za predelavo nafte in zemeljskega plina - Indukcijska cevna kolena, fitingi in prirobnice za naftovodne transportne sisteme - 4. del: Tovarniško hladno upognjena cevna kolena (ISO 15590-4:2019, spremenjen)Petroleum and natural gas industries - Induction bends, fittings and flanges for pipeline transportation systems - Part 4: Factory cold bends (ISO 15590-4:2019, modified)01-sep-202101-okt-2021
OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb00247128oSIST prEN 14908-6:2021Odprta izmenjava podatkov v avtomatizaciji stavb, regulaciji in upravljanju stavb - Protokol regulacijske mreže - 6. del: Uporaba elementovOpen Data Communication in Building Automation, Controls and Building Management - Control Network Protocol - Part 6: Application elements01-sep-202102-okt-2021
IŽNP - Železniške naprave00256A02oSIST prEN 15085-1:2021Železniške naprave - Varjenje železniških vozil in njihovih delov - 1. del: SplošnoRailway applications - Welding of railway vehicles and components - Part 1: General01-sep-202130-sep-2021
POH - Pohištvo00207298oSIST prEN 15372:2021Pohištvo - Trdnost, trajnost in varnost - Zahteve za mize za javno uporaboFurniture - Strength, durability and safety - Requirements for non-domestic tables01-sep-202102-okt-2021
ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki00248708oSIST prEN 15618:2021Gumirane ali plastificirane tekstilije - Dekorativni in tapetniški materiali - Klasifikacija in preskusne metodeRubber- or plastic-coated fabrics - Upholstery fabrics - Classification and methods of test01-sep-202101-okt-2021
EPO - Embalaža - prodajna in ovojna00261471oSIST prEN 16565:2021Embalaža - Prožne tube - Preskusna metoda za ugotavljanje orientacije zaskočnega pokrovaPackaging - Flexible tubes - Test method to determine the orientation of the flip-top cap01-sep-202102-okt-2021
I13 - Imaginarni 13JT005179oSIST prEN 16603-20-07:2021Vesoljska tehnika - Elektromagnetna združljivostSpace engineering - Electromagnetic compatibility01-sep-202101-okt-2021
I13 - Imaginarni 13JT005216oSIST prEN 16603-50-21:2021Vesoljska tehnika - Sprejem obvestila CCSDS 131.0-B-3, sinhronizacija TM in kodiranje kanalov, številka 3, september 2017Space engineering - Adoption Notice of CCSDS 131.0-B-3, TM Synchronization and Channel Coding, Issue 3, September 201701-sep-202101-okt-2021
I13 - Imaginarni 13JT005217oSIST prEN 16603-50-22:2021Vesoljska tehnika - Sprejem obvestila CCSDS 132.0-B-2, protokol vesoljske podatkovne povezave TM, številka 2, september 2015Space engineering - Adoption Notice of CCSDS 132.0-B-2, TM Space Data Link Protocol, Issue2, September 201501-sep-202101-okt-2021
I13 - Imaginarni 13JT005218oSIST prEN 16603-50-23:2021Vesoljska tehnika - Sprejem obvestila CCSDS 732.0-B-3, protokol vesoljske podatkovne povezave AOS, številka 3, september 2015Space engineering - Adoption Notice of CCSDS 732.0-B-3, AOS Space Data Link Protocol, Issue 3, September 201501-sep-202101-okt-2021
I13 - Imaginarni 13JT005219oSIST prEN 16603-50-24:2021Vesoljska tehnika - Sprejem obvestila CCSDS 231.0-B-3, sinhronizacija TC in kodiranje kanalov, številka 3, september 2017Space engineering - Adoption Notice of CCSDS 231.0-B-3, TC Synchronization and Channel Coding, Issue 3, September 201701-sep-202101-okt-2021
I13 - Imaginarni 13JT005220oSIST prEN 16603-50-25:2021Vesoljska tehnika - Sprejem obvestila CCSDS 232.0-B-3, protokol vesoljske podatkovne povezave TC, številka 3, september 2015Space engineering - Adoption Notice of CCSDS 232.0-B-3, TC Space Data Link Protocol, Issue 3, September 201501-sep-202101-okt-2021
I13 - Imaginarni 13JT005221oSIST prEN 16603-50-26:2021Vesoljska tehnika - Sprejem obvestila CCSDS 232.1-B-2, postopek delovanja komunikacij-1, številka 2, september 2010Space engineering - Adoption Notice of CCSDS 232.1-B-2, Communications Operation Procedure-1, Issue 2, September 201001-sep-202101-okt-2021
IMIN - Merilni instrumenti00318080oSIST prEN 17694-1:2021Hidrometrija - Zahteve za tehnične lastnosti in preskusni postopki za opremo za nadzor vode - Naprave za ugotavljanje pretoka - 1. del: Instrumenti z odprtim kanalomHydrometry - Performance requirements and test procedures for water monitoring equipment - Devices for the determination of flow Part 1: Open channel instrumentation01-sep-202101-okt-2021
I13 - Imaginarni 1304004590oSIST prEN 2713-012:2021Aeronavtika - Eno- ali večžilni električni kabli za splošno uporabo - Delovne temperature med –55 °C in 200 °C - 012. del: MNA (1 jedro), MNB (združitev), MNC (3 jedra), MND (4 jedra), družina kablov - Posrebren baker, oklopljen (spirala) in oplaščen, z možnostjo UV-laserskega tiskanja - Standard za proizvodAerospace series - Cables, electrical, single and multicore for general purpose - Operating temperatures between -55 °C and 200 °C - Part 012: MNA (1 core), MNB (pair), MNC (3 cores), MND (4 cores), cables family - Silver-plated copper screened (spiral) and jacketed, UV laser printable - Product standard01-sep-202101-okt-2021
123

PE Search text (Slovenski)
Vsi osnuteki SIST standardizacijskih dokumentov so, za namen oddajanja pripomb v času standardizacijskega procesa javne obravnave, brez možnosti tiskanja na voljo brezplačno. V primeru, da želite tiskano različico dokumenta, lahko nakup opravite v spletni prodaji SIST .

Osnovno iskanje meta podatkov standardov. V tem delu se cene standardov ne prikažejo. Cene standardizacijskih dokumentov so na voljo ob uporabi možnosti "Iskanje dokumentov" v levem meniju.
Več podatkov o načinu iskanja je na voljo v delu "Pomoč" v levem meniju.
V primeru, da želite naročiti katerega od izbranih standardov, lahko nakup opravite v Spletni prodaji SIST.