Izberi iskalne kriterije
Oznaka standarda:
Slovenski naslov projekta:
Tuji naslov projekta:
Oznaka SIST TDT:
Datum glasila javne obravnave Od: Do:
  Za oddajo pripomb na osnutek dokumenta, ki je v javni obravnavi se morate prijaviti. Prijava je mogoča s klikom na besedo "Prijava" v zgornjem desnem kotu.

e Javna obravnava

Za oddajo pripomb na osnutek dokumenta, ki je v javni obravnavi se morate prijaviti. Prijava je mogoča z vnosom pravilnih uporabniških podatkov v zgornjem desnem oknu »Prijava«. Če se prijavljate prvič, je potrebna registracija na zgornjem desnem oknu »Izdelajte račun«. Uporabniški račun vam bo omogočal dostop do osnutkov standardizacijskih dokumentov, ki so v javni obravnavi in oddajo pripomb v ustreznih priloženih obrazcih.

Rezultati: 97 All
123
Tehnični odborOznaka TDTReferenčna oznakaSlovenski naslovAngleški naslovZačetni datum javne obravnaveKončni datum javne obravnave
KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata00260226kSIST-TP FprCEN/TR 12333:2021Gnojila - Določanje odpornosti granul gnojil proti drobljenjuFertilizers - Crushing strength determination on fertilizers grains01-mar-202102-apr-2021
KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata00260227kSIST-TP FprCEN/TR 14061:2021Gnojila - Določevanje količine prahuFertilizers - Determination of dust content01-mar-202102-apr-2021
KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata00260225kSIST-TP FprCEN/TR 14539:2021Čista amonnitratna gnojila - Primerjalna študija o določanju poroznosti (zadrževanje olja)Straight ammonium nitrate fertilizers - Comparative study on the determination of porosity (oil retention)01-mar-202102-apr-2021
SPO - Šport00333058kSIST-TP FprCEN/TR 17653:2021Kolesa - Sestavni deli in sklopi za kolesa - Inovativne zahteve in preskusne metodeCycles - Components and assemblies used in bicycles - Innovative requirements and test methods01-mar-202125-mar-2021
POH - Pohištvo00139674kSIST-TS FprCEN/TS 16360:2021Barve in laki - Premazi in premazni sistemi za zaščito lesa za zunanjo uporabo - Ocenjevanje razteznosti filma z vtiskovanjem premaza na leseni podlagiPaints and varnishes - Coating materials and coating systems for exterior wood - Assessment of film extensibility by indentation of a coating on a wooden substrate01-mar-202102-apr-2021
I13 - Imaginarni 1300352026kSIST-TS FprCEN/TS 17629:2021Nanotehnologije - Nano in mikro preskus praskanjaNanotechnologies - Nano- and micro- scale scratch testing01-mar-202101-apr-2021
VPK - Vlaknine, papir, karton in izdelki00172186kSIST-TS FprCEN/TS 17630:2021Vlaknine, papir, karton in lepenka - Ugotavljanje koncentracije antrakinona v ekstraktih vlaknin, papirja, kartona in lepenkePulp, paper and paperboard - Determination of anthraquinone in extracts from pulp, paper and paperboard01-mar-202120-mar-2021
KAZ - Kakovost zraka00264176kSIST-TS FprCEN/TS 17638:2021Emisije nepremičnih virov - Določevanje masne koncentracije formaldehida - Ročna metodaStationary source emissions - Determination of the mass concentration of formaldehyde - Manual method01-mar-202102-apr-2021
IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija072308oSIST ISO/DIS 12616-1:2021Terminološko delo v podporo večjezičnemu komuniciranju - 1. del: Osnove prevodno usmerjene terminografijeTerminology work in support of multilingual communication - Part 1: Fundamentals of translation-oriented terminography01-mar-202115-mar-2021
IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija079018oSIST ISO/DIS 12620-2:2021Upravljanje terminoloških virov - Podatkovne kategorije - 2. del: RepozitorijiManagement of terminology resources -- Data categories - Part 2: Repositories01-mar-202115-mar-2021
IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija074749oSIST ISO/DIS 23155:2021Storitve tolmačenja - Konferenčno tolmačenje - Zahteve in priporočilaInterpreting services -- Conference interpreting -- Requirements and recommendations01-mar-202115-mar-2021
IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija072099oSIST ISO/DIS 24613-5:2021Upravljanje jezikovnih virov - Ogrodje za označevanje leksikonov (LMF) - 5. del: Serializacija leksikalne osnovne izmenjave (LBX)Language resource management -- Lexical markup framework (LMF) - Part 5: Lexical base exchange (LBX) serialization01-mar-202115-mar-2021
IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija074578oSIST ISO/DIS 24617-11:2021Upravljanje jezikovnih virov - Ogrodje za semantično označevanje (SemAF) - 11. del: Merljive kvantitativne informacije (MQI)Language resource management -- Semantic annotation framework (SemAF) - Part 11: Measurable Quantitative information (MQI)01-mar-202115-mar-2021
IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija072103oSIST ISO/DIS 24623-2:2021Upravljanje jezikovnih virov - Lingua franca za korpusne poizvedbe (CQLF) - 2. del: OntologijaLanguage resource management -- Corpus Query Lingua Franca (CQLF) - Part 2: Ontology01-mar-202115-mar-2021
IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija075410oSIST ISO/FDIS 24613-3:2021Upravljanje jezikovnih virov - Ogrodje za označevanje leksikonov (LMF) - 3. del: Etimološka razširitevLanguage resource management -- Lexical markup framework (LMF) - Part 3: Etymological extension01-mar-202115-mar-2021
INEK - Neželezne kovine00132317oSIST prEN 12020-1:2021Aluminij in aluminijeve zlitine - Precizni iztiskani profili v zlitinah EN AW-6060 in EN AW-6063 - 1. del: Tehnični pogoji za pregled in dobavoAluminium and aluminium alloys - Extruded precision profiles in alloys EN AW-6060 and EN AW-6063 - Part 1: Technical conditions for inspection and delivery01-mar-202125-mar-2021
TLP - Tlačne posode00286213oSIST prEN 12252:2021Oprema in pribor za utekočinjeni naftni plin (UNP) - Oprema cestnih cistern za utekočinjeni naftni plin (UNP)LPG equipment and accessories - Equipping of LPG road tankers01-mar-202102-apr-2021
I13 - Imaginarni 1300274100oSIST prEN 12312-1:2021Podporna oprema na tleh za letalski promet - Posebne zahteve - 1. del: Stopnice za potnikeAircraft ground support equipment - Specific requirements - Part 1: Passenger stairs01-mar-202101-apr-2021
LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa00112219oSIST prEN 12369-3:2021Lesne plošče - Karakteristične vrednosti za dimenzioniranje konstrukcij - 3. del: Masivne lesne ploščeWood-based panels - Characteristic values for structural design - Part 3: Solid wood panels01-mar-202115-mar-2021
IKER - Keramika00246124oSIST prEN 12372:2021Preskušanje naravnega kamna - Ugotavljanje upogibne trdnosti s koncentrirano obremenitvijo na sredini razponaNatural stone test methods - Determination of flexural strength under concentrated load01-mar-202120-mar-2021
VLA - Vlaga00336207oSIST prEN 12847:2021Bitumen in bitumenska veziva - Določanje težnje bitumenskih emulzij k posedanjuBitumen and bituminous binders - Determination of settling tendency of bituminous emulsions01-mar-202120-mar-2021
VLA - Vlaga00336206oSIST prEN 12850:2021Bitumen in bitumenska veziva - Določevanje pH vrednosti bitumenskih emulzijBitumen and bituminous binders - Determination of the pH value of bituminous emulsions01-mar-202120-mar-2021
LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa00112221oSIST prEN 13353:2021Masivne lesne plošče (SWP) - ZahteveSolid wood panels (SWP) - Requirements01-mar-202115-mar-2021
IŽNP - Železniške naprave00256889oSIST prEN 13481-3:2021Železniške naprave - Zgornji ustroj proge - Zahteve za izdelavo pritrdilnih sistemov - 3. del: Pritrdilni sistemi za lesene in polimerne kompozitne prageRailway Applications - Track - Performance Requirements for Fastening Systems - Part 3: Fastening Systems for wood and polymeric composite sleepers01-mar-202101-apr-2021
IŽNP - Železniške naprave00256894oSIST prEN 13481-5:2021Železniške naprave - Zgornji ustroj proge - Zahteve za izdelavo pritrdilnih sistemov - 5. del: Pritrdilni sistemi za progo z utrjenimi tirnicamiRailway Applications - Track - Performance requirements for fastening systems - Part 5: Fastening systems for ballastless track01-mar-202101-apr-2021
IŽNP - Železniške naprave00256723oSIST prEN 13481-7:2021Železniške naprave - Zgornji ustroj proge - Zahteve za izdelavo pritrdilnih sistemov - 7. del: Pritrdilni sistemi za kretnice in križišča, vodilne tirnice, izolirane spoje tirnic in naprave za razširitev tirnicRailway Applications - Track - Performance requirements for fastening systems - Part 7: Fastening systems for switches and crossings, check rails, insulated rail joints and rail expansion devices01-mar-202101-apr-2021
IBLP - Barve, laki in premazi00139681oSIST prEN 13523-25:2020Prevlečene kovine, ki se navijajo - Preskusne metode - 25. del: Odpornost proti vlagiCoil coated metals - Test methods - Part 25: Resistance to humidity01-nov-202003-dec-2021
IBLP - Barve, laki in premazi00139685oSIST prEN 13523-26:2020Prevlečene kovine, ki se navijajo - Preskusne metode - 26. del: Odpornost proti kondenzaciji vodeCoil coated metals - Test methods - Part 26: Resistance to condensation of water01-nov-202003-dec-2021
IBLP - Barve, laki in premazi00139684oSIST prEN 13523-3:2020Prevlečene kovine, ki se navijajo - Preskusne metode - 3. del: Barvna razlika - Primerjava z merilnim instrumentomCoil coated metals - Test methods - Part 3: Colour difference - Instrumental comparison01-nov-202003-dec-2021
IBLP - Barve, laki in premazi00139680oSIST prEN 13523-7:2020Prevlečene kovine, ki se navijajo - Preskusne metode - 7. del: Odpornost proti pokanju pri upogibu (T-upogibni preskus)Coil coated metals - Test methods - Part 7: Resistance to cracking on bending (T-bend test)01-nov-202003-dec-2021
IBLP - Barve, laki in premazi00139679oSIST prEN 13523-9:2020Prevlečene kovine, ki se navijajo - Preskusne metode - 9. del: Odpornost proti potapljanju v vodiCoil coated metals - Test methods - Part 9: Resistance to water immersion01-nov-202003-dec-2021
DTN - Dvigalne in transportne naprave00147175oSIST prEN 13557:2021Dvigala (žerjavi) - Upravljala in upravljalna mestaCranes - Controls and control stations01-mar-202131-mar-2021
VAZ - Varovanje zdravja00205358oSIST prEN 13726:2021Preskusne metode za sanitetni material za oskrbo rane - Vidiki absorpcije in prepustnost za vodno paro, odpornost proti vodi ter ustreznostTest methods for wound dressings - Aspects of absorbency and moisture vapour transmission, waterproofness and conformability01-mar-202120-mar-2021
OVP - Osebna varovalna oprema00079184oSIST prEN 13794:2021Oprema za varovanje dihal - Samoreševalni avtonomni dihalni aparat z zaprtim krogom - Zahteve, preskušanje in označevanjeRespiratory protective devices - Self-contained closed-circuit breathing apparatus for escape - Requirements, testing and marking01-mar-202120-mar-2021
TLP - Tlačne posode00286209oSIST prEN 14071:2021Oprema in pribor za utekočinjeni naftni plin (UNP) - Varnostni ventili za tlačne posode za UNP - Pomožna opremaLPG equipment and accessories - Pressure relief valves for LPG pressure vessels - Ancillary equipment01-mar-202102-apr-2021
TLP - Tlačne posode00286210oSIST prEN 14129:2021Oprema in pribor za utekočinjeni naftni plin (UNP) - Varnostni ventili za tlačne posode za UNPLPG Equipment and accessories - Pressure relief valves for LPG pressure vessels01-mar-202102-apr-2021
PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili00155985oSIST prEN 14541-1:2021Polimerne cevi in fitingi - Uporaba recikliranih plastomerov - 1. del: TerminologijaPlastics pipes and fittings - Utilisation of thermoplastics recyclates - Part 1: Terminology01-mar-202115-mar-2021
VAR - Varjenje00121840oSIST prEN 14717:2021Varjenje in sorodni postopki - Kontrolni vprašalnik/seznam v zvezi z okoljemWelding and allied processes - Environmental check list01-mar-202102-apr-2021
TLP - Tlačne posode00286211oSIST prEN 14912:2021Oprema in pribor za utekočinjeni naftni plin (UNP) - Kontrola in vzdrževanje ventilov za jeklenko za UNP v času periodične kontrole jeklenkLPG equipment and accessories - Inspection and maintenance of LPG cylinder valves at time of periodic inspection of cylinders01-mar-202102-apr-2021
IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin00219064oSIST prEN 15112:2021Zunanja katodna zaščita globinskih zaščitnih ceviExternal cathodic protection of well casings01-mar-202120-mar-2021
123

PE Search text (Slovenski)
Vsi osnuteki SIST standardizacijskih dokumentov so, za namen oddajanja pripomb v času standardizacijskega procesa javne obravnave, brez možnosti tiskanja na voljo brezplačno. V primeru, da želite tiskano različico dokumenta, lahko nakup opravite v spletni prodaji SIST .

Osnovno iskanje meta podatkov standardov. V tem delu se cene standardov ne prikažejo. Cene standardizacijskih dokumentov so na voljo ob uporabi možnosti "Iskanje dokumentov" v levem meniju.
Več podatkov o načinu iskanja je na voljo v delu "Pomoč" v levem meniju.
V primeru, da želite naročiti katerega od izbranih standardov, lahko nakup opravite v Spletni prodaji SIST.