Izberi iskalne kriterije
Oznaka standarda:
Slovenski naslov projekta:
Tuji naslov projekta:
Oznaka SIST TDT:
Datum glasila javne obravnave Od: Do:
  Za oddajo pripomb na osnutek dokumenta, ki je v javni obravnavi se morate prijaviti. Prijava je mogoča s klikom na besedo "Prijava" v zgornjem desnem kotu.

e Javna obravnava

Za oddajo pripomb na osnutek dokumenta, ki je v javni obravnavi se morate prijaviti. Prijava je mogoča z vnosom pravilnih uporabniških podatkov v zgornjem desnem oknu »Prijava«. Če se prijavljate prvič, je potrebna registracija na zgornjem desnem oknu »Izdelajte račun«. Uporabniški račun vam bo omogočal dostop do osnutkov standardizacijskih dokumentov, ki so v javni obravnavi in oddajo pripomb v ustreznih priloženih obrazcih.

Rezultati: 99 All
123
Tehnični odborOznaka TDTReferenčna oznakaSlovenski naslovAngleški naslovZačetni datum javne obravnaveKončni datum javne obravnave
OGS - Ogrevanje stavb00047040kSIST FprEN 267:2017Ventilatorski gorilniki za tekoča gorivaForced draught burners for liquid fuels01-feb-201701-mar-2017
PLN - Plinske naprave za dom00131007kSIST FprEN 676:2017Plinski ventilatorski gorilnikiForced draught burners for gaseous fuels01-feb-201703-mar-2017
I13 - Imaginarni 1300301051kSIST FprEN ISO 12617:2017Cestna vozila - Priključek za polnjenje utekočinjenega zemeljskega plina (LNG) - Priključek 3,1 MPa (ISO 12617:2015)Road vehicles - Liquefied natural gas (LNG) refuelling connector - 3,1 MPa connector (ISO 12617:2015)01-feb-201723-feb-2017
KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi00307175kSIST FprEN ISO 15302:2017Živalske in rastlinske maščobe in olja - Določevanje benzo[a]pirena - Metoda tekočinske kromatografije visoke ločljivosti z reverzno fazo (ISO/FDIS 15302:2016)Animal and vegetable fats and oils - Determination of benzo[a]pyrene - Reverse-phase high performance liquid chromatography method (ISO/FDIS 15302:2016)01-feb-201720-feb-2017
IVAR - Varjenje00121761kSIST FprEN ISO 636:2017Dodajni materiali za varjenje - Palice, žice in čisti vari pri varjenju nelegiranih in drobnozrnatih jekel po postopku TIG - Razvrstitev (ISO/FDIS 636:2016)Welding consumables - Rods, wires and deposits for tungsten inert gas welding of non-alloy and fine-grain steels - Classification (ISO/FDIS 636:2016)01-feb-201703-mar-2017
VSN - Varnost strojev in naprav00122248kSIST-TP FprCEN ISO/IEC TR 25060:2017[Not translated]Systems and software engineering - Systems and software product Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) - Common Industry Format (CIF) for usability: General framework for usability-related information (ISO/IEC TR 25060:2010)01-feb-201701-mar-2017
KON - Konstrukcije00250192kSIST-TP FprCEN/TR 17080:2017Projektiranje pritrjevanja za uporabo v betonu - Sidrni kanali - Dodatna pravilaDesign of fastenings for use in concrete - Anchor channels - Supplementary rules01-feb-201720-feb-2017
KON - Konstrukcije00250193kSIST-TP FprCEN/TR 17081:2017Projektiranje pritrjevanja za uporabo v betonu - Projektiranje pritrjevanja z glavnimi in naknadno vgrajenimi pritrjevaliDesign of fastenings for use in concrete - Plastic design of fastenings with headed and post-installed fasteners01-feb-201720-feb-2017
VLA - Vlaga00005507oSIST 1037:2017Bitumen in bitumenska veziva - Raztopine bitumenskega veziva za predhodne premaze - ZahteveBitumen and bituminous binders - Bitumen solutions for priming - Requirements01-feb-201728-feb-2017
IPMA - Polimerni materiali in izdelki00249906oSIST prEN 12814-4:2017Preskus zvarjenih spojev plastomernih polizdelkov - 4. del: Preskus luščenjaTesting of welded joints of thermoplastics semi-finished products - Part 4: Peel test01-feb-201701-mar-2017
INEK - Neželezne kovine00133228oSIST prEN 12861:2017Baker in bakrove zlitine - Tehnološki kovinski odpadkiCopper and copper alloys - Scrap01-feb-201703-mar-2017
OVP - Osebna varovalna oprema00079166oSIST prEN 12941:2017Oprema za varovanje dihal - Oprema s tlačno filtracijo zraka z ohlapnim sistemom za pritrditev vmesnika - Zahteve, preskušanje, označevanje TC: Oprema za varovanje dihal - Oprema s prisilno filtracijo zraka in priključeno ohlapno prilegajočo se kapuco - Zahteve, preskušanje, označevanje Oprema za varovanje dihal - Oprema s tlačno filtracijo zraka z vgrajenim vmesnikom dihal - Zahteve, preskušanje, označevanjeRespiratory protective devices - Powered filtering devices incorporating a loose fitting respiratory interface - Requirements, testing, marking01-feb-201720-feb-2017
OVP - Osebna varovalna oprema00079169oSIST prEN 12942:2017Oprema za varovanje dihal - Zaščitna obrazna, polobrazna ali četrtinska maska s tlačno filtracijo zraka - Zahteve, preskušanje, označevanjeRespiratory protective devices - Power filtering devices incorporating full face masks, half masks or quarter masks - Requirements, testing, marking01-feb-201720-feb-2017
TLP - Tlačne posode00269057oSIST prEN 12953-4:2017Mnogovodni kotli - 4. del: Izdelava in izvedba tlačno obremenjenih delov kotlaShell boilers - Part 4: Workmanship and construction of pressure parts of the boiler01-feb-201701-mar-2017
IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode00164578oSIST prEN 13077:2017Naprave za varovanje pred onesnaženjem pitne vode zaradi povratnega toka - Prosti iztok s prelivom nekrožne oblike (neoviran) - Družina A, tip BDevices to prevent pollution by backflow of potable water - Air gap with non-circular overflow (unrestricted) - Family A - Type B01-feb-201720-feb-2017
KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi00216098oSIST prEN 13704:2017Kemična razkužila - Kvantitativni suspenzijski preskus za vrednotenje sporocidnega delovanja kemičnih razkužil v živilski in drugih industrijah, gospodinjstvu in javnih ustanovah - Preskusna metoda in zahteve (faza 2, stopnja 1)Chemical disinfectants - Quantitative suspension test for the evaluation of sporicidal activity of chemical disinfectants used in food, industrial, domestic and institutional areas - Test method and requirements (phase 2, step 1)01-feb-201710-mar-2017
CES - Ceste00227443oSIST prEN 14187-5:2017Hladno nanosljive tesnilne mase za stike - Preskusne metode - 5. del: Ugotavljanje odpornosti proti hidroliziCold applied joint sealants - Test methods - Part 5: Determination of the resistance to hydrolysis01-feb-201720-feb-2017
CES - Ceste00227442oSIST prEN 14187-7:2017Hladno nanosljive tesnilne mase za stike - Preskusne metode - 7. del: Ugotavljanje odpornosti proti plamenuCold applied joint sealants - Test methods - Part 7: Determination of the resistance to flame01-feb-201720-feb-2017
CES - Ceste00227444oSIST prEN 14187-9:2017Hladno nanosljive tesnilne mase za stike - Preskusne metode - 9. del: Preskušanje funkcionalnosti tesnilnih mas za stikeCold applied joint sealants - Test methods - Part 9: Function testing of joint sealants01-feb-201720-feb-2017
EXP - Električni aparati za eksplozivne atmosfere00305125oSIST prEN 14460:2017Eksplozijsko vzdržljiva opremaExplosion resistant equipment01-feb-201728-feb-2017
OVP - Osebna varovalna oprema00079163oSIST prEN 14593-1:2017Oprema za varovanje dihal - Dihalni aparat na stisnjeni zrak z ventilom - 1. del: Aparat z obrazno masko - Zahteve, preskušanje in označevanje TC: Oprema za varovanje dihal - Dihalni aparat na stisnjeni zrak z regulatorjem - 1. del: Aparat z obrazno masko - Zahteve, preskušanje in označevanjeRespiratory protective devices - Compressed air line breathing apparatus with demand valve - Part 1: Devices with a full face mask- Requirements, testing and marking01-feb-201720-feb-2017
OVP - Osebna varovalna oprema00079162oSIST prEN 14594:2017Oprema za varovanje dihal - Dihalni aparat na stisnjeni zrak s trajnim pretokom - Zahteve, preskušanje in označevanjeRespiratory protective devices - Continuous flow compressed air line breathing devices - Requirements, testing and marking01-feb-201720-feb-2017
DTN - Dvigalne in transportne naprave00150075oSIST prEN 1459-5:2017Vozila za talni transport - Terenska vozila - Varnostne zahteve in preverjanje - 5. del: Dodatne zahteve za priključke in pripadajoče vmesnikeRough-terrain trucks - Safety requirements and verification - Part 5: Additional requirements for attachments and attachment interface01-feb-201703-mar-2017
I13 - Imaginarni 13JT005137oSIST prEN 16603-31-02:2017Vesoljska tehnika - Oprema za dvofazni toplotni transportSpace engineering - Two-phase heat transport equipment01-feb-201723-feb-2017
I13 - Imaginarni 13JT005138oSIST prEN 16603-60-21:2017Vesoljska tehnika - Terminologija na področju žiroskopov in tehnična specifikacijaSpace engineering - Gyros terminology and performance specification01-feb-201723-feb-2017
I13 - Imaginarni 1300413009oSIST prEN 17066-1:2017Izolirana transportna sredstva za toplotno občutljivo blago - Zahteve in preskušanje - 1. del: KontejnerInsulated means of transport for temperature sensitive goods - Requirements and testing - Part 1: Container01-feb-201723-feb-2017
KAV - Kakovost vode00230337oSIST prEN 17075:2017[Not translated]Water quality - General requirements and performance test procedures for water monitoring equipment - Automated measuring devices01-feb-201703-mar-2017
ISTP - Stavbno pohištvo00033522oSIST prEN 179:2017Stavbno okovje - Naprave za zasilne izhode z vzvodno ročico ali pritisnim pedalom za evakuacijske poti - Zahteve in preskusne metodeBuilding hardware - Emergency exit devices operated by a lever handle or push pad, for use on escape routes - Requirements and test methods01-feb-201720-feb-2017
I13 - Imaginarni 1300443002oSIST prEN 1885:2017Perje in puh - Izrazi in definicijeFeather and down - Terms and definitions01-feb-201701-mar-2017
OTR - Izdelki za otroke00252098oSIST prEN 1888-1:2017Izdelki za otroke - Otroški vozički - 1. del: Športni in globoki vozičkiChild care articles - Wheeled child conveyances - Part 1: Pushchairs and pram body01-feb-201703-mar-2017
OGS - Ogrevanje stavb00130048oSIST prEN 215:2017Termostatni ventili za ogrevala - Zahteve in preskusne metodeThermostatic radiator valves - Requirements and test methods01-feb-201701-mar-2017
MOC - Mobilne komunikacije47845oSIST prEN 301 025 V2.2.0:2017Radiotelefonska oprema za območje VHF za splošne komunikacije in pripadajoča oprema za digitalni selektivni klic (DSC) razreda D - Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve členov 3.2 in 3.3(g) direktive 2014/53/EUVHF radiotelephone equipment for general communications and associated equipment for Class D Digital Selective Calling (DSC) - Harmonised Standard covering the essential requirements of articles 3.2 and 3.3(g) of the Directive 2014/53/EU01-feb-201727-feb-2017
MOC - Mobilne komunikacije47939oSIST prEN 301 489-52 V1.1.0:2017Standard elektromagnetne združljivosti (EMC) za radijsko opremo in storitve - 52. del: Posebni pogoji za celično komunikacijsko mobilno in prenosno (UE) radijsko in pomožno opremo - Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.1b direktive 2014/53/EUElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services - Part 52: Specific conditions for Cellular Communication Mobile and portable (UE) radio and ancillary equipment - Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.1b of Directive 2014/53/EU01-feb-201721-feb-2017
MOC - Mobilne komunikacije46748oSIST prEN 301 511 V12.1.10:2017Globalni sistem mobilnih komunikacij (GSM) - Oprema mobilnih postaj (MS) - Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EUGlobal System for Mobile communications (GSM) - Mobile Stations (MS) equipment - Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU01-feb-201701-mar-2017
MOC - Mobilne komunikacije46061oSIST prEN 301 893 V2.0.7:20175 GHz RLAN - Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EU5 GHz RLAN - Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU01-feb-201727-feb-2017
MOC - Mobilne komunikacije50112oSIST prEN 301 925 V1.5.0:2017Radiotelefonski oddajniki in sprejemniki za pomorske mobilne storitve, ki delujejo v pasovih VHF - Tehnične karakteristike in merilne metodeRadiotelephone transmitters and receivers for the maritime mobile service operating in VHF bands - Technical characteristics and methods of measurement01-feb-201701-mar-2017
MOC - Mobilne komunikacije46522oSIST prEN 301 929 V2.1.1:2017Visokofrekvenčni (VHF) oddajniki in sprejemniki kot obalne postaje za globalni pomorski nujnostni in varnostni sistem (GMDSS) in drugo uporabo v mobilni pomorski storitvi - Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EUVHF transmitters and receivers as Coast Stations for GMDSS and other applications in the maritime mobile service - Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU01-feb-201727-feb-2017
MOC - Mobilne komunikacije50248oSIST prEN 302 502 V2.0.8:2017Brezžični dostopovni sistemi (WAS) - Fiksni širokopasovni sistemi za prenos podatkov na frekvenci 5,8 GHz - Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EUWireless Access Systems (WAS) - 5,8 GHz fixed broadband data transmitting systems - Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU01-feb-201701-mar-2017
MOC - Mobilne komunikacije46534oSIST prEN 302 536 V2.0.1:2017Naprave kratkega dosega (SRD) - Radijska oprema za živalske pripomočke za vsaditev ultra majhnih moči (ULP-AID) in pripadajoče periferne naprave, ki delujejo v frekvenčnem območju od 315 kHz do 600 kHz - Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EUShort Range Devices (SRD) - Radio equipment operating in the frequency range 315 kHz to 600 kHz for Ultra Low Power Animal Implantable Devices (ULP-AID) and associated peripherals - Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU01-feb-201701-mar-2017
MOC - Mobilne komunikacije46722oSIST prEN 302 608 V2.1.0:2017Naprave kratkega dosega (SRD) - Radijska oprema za železniške sisteme Eurobalise - Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EUShort Range Devices (SRD) - Radio equipment for Eurobalise railway systems - Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU01-feb-201701-mar-2017
123

PE Search text (Slovenski)
Vsi osnuteki SIST standardizacijskih dokumentov so, za namen oddajanja pripomb v času standardizacijskega procesa javne obravnave, brez možnosti tiskanja na voljo brezplačno. V primeru, da želite tiskano različico dokumenta, lahko nakup opravite v spletni prodaji SIST .

Osnovno iskanje meta podatkov standardov. V tem delu se cene standardov ne prikažejo. Cene standardizacijskih dokumentov so na voljo ob uporabi možnosti "Iskanje dokumentov" v levem meniju.
Več podatkov o načinu iskanja je na voljo v delu "Pomoč" v levem meniju.
V primeru, da želite naročiti katerega od izbranih standardov, lahko nakup opravite v Spletni prodaji SIST.