Izberi iskalne kriterije
Oznaka standarda:
Slovenski naslov projekta:
Tuji naslov projekta:
Oznaka SIST TDT:
Datum glasila javne obravnave Od: Do:
  Za oddajo pripomb na osnutek dokumenta, ki je v javni obravnavi se morate prijaviti. Prijava je mogoča s klikom na besedo "Prijava" v zgornjem desnem kotu.

e Javna obravnava

Za oddajo pripomb na osnutek dokumenta, ki je v javni obravnavi se morate prijaviti. Prijava je mogoča z vnosom pravilnih uporabniških podatkov v zgornjem desnem oknu »Prijava«. Če se prijavljate prvič, je potrebna registracija na zgornjem desnem oknu »Izdelajte račun«. Uporabniški račun vam bo omogočal dostop do osnutkov standardizacijskih dokumentov, ki so v javni obravnavi in oddajo pripomb v ustreznih priloženih obrazcih.

Rezultati: 51 All
12
Tehnični odborOznaka TDTReferenčna oznakaSlovenski naslovAngleški naslovZačetni datum javne obravnaveKončni datum javne obravnave
ITC - Informacijska tehnologija00278396kSIST FprCEN ISO/TS 19091:2017Inteligentni transportni sistemi - Kooperativni sistem (ITS) - Uporaba komunikacij V2I in I2V za aplikacije v zvezi s signali v križiščih (ISO/DTS 19091:2016)Intelligent transport systems - Cooperative ITS - Using V2I and I2V communications for applications related to signalized intersections (ISO/DTS 19091:2016)01-mar-201731-mar-2017
IŽNP - Železniške naprave00256803kSIST FprEN 16432-1:2017Železniške naprave - Progovni sistemi z utrjenimi tirnicami - 1. del: Splošne zahteveRailway applications - Ballastless track systems - Part 1: General requirements01-mar-201701-apr-2017
NES - Nevarne snovi00351028kSIST-TP FprCEN/TR 17105:2017Gradbeni proizvodi - Ocenjevanje sproščanja nevarnih snovi - Navodilo za uporabo ekotoksikoloških preskusov za gradbene proizvodeConstruction products - Assessment of release of dangerous substances - Guidance on the use of ecotoxicity tests applied to construction products01-mar-201703-apr-2017
PKG - Preskušanje kovinskih gradiv00138223kSIST-TP FprCEN/TR 17108:2017Neporušitveno preskušanje - Osvetlitev pri preskušanju s penetranti in z magnetnimi delci, dobra praksaNon-destructive testing - Lighting in penetrant and magnetic particle testing, good practice01-mar-201705-apr-2017
NES - Nevarne snovi00351020kSIST-TP FprCEN/TR 17113:2017Gradbeni proizvodi - Ocenjevanje sproščanja nevarnih snovi - Sevanje gradbenih proizvodov - Ocena odmerka gama sevanjaConstruction products - Assessment of release of dangerous substances - Radiation from construction products - Dose assessment of emitted gamma radiation01-mar-201703-apr-2017
I13 - Imaginarni 1300443004oSIST prEN 12131:2017Perje in puh - Preskusne metode - Določanje količinske sestave perja in puha (ročna metoda)Feather and down - Test methods - Determination of the quantitative composition of feather and down (manual method)01-mar-201701-apr-2017
IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo00144302oSIST prEN 12965:2017Traktorji ter kmetijski in gozdarski stroji - Priključne gredi in njihova zaščita - VarnostTractors and machinery for agriculture and forestry - Power take-off (PTO) drive shafts and their guards - Safety01-mar-201704-apr-2017
DTN - Dvigalne in transportne naprave00010124oSIST prEN 13015:2017Vzdrževanje dvigal (liftov) in tekočih stopnic - Pravila za navodila o vzdrževanjuMaintenance for lifts and escalators - Rules for maintenance instructions01-mar-201710-apr-2017
OGS - Ogrevanje stavb00156230oSIST prEN 13053:2017Prezračevanje stavb - Klimati - Ocenitev in lastnosti klimatov, sestavnih delov in sekcijVentilation for buildings - Air handling units - Rating and performance for units, components and sections01-mar-201705-apr-2017
I13 - Imaginarni 1300182077oSIST prEN 14276-1:2017Tlačna oprema za hladilne sisteme in toplotne črpalke - 1. del: Posode - Splošne zahtevePressure equipment for refrigerating systems and heat pumps - Part 1: Vessels - General requirements01-mar-201701-apr-2017
I13 - Imaginarni 1300182076oSIST prEN 14276-2:2017Tlačna oprema za hladilne sisteme in toplotne črpalke - 2. del: Cevovodi - Splošne zahtevePressure equipment for refrigerating systems and heat pumps - Part 2: Piping - General requirements01-mar-201701-apr-2017
I13 - Imaginarni 1300344009oSIST prEN 15512:2017Stabilni jekleni sistemi za skladiščenje - Sistemi za nastavljive regale za palete - Načela dimenzioniranjaSteel static storage systems - Adjustable pallet racking systems - Principles for structural design01-mar-201701-apr-2017
OTR - Izdelki za otroke00252099oSIST prEN 17022:2017Izdelki za otroke - Kopalni pripomočki - Varnostne zahteve in preskusne metodeChild care articles - Bathing aids - Safety requirements and test methods01-mar-201705-apr-2017
IŽNP - Železniške naprave00256670oSIST prEN 17069-1:2017Železniške naprave - Sistemi in postopki za spremembo tirne širine - 1. del: Sistemi za samodejno spreminjanje širineRailway applications - Systems and procedures for change of track gauge - Part 1: Automatic Variable Gauge Systems01-mar-201701-apr-2017
OTR - Izdelki za otroke00252100oSIST prEN 17072:2017Izdelki za otroke - Kopalne kadi in podstavki/podpora - Varnostne zahteve in preskusne metodeChild care articles - Bath tubs and stands - Safety requirements and test methods01-mar-201705-apr-2017
DTN - Dvigalne in transportne naprave00147135oSIST prEN 17076:2017Žerjavi - Naprave in sistemi za preprečitev trka pri stolpnih žerjavih - Varnostne zahteve in tehnični podatkiAnti-collision devices and systems for tower crane - Safety characteristics and requirements01-mar-201703-apr-2017
EXP - Električni aparati za eksplozivne atmosfere00305115oSIST prEN 17077:2017Ugotavljanje obnašanja pri gorenju prahu v plastehDetermination of burning behaviour of dust layers01-mar-201731-mar-2017
PLN - Plinske naprave za dom00180095oSIST prEN 17082:2017Plinski grelniki zraka s prisilno konvekcijo za gretje stanovanjskih in nestanovanjskih prostorov z imensko močjo do vključno 300 kWDomestic and non-domestic gas-fired forced convection air heaters for space heating not exceeding a net heat input of 300 kW01-mar-201701-apr-2017
KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi00216102oSIST prEN 17083:2017Kemična razkužila in antiseptiki - Kvantitativni preskus na neporoznih površinah za vrednotenje virucidnega delovanja kemičnih razkužil in antiseptikov v veterini - Preskusna metoda in zahteve (faza 2, stopnja 2)Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative non-porous surface test for the evaluation of virucidal activity of chemical disinfectants and antiseptics used in the veterinary area - Test method and requirements (phase 2, step 2)01-mar-201705-apr-2017
IŽNP - Železniške naprave00256740oSIST prEN 17084:2017Železniške naprave - Požarna zaščita v železniških vozilih - Preskušanje toksičnosti materialov in sestavnih delovRailway applications - Fire protection in railway vehicles - Toxicity test of materials and components01-mar-201701-apr-2017
NES - Nevarne snovi00351027oSIST prEN 17087:2017Gradbeni proizvodi - Ocenjevanje sproščanja nevarnih snovi - Priprava preskusnih vzorcev iz laboratorijskega vzorca za preskušanje in analizoConstruction products - Assessment of release of dangerous substances - Preparation of test portions from the laboratory sample for testing of release and analysis of content01-mar-201703-apr-2017
KAT - Kakovost tal00260188oSIST prEN 17090:2017Gnojila - Določevanje inhibitorja nitrifikacije DMPSA v gnojilih - Metoda s tekočinsko kromatografijo visoke ločljivosti (HPLC)Fertilizers - Determination of nitrification inhibitor DMPSA in fertilizers - Method using high-performance liquid chromatography (HPLC)01-mar-201710-apr-2017
MOC - Mobilne komunikacije47200oSIST prEN 302 017 V2.0.3:2017Oddajniška oprema za amplitudno modulirano (AM) zvokovno radiodifuzijsko storitev - Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EUTransmitting equipment for the Amplitude Modulated (AM) sound broadcasting service - Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU01-mar-201701-apr-2017
MOC - Mobilne komunikacije47199oSIST prEN 302 018 V2.0.3:2017Oddajniška oprema za zvokovne radiodifuzijske storitve s frekvenčno modulacijo (FM) - Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EUTransmitting equipment for the Frequency Modulated (FM) sound broadcasting service - Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU01-mar-201701-apr-2017
MOC - Mobilne komunikacije47639oSIST prEN 303 146-4 V1.1.1:2017Radijski sistemi z možnostjo preoblikovanja (RRS) - Informacijski modeli in protokoli za mobilne naprave (MD) - 4. del: Radijski programski vmesnik (RPI)Reconfigurable Radio Systems (RRS) - Mobile Device (MD) information models and protocols - Part 4: Radio Programming Interface (RPI)01-mar-201701-apr-2017
SPN - Storitve in protokoli v omrežjih46505oSIST prEN 303 423 V1.0.0:2017Okoljski inženiring (EE) - Električna in elektronska gospodinjska in pisarniška oprema - Meritve porabe energije povezovalne opreme, ki je v stanju pripravljenosti vključena v omrežje - Harmonizirani standard, ki obravnava merilno metodo po Uredbi ES 1275/2008, dopolnjeni z Uredbo EU 801/2013Environmental Engineering (EE) - Electrical and electronic household and office equipment - Measurement of networked standby power consumption of Interconnecting equipment - Harmonised Standard covering the measurement method for EC Regulation 1275/2008 amended by EU Regulation 801/201301-mar-201701-apr-2017
PLN - Plinske naprave za dom00238010oSIST prEN 437:2017Preskusni plini - Preskusni tlaki - Kategorije napravTest gases - Test pressures - Appliance categories01-mar-201701-apr-2017
I09 - Imaginarni 0963014oSIST prEN 50291-1:2017Javljalniki plina - Električne naprave za odkrivanje ogljikovega monoksida v gospodinjstvih - 1. del: Preskusne metode in zahtevane lastnostiGas detectors - Electrical apparatus for the detection of carbon monoxide in domestic premises - Part 1: Test methods and performance requirements01-mar-201701-apr-2017
FGA - Funkcionalnost gospodinjskih aparatov62877oSIST prEN 50594:2017Gospodinjski stroji in podobne električne naprave - Metode za merjenje lastnosti sušilnih strojev za komercialno uporaboHousehold and similar electric appliances - Methods for measuring the performance of tumble dryers intended for commercial use01-mar-201731-mar-2017
FGA - Funkcionalnost gospodinjskih aparatov62876oSIST prEN 50640:2017Gospodinjski stroji in podobne električne naprave - Metode za merjenje lastnosti pralnih strojev za komercialno uporaboHousehold and similar electric appliances - Methods for measuring the performance of clothes washing machines intended for commercial use01-mar-201731-mar-2017
ISEL - Strojni elementi00290221oSIST prEN ISO 14978:2017Specifikacija geometrijskih veličin izdelka (GPS) - Osnove in zahteve za merilno opremo GPS (ISO/DIS 14978:2017)Geometrical product specifications (GPS) - General concepts and requirements for GPS measuring equipment (ISO/DIS 14978:2017)01-mar-201703-apr-2017
ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki00248588oSIST prEN ISO 15487:2017Tekstilije - Metoda za ocenjevanje videza oblačil in drugih tekstilnih končnih izdelkov po gospodinjskem pranju in sušenju (ISO/DIS 15487:2016)Textiles - Method for assessing appearance of apparel and other textile end products after domestic washing and drying (ISO/DIS 15487:2016)01-mar-201705-apr-2017
I13 - Imaginarni 1300309191oSIST prEN ISO 20150:2017Obutev in sestavni deli obutve - Kvantitativna preskusna metoda za ocenjevanje protiglivičnega delovanja (ISO/DIS 20150:2017)Footwear and footwear components - Quantitative challenge test method to assess antifungal activity (ISO/DIS 20150:2017)01-mar-201701-apr-2017
VSN - Varnost strojev in naprav00145076oSIST prEN ISO 20430:2017Stroji za predelavo gume in plastike - Stroji za brizgalno vlivanje - Varnostne zahteve (ISO/DIS 20430:2017)Plastics and rubber machines - Injection moulding machines - Safety requirements (ISO/DIS 20430:2017)01-mar-201705-apr-2017
I13 - Imaginarni 1300309192oSIST prEN ISO 20536:2017Obutev - Kritične snovi, ki so lahko v obutvi in delih obutve - Določevanje fenola v obutvenih materialih (ISO/DIS 20536:2017)Footwear - Critical substances potentially present in footwear and footwear components - Determination of phenol in footwear materials (ISO/DIS 20536:2017)01-mar-201701-apr-2017
IHPV - Hidravlika in pnevmatika00069180oSIST prEN ISO 4126-2:2017Naprave za varovanje pred visokim tlakom - 2. del: Naprave z razpočnimi membranamiSafety devices for protection against excessive pressure - Part 2: Bursting disc safety devices01-mar-201701-apr-2017
TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboliCSF02021oSIST prEN ISO 80000-11:2017Veličine in enote - 11. del: Značilna števila (ISO/DIS 80000-11:2017)Quantities and units - Part 11: Characteristic numbers (ISO/DIS 80000-11:2017)01-mar-201705-apr-2017
TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboliCSF02019oSIST prEN ISO 80000-9:2017Veličine in enote - 9. del: Fizikalna kemija in molekulska fizika (ISO/DIS 80000-9:2017)Quantities and units - Part 9: Physical chemistry and molecular physics (ISO/DIS 80000-9:2017)01-mar-201705-apr-2017
ISEL - Strojni elementi00185376oSIST prEN ISO 898-3:2017Mehanske lastnosti veznih elementov, narejenih iz ogljikovega jekla in jeklene zlitine - 3. del: Podložke (ISO/DIS 898-3:2017)Mechanical properties of fasteners made of carbon steel and alloy steel - Part 3: Washers (ISO/DIS 898-3:2017)01-mar-201703-apr-2017
GIG - Geografske informacije032579oSIST-TS ISO/TS 19115-3:2017Geografske informacije - Metapodatki - 3. del: Izvajanje sheme XML za temeljne koncepteGeographic information -- Metadata -- Part 3: XML schema implementation for fundamental concepts01-mar-201731-mar-2017
12

PE Search text (Slovenski)
Vsi osnuteki SIST standardizacijskih dokumentov so, za namen oddajanja pripomb v času standardizacijskega procesa javne obravnave, brez možnosti tiskanja na voljo brezplačno. V primeru, da želite tiskano različico dokumenta, lahko nakup opravite v spletni prodaji SIST .

Osnovno iskanje meta podatkov standardov. V tem delu se cene standardov ne prikažejo. Cene standardizacijskih dokumentov so na voljo ob uporabi možnosti "Iskanje dokumentov" v levem meniju.
Več podatkov o načinu iskanja je na voljo v delu "Pomoč" v levem meniju.
V primeru, da želite naročiti katerega od izbranih standardov, lahko nakup opravite v Spletni prodaji SIST.