Izberi iskalne kriterije
Oznaka standarda:
Slovenski naslov projekta:
Tuji naslov projekta:
Oznaka SIST TDT:
Datum glasila javne obravnave Od: Do:
  Za oddajo pripomb na osnutek dokumenta, ki je v javni obravnavi se morate prijaviti. Prijava je mogoča s klikom na besedo "Prijava" v zgornjem desnem kotu.

e Javna obravnava

Za oddajo pripomb na osnutek dokumenta, ki je v javni obravnavi se morate prijaviti. Prijava je mogoča z vnosom pravilnih uporabniških podatkov v zgornjem desnem oknu »Prijava«. Če se prijavljate prvič, je potrebna registracija na zgornjem desnem oknu »Izdelajte račun«. Uporabniški račun vam bo omogočal dostop do osnutkov standardizacijskih dokumentov, ki so v javni obravnavi in oddajo pripomb v ustreznih priloženih obrazcih.

Rezultati: 51 All
12
Tehnični odborOznaka TDTReferenčna oznakaSlovenski naslovAngleški naslovZačetni datum javne obravnaveKončni datum javne obravnave
SPN - Storitve in protokoli v omrežjih50091kSIST FprES 203 136 V1.2.0:2017Okoljski inženiring (EE) - Metode merjenja energijske učinkovitosti opreme usmerjalnikov in stikalEnvironmental Engineering (EE) - Measurement methods for energy efficiency of router and switch equipment01-okt-201723-okt-2017
OTR - Izdelki za otroke00252111kSIST-TP FprCEN/TR 13387-1:2017Izdelki za otroke - Smernice o splošni varnosti - 1. del: Filozofija in ocena varnostiChild care articles - General safety guidelines - Part 1: Safety philosophy and safety assessment01-okt-201703-nov-2017
OGS - Ogrevanje stavb00156231kSIST-TS FprCEN/TS 16244:2017Prezračevanje bolnišnic - Nivojsko usklajena struktura ter skupni pojmi in definicije za standarde za prezračevanje v bolnišnicahVentilation for hospitals - Coherent hierarchic structure and common terms and definitions for a standard related to ventilation in hospitals01-okt-201701-nov-2017
OGS - Ogrevanje stavb00156238kSIST-TS FprCEN/TS 17153:2017Prezračevanje stavb - Korekcija pretoka zraka glede na zunanje pogojeVentilation for buildings - Correction of air flow rate according to ambient conditions01-okt-201701-nov-2017
TLP - Tlačne posode00296099oSIST prEN 12972:2017Cisterne za prevoz nevarnega blaga - Preskušanje, pregled in označevanje kovinskih cisternTanks for transport of dangerous goods - Testing, inspection and marking of metallic tanks01-okt-201701-nov-2017
I13 - Imaginarni 1300279004oSIST prEN 12973:2017Upravljanje vrednostiValue Management01-okt-201701-nov-2017
VSN - Varnost strojev in naprav00143092oSIST prEN 13236:2017Varnostne zahteve za superabraziveSafety requirements for superabrasive products01-okt-201731-okt-2017
ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki00134252oSIST prEN 14215:2017Tekstilne talne obloge - Razvrščanje strojno obdelanih preprog in tekačevTextile floor coverings - Classification of machine-made rugs and runners01-okt-201731-okt-2017
I13 - Imaginarni 1300099027oSIST prEN 15102:2017Dekorativne stenske obloge - ZvitkiDecorative wallcoverings - Roll form01-okt-201701-nov-2017
IŽNP - Železniške naprave00256757oSIST prEN 15355:2017Železniške naprave - Zavore - Krmilni ventili in naprave za ločitev krmilnih ventilov od zavornega vodaRailway applications - Braking - Distributor valves and distributor-isolating devices01-okt-201701-nov-2017
ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki00248599oSIST prEN 16711-3:2017Tekstilije - Določevanje kovin - 3. del: Določevanje sproščanja svinca z umetno salvoTextiles - Determination of metal content - Determination of lead release by artificial saliva solution01-okt-201731-okt-2017
KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi00392030oSIST prEN 17156:2017Kozmetika - Analizne metode - Metoda LC/UV za identifikacijo in kvantitativno določevanje 22 organskih UV-filtrov, ki se v EU uporabljajo v kozmetičnih izdelkihCosmetics - Analytical methods - LC/UV method for the identification and quantitative determination in cosmetic products of the 22 organic UV filters in use in the EU01-okt-201703-nov-2017
PLN - Plinske naprave za dom00049037oSIST prEN 30-2-2:2017Plinski kuhalni aparati za gospodinjstvo - 2-2. del: Smotrna raba energije - Aparati z ventilatorskimi pečicami in/ali žariDomestic cooking appliances burning gas - Part 2-2: Rational use of energy - Appliances having forced-convection ovens and/or grills01-okt-201703-nov-2017
ŽEN - Železniške električne naprave62186oSIST prEN 50119:2017Železniške naprave - Stabilne naprave električne vleke - Kontaktni vodniki električne vlekeRailway applications - Fixed installations - Electric traction overhead contact lines01-okt-201701-nov-2017
ŽEN - Železniške električne naprave63218oSIST prEN 50641:2017Železniške naprave - Stabilne naprave električne vleke - Zahteve za ocenjevanje simulacijskih orodij za snovanje elektroenergetskih napajalnih sistemov električne vlekeRailway applications - Fixed installations - Requirements for the validation of simulation tools used for the design of traction power supply systems01-okt-201701-nov-2017
I09 - Imaginarni 0963531oSIST prEN 60068-2-5:2017Okoljski preskusi - 2-5. del: Preskusi - Preskus S: Simulacija prizemnega sončnega obsevanja in navodilo za preskušanje sočnega obsevanja in vremenskih razmerEnvironmental testing - Part 2-5: Tests - Test S: Simulated solar radiation at ground level and guidance for solar radiation testing and weathering01-okt-201701-nov-2017
OTR - Izdelki za otroke00052121oSIST prEN 71-14:2017Varnost igrač - 14. del: Trampolini za domačo uporaboSafety of toys - Part 14: Trampolines for domestic use01-okt-201703-nov-2017
PLN - Plinske naprave za dom00058073oSIST prEN 88-3:2017Varnostne in nadzorne naprave za plinske gorilnike in plinske aparate - 3. del: Regulatorji tlaka in/ali regulatorji pretoka za vstopne tlake do vključno 500 kPa, elektronski tipSafety and control devices for gas burners and gas burning appliances - Part 3: Pressure and/or flow rate regulators for inlet pressures up to and including 500 kPa, electronic types01-okt-201703-nov-2017
TLP - Tlačne posode00023205oSIST prEN ISO 10460:2017Plinske jeklenke - Varjene jeklenke iz aluminijevih zlitin ter ogljikovega in nerjavnega jekla - Periodični pregledi in preskušanje (ISO/DIS 10460:2017)Gas cylinders - Welded aluminium-alloy, carbon and stainless steel gas cylinders - Periodic inspection and testing (ISO/DIS 10460:2017)01-okt-201701-nov-2017
IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo00144338oSIST prEN ISO 10517:2017Prenosni motorni obrezovalniki žive meje - Varnost (ISO/DIS 10517:2017)Powered hand-held hedge trimmers - Safety ( ISO/DIS 10517:2017)01-okt-201726-okt-2017
IPMA - Polimerni materiali in izdelki00218220oSIST prEN ISO 10619-1:2017Gumene in polimerne cevi ter cevovodi - Merjenje gibljivosti in togosti - 1. del: Upogibni preskus pri temperaturi okolja (ISO/FDIS 10619-1:2017)Rubber and plastics hoses and tubing - Measurement of flexibility and stiffness - Part 1: Bending tests at ambient temperature (ISO/FDIS 10619-1:2017)01-okt-201701-nov-2017
IPMA - Polimerni materiali in izdelki00218221oSIST prEN ISO 10619-2:2017Gumene in polimerne cevi ter cevovodi - Merjenje gibljivosti in togosti - 2. del: Upogibni preskus pri temperaturah, nižjih od temperature okolja (ISO/FDIS 10619-2:2017)Rubber and plastics hoses and tubing - Measurement of flexibility and stiffness - Part 2: Bending tests at sub-ambient temperatures (ISO/FDIS 10619-2:2017)01-okt-201731-okt-2017
IPMA - Polimerni materiali in izdelki00218222oSIST prEN ISO 10960:2017Gumene in polimerne cevi - Ocena odpornosti proti ozonu pri dinamičnih pogojih (ISO/FDIS 10960:2017)Rubber and plastics hoses - Assessment of ozone resistance under dynamic conditions (ISO/FDIS 10960:2017)01-okt-201701-nov-2017
I13 - Imaginarni 13CST01141oSIST prEN ISO 12215-5:2017Mala plovila - Konstrukcija trupa in zahtevane lastnosti - 5. del: Načrtovani tlaki za trupe, načrtovane napetosti in določanje lastnosti (ISO/DIS 12215-5:2017)Small craft - Hull construction and scantlings - Part 5: Design pressures for monohulls, design stresses, scantlings determination (ISO/DIS 12215-5:2017)01-okt-201727-okt-2017
OGS - Ogrevanje stavb00156233oSIST prEN ISO 12759-2:2017Ventilatorji - Klasifikacija učinkovitosti za ventilatorje - 2. del: Standardne izgube za pogonske sestavne dele (ISO/DIS 12759-2:2017)Fans - Efficiency classification for fans - Part 2: Standard losses for drive components (ISO/DIS 12759-2:2017)01-okt-201703-nov-2017
IUSN - Usnje00289201oSIST prEN ISO 17072-1:2017Usnje - Kemijsko določevanje kovin - 1. del: Izločljive kovine (ISO/DIS 17072-1:2017)Leather - Chemical determination of metal content - Part 1: Extractable metals (ISO/DIS 17072-1:2017)01-okt-201731-okt-2017
IUSN - Usnje00289202oSIST prEN ISO 17072-2:2017Usnje - Kemijsko določevanje kovin - 2. del: Celotni delež kovin (ISO/DIS 17072-2:2017)Leather - Chemical determination of metal content - Part 2: Total metal content (ISO/DIS 17072-2:2017)01-okt-201731-okt-2017
EPO - Embalaža - prodajna in ovojna00261444oSIST prEN ISO 17480:2017Embalaža - Dostopno načrtovanje - Enostavnost odpiranja (ISO 17480:2015)Packaging - Accessible design - Ease of opening (ISO 17480:2015)01-okt-201703-nov-2017
IVAR - Varjenje00121706oSIST prEN ISO 17660-1:2017Varjenje - Varjenje betonskega jekla - 1. del: Obremenjeni zvarni spoji (ISO/DIS 17660-1:2017)Welding - Welding of reinforcing steel - Part 1: Load-bearing welded joints (ISO/DIS 17660-1:2017)01-okt-201701-nov-2017
IVAR - Varjenje00121707oSIST prEN ISO 17660-2:2017Varjenje - Varjenje betonskega jekla - 2. del: Neobremenjeni zvarni spoji (ISO/DIS 17660-2:2017)Welding - Welding of reinforcing steel - Part 2: Non load-bearing welded joints (ISO/DIS 17660-2:2017)01-okt-201701-nov-2017
ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki00248610oSIST prEN ISO 1833-6:2017Tekstilije - Kvantitativna kemična analiza - 6. del: Mešanica viskoznih ali nekaterih vrst bakro ali modal ali liocel vlaken in bombažnih vlaken (metoda z uporabo mravljične kisline in cinkovega klorida) (ISO/DIS 1833-6:2017)Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 6: Mixtures of viscose, certain types of cupr, modal or lyocell with certain other fibres (method using formic acid and zinc chloride) (ISO/DIS 1833-6:2017)01-okt-201731-okt-2017
VZK - Vodenje in zagotavljanje kakovostiCSF20060oSIST prEN ISO 19011:2017Smernice za presojanje sistemov vodenja (ISO/DIS 19011:2017)Guidelines for auditing management systems (ISO/DIS 19011:2017)01-okt-201731-okt-2017
I13 - Imaginarni 1300012351oSIST prEN ISO 19903:2017Industrija za predelavo nafte in zemeljskega plina - Betonske konstrukcije naftnih ploščadi (ISO/DIS 19903:2017)Petroleum and natural gas industries - Concrete offshore structures (ISO/DIS 19903:2017)01-okt-201701-nov-2017
I13 - Imaginarni 1300419001oSIST prEN ISO 21043-1:2017Forenzične znanosti - 1. del: Pojmi, definicije in okvir (ISO/DIS 21043-1:2017)Forensic Sciences - Part 1: Terms, definitions and framework (ISO/DIS 21043-1:2017)01-okt-201701-nov-2017
IVAR - Varjenje00121762oSIST prEN ISO 2401:2017Dodajni materiali za varjenje - Oplaščene elektrode - Ugotavljanje izkoristka, hitrosti odtaljevanja in talilne konstante (ISO/DIS 2401:2017)Welding consumables - Covered electrodes - Determination of the efficiency, metal recovery and deposition coefficient (ISO/DIS 2401:2017)01-okt-201701-nov-2017
ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki00134238oSIST prEN ISO 24342:2017Netekstilne in tekstilne talne obloge - Ugotavljanje stranske dolžine, ravnosti robov in pravokotnosti plošč (ISO/DIS 24342:2017)Resilient and textile floor-coverings - Determination of side length, edge straightness and squareness of tiles (ISO/DIS 24342:2017)01-okt-201731-okt-2017
IBLP - Barve, laki in premazi00139588oSIST prEN ISO 2812-5:2017Barve in laki - Ugotavljanje odpornosti proti tekočinam - 5. del: Metoda z uporabo peči s temperaturnim gradientom (ISO/DIS 2812-5:2017)Paints and varnishes - Determination of resistance to liquids - Part 5: Temperature-gradient oven method (ISO/DIS 2812-5:2017)01-okt-201703-nov-2017
IUSN - Usnje00289194oSIST prEN ISO 4045:2017Usnje - Kemijsko preskušanje - Določevanje pH in razlika števil (ISO/DIS 4045:2017)Leather - Chemical tests - Determination of pH and difference figure (ISO/DIS 4045:2017)01-okt-201731-okt-2017
IUSN - Usnje00289195oSIST prEN ISO 4048:2017Usnje – Kemijski preskusi - Določevanje topne snovi v diklormetanu in vsebnosti prostih maščobnih kislin (ISO/DIS 4048:2017)Leather - Chemical tests - Determination of matter soluble in dichloromethane and free fatty acid content (ISO/DIS 4048:2017)01-okt-201731-okt-2017
IBLP - Barve, laki in premazi00139589oSIST prEN ISO 4623-1:2017Barve in laki - Ugotavljanje odpornosti proti filiform koroziji - 1. del: Jeklene podlage (ISO/DIS 4623-1:2017)Paints and varnishes - Determination of resistance to filiform corrosion - Part 1: Steel substrates (ISO/DIS 4623-1:2017)01-okt-201703-nov-2017
12

PE Search text (Slovenski)
Vsi osnuteki SIST standardizacijskih dokumentov so, za namen oddajanja pripomb v času standardizacijskega procesa javne obravnave, brez možnosti tiskanja na voljo brezplačno. V primeru, da želite tiskano različico dokumenta, lahko nakup opravite v spletni prodaji SIST .

Osnovno iskanje meta podatkov standardov. V tem delu se cene standardov ne prikažejo. Cene standardizacijskih dokumentov so na voljo ob uporabi možnosti "Iskanje dokumentov" v levem meniju.
Več podatkov o načinu iskanja je na voljo v delu "Pomoč" v levem meniju.
V primeru, da želite naročiti katerega od izbranih standardov, lahko nakup opravite v Spletni prodaji SIST.