Izberi iskalne kriterije
Oznaka standarda:
Slovenski naslov projekta:
Tuji naslov projekta:
Oznaka SIST TDT:
Datum glasila javne obravnave Od: Do:
  Za oddajo pripomb na osnutek dokumenta, ki je v javni obravnavi se morate prijaviti. Prijava je mogoča s klikom na besedo "Prijava" v zgornjem desnem kotu.

e Javna obravnava

Za oddajo pripomb na osnutek dokumenta, ki je v javni obravnavi se morate prijaviti. Prijava je mogoča z vnosom pravilnih uporabniških podatkov v zgornjem desnem oknu »Prijava«. Če se prijavljate prvič, je potrebna registracija na zgornjem desnem oknu »Izdelajte račun«. Uporabniški račun vam bo omogočal dostop do osnutkov standardizacijskih dokumentov, ki so v javni obravnavi in oddajo pripomb v ustreznih priloženih obrazcih.

Rezultati: 80 All
12
Tehnični odborOznaka TDTReferenčna oznakaSlovenski naslovAngleški naslovZačetni datum javne obravnaveKončni datum javne obravnave
TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli064977kSIST ISO/FDIS 80000-7:2019Veličine in enote - 7. del: Svetloba in sevanjeQuantities and units - Part 7: Light and radiation01-apr-201930-apr-2019
OTR - Izdelki za otroke00248600kSIST-TP FprCEN/TR 17376:2019Tekstilije - Varnost otroških oblačil - Navodila za uporabo standarda EN 14682:2014 Vrvice in vezalke na otroških oblačilih - SpecifikacijeTextiles - Safety of children's clothing - Guidance on the use of EN 14682:2014 Cords and drawstrings on children's clothing - Specifications01-apr-201925-apr-2019
VZK - Vodenje in zagotavljanje kakovosti069459oSIST ISO/DIS 10015:2019Vodenje kakovosti – Smernice za vodenje kompetenc in usposabljanje zaposlenihQuality management - Guidelines for competence management and people development01-apr-201902-maj-2019
VZK - Vodenje in zagotavljanje kakovosti069979oSIST ISO/DIS 10018:2019Sistemi vodenja kakovosti - Smernice za vključevanje zaposlenihQuality management systems - Guidelines on people engagement01-apr-201902-maj-2019
IKER - Keramika00246123oSIST prEN 12370:2019Preskušanje naravnega kamna - Ugotavljanje odpornosti proti kristalizaciji soliNatural stone test methods - Determination of resistance to salt crystallisation01-apr-201925-apr-2019
OCE - Oprema za ceste00226196oSIST prEN 12414:2019Nadzorna oprema za parkirišča - Zahteve in preskusne metode za parkirne avtomateVehicle parking control equipment - Requirements and test methods for a parking terminal01-apr-201925-apr-2019
OTR - Izdelki za otroke00252126oSIST prEN 1273:2019Izdelki za otroke - Hojce - Varnostne zahteve in preskusne metodeChild use and care articles - Baby walking frames - Safety requirements and test methods01-apr-201905-maj-2019
OTR - Izdelki za otroke00252120oSIST prEN 13210-1:2019Izdelki za otroke - 1. del: Otroški pasovi in vajeti - Varnostne zahteve in preskusne metodeChild care articles - Part 1: Children's harnesses, reins - Safety requirements and test methods01-apr-201905-maj-2019
OTR - Izdelki za otroke00252121oSIST prEN 13210-2:2019Izdelki za otroke - 2. del: Otroški pasovi, ki so del nahrbtnika, in vajeti - Varnostne zahteve in preskusne metodeChild care articles - Part 2: Children's harnesses incorporating backpacks and reins - Safety requirements and test methods01-apr-201905-maj-2019
POZ - Požarna varnost00127371oSIST prEN 1366-5:2019Preskusi požarne odpornosti servisnih inštalacij - 5. del: Servisni kanali in jaškiFire resistance tests for service installations - Part 5: Service ducts and shafts01-apr-201925-apr-2019
EXP - Električni aparati za eksplozivne atmosfere00305154oSIST prEN 14373:2019Sistemi za dušenje eksplozijExplosion suppression systems01-apr-201922-apr-2019
I13 - Imaginarni 1300015074oSIST prEN 1502:2019Plovila za celinske vode - Stopnice za vkrcanjeInland navigation vessels - Boarding stairs01-apr-201901-maj-2019
LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa00175176oSIST prEN 1534:2019Lesene talne obloge - Ugotavljanje odpornosti proti vtiskovanju (Brinell) - Preskusna metodaWood flooring - Determination of resistance to indentation (Brinell) - Test method01-apr-201925-apr-2019
I13 - Imaginarni 1300151477oSIST prEN 15571:2019Stroji in obrati za pridobivanje in obdelavo naravnega kamna - Varnost - Zahteve za stroje za dodelavo površineMachines and plants for mining and tooling of natural stone - Safety - Requirements for surface-finishing machines01-apr-201901-maj-2019
STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu00129247oSIST prEN 15998:2019Steklo v gradbeništvu - Varnost v primeru požara, požarna odpornost - Metodologija preskušanja stekla za namene klasificiranjaGlass in building - Safety in case of fire, fire resistance - Glass testing methodology for the purpose of classification01-apr-201922-apr-2019
INEK - Neželezne kovine00133248oSIST prEN 16090:2019Baker in bakrove zlitine - Ocena povprečne velikosti zrn z ultrazvokomCopper and copper alloys - Estimation of average grain size by ultrasound01-apr-201925-apr-2019
IKER - Keramika00246122oSIST prEN 16301:2019Preskušanje naravnega kamna - Ugotavljanje občutljivosti za naključno obarvanjeNatural stone test methods - Determination of sensitivity to accidental staining01-apr-201925-apr-2019
I13 - Imaginarni 1300151478oSIST prEN 16564:2019Stroji in obrati za pridobivanje in obdelavo naravnega kamna - Varnost - Zahteve za žage/frezalne stroje, ki vključujejo računalniško krmiljenje (NC/CNC)Machines and plants for mining and tooling of natural stone - Safety - Requirements for bridge type sawing/milling machines, included numerical control (NC/CNC) versions01-apr-201901-maj-2019
VSN - Varnost strojev in naprav00153201oSIST prEN 1673:2019Stroji za predelavo hrane - Peči z vrtljivim vozičkom - Varnostne in higienske zahteveFood processing machinery - Rotary rack ovens - Safety and hygiene requirements01-apr-201925-apr-2019
INEK - Neželezne kovine00132295oSIST prEN 1676:2019Aluminij in aluminijeve zlitine - Legirani bloki za pretaljevanje - SpecifikacijeAluminium and aluminium alloys - Alloyed ingots for remelting - Specifications01-apr-201925-apr-2019
I13 - Imaginarni 13JT005090oSIST prEN 16803-2:2019Vesolje - Uporaba sistemov globalne satelitske navigacije (GNSS) za ugotavljanje položaja pri inteligentnih transportnih sistemih (ITS) v cestnem prometu - 2. del: Ocenjevanje osnovnih tehničnih lastnosti terminalske opreme za določanje položaja, ki uporablja GNSSSpace - Use of GNSS-based positioning for road Intelligent Transport Systems (ITS) - Part 2: Assessment of basic performances of GNSS-based positioning terminals01-apr-201901-maj-2019
I13 - Imaginarni 13JT005091oSIST prEN 16803-3:2019Vesolje - Uporaba sistemov globalne satelitske navigacije (GNSS) za ugotavljanje položaja pri inteligentnih transportnih sistemih (ITS) v cestnem prometu - 3. del: Ocenjevanje varnostnih tehničnih lastnosti terminalske opreme za določanje položaja, ki uporablja GNSSSpace - Use of GNSS-based positioning for road Intelligent Transport Systems (ITS) - Part 3: Assessment of security performances of GNSS-based positioning terminals01-apr-201901-maj-2019
INEK - Neželezne kovine00132294oSIST prEN 1706:2019Aluminij in aluminijeve zlitine - Ulitki - Kemična sestava in mehanske lastnostiAluminium and aluminium alloys - Castings - Chemical composition and mechanical properties01-apr-201925-apr-2019
EXP - Električni aparati za eksplozivne atmosfere00305155oSIST prEN 17348:2019Zahteve za načrtovanje in preskušanje sesalnikov in zbiralnikov prahu za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferahRequirements for design and testing of vacuum cleaners and dust collectors for use in potentially explosive atmospheres01-apr-201922-apr-2019
I13 - Imaginarni 1300411015oSIST prEN 17351:2019Bioizdelki - Ugotavljanje deleža kisika z uporabo elementarnega analizatorjaBio-based products - Determination of the oxygen content using an elemental analyser01-apr-201925-apr-2019
I13 - Imaginarni 1300015075oSIST prEN 17360:2019Plovila za celinske vode - Oporni drogovi in držala za nagibne in odstranljive palubne ograjeInland navigation vessels - Stanchions and holders for tiltable and detachable railings01-apr-201901-maj-2019
I13 - Imaginarni 1300015076oSIST prEN 17361:2019Plovila za celinske vode - Zunanje lestveInland navigation vessels - Outboard ladders01-apr-201901-maj-2019
KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi00327124oSIST prEN 17362:2019Krma: metode vzorčenja in analize - Določevanje pentaklorofenola (PCP) v sestavinah krme in krmni mešanici z LC-MS/MSAnimal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Determination of pentachlorophenol (PCP) in feed materials and compound feed by LC-MS/MS01-apr-201925-apr-2019
VSN - Varnost strojev in naprav00196037oSIST prEN 1804-1:2019Stroji za podzemne rudnike - Varnostne zahteve za hidravlično podporje - 1. del: Deli podporja in splošne zahteveMachines for underground mines - Safety requirements for hydraulic powered roof supports - Part 1: Support units and general requirements01-apr-201925-apr-2019
VSN - Varnost strojev in naprav00196036oSIST prEN 1804-2:2019Stroji za podzemne rudnike - Varnostne zahteve za hidravlično podporje - 2. del: Deli hidravličnih stojk in potisnih cilindrovMachines for underground mines - Safety requirements for hydraulic powered roof supports - Part 2: Power set legs and rams01-apr-201925-apr-2019
VSN - Varnost strojev in naprav00196038oSIST prEN 1804-3:2019Stroji za podzemne rudnike - Varnostne zahteve za hidravlično podporje - 3. del: Hidravlični in elektrohidravlični krmilni sistemiMachines for underground mines - Safety requirements for hydraulic powered roof supports - Part 3: Hydraulic and electro hydraulic control systems01-apr-201925-apr-2019
INEK - Neželezne kovine00133251oSIST prEN 1971-1:2019Baker in bakrove zlitine - Metoda preskušanja z vrtinčnimi tokovi za merjenje napak na nevarjenih okroglih ceveh iz bakra in bakrovih zlitin - 1. del: Preskus s preskusno tuljavo, ki obdaja zunanjo površinoCopper and copper alloys - Eddy current test for measuring defects on seamless round copper and copper alloy tubes - Part 1: Test with an encircling test coil on the outer surface01-apr-201925-apr-2019
INEK - Neželezne kovine00133252oSIST prEN 1971-2:2019Baker in bakrove zlitine - Metoda preskušanja z vrtinčnimi tokovi za merjenje napak na nevarjenih okroglih ceveh iz bakra in bakrovih zlitin - 2. del: Preskus z notranjo preskusno tuljavo ob notranji površiniCopper and copper alloys - Eddy current test for measuring defects on seamless round copper and copper alloy tubes - Part 2: Test with an internal probe on the inner surface01-apr-201925-apr-2019
I13 - Imaginarni 1300099028oSIST prEN 235:2019Stenske obloge - Slovar in simboliWallcoverings - Vocabulary and symbols01-apr-201901-maj-2019
MOC - Mobilne komunikacije52268oSIST prEN 301 841-2 V1.2.0:2019Digitalne povezave VHF zrak-tla, 2. način - Tehnične karakteristike in merilne metode za talno opremo - 2. del: Zgornje plastiVHF air-ground Digital Link (VDL) Mode 2 - Technical characteristics and methods of measurement for ground-based equipment - Part 2: Upper layers01-apr-201901-maj-2019
MOC - Mobilne komunikacije56806oSIST prEN 302 636-5-1 V2.2.0:2019Inteligentni transportni sistemi (ITS) - Komunikacije med vozili - Geomreženje - 5. del: Transportni protokoli - 1. poddel: Osnovni transportni protokolIntelligent Transport Systems (ITS) - Vehicular Communications - GeoNetworking - Part 5: Transport Protocols - Sub-part 1: Basic Transport Protocol01-apr-201901-maj-2019
I13 - Imaginarni 1304004431oSIST prEN 4709-001:2019Aeronavtika - Letalski sistemi brez posadke - Zahteve za proizvod in preverjanje proizvodov za odprto kategorijoAerospace series - Unmanned Aircraft Systems - Product requirements and verification for the Open category01-apr-201925-apr-2019
ŽEN - Železniške električne naprave66327oSIST prEN 50155:2019Železniške naprave - Vozna sredstva - Elektronska opremaRailway applications - Rolling stock - Electronic equipment01-apr-201930-apr-2019
MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine67775oSIST prEN 50171:2019Centralni varnostni napajalni sistemiCentral safety power supply systems01-apr-201922-apr-2019
I09 - Imaginarni 0963213oSIST prEN 50676:2019Električna oprema za zaznavanje hladilnih plinov ali SF6 in merjenje njihove koncentracije - Zahteve za delovanje in preskusne metodeElectrical equipment used for detection and concentration measurement of refrigerant gases or SF6 - Performance requirements and test methods.01-apr-201901-maj-2019
12

PE Search text (Slovenski)
Vsi osnuteki SIST standardizacijskih dokumentov so, za namen oddajanja pripomb v času standardizacijskega procesa javne obravnave, brez možnosti tiskanja na voljo brezplačno. V primeru, da želite tiskano različico dokumenta, lahko nakup opravite v spletni prodaji SIST .

Osnovno iskanje meta podatkov standardov. V tem delu se cene standardov ne prikažejo. Cene standardizacijskih dokumentov so na voljo ob uporabi možnosti "Iskanje dokumentov" v levem meniju.
Več podatkov o načinu iskanja je na voljo v delu "Pomoč" v levem meniju.
V primeru, da želite naročiti katerega od izbranih standardov, lahko nakup opravite v Spletni prodaji SIST.