Izberi iskalne kriterije
Oznaka standarda:
Slovenski naslov projekta:
Tuji naslov projekta:
Oznaka SIST TDT:
Datum glasila javne obravnave Od: Do:
  Za oddajo pripomb na osnutek dokumenta, ki je v javni obravnavi se morate prijaviti. Prijava je mogoča s klikom na besedo "Prijava" v zgornjem desnem kotu.

e Javna obravnava

Za oddajo pripomb na osnutek dokumenta, ki je v javni obravnavi se morate prijaviti. Prijava je mogoča z vnosom pravilnih uporabniških podatkov v zgornjem desnem oknu »Prijava«. Če se prijavljate prvič, je potrebna registracija na zgornjem desnem oknu »Izdelajte račun«. Uporabniški račun vam bo omogočal dostop do osnutkov standardizacijskih dokumentov, ki so v javni obravnavi in oddajo pripomb v ustreznih priloženih obrazcih.

Rezultati: 71 All
12
Tehnični odborOznaka TDTReferenčna oznakaSlovenski naslovAngleški naslovZačetni datum javne obravnaveKončni datum javne obravnave
IŽNP - Železniške naprave00256676kSIST-TP FprCEN/TR 15273-5:2019Železniške naprave - Profili - 5. del: Ozadje, razlaga in praktični primeriRailway applications - Gauges - Part 5: Background, explanation and worked examples01-feb-201901-mar-2019
IŽNP - Železniške naprave00256763kSIST-TP FprCEN/TR 15654-3:2019Železniške naprave - Meritve vertikalnih kolesnih in osnih obremenitev - 3. del: Odobritev in preverjanje meritev na železniških vozilih med vožnjoRailway applications - Measurement of vertical forces on wheels and wheelsets - Part 3: Approval and verification of on track measurement sites for vehicles in service01-feb-201901-mar-2019
I13 - Imaginarni 1300195022kSIST-TS FprCEN ISO/TS 21083-2:2019Preskusna metoda za merjenje učinkovitosti sredstev za filtriranje zraka, ki vsebuje kroglaste nanomateriale - 2. del: Velikost delcev od 3 nm do 30 nm (ISO/PRF TS 21083-2:2018)Test method to measure the efficiency of air filtration media against spherical nanomaterials - Part 2: Particle size range from 3 nm to 30 nm (ISO/PRF TS 21083-2:2018)01-feb-201928-feb-2019
KAZ - Kakovost zraka00264151kSIST-TS FprCEN/TS 17337:2019[Not translated]Stationary source emissions - Determination of mass concentration of multiple gaseous species - Fourier transform infrared spectroscopy01-feb-201925-feb-2019
OCE - Oprema za ceste00226194kSIST-TS FprCEN/TS 17342:2019Oprema cest - Oprema cest za ublažitev udarcev motoristov pri trkih z varnostno ograjoRoad restraint systems - Motorcycle road restraint systems which reduce the impact severity of motorcyclist collisions with safety barriers01-feb-201920-feb-2019
KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi00216124oSIST prEN 12353:2019Kemična razkužila in antiseptiki - Shranjevanje preskusnih organizmov za določanje baktericidnega (vključno Legionella), mikobaktericidnega, sporocidnega, fungicidnega in virucidnega (vključno bakteriofagi) delovanjaChemical disinfectants and antiseptics - Preservation of test organisms used for the determination of bactericidal (including Legionella), mycobactericidal, sporicidal, fungicidal and virucidal (including bacteriophages) activity01-feb-201905-mar-2019
I13 - Imaginarni 1300119046oSIST prEN 12640:2019Intermodalne nakladalne enote in gospodarska vozila - Pritrdilna mesta za zavarovanje tovora - Minimalne zahteve in preskusiIntermodal loading units and commercial vehicles - Lashing points for cargo securing - Minimum requirements and testing01-feb-201921-feb-2019
ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki00134267oSIST prEN 1269:2019Tekstilne talne obloge - Ocenitev impregnacij iglanih talnih oblog s preskusom zamazanjaTextile floor coverings - Assessment of impregnations in needled floor coverings by means of a soiling test01-feb-201904-mar-2019
CES - Ceste00227480oSIST prEN 12697-1:2019Bitumenske zmesi - Preskusne metode - 1. del: Topni delež vezivaBituminous mixtures - Test methods - Part 1: Soluble binder content01-feb-201920-feb-2019
CES - Ceste00227484oSIST prEN 12697-11:2019Bitumenske zmesi - Preskusne metode - 11. del: Ugotavljanje sprijemljivosti med agregatom in bitumnomBituminous mixtures - Test methods - Part 11: Determination of the affinity between aggregate and bitumen01-feb-201920-feb-2019
CES - Ceste00227471oSIST prEN 12697-14:2019Bitumenske zmesi - Preskusne metode - 14. del: Delež vodeBituminous mixtures - Test methods - Part 14: Water content01-feb-201920-feb-2019
CES - Ceste00227485oSIST prEN 12697-19:2019Bitumenske zmesi - Preskusne metode - 19. del: Prepustnost preskušancevBituminous mixtures - Test methods - Part 19: Permeability of specimen01-feb-201920-feb-2019
CES - Ceste00227478oSIST prEN 12697-20:2019Bitumenske zmesi - Preskusne metode - 20. del: Preskus z vtiskanjem na kocko ali preskušanec po MarshalluBituminous mixtures - Test methods - Part 20: Indentation using cube or Marshall specimens01-feb-201920-feb-2019
CES - Ceste00227474oSIST prEN 12697-21:2019Bitumenske zmesi - Preskusne metode - 21. del: Preskus z vtiskanjem na ploščeBituminous mixtures - Test methods - Part 21: Indentation using plate specimens01-feb-201920-feb-2019
CES - Ceste00227475oSIST prEN 12697-28:2019Bitumenske zmesi - Preskusne metode - 28. del: Priprava vzorcev za ugotavljanje deleža veziva, deleža vode in zrnavostiBituminous mixtures - Test methods - Part 28: Preparation of samples for determining binder content, water content and grading01-feb-201920-feb-2019
CES - Ceste00227476oSIST prEN 12697-29:2019Bitumenske zmesi - Preskusne metode - 29. del: Ugotavljanje mer bitumenskega preskušancaBituminous mixtures - Test methods - Part 29: Determination of the dimensions of a bituminous specimen01-feb-201920-feb-2019
CES - Ceste00227477oSIST prEN 12697-34:2019Bitumenske zmesi - Preskusne metode - 34. del: Preskus po MarshalluBituminous mixtures - Test methods - Part 34: Marshall test01-feb-201920-feb-2019
CES - Ceste00227473oSIST prEN 12697-39:2019Bitumenske zmesi - Preskusne metode - 39. del: Ugotavljanje deleža veziva z vžigomBituminous mixtures - Test methods - Part 39: Binder content by ignition01-feb-201920-feb-2019
CES - Ceste00227483oSIST prEN 12697-40:2019Bitumenske zmesi - Preskusne metode - 40. del: Prepustnost vgrajene plasti (in situ)Bituminous mixtures - Test methods - Part 40: In situ drainability01-feb-201920-feb-2019
CES - Ceste00227481oSIST prEN 12697-45:2019Bitumenske zmesi - Preskusne metode - 45. del: Preskus staranja na zasičenih asfaltnih preskušancih (preskus SATS)Bituminous mixtures - Test methods - Part 45: Saturation Ageing Tensile Stiffness (SATS) conditioning test01-feb-201920-feb-2019
CES - Ceste00227482oSIST prEN 12697-46:2019Bitumenske zmesi - Preskusne metode - 46. del: Odpornost proti razpokam pri nizkih temperaturah z enoosnimi nateznimi preskusiBituminous mixtures - Test methods - Part 46: Low temperature cracking and properties by uniaxial tension tests01-feb-201920-feb-2019
CES - Ceste00227479oSIST prEN 12697-6:2019Bitumenske zmesi - Preskusne metode - 6. del: Ugotavljanje prostorninske gostote bitumenskih preskušancevBituminous mixtures - Test methods - Part 6: Determination of bulk density of bituminous specimens01-feb-201920-feb-2019
PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili00155920oSIST prEN 13598-1:2019Cevni sistemi iz polimernih materialov za odpadno vodo in kanalizacijo, ki delujejo po težnostnem principu in so položeni v zemljo - Nemehčan polivinilklorid (PVC-U), polipropilen (PP) in polietilen (PE) - 1. del: Specifikacije za pomožne fitinge in plitve revizijske jaškePlastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) - Part 1: Specifications for ancillary fittings and shallow chambers01-feb-201920-feb-2019
PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili00155921oSIST prEN 13598-2:2019Cevni sistemi iz polimernih materialov za odpadno vodo in kanalizacijo, ki delujejo po težnostnem principu in so položeni v zemljo - Nemehčan polivinilklorid (PVC-U), polipropilen (PP) in polietilen (PE) - 2. del: Specifikacije za vstopne in revizijske jaškePlastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) - Part 2: Specifications for manholes and inspection chambers01-feb-201920-feb-2019
POZ - Požarna varnost00127355oSIST prEN 13823:2019Preskusi odziva gradbenih proizvodov na ogenj - Gradbeni proizvodi razen talnih oblog, izpostavljeni toplotnemu delovanju enega samega gorečega predmetaReaction to fire tests for building products - Building products excluding floorings exposed to the thermal attack by a single burning item01-feb-201920-feb-2019
IŽNP - Železniške naprave00256677oSIST prEN 15273-1:2019Železniške naprave - Profili - 1. del: Splošna pojasnila in metode za določanje profilovRailway applications - Gauges - Part 1: Generic explanations and methods of gauging01-feb-201901-mar-2019
IŽNP - Železniške naprave00256678oSIST prEN 15273-2:2019Železniške naprave - Profili - 2. del: Vozna sredstvaRailway Applications - Gauges - Part 2: Rolling stock01-feb-201901-mar-2019
IŽNP - Železniške naprave00256674oSIST prEN 15273-3:2019Železniške naprave - Profili - 3. del: Infrastrukturni profilRailway applications - Gauges - Part 3: Infrastructure gauge01-feb-201901-mar-2019
IŽNP - Železniške naprave00256675oSIST prEN 15273-4:2019Železniške naprave - Profili - 4. del: Katalog profilov in s tem povezanih pravilRailway Applications - Gauges - Part 4: Catalogue of gauges and associated rules01-feb-201901-mar-2019
IŽNP - Železniške naprave00256850oSIST prEN 15302:2019Železniške naprave - Geometrijski parametri stika kolo-tirnica - Definicije in metode vrednotenjaRailway Applications - Wheel-rail contact geometry parameters - Definitions and methods for evaluation01-feb-201928-feb-2019
I13 - Imaginarni 1300344013oSIST prEN 15512:2019Stabilni jekleni sistemi za skladiščenje - Sistemi za nastavljive regale za palete - Načela dimenzioniranjaSteel static storage systems - Adjustable pallet racking systems - Principles for structural design01-feb-201901-mar-2019
DTN - Dvigalne in transportne naprave00150119oSIST prEN 16307-1:2019Vozila za talni transport - Varnostne zahteve in preverjanje - 1. del: Dodatne zahteve za vozila za talni transport z lastnim pogonom, razen za vozila brez voznika, vozila s spremenljivim dosegom ter tovorna in osebna vozilaIndustrial trucks - Safety requirements and verification - Part 1: Supplementary requirements for self-propelled industrial trucks, other than driverless trucks, variable-reach trucks and burden-carrier trucks01-feb-201928-feb-2019
IŽNP - Železniške naprave00256860oSIST prEN 16334-2:2019Železniške naprave - Potniški alarmni sistem - 2. del: Sistemske zahteve za mestno železnicoRailway applications - Passenger alarm system - Part 2: System requirements for urban rail01-feb-201901-mar-2019
KAZ - Kakovost zraka00137077oSIST prEN 17289-1:2019[Not translated]Characterization of bulk materials - Determination of a sizeweighted fine fraction and crystalline silica content - Part 1: General information and choice of test methods01-feb-201905-mar-2019
KAZ - Kakovost zraka00137078oSIST prEN 17289-2:2019[Not translated]Characterization of bulk materials - Determination of a sizeweighted fine fraction and crystalline silica content - Part 2: Sedimentation method01-feb-201905-mar-2019
KAZ - Kakovost zraka00137079oSIST prEN 17289-3:2019[Not translated]Characterization of bulk materials - Determination of a sizeweighted fine fraction and crystalline silica content - Part 3: Calculation method01-feb-201905-mar-2019
IŽNP - Železniške naprave00256717oSIST prEN 17318-1:2019Železniške naprave - Infrastruktura - Plastični pragi in kretniški plastični pragi - 1. del: Splošne zahteveRailway applications - Infrastructure - Plastic sleepers and bearers - Part 1: General requirements01-feb-201901-mar-2019
IŽNP - Železniške naprave00256727oSIST prEN 17318-2:2019Železniške naprave - Infrastruktura - Plastični pragi in kretniški plastični pragi - 2. del: Preskušanje izdelkaRailway applications - Infrastructure - Plastic sleepers and bearers - Part 2: Product testing01-feb-201901-mar-2019
IŽNP - Železniške naprave00256719oSIST prEN 17318-3:2019Železniške naprave - Infrastruktura - Plastični pragi in kretniški plastični pragi - 3. del: Lastnosti materialaRailway applications - Infrastructure - Plastic sleepers and bearers - Part 3: Material characteristics01-feb-201901-mar-2019
IŽNP - Železniške naprave00256804oSIST prEN 17319:2019Železniške naprave - Infrastruktura - Zahtevane lastnosti sistemov za pritrjevanje tirnic za tramvaje - Komplementarni elementRailway applications - Infrastructure - Performance requirements of rail fastening systems for tramways - Complementary element01-feb-201901-mar-2019
12

PE Search text (Slovenski)
Vsi osnuteki SIST standardizacijskih dokumentov so, za namen oddajanja pripomb v času standardizacijskega procesa javne obravnave, brez možnosti tiskanja na voljo brezplačno. V primeru, da želite tiskano različico dokumenta, lahko nakup opravite v spletni prodaji SIST .

Osnovno iskanje meta podatkov standardov. V tem delu se cene standardov ne prikažejo. Cene standardizacijskih dokumentov so na voljo ob uporabi možnosti "Iskanje dokumentov" v levem meniju.
Več podatkov o načinu iskanja je na voljo v delu "Pomoč" v levem meniju.
V primeru, da želite naročiti katerega od izbranih standardov, lahko nakup opravite v Spletni prodaji SIST.