Izberi iskalne kriterije
Oznaka standarda:
Slovenski naslov projekta:
Tuji naslov projekta:
Oznaka SIST TDT:
Datum glasila javne obravnave Od: Do:
  Za oddajo pripomb na osnutek dokumenta, ki je v javni obravnavi se morate prijaviti. Prijava je mogoča s klikom na besedo "Prijava" v zgornjem desnem kotu.

e Javna obravnava

Za oddajo pripomb na osnutek dokumenta, ki je v javni obravnavi se morate prijaviti. Prijava je mogoča z vnosom pravilnih uporabniških podatkov v zgornjem desnem oknu »Prijava«. Če se prijavljate prvič, je potrebna registracija na zgornjem desnem oknu »Izdelajte račun«. Uporabniški račun vam bo omogočal dostop do osnutkov standardizacijskih dokumentov, ki so v javni obravnavi in oddajo pripomb v ustreznih priloženih obrazcih.

Rezultati: 92 All
123
Tehnični odborOznaka TDTReferenčna oznakaSlovenski naslovAngleški naslovZačetni datum javne obravnaveKončni datum javne obravnave
DPL - Oskrba s plinom00234098kSIST-TP FprCEN/TR 16395:2023Infrastruktura za plin - Definicije tlaka v CEN/TC 234 - SmerniceGas Infrastructure - CEN/TC 234 Pressure Definitions - Guideline Document01-Sep-202303-Oct-2023
KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi00216149kSIST-TP FprCEN/TR 18010:2023Kemična razkužila in antiseptiki - Informacije o pripravi spor in določanju/izključevanju sporistatične aktivnostiChemical disinfectants and antiseptics - Information on the preparation of spores and determination/exclusion of sporistatical activity01-Sep-202303-Oct-2023
IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode00164673oSIST prEN 1017:2023Kemikalije, ki se uporabljajo za pripravo pitne vode - Polpraženi dolomitChemicals used for treatment of water intended for human consumption - Half-burnt dolomite01-Sep-202328-Sep-2023
IFEK - Železne kovineEC109097oSIST prEN 10205:2023Hladno valjani jekleni izdelki za embalažo - Črna pločevinaCold reduced tinmill products - Blackplate01-Sep-202318-Oct-2023
IFEK - Železne kovineEC109092oSIST prEN 10334:2023Jekla za embalažo - Ploščati jekleni izdelki za uporabo v stiku s hrano, pijačami in drugimi izdelki za ljudi in živali - Neprevlečena (črna) pločevinaSteel for packaging - Flat steel products intended for use in contact with foodstuffs, products and beverages for human and animal consumption - Non-coated steel (blackplate)01-Sep-202318-Oct-2023
IFEK - Železne kovineEC109093oSIST prEN 10335:2023Jekla za embalažo - Ploščati jekleni izdelki za uporabo v stiku s hrano, pijačami in drugimi izdelki za ljudi in živali - Nelegirana pločevina, galvansko prekrita s kromom/kromovim oksidomSteel for packaging - Flat steel products intended for use in contact with foodstuffs, products or beverages for human and animal consumption - Non alloyed electrolytic chromium/chromium oxide coated steel01-Sep-202318-Oct-2023
OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb00046015oSIST prEN 1-1:2023Grelne naprave na tekoča goriva za stanovanjske stavbe - 1. del: Splošne zahteve in preskusne metodeResidential liquid fuel burning appliances - Part 1: General requirements and test methods01-Sep-202330-Sep-2023
OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb00046016oSIST prEN 1-2:2023Grelne naprave na tekoča goriva za stanovanjske stavbe - 2. del: Peči za ogrevanje na tekoča goriva z uparjalnimi gorilniki in priključkom na dimnikResidential liquid fuel burning appliances - Part 2: Flued oil stoves with vaporizing burners01-Sep-202330-Sep-2023
IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode00165355oSIST prEN 12255-1:2023Čistilne naprave za odpadno vodo - 1. del: Splošna načela gradnjeWastewater treatment plants - Part 1: General construction principles01-Sep-202330-Sep-2023
IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode00165354oSIST prEN 12255-7:2023Čistilne naprave za odpadno vodo - 7. del: Biološki reaktorji s pritrjeno biomasoWastewater treatment plants - Part 7: Biological fixed-film reactors01-Sep-202330-Sep-2023
IPMA - Polimerni materiali in izdelki00249A4WoSIST prEN 12814-8:2023Preskušanje zvarjenih spojev plastomernih polizdelkov - 8. del: ZahteveTesting of welded joints of thermoplastics semi-finished products - Part 8: Requirements01-Sep-202318-Oct-2023
I13 - Imaginarni 1300297015oSIST prEN 13084-1:2023Prostostoječi dimniki - 1. del: Splošne zahteveFree-standing chimneys - Part 1: General requirements01-Sep-202304-Oct-2023
IBLP - Barve, laki in premazi00139792oSIST prEN 13523-1:2023Prevlečene kovine, ki se navijajo - Preskusne metode - 1. del: Debelina premazaCoil coated metals - Test methods - Part 1: Film thickness01-Sep-202303-Oct-2023
IBLP - Barve, laki in premazi00139787oSIST prEN 13523-10:2023Prevlečene kovine, ki se navijajo - Preskusne metode - 10. del: Odpornost proti fluorescentni ultravijolični svetlobi in kondenzaciji vodeCoil coated metals - Test methods - Part 10: Resistance to fluorescent UV radiation and water condensation01-Sep-202303-Oct-2023
IBLP - Barve, laki in premazi00139793oSIST prEN 13523-12:2023Prevlečene kovine, ki se navijajo - Preskusne metode - 12. del: Odpornost proti razenjuCoil coated metals - Test methods - Part 12: Resistance to scratching01-Sep-202303-Oct-2023
IBLP - Barve, laki in premazi00139789oSIST prEN 13523-21:2023Prevlečene kovine, ki se navijajo - Preskusne metode - 21. del: Vrednotenje preskušancev, izpostavljenih zunanjemu okoljuCoil coated metals - Test methods - Part 21: Evaluation of outdoor exposed panels01-Sep-202303-Oct-2023
IBLP - Barve, laki in premazi00139794oSIST prEN 13523-22:2023Prevlečene kovine, ki se navijajo - Preskusne metode - 22. del: Razlika v niansi - Vizualna primerjavaCoil coated metals - Test methods - Part 22: Colour difference - Visual comparison01-Sep-202303-Oct-2023
IBLP - Barve, laki in premazi00139790oSIST prEN 13523-29:2023Prevlečene kovine, ki se navijajo - Preskusne metode - 29. del: Odpornost proti onesnaženju iz okolja (nabiranje nesnage in nastanek prog)Coil coated metals - Test methods - Part 29: Resistance to environmental soiling (Dirt pick-up and striping)01-Sep-202303-Oct-2023
IBLP - Barve, laki in premazi00139791oSIST prEN 13523-3:2023Prevlečene kovine, ki se navijajo - Preskusne metode - 3. del: Barvna razlika in metamerija - Primerjava z merilnim instrumentomCoil coated metals - Test methods - Part 3: Colour difference and metamerism - Instrumental comparison01-Sep-202303-Oct-2023
IBLP - Barve, laki in premazi00139788oSIST prEN 13523-8:2023Prevlečene kovine, ki se navijajo - Preskusne metode - 8. del: Odpornost proti slani megliCoil coated metals - Test methods - Part 8: Resistance to salt spray (fog)01-Sep-202303-Oct-2023
I13 - Imaginarni 1300294034oSIST prEN 13757-3:2023Komunikacijski sistemi za merilnike - 3. del: Aplikacijski protokoliCommunication systems for meters - Part 3: Application protocols01-Sep-202304-Oct-2023
I13 - Imaginarni 1300294033oSIST prEN 13757-7:2023Komunikacijski sistemi za merilnike - 7. del: Prevoz in varnostne službeCommunication systems for meters - Part 7: Transport and security services01-Sep-202304-Oct-2023
IŽNP - Železniške naprave00256892oSIST prEN 13848-4:2023Železniške naprave - Zgornji ustroj - Kakovost tirne geometrije - 4. del: Merilni sistemi - Ročne in lahke napraveRailway applications - Track - Track geometry quality - Part 4: Measuring systems - Manual and lightweight devices01-Sep-202301-Oct-2023
TLP - Tlačne posode00393058oSIST prEN 14125:2023Cevovodi iz kovinskih gibljivih cevi in cevi iz plastomerov za podzemne napeljave za bencinske serviseThermoplastic and flexible metal pipework for underground installation at petrol filling stations01-Sep-202303-Oct-2023
IŽNP - Železniške naprave00256A2JoSIST prEN 14198:2023Železniške naprave - Zavore - Zahteve, ki jih morajo izpolnjevati zavorni sistemi vlakov, vlečeni z lokomotivamiRailway applications - Braking - Requirements for the brake system of trains hauled by locomotives01-Sep-202330-Sep-2023
TLP - Tlačne posode00265029oSIST prEN 14620-5:2023Načrtovanje in proizvodnja na mestu postavitve grajenih navpičnih, valjastih jeklenih posod z ravnim dnom za shranjevanje hlajenih utekočinjenih plinov z delovnimi temperaturami med 0 °C in –196 °C - 5. del: Preskušanje, sušenje, čiščenje in ohlajanjeDesign and manufacture of site built, vertical, cylindrical, flat-bottomed tank systems for the storage of refrigerated, liquefied gases with operating temperatures between 0 °C and -196 °C - Part 5: Testing, drying, purging and cool-down01-Sep-202303-Oct-2023
I13 - Imaginarni 1300107094oSIST prEN 15698-1:2023Cevi za daljinsko ogrevanje - Poviti dvocevni sistemi za neposredno vkopana vročevodna omrežja - 1. del: Tovarniško izdelan dvocevni sestav iz jeklene cevi, poliuretanske toplotne izolacije in zunanjega polietilenskega plaščaDistrict heating pipes - Bonded twin pipe systems for directly buried hot water networks - Part 1: Factory made twin pipe assembly of steel service pipes, polyurethane thermal insulation and one casing of polyethylene01-Sep-202327-Sep-2023
I13 - Imaginarni 1300107093oSIST prEN 15698-2:2023Cevi za daljinsko ogrevanje - Poviti dvocevni sistemi za neposredno vkopana vročevodna omrežja - 2. del: Tovarniško izdelan sestav fitingov in ventilov iz jeklene cevi, poliuretanske toplotne izolacije in zunanjega polietilenskega plaščaDistrict heating pipes - Bonded twin pipe systems for directly buried hot water networks - Part 2: Factory made fitting and valve assemblies of steel service pipes, polyurethane thermal insulation and a casing of polyethylene01-Sep-202327-Sep-2023
I13 - Imaginarni 1300346053oSIST prEN 16141:2023Ohranjanje kulturne dediščine - Smernice za upravljanje okoljskih razmer - Javne izkopanine: definicije in karakteristike zbirnih centrov, namenjenih hrambi in ohranjanju kulturne dediščineConservation of cultural heritage - Guidelines for management of environmental conditions - Open storage facilities: definitions and characteristics of collection centres dedicated to the preservation and management of cultural heritage01-Sep-202327-Sep-2023
I13 - Imaginarni 13JT005258oSIST prEN 16803-4:2023Vesolje - Uporaba sistemov globalne satelitske navigacije (GNSS) za ugotavljanje položaja pri inteligentnih transportnih sistemih (ITS) v cestnem prometu - 4. del: Opredelitve in postopki sistemskega inženiringa za načrtovanje in potrjevanje preskusnih scenarijevSpace - Use of GNSS-based positioning for road Intelligent Transport Systems (ITS) - Part 4 : Definitions and system engineering procedures for the design and validation of test scenarios01-Sep-202311-Oct-2023
I13 - Imaginarni 1300366018oSIST prEN 16916:2023Snovi iz izrabljenih avtomobilskih gum - Določanje specifičnih zahtev za vzorčenje in ugotavljanje deleža vlage z uporabo sušilnikaMaterials obtained from End of Life Tyres - Determination of specific requirements for sampling and determination of moisture content using the oven-dry method01-Sep-202327-Sep-2023
ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki00248758oSIST prEN 17134-1:2023Tekstilije in tekstilni izdelki - Določevanje biocidnega dodatka - 1. del: 2-fenilfenol in triklosan, metoda z uporabo tekočinske kromatografijeTextiles and textile products - Determination of biocide additives - Part 1: 2-Phenylphenol and triclosan, method using liquid chromatography01-Sep-202327-Sep-2023
TLP - Tlačne posode00023246oSIST prEN 17339:2023Premične plinske jeklenke - Popolnoma obvite jeklenke in velike jeklenke za vodik iz kompozitnih materialov z ogljikovimi vlakniTransportable gas cylinders - Fully wrapped carbon composite cylinders and tubes for hydrogen01-Sep-202303-Oct-2023
KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi00216143oSIST prEN 17430:2022Kemična razkužila in antiseptiki - Higiensko razkuževanje rok z drgnjenjem z virucidnim sredstvom - Preskusna metoda in zahteve (faza 2, stopnja 2)Chemical disinfectants and antiseptics - Hygienic handrub virucidal - Test method and requirements (phase 2, step 2)01-Sep-202203-Oct-2023
I13 - Imaginarni 1300466006oSIST prEN 17988-1:2023Krožna zasnova ribolovnega orodja in opreme za akvakulturo - 1. del: Splošne zahteve in navodilaCircular design of fishing gear and aquaculture equipment - Part 1: general requirements and guidance01-Sep-202318-Oct-2023
I13 - Imaginarni 1300466004oSIST prEN 17988-2:2023Krožna zasnova ribolovnega orodja in opreme za akvakulturo - 2. del: Priročnik za uporabo in označevanjeCircular design of fishing gear and aquaculture equipment - Part 2: User manual and labelling01-Sep-202318-Oct-2023
I13 - Imaginarni 1300466008oSIST prEN 17988-3:2023Krožna zasnova ribolovnega orodja in opreme za ribogojstvo - 3. del: Tehnične zahteveCircular design of fishing gear and aquaculture equipment - Part 3: Technical requirements01-Sep-202318-Oct-2023
I13 - Imaginarni 1300466009oSIST prEN 17988-4:2023Krožna zasnova ribolovnega orodja in opreme za akvakulturo - 4. del: Okoljske in krožne zahteve ter smerniceCircular design of fishing gear and aquaculture equipment - Part 4: Environmental and circularity requirements and guidelines01-Sep-202318-Oct-2023
I13 - Imaginarni 1300466005oSIST prEN 17988-5:2023Krožna zasnova ribolovnega orodja in opreme za akvakulturo - 5. del: Krožni poslovni modelCircular design of fishing gear and aquaculture equipment - Part 5: Circular business model01-Sep-202318-Oct-2023
I13 - Imaginarni 1300466007oSIST prEN 17988-6:2023Krožna zasnova ribolovnega orodja in opreme za akvakulturo - 6. del - Zahteve in navodila za digitalizacijo informacij o orodju in komponentahCircular design of fishing gear and aquaculture equipment - Part 6 - Requirements and guidance for digitalization of information on gear and components01-Sep-202318-Oct-2023
123

PE Search text (Slovenski)
Vsi osnuteki SIST standardizacijskih dokumentov so, za namen oddajanja pripomb v času standardizacijskega procesa javne obravnave, brez možnosti tiskanja na voljo brezplačno. V primeru, da želite tiskano različico dokumenta, lahko nakup opravite v spletni prodaji SIST .

Osnovno iskanje meta podatkov standardov. V tem delu se cene standardov ne prikažejo. Cene standardizacijskih dokumentov so na voljo ob uporabi možnosti "Iskanje dokumentov" v levem meniju.
Več podatkov o načinu iskanja je na voljo v delu "Pomoč" v levem meniju.
V primeru, da želite naročiti katerega od izbranih standardov, lahko nakup opravite v Spletni prodaji SIST.