Izberi iskalne kriterije
Oznaka standarda:
Slovenski naslov projekta:
Tuji naslov projekta:
Oznaka SIST TDT:
Datum glasila javne obravnave Od: Do:
  Za oddajo pripomb na osnutek dokumenta, ki je v javni obravnavi se morate prijaviti. Prijava je mogoča s klikom na besedo "Prijava" v zgornjem desnem kotu.

e Javna obravnava

Za oddajo pripomb na osnutek dokumenta, ki je v javni obravnavi se morate prijaviti. Prijava je mogoča z vnosom pravilnih uporabniških podatkov v zgornjem desnem oknu »Prijava«. Če se prijavljate prvič, je potrebna registracija na zgornjem desnem oknu »Izdelajte račun«. Uporabniški račun vam bo omogočal dostop do osnutkov standardizacijskih dokumentov, ki so v javni obravnavi in oddajo pripomb v ustreznih priloženih obrazcih.

Rezultati: 128 All
1234
Tehnični odborOznaka TDTReferenčna oznakaSlovenski naslovAngleški naslovZačetni datum javne obravnaveKončni datum javne obravnave
VLA - Vlaga00254189kSIST FprEN 17388-1:2023Hidroizolacijski trakovi - Okoljske deklaracije za proizvode - Pravila za kategorije proizvodov za ojačene bitumenske, polimerne in elastomerne trakove za tesnjenje streh - 1. del: Pristop "od zibelke do groba" in modul DFlexible sheets for waterproofing - Environmental product declarations - Product category rules for reinforced bitumen, plastic and rubber flexible sheets for roof waterproofing - Part 1: Cradle to grave and module D01-Jun-202309-Jun-2023
VLA - Vlaga00254190kSIST FprEN 17388-2:2023Hidroizolacijski trakovi - Okoljske deklaracije za proizvode - Pravila za kategorije proizvodov za ojačene bitumenske, polimerne in elastomerne trakove za tesnjenje streh - 2. del: Pristop "od zibelke do vrat" z možnostmi, moduli C1-C4 in modul DFlexible sheets for waterproofing - Environmental product declarations - Product category rules for reinforced bitumen, plastic and rubber flexible sheets for roof waterproofing - Part 2: Cradle to gate with options, modules C1-C4 and module D01-Jun-202308-Jun-2023
OTR - Izdelki za otroke00052161kSIST-TS FprCEN/TS 17973:2023Varnost igrač - Kategorizacija materialov, podobnih sluziSafety of toys - Categorization of slime type materials01-Jun-202303-Jul-2023
DPL - Oskrba s plinom00234096kSIST-TS FprCEN/TS 17977:2023Infrastruktura za plin - Kakovost plina - Uporaba vodika v prilagojenih plinskih sistemihGas infrastructure - Quality of gas - Hydrogen used in rededicated gas systems01-Jun-202303-Jul-2023
EMC - Elektromagnetna združljivost71535oSIST FprEN IEC 55011:2023Industrijska, znanstvena in medicinska oprema - Karakteristike radio frekvenčnih motenj - Meje in merilne metodeIndustrial, scientific and medical equipment - Radio-frequency disturbance characteristics - Limits and methods of measurement01-Jun-202315-Jun-2023
KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata80891oSIST ISO/DIS 22171:2023Kakovost tal - Določanje potencialne kationske izmenjalne kapacitete (CEC) in izmenljivih kationov z uporabo pufrske raztopine amonijevega acetata s pH 7Soil quality - Determination of potential cation exchange capacity (CEC) and exchangeable cations buffered at pH 7, using a molar ammonium acetate solution01-Jun-202303-Jul-2023
VZK - Vodenje in zagotavljanje kakovosti64285oSIST ISO/DIS 45004:2023Sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu - Smernice za ocenjevanje uspešnostiOccupational health and safety management - Guidelines on performance evaluation01-Jun-202330-Jun-2023
VZK - Vodenje in zagotavljanje kakovosti64361oSIST ISO/DIS 45006:2023Sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu - Smernice organizacijam za preprečevanje in obvladovanje nalezljivih bolezniOccupational health and safety management - Guidelines for organizations on preventing and managing infectious diseases01-Jun-202330-Jun-2023
IFEK - Železne kovineEC110267oSIST prEN 10216-2:2023Nevarjene jeklene cevi za tlačne posode - Tehnični dobavni pogoji - 2. del: Nelegirane in legirane jeklene cevi s specificiranimi lastnostmi za delo pri povišanih temperaturahSeamless steel tubes for pressure purposes - Technical delivery conditions - Part 2: Non-alloy and alloy steel tubes with specified elevated temperature properties01-Jun-202328-Jun-2023
DPL - Oskrba s plinom00234097oSIST prEN 12007-5:2023Infrastruktura za plin - Cevovodni sistemi za najvišji delovni tlak do vključno 16 bar - 5. del: Priključni cevovodi - Posebne funkcionalne zahteveGas infrastructure - Pipelines for maximum operating pressure up to and including 16 bar - Part 5: Service lines - Specific functional requirements01-Jun-202301-Jul-2023
POZ - Požarna varnost00191352oSIST prEN 12416-1:2023Vgrajeni gasilni sistemi - Sistemi s praškom - 1. del: Zahteve in preskusne metode za sestavne deleFixed firefighting systems - Powder systems - Part 1: Requirements and test methods for components01-Jun-202329-Jun-2023
VLA - Vlaga00336208oSIST prEN 12594:2023Bitumen in bitumenska veziva - Priprava preskusnih vzorcevBitumen and bituminous binders - Preparation of test samples01-Jun-202330-Jun-2023
VLA - Vlaga00336209oSIST prEN 12597:2023Bitumen in bitumenska veziva - TerminologijaBitumen and bituminous binders - Terminology01-Jun-202330-Jun-2023
VLA - Vlaga00336210oSIST prEN 12607-1:2023Bitumen in bitumenska veziva - Določanje odpornosti proti otrjevanju pod vplivom toplote in zraka - 1. del: Metoda RTFOTBitumen and bituminous binders - Determination of the resistance to hardening under influence of heat and air - Part 1: RTFOT method01-Jun-202330-Jun-2023
NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi00019639oSIST prEN 12916:2023Naftni proizvodi - Določevanje aromatskih ogljikovodikov v srednjih destilatih - Metoda tekočinske kromatografije visoke ločljivosti z detekcijo lomnega količnikaPetroleum products - Determination of aromatic hydrocarbon types in middle distillates - High performance liquid chromatography method with refractive index detection01-Jun-202303-Jul-2023
TLP - Tlačne posode00269067oSIST prEN 12953-6:2023Mnogovodni kotli - 6. del: Zahteve za opremo kotlaShell Boilers - Part 6: Requirements for equipment for the boiler01-Jun-202303-Jul-2023
TLP - Tlačne posode00269065oSIST prEN 12953-9:2023Mnogovodni kotli - 9. del: Zahteve za omejilne naprave kotla in opremoShell boilers - Part 9: Requirements for limiting devices of the boiler and accessories01-Jun-202303-Jul-2023
TOP - Toplota00088482oSIST prEN 13172:2023Toplotnoizolacijski proizvodi - Skupna pravila vrednotenjaThermal insulation products - Common evaluation rules01-Jun-202312-Jun-2023
VAZ - Varovanje zdravja00102168oSIST prEN 14180:2023Sterilizatorji za uporabo v medicini - Sterilizatorji s paro z nizko temperaturo in s formaldehidom - Zahteve in preskušanjeSterilizers for medical purposes - Low temperature steam and formaldehyde sterilizers - Requirements and testing01-Jun-202329-Jun-2023
VLA - Vlaga00336212oSIST prEN 1426:2023Bitumen in bitumenska veziva - Določanje penetracije z igloBitumen and bituminous binders - Determination of needle penetration01-Jun-202330-Jun-2023
DTN - Dvigalne in transportne naprave00150154oSIST prEN 1459-1:2023Vozila za talni transport - Terenska vozila - Varnostne zahteve in preverjanje - 1. del: Vozila z mehanizmom za dviganje s spremenljivim dosegomRough-terrain trucks - Safety requirements and verification - Part 1: Variable-reach trucks01-Jun-202330-Jun-2023
ITEK - Tekstil in tekstilni izdelki00248688oSIST prEN 14682:2023Varnost otroških oblačil - Vrvice in vezalke na otroških oblačilih - SpecifikacijeSafety of children's clothing - Cords and drawstrings on children's clothing - Specifications01-Jun-202305-Jul-2023
BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton00104464oSIST prEN 15167-2:2023Grobozrnata plavžna žlindra za uporabo v betonu, malti in injekcijski malti - 2. del: Ocenjevanje in preverjanje nespremenljivosti lastnostiGround granulated blast furnace slag for use in concrete, mortar and grout - Part 2: Assessment and verification of constancy of performance01-Jun-202330-Jun-2023
POH - Pohištvo00207311oSIST prEN 15338:2023Pohištveno okovje - Trdnost in trajnost izvlečnih elementov in njihovih sestavnih delovHardware for furniture - Strength and durability of extension elements and their components01-Jun-202325-Jun-2023
OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb00295044oSIST prEN 16510-2-5:2023Grelne naprave na trdna goriva za stanovanjske stavbe - 2-5. del: Naprave, ki počasi oddajajo toplotoResidential solid fuel burning appliances - Part 2-5: Slow heat release appliances01-Jun-202301-Jul-2023
KAZ - Kakovost zraka00264210oSIST prEN 16976:2023Zunanji zrak - Določevanje številčne koncentracije delcev atmosferskih aerosolovAmbient air - Determination of the particle number concentration of atmospheric aerosol01-Jun-202303-Jul-2023
IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode00164687oSIST prEN 17962:2023Ventili in fitingi za stavbe in naprave za varovanje pred onesnaženjem pitne vode zaradi povratnega toka - Deli iz polimerov in ohišja pod notranjim tlakom in brez zunanjih obremenitevValves and fittings for buildings and devices to prevent pollution by backflow of potable water - Polymer parts and housings under internal pressure and without external loads01-Jun-202330-Jun-2023
KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi00460014oSIST prEN 17972:2023Pristnost živil - Pristnost živil in goljufije - Načini, izrazi in definicijeFood authenticity - Food authenticity and fraud - Concepts, terms, and definitions01-Jun-202330-Jun-2023
IPV - Psi pomočniki00452001oSIST prEN 17984-1:2023Psi pomočniki - 1. del: SlovarAssistance dogs - Part 1: Vocabulary01-Jun-202303-Jul-2023
KON - Konstrukcije00250266oSIST prEN 1991-1-1:2023Eurocode 1 - Vplivi na konstrukcije - 1-1. del: Specifična teža materialov, lastna teža konstrukcijskih del in koristne obtežbe stavbEurocode 1 - Actions on structures - Part 1-1: Specific weight of materials, self-weight of construction works and imposed loads on buildings01-May-202308-Jun-2023
KON - Konstrukcije00250267oSIST prEN 1991-1-3:2023Evrokod 1 - Vplivi na konstrukcije - 1-3. del: Obtežba snegaEurocode 1 - Actions on structures - Part 1-3: Snow loads01-May-202308-Jun-2023
KON - Konstrukcije00250264oSIST prEN 1991-1-5:2023Evrokod 1 - Vplivi na konstrukcije - 1-5. del: Toplotni vpliviEurocode 1 - Actions on structures - Part 1-5: Thermal actions01-May-202308-Jun-2023
KON - Konstrukcije00250207oSIST prEN 1991-1-9:2023Evrokod 1 - Vplivi na konstrukcije - 1-9. del: Splošni vplivi - Atmosferska zaledenitevEurocode 1 - Actions on structures - Part 1-9: General actions - Atmospheric icing01-May-202308-Jun-2023
KON - Konstrukcije00250239oSIST prEN 1993-1-10:2023Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij - 1-10. del: Izbira kakovosti jekla glede na žilavost in lamelarni lomEurocode 3: Design of steel structures - Part 1-10: Material toughness and through-thickness properties01-May-202308-Jun-2023
KON - Konstrukcije00250244oSIST prEN 1993-1-4:2023Evrokod 3 - Projektiranje jeklenih konstrukcij - 1-4. del: Nerjavne jeklene konstrukcijeEurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-4: Stainless steel structures01-May-202308-Jun-2023
KON - Konstrukcije00250227oSIST prEN 1993-1-6:2023Evrokod 3 - Projektiranje jeklenih konstrukcij - 1-6. del: Trdnost in stabilnost lupinastih konstrukcijEurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-6: Strength and Stability of Shell Structures01-May-202308-Jun-2023
KON - Konstrukcije00250228oSIST prEN 1993-1-7:2023Evrokod 3 - Projektiranje jeklenih konstrukcij - 1-7.del: Sklop plošč z elementi pod prečnimi obremenitvamiEurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-7: Plate assemblies with elements under transverse loads01-May-202308-Jun-2023
KON - Konstrukcije00250242oSIST prEN 1993-1-9:2023Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij – 1-9. del: UtrujanjeEurocode 3: Design of steel structures - Part 1-9: Fatigue01-May-202308-Jun-2023
KON - Konstrukcije00250278oSIST prEN 1998-2:2023Evrokod 8 - Projektiranje konstrukcij na potresnih območjih - 2. del: MostoviEurocode 8 - Design of structures for earthquake resistance - Part 2: Bridges01-May-202308-Jun-2023
I13 - Imaginarni 1304003869oSIST prEN 2939:2023Aeronavtika - Vijak, 100° ugrezna glava, križna zareza, z navojem do glave, iz toplotno odpornega jekla FE-PA92HT (A286) - Klasifikacija: 900 MPa (pri okoljski temperaturi)/650 °CAerospace series - Screw, 100° countersunk head, offset cruciform recess, threaded to head, in heat resisting steel FE-PA92HT (A286) - Classification: 900 MPa (at ambient temperature) / 650 °C01-May-202314-Jun-2023
1234

PE Search text (Slovenski)
Vsi osnuteki SIST standardizacijskih dokumentov so, za namen oddajanja pripomb v času standardizacijskega procesa javne obravnave, brez možnosti tiskanja na voljo brezplačno. V primeru, da želite tiskano različico dokumenta, lahko nakup opravite v spletni prodaji SIST .

Osnovno iskanje meta podatkov standardov. V tem delu se cene standardov ne prikažejo. Cene standardizacijskih dokumentov so na voljo ob uporabi možnosti "Iskanje dokumentov" v levem meniju.
Več podatkov o načinu iskanja je na voljo v delu "Pomoč" v levem meniju.
V primeru, da želite naročiti katerega od izbranih standardov, lahko nakup opravite v Spletni prodaji SIST.